söndag 1 maj 2011

Klimat- och säkerhetspolitik

Som den uppmärksamme läsaren har sett så har jag några länkar till bloggar som inte alls handlar om försvars- och säkerhetspolitik. Jag har nämligen ett annat intresse också: klimathysterin.

Jag är nämligen en av dem som ifrågasätter det som i daglig svenska kallas för "FN:s klimatpanel" och som egentligen heter "Inter-governmental Panel on Climate Change" - IPCC. Jag litar inte på alla domedagsprofetior om att den mycket svaga uppvärmning som skett sedan 1850 beror på mänsklighetens "utsläpp" av en luktfri och osynlig gas som kallas koldioxid.

Bakgrunden är att jag för några år sedan hörde en radiointervju med en professor från Kungl tekniska högskolan, KTH. Han (professor Peter Stilbs) redogjorde lågmält men tydligt  för att det inte alls finns någon egentlig vetenskaplig konsensus om att de mänskliga "utsläppen" av koldioxid skulle vara den huvudsakliga orsaken till att klimatet, eller egentligen temperaturen, har ändrats med cirka 0,7 grader Celsius de senaste hundra åren. När jag kom hem "googlade" jag flitigt i flera dagar och insåg att det faktiskt var som han sagt: det fanns massor av bloggar och vetenskapliga artiklar som helt eller delvis sågade det mantra som IPCC ständigt upprepar: "Den uppvärmning av jorden som sker kan endast förklaras med att den sker på grund av mänsklighetens utsläpp av koldioxid när vi förbränner fossila bränslen".

Det finns en mängd olika aspekter att ta hänsyn till om man vill borra djupare i detta; jag ska här bara nämna några detaljer som fått mig att bli en klimatrealist (den andra sidan kallar sådana som mig för "förnekare", "skeptiker" med mera. Man får ibland intrycket av att det borde förbjudas i lag att inte tro på den vetenskapliga rappakalja som presenteras):
 • IPCC har inte vetenskapligt kunnat visa eller bevisa att CO2 (koldioxid) är orsak till att vår planet blivit varmare sedan cirka 1850 (då den så kallade "lilla istiden" slutade). Man hävdar i stället att uppvärmningen inte går att förklara på något annat sätt! Därigenom har man elegant negligerat det faktum att uppvärmningen startade långt innan människans "utsläpp" av koldioxid började öka. Man har också elegant avstått från att besvara frågan om varför den lilla istiden egentligen skapades (militärhistoriskt var det ju den lilla istidens ihärdiga kyla som möjliggjorde att en risktagande spelare som Karl X Gustaf med cirka 9 000 soldater kunde gå över Lilla och Stora Bälten 1658 och därigenom i grunden och varaktigt förändra Sveriges historia). Lilla istidens skapelse kan ju inte ha något med minskande mänskliga "utsläpp" av CO2 att göra. Slutligen har man elegant negligerat påverkan från solen och molnbildningen. Vad jag vet är det dock solens energi som överhuvud taget gör att jorden inte är en isklump.
 • Utan den så kallade växthuseffekten skulle jorden vara mellan 30 och 35 grader kallare. Det är en jäkla tur att det finns ett fysikaliskt fenomen som (felaktigt) benämns växthuseffekt!
 • Förekomsten av CO2 i atmosfären har ökat från cirka 270 PPM ("parts per million" = miljondelar räknat på volymen) till dagens cirka 380 PPM. I debatten i tidningar får man ofta uppfattningen att huvuddelen av atmosfären numera består av koldioxid. Så är det inte. Av 3 000 kubikmeter atmosfär är cirka en kubikmeter koldioxid.
 • CO2 är en så kallad "växthusgas". Den starkaste (mest potenta) växthusgasen är dock vattenånga!
 • Det är för mycket frågetecken förknippade med IPCC för att jag ska kunna känna mig rimligt trygg med det vetenskapliga underlaget och agendan. Ordförande för IPCC är järnvägsingenjör, inte astrofysiker eller något annat som gränsar till så kallad klimatvetenskap. IPCC:s rapporter innehåller felaktigheter. WWF och Greenpeace förefaller har ett mycket stort inflytande på rapporternas innehåll. Konstruktionen med IPCC innebär att alla länder som deltar i arbetet automatiskt åtar sig att stå bakom IPCC:s alla slutsatser. Oupps.
 • Det finns kopplingar till Romklubbens (Club of Rome) tydliga agenda att tillskapa en världsregering med miljö- och klimathotet som orsak. Anders Wijkman är förresten medlem i Romklubben. Googla på Margaret Meade och hur hon ville nyttja olika katastrofscenarier för en helt politisk agneda.
 • Det har publicerats för mycket uppgifter om fuskande "klimatforskare", vägran att visa "rådata" om temperatur med mera för att jag ska känna mig trygg. En duktig forskare delar gärna med sig av sina rådata för att andra forskare ska kunna verifiera eller falsifiera hans eller hennes teorier/postulat.
 • Jag litar inte heller på de temperaturdata som domedagsprognoserna från IPCC till stor del vilar på. Det kan vara så att detta material är korrekt - men min misstänksamhet mot IPCC:s metoder är så stor att jag inte är övertygad. IPCC har ju tidigare deklarerat att Himalayas glaciärer skulle vara borta inom kort; tyvärr visade sig denna uppgift komma från WWF och inte alls från någon vetenskaplig artikel.
 • IPCC publicerar inga prognoser. I stället kallar man sina resultat för projektioner, vilket innebär att man inte behöver ta ansvar för om verkligheten inte följer kartan.
 • FN publicerade 2005 en prognos att det under 2010 skulle finnas minst 50 miljoner "klimatflyktingar". Vad jag vet finns det inte en enda. FN:s reaktion på det faktum att kartan och verkligheten divergerat blev att...ta bort kartreferensen från FN:s hemsida!
 • Klimathysterin har fått hela det grundläggande arbetet med en bättre och renare miljö att spåra ur totalt. Kommunerna anställer "klimatstrateger" som enbart förefaller arbeta med att skrämma upp Sveriges befolkning för en annalkande katastrof som inte verkar materialiseras.  Mälaren ska ju höjas med 6 meter inom kort, tror man. Stadsdelar måste flyttas. Det kommer att bli pinsamt när inga av dessa domedagsprofetior infrias. Det finns tyvärr inga som helst belägg för att havsytan ska höjas i en sådan utsträckning att den överskrider den naturliga landhöjningen.
Jodå, det har kanske blivit någon grad varmare både i Arktis och Antarktis. Tittar man på TV får man intrycket att det är plusgrader och att all is smälter mycket snabbt. Så är det inte. Under den varmaste perioden i Antarktis är det ungefär minus 10 grader. Hur kallt det var för 200 år sedan har vi ingen aning om.

Jag hoppas att detta inlägg får några av mina läsare att fundera lite till, innan man sväljer klimatalarmisternas domedagsprofetior med hull och hår. Besök gärna några av mina länkade bloggar. The Climate Scam är på svenska och rekommenderas varmt.

GMY

Sinuhe