söndag 6 september 2015

Värnplikten och annat

Jag vill inleda med att be om ursäkt för att sommarledigheten blev lite längre än beräknat. 

Jag (och de andra som jobbar med bloggen) har dock kommit fram till att det är svårt att skriva nya inlägg varannan vecka om det ska bli kvalitet av dem. Vi har därför kommit fram till att tills vidare minska tiden på bloggen och i stället vara mer aktiva på Twitter (där vi också heter Sinuhessamtal). Så i den mån vi har kvar några läsare så blir det alltså färre inlägg här, som det ser ut som nu.

Men första några ord om värnplikten och den personalförsörjningsutredning som regeringen vill starta.

Inom HKV så pratar alla redan som om en återinförd värnplikt redan var införd, och med detta kliv bakåt så löses alla problem.

Men - så är det inte.

Jag antar att det som utredningen ska komma med förslag om är en återinförd plikt att genomföra grundutbildning. Plikten att genomföra repetitionsutbildning är ju redan återinförd.

Vilka problem har man då tänkt ska lösas med en pliktbaserad grundutbildning?

Faktum är att ju att Försvarsmakten inte har generella problem att rekrytera GSS/K.  Däremot finns det tydliga problem att rekrytera GSS/T. Men - det som många glömmer bort är att det egentliga problemet att Försvarsmakten har en alldeles för låg grundutbildningskapacitet, där taket verkar ligga på runt 3 500 rekryter per år. Det innebär att om man drömmer om att plikta in 110 000 unga kvinnor och män varje år så har man inte riktigt kontakt med verkligheten.

Jag har svårt att förstå logiken att plikta in 3 500 rekryter varje år när Försvarsmakten ändå kan rekrytera dem på frivillig bas.

I alla händelser så kan en återinförd grundutbildningsplikt inte få genomslag förrän runt år 2020. Innan dess ska den nya militära grundutbildningen startas och utvärderas.  

Om problemet är GSS/T har denna blogg tidigare kommit med praktiska och enkla förslag för att stödja systemet med tidvis tjänstgörande personal. Jag hoppas att utredningen läser denna blogg...;)

När en GSS/K eller GSS/T väljer att avsluta sin anställning kan hon eller han skrivas in för värnplikt och alltså vara krigsplacerad som totalförsvarspliktig även fortsättningsvis. Det är alltså så att krigsplaceringen av anställd personal bygger på anställningen och inte på totalförsvarsplikten. Min magkänsla är att inskrivning för värnplikt och krigsplacering fungerar ganska bra men att alla förbandschefer inte riktigt tagit tag i denna fråga. Rekryteringsmyndighetens kapacitet är inget problem utan de krigsplacerar raskt bara de får korrekt information.

En annan men relaterad fråga är hur Försvarsmakten på ett konstruktivt och samordnat sätt tänker rekrytera de totalförsvarspliktiga som ska genomföra repetitionsutbildning i höst till anställning som GSS/T. Av cirka 400 individer så borde rimligen minst 100 stycken kunna anställas, om information och hantering sker på ett bra sätt. Tyvärr har jag inte sett några sådana tecken i skyn än.

Vi ser fram emot en intressant "försvarshöst"!

GMY

Sinuhe