söndag 20 maj 2012

GSS/K: bostäder och löneutveckling

I dagarna har en mycket livlig debatt rörande boende för kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän blossat upp. Bloggaren Wiseman har varit mycket aktiv, liksom Johanna Hildebrand och Svenska Dagbladet. Jag känner faktiskt inte till hela bakgrunden, men som det målas ut i media verkar det som om sängar på logement som nyttjas av GSS/K plötsligt utan varning tagits bort. Alternativt har GSS/K blivit aviserade om att deras möjligheter till boende i kasern kommer att försvinna i höst. På vilken grund dessa förändringar vidtagits är för mig lite oklart.

När hela systemet med kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän planerades var en grundbult att logementsboende för dem överhuvud taget inte skulle förekomma. En ”soldatesk-kultur” liknande de som finns i många andra länder skulle inte tillåtas växa fram hos oss. Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän skulle skaffa egna boenden, i likhet med de flesta andra statstjänstemän. Så småningom gjordes lokala anpassningar till denna grundfilosofi, främst på orter där det i praktiken är omöjligt att finna billiga bostäder. Ett system med ”övergångsboende på logement” växte fram, av Försvarsmakten internt beslutat till att omfatta maximalt sex månader. Problemet är bara att det är lika omöjligt att hitta ett billigt boende i Haninge efter sex månader som det är efter den första anställningsdagen. Övergångsboendet kan inte avlösas av något annat.

Problemet med att finna billiga bostäder accentueras sannolikt av att ett kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman inte är tillsvidareanställd utan istället är föremål för en anställningsform som är helt unik på svensk arbetsmarknad. Jag har inte information om att detta i realiteten påverkat möjligheten att få banklån för att köpa en bostadsrättslägenhet, men sannolikt är det så. 

Så kallat ”glest logementsboende” växte fram på vissa förband, det vill säga boende på logement med färre sängar än de gamla värnpliktslogementen. Detta blev ”övergångsboendet” i praktiken. Avsikten var att "trivselfaktorn" skulle vara lite högre och själva boendet i någon mån mer likt till exempel ett studentboende. Ett stort minus i sammanhanget var att regelrätt matlagning inte kunde ske på logementet. Till skillnad från en student (eller någon annan arbetstagare) var alltså dessa män och kvinnor i princip hänvisad till att äta frukost, lunch och middag på restaurant. Ett undantag från detta är personal som är påmönstrad på våra stridsfartyg - för dessa gäller särskilda regler.
Eftersom Försvarsmakten inte äger sina egna byggnader längre var tanken att det skulle upprättas ett hyresavtal, där Fortifikationsverket skulle vara kontraktspart. Jag vet faktiskt inte hur det hela fungerade i praktiken, dvs. om den enskilde ”hyresgästen” hyrde av Försvarsmakten eller Fortifikationsverket - sannolikt det senare.

Jag har tidigare argumenterat för att en bra metod att få GSS/K att stanna längre under sin anställning vore att erbjuda en förmånligare löneutveckling. Mitt förslag var tänkt att ställas i relation till den debatt om olika typer av premier som regeringen för i sin proposition. Jag är fortfarande av åsikten att en bättre löneutveckling är ett viktigt instrument för att få GSS/K att kvarstanna de sex år som Försvarsmakten planerat.

En bättre löneutveckling löser dock inte problemet för en nyanställd GSS/K, som regelmässigt hamnar mellan 16 250 kr och 16 500 kr i månaden i grundlön. Debatten om olika tillägg hör enligt min mening inte hemma här alls - som arbetstagare ska man kunna leva på sin lön och inte vara beroende av olika typer av (oregelbundet förekommande) tillägg till grundlönen. 

Jag anser att en lösning på problemet med logementsboende är att Försvarsmakten illa kvickt börjar skaffa personalbostäder, främst på de orter där det i praktiken är omöjligt att skaffa ett eget billigt boende avpassat för en nettoinkomst på cirka 12 000 per månad. Detta är redan på gång på Berga, där cirka 70 lägenheter planeras. 

Utvecklingen i Berga är mycket starkt pådriven av Sällskapet Kustjägarveteraner:


Bostäderna planeras att byggas av ett privat företag (Hemfosa AB) och huset/husen ska sedan blockförhyras av Stiftelsen MHS-bostäder:


Hyresgästen blir alltså hyresgäst hos Stiftelsen MHS-bostäder och inte hos Försvarsmakten eller Fortifikationsverket. Sannolikt innebär ett hyresavtal att hyresgästen inte har formell besittningsrätt, dvs. kan fortsätta att bo i sin lägenhet efter det att anställningen som GSS/K har gått ut.

Mer information själva affärsupplägget finns här: 


En stiftelse styrs av sin stiftelseurkund. En stiftelse får inte agera utanför det ramverk som finns i dess stiftelseurkund. Om en stiftelse ska ändra sin stiftelseurkund ansöker man om så kallad permutation hos Kammarkollegiet. Detta måste ske om Stiftelsen MHS-bostäder ska få ändrat uppdrag, exempelvis innefattande personalbostäder i hela Sverige och inte bara i Stockholm. Jag anser att det är en mycket god idé att jobba vidare i detta spår.

En klok åtgärd av Försvarsmakten borde vara att snarast initiera liknande upplägg på andra ställen än Haninge. Leveranstiden på lägenheter är sannolikt flera år, men det känns inte riktigt korrekt att bara göra ingenting

De faktiska genomsnittliga anställningstiderna för GSS/K är en avgörande framgångsfaktor för hela reformen.

En kombination av personalbostäder och en bättre löneutveckling är vad jag skulle vilja se.

Detta kan förresten vara mitt sista inlägg eftersom jag har svårt att hinna med att producera ett kvalitativt hyfsat inlägg varje vecka. Här vid Nilens strand finns det lite annat annat som lockar. Det känns lite grann som att det jag velat säga nu är sagt och det börjar bli dags att dra sig tillbaka.

GMY

Sinuhe

16 kommentarer:

 1. Du får inte lägga ner nu Sinuhe! Nu behövs du som bäst! Läget är problematiskt och din erfarenhet är behövd.

  Beträffande bostadsfrågan är den AKUT! Soldater kommer tvings sluta pga brist på bostad, nyintag löser inga problem i det läget. Problemet är avsaknad på bostäder, speciellt i Stockholms-området. Den enklaste lösningen är logementsboende tills vidare parallellt som ett nybyggnadsprogram tas påbörjas. Det är skandal att FM ledning inte har hört av sig ännu, förutom Lagersten som röt till litegrann. Var är ledningen??? Strutsmetoden fungerar inte längre! Kliv fram och ta ansvar! Visa ledarskap! Kom med lösningar istället för att utgöra kärnan i problemet!

  SvaraRadera
 2. Besviken reservofficer, fd moderat21 maj 2012 kl. 00:54

  Nej, käre egyptier, lägg inte ner. Din kloka röst behövs i debatten.

  Låt inte nymferna i Nilen locka dig. Stanna vid det som uppenbarligen är ditt käll.

  SvaraRadera
 3. Lägg inte ner!!! Du skriver väldigt mycket bra och även om jag inte alltid kommenterar så läser jag alltid.

  SvaraRadera
 4. Vi får se hur det blir med bloggen. Vad tyckte ni om mina förslag? Jag tror inte att det är speciellt känt att det sker bra saker avseende boende på Amf 1.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Lite märkligt att denna positiva - hittills okända? - nyhet om projektet i Haninge inte får vare sig publicitet eller kommentarer i bloggosfären eller på twitter. Det är givetvis enklare att bara befästa (den inte sällan riktiga rättvisa) kritiken mot mycket av det som sker inom FM - men vore det inte på sin plats att även uppmärksamma när myndigheten tar steg i rätt riktning?

  I övrigt instämmer jag med övriga talare och skulle sakna Sinuhe om Du försvann helt.

  SvaraRadera
 6. Barackläger såsom "Soweto" på Karlberg eller Camp Gripen på Revinge kanske vore något att satsa på?

  SvaraRadera
 7. Cynisk, var allvarlig nu. Jag har bott på Camp Gripen och det var no fun. Kommentera gärna aktiviteterna i Haninge i stället - är det åt det hållet som Försvarsmakten bör gå? verktygen finns ju uppenbarligen.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag var helt allvarlig. Det är bättre än tältläger eller att tvingas sluta och går fort att ordna tills mer permanenta bostäder finns tillgängliga.

   Radera
  2. Det känns onekligen som en bättre tillfällig lösning än tältläger eller massiva sdoldatavhopp.

   Problemet med tillfälliga fix-o-trix lösningar i en mindre väl fungerade organisation är att de tenderar att permanentas, då organisationen inte kan förmås få fram en permanent lösning om det inte brinner i baken...

   Radera
 8. @ Sinuhe.
  Jag håller med dig och anser att soldaterna skall ha en pensionsgrundande ersättning som gör att de kan leva ett normalt liv utanför grindarna.
  Boendeproblemet har varit känt sedan flera år tillbaka.
  Det känns som om alldeles för lite och för sent präglar förberedelserna för personalförsörjningsreformen även i denna fråga. Verkligheten har tyvärr en egendomlig förmåga att komma ikapp teorierna.
  Denna fråga skulle tillsammans med en hel del andra problem varit lösta innan sjösättningen. Nu tvingas FM tära av det lilla förstroendekapital som finns kvar och "hitta på något".
  Jag vet att vissa förband försöker streta och dra sitt strå till stacken. Nu blir det nog "herrarnas fria" och särlösningar runt om i landet.

  Suck!
  Varför göra något enkelt när man kan röra till allting så till den milda grad att det till slut inte går att genomföra?
  Vart tog den "goda" arbetsgivaren vägen?
  Är herr Martells åsikter verkligen FM;s officiella ståndpunkt???

  Hur ser behovet ut? Övernattningslägenhet/rum, lägenheter för permanentboende o.s.v.?
  Hur har andra förband löst problemet?
  Är det för dyrt att producera och förlägga förband vid LG? Lägg ner och utbilda på annan ort!
  Så fungerar marknaden dit vi nu har kommit.

  Löner och boende var uppe på bordet för många år sedan. Redan innan beslutet togs om reformen. Konstigt att man är förvånad och frustrerad nu? På pp-genomgångarna fanns "utmaningarna " inte ens med?

  Suck!  Lägg inte ner! Ta en timeout! Häng kvar med lite färre inlägg. Det är inte så långt kvar till 2014! Jag driver ingen egen blogg just av den anledningen att det tar för mycket tid, så jag har all förståelse om du vill ha en paus.
  Att allt skulle vara sagt om personalreformen tror jag inte på!

  Teaterdirektören.

  PS! Den enda gång jag besökt Nilen så varnade man mig för att tillbringa för mycket tid vid stranden. Det fanns glupska och stora krokodiler som gärna såg en stilla och tyst man som ett välsmakande byte!

  SvaraRadera
 9. "Lv6 i Halmstad begär hos Försvarsmaktens högkvarter att få ha en belyst flagga uppe dygnet runt på kanslihuset.
  Publicerat: onsdag 16 maj kl 09:08 , Hallandsekot."

  Anledningen är att man har för lite personal i vakten!
  Lv6 vill slippa det "personalkrävande" arbetet med att dels hissa flaggan på morgonen och hala densamma på kvällen!!!
  När du läser och hör liknande förstår du väl att du inte kan släppa personalförsörjningen helt och dra dig tillbaka.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nädå, jag är kvar, Har dock levt i en internet-fri värld ett tag...;)

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 10. @Sinuhe

  Jag delar uppfattningen om att löneutveckling sannolikt håller kvar personal längre, men låt oss inte glömma bort att FM verksamhet är underfinansierad och några tillskott i kassan är inte att vänta. I ljuset av detta är det enklare att förstå varför vi dels inte kommer se några större lönelyft för soldaterna eller för den delen våra specialistofficerare. (Den som tror att införandet av tvåbefälsystemet hade andra syften än att korta ner utbildningstiderna och därmed pressa lönerna är förd bakom ljuset.)

  Jag tror inte heller att det finns någon i FM som inte tycker att våra soldater borde ha bättre betalt än i nuläget, men pengarna finns som sagt inte. Det politiska parti som skulle driva en linje där man tilldelar mer resurser till FM skulle sannolikt tappa många väljare av det enkla skälet att ytterst få uppfattar omvärldsläget så hotfullt att FM bör ges mer pengar.

  Självklart skulle man kunna omfördela befintliga medel inom myndigheten och lägga större andel på lön än exempelvis materiel, men det är inte ett beslut vi har mandat att fatta själva utan det måste våra styrande politiker göra. Anledningen till detta är att försvarsanslaget delats upp i ett flertal fack och för att begränsa ÖB´s makt har man inte delegerat tillståndet att flytta pengar mellan dessa till honom.

  Men är det egentligen sakfrågan om soldaternas boende eller lön för den delen som är kärnfrågan i debatten som blåst upp?

  Jag tror inte det... Jag tror det handlar om brist på erkänsla för den uppoffring våra soldater och sjömän gör för sitt land och sina folkvalda politiker. En hög lön och fritt boende är förvisso ett mått på erkänsla men erkänsla kan du få på många fler sätt och där har vi mycket att lära av de länder som haft detta personalförsörjningssystem i decennier.

  Mvh

  Veteranen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag delar självklart i grunden ditt resonemang. Det var mycket olyckligt att pliktutredningen presenterade illa underbyggda räkneexempel som gav vid handen att ett anställt försvar skulle bli billigare.

   Jag är också av uppfattningen att de pengar vi spenderar inte alltid går till rätt saker. Jag ska inte peka ut något särskilt materielprojekt - det behövs inte. Däremot kan man raljera lite om visheten att första lägga ner A 8 i Boden för att senare flytta A 9 från Kristinehamn till Boden.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 11. Sergeant (GSS/K) vid Livgardet26 maj 2012 kl. 12:39

  Hej, jag jobbar som Sergeant vid Livgardet (GSS/K) och veckopendlar så man kan säga att jag är en av dem som "bor" på logementet. Jag ska försöka förklara grundfaktan som ligger till grund för hur det är eftersom det verkar råda viss förvirring över vad som sagts.

  1. Vi informeras om att det ska börjas ta betalt för logementen, Vi blir under året informerade om att vi måste teckna avtal för att börja betala hyra för våra sängar, vi skall ges kontrakt att signera och lämna dessa till FortV, vi erbjuds hyra t.o.m. November månad 2012 då samtliga sängar skall bort p.g.a utrymmesbrist heter det i skrivelsen.

  2. Vi ser inga kontrakt som skall ordnas fram till oss och sista datumet för signering passeras, (hos vissa förband har GSS/K aldrig haft tid att signera kontrakt eftersom de varit mer eller mindre konstant i Övning/insats även om kontrakt hade ordnats fram). Det konstateras att det på mellanchefs nivå har bristit i kommunikationen mellan FortV och dessa så inga kontrakt har presenterats i tid.

  3. I vissa logement tar då FortV och tar bort sängarna eftersom inga kontrakt har signerats, medans soldaterna är på övning/insats. Något som soldaterna upptäcker först när det återkommer från insats/övning.


  Jag personligen har inte drabbats då jag samt några andra soldater har lyckats skaka fram kontrakt från FortV genom att förbigå "chain of command" och gå direkt till FortV personligen och teckna kontrakt, dock stötte vi på patrull där och det är fortfarande oklart om vi skall behålla sängar eller ej.

  En underlig grundfakta är ju då också att inga utrymmesmässiga besparingar görs genom att ta bort sängarna, vi har fortfarande samma logement tilldelade oss med skillnaden att det står helt enkelt inga sängar i dem.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej sergeanten!

   Tack för att du tog dig tid att kommentera på min blogg. Jag har tyvärr varit okontaktbar ett tag men vill ändå kommentera det du skrev.

   Jag kan inte säg att jag är stolt över hur detta skötts på Livgardet. det verkar också som att samarbetet mellan arbetstagaren, Försvarsmakten och Fortverket lämnar en hel del att önska.

   Mitt inlägg handlade egentligen inte om den aktuella situationen på Livgardet utan jag ville mer styra över på hur Försvarsmakten genom att erbjuda vettiga personalbostäder kan bli en bättre arbetsgivare, där GSS/K kanske väljer att stanna lite längre.

   Det kan ju inte vara så att personalbostäder enbart ska erbjudas yrkesofficerare!

   GMY

   Sinuhe

   Radera