söndag 6 september 2015

Värnplikten och annat

Jag vill inleda med att be om ursäkt för att sommarledigheten blev lite längre än beräknat. 

Jag (och de andra som jobbar med bloggen) har dock kommit fram till att det är svårt att skriva nya inlägg varannan vecka om det ska bli kvalitet av dem. Vi har därför kommit fram till att tills vidare minska tiden på bloggen och i stället vara mer aktiva på Twitter (där vi också heter Sinuhessamtal). Så i den mån vi har kvar några läsare så blir det alltså färre inlägg här, som det ser ut som nu.

Men första några ord om värnplikten och den personalförsörjningsutredning som regeringen vill starta.

Inom HKV så pratar alla redan som om en återinförd värnplikt redan var införd, och med detta kliv bakåt så löses alla problem.

Men - så är det inte.

Jag antar att det som utredningen ska komma med förslag om är en återinförd plikt att genomföra grundutbildning. Plikten att genomföra repetitionsutbildning är ju redan återinförd.

Vilka problem har man då tänkt ska lösas med en pliktbaserad grundutbildning?

Faktum är att ju att Försvarsmakten inte har generella problem att rekrytera GSS/K.  Däremot finns det tydliga problem att rekrytera GSS/T. Men - det som många glömmer bort är att det egentliga problemet att Försvarsmakten har en alldeles för låg grundutbildningskapacitet, där taket verkar ligga på runt 3 500 rekryter per år. Det innebär att om man drömmer om att plikta in 110 000 unga kvinnor och män varje år så har man inte riktigt kontakt med verkligheten.

Jag har svårt att förstå logiken att plikta in 3 500 rekryter varje år när Försvarsmakten ändå kan rekrytera dem på frivillig bas.

I alla händelser så kan en återinförd grundutbildningsplikt inte få genomslag förrän runt år 2020. Innan dess ska den nya militära grundutbildningen startas och utvärderas.  

Om problemet är GSS/T har denna blogg tidigare kommit med praktiska och enkla förslag för att stödja systemet med tidvis tjänstgörande personal. Jag hoppas att utredningen läser denna blogg...;)

När en GSS/K eller GSS/T väljer att avsluta sin anställning kan hon eller han skrivas in för värnplikt och alltså vara krigsplacerad som totalförsvarspliktig även fortsättningsvis. Det är alltså så att krigsplaceringen av anställd personal bygger på anställningen och inte på totalförsvarsplikten. Min magkänsla är att inskrivning för värnplikt och krigsplacering fungerar ganska bra men att alla förbandschefer inte riktigt tagit tag i denna fråga. Rekryteringsmyndighetens kapacitet är inget problem utan de krigsplacerar raskt bara de får korrekt information.

En annan men relaterad fråga är hur Försvarsmakten på ett konstruktivt och samordnat sätt tänker rekrytera de totalförsvarspliktiga som ska genomföra repetitionsutbildning i höst till anställning som GSS/T. Av cirka 400 individer så borde rimligen minst 100 stycken kunna anställas, om information och hantering sker på ett bra sätt. Tyvärr har jag inte sett några sådana tecken i skyn än.

Vi ser fram emot en intressant "försvarshöst"!

GMY

Sinuhe

15 kommentarer:

 1. När utredningen går på remiss är det fritt fram att skicka in dokument även om man inte tillhör de utsedda remissinstanserna. Med tanke på den kvalitet ni håller på blogginläggen så kan det vara ett lämpligt initiativ.

  SvaraRadera
 2. Att rekrytera är generellt inte något problem för någon, speciellt inte då man har för avsikt att själv utbilda de man rekryterar. Här har näringslivet säkert en annan uppfattning då man i allmänhet vill har färdigutbildade med rätt attityd från start. Detta är bl a ett av skälen till att näringslivet misslyckas med sina rekryteringar. Fel kravbild, fel förväntan i förhållande till kandidatutbud och egen attraktionskraft kan det också skrivas.
  Försvarsmakten utbildar de som rekryteras och på köpet kan också attityden påverkas i gynnsam riktning. Det finns få företag som har det så förspänt.
  Vad som däremot sägs vara ett problem för Försvarsmakten är att alltför många inte fullföljer sin kontraktstid. Visserligen går det då att krigsplacera eller kanske göra om dessa till tidvis anställda. och det är i sig ok. Konsekvensen blir dock att man behöver rekrytera fler.

  Har det gjorts någon analys på hur en värnplikt att grundutbildas påverkar rekryteringen av anställda soldater? Med avhoppen i åtanke kan det ju tänkas att värnplikt blir ett alternativ till att ta en anställning som soldat. Finns det en risk att det blir en kannibalisering på rekryteringsbasen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Avhppen är enligt min uppfattning ett mindre problem rörande GSS/K. De flesta som "hoppas av" byter förband, befattning eller anställningsform. Faktum är att vi närmar oss de sex år som var gissningen.

   Problemet är GSS/T och här har ju denna blogg kommit med några handfasta förslag. En sak som inte togs upp är att använda pensionsinstrumentet mer offensivt.

   Radera
 3. "Jag har svårt att förstå logiken att plikta in 3 500 rekryter varje år när Försvarsmakten ändå kan rekrytera dem på frivillig bas."

  En stor del av problemet är ju att de som nu rekryteras har på tok för dålig utbildningsbakgrund. Som vanligt gäller skit in, skit ut. Förhoppningsvis kan 9 eller 11 månaders utbildning vara mer lockande för de med mer under pannbenet än dagens åtta års harvande som GSS/K innan de påbörja tex civilingenjörsutbildning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan man hoppas men det handlar också om hur vi ställer krav. Dessutom handlar det om meritvärde.

   Radera
  2. Att rekryteringen till GSS/K har "fungerat" beror väl på att i stort sett alla krav tagits bort.

   Radera
  3. Vad baserar du det påståendet på?

   Radera
  4. Kraven på bla mekaniker/systemtekniker med elektroinriktning.

   Radera
  5. Då är jag med. Du har säkert rätt men generellt är jag nog av uppfattningen att kraven inte sänkts. Det som sker är däremot en anpassning som innebär att kvinnor får lättare att klara de fysiska kraven. ISOKAI kom ju till när alla testade var män och slutsatsen var att det som kvinnor generellt sett är bra på inte fullt ut speglades i deras testresultat.

   Radera
 4. Enligt HKV kakylbedöming, behövs minst 5000 utbildas av GSS/K/T/P för att klara volymkraven.

  Betänk att i FRB 7 15-06-26 framgår att Mobreserver per krigsförband, Förbandsreserver (klar inom 3 år, främst mtrl) och personalreserv ska skapas, varav inget finns idag. Hur vi kunde tro att dessa inte behövdes, är lika fascinerande som att inga mtrlreserver behövdes.

  Att idag saknas en hel del logement, har olika orsaker. En är att i princip alla OrgE gjort om ett antal logement till kontor, förråd, lunchrum osv.
  Här lär hårdhänt återgång till att Logement blir Logememt krävas. Även det gamla systemet med KFÖ läger, lär behöva återupplivas.

  Rekryteringen till GSS/K är väl det ända som får knappt godkänt. Rekryteringen till OF och OR är katastrof, GSS/T är underkänd. Enda som får mer än godkänt är Hemvärnet, dock ej rekrytering till deras GMU.

  GalärslavHKV

  SvaraRadera
  Svar
  1. 5 000 är ett mål men inte bara för blivande GSS och hemvärnsmän utan också för blivande YO och RO. Som du skriver, GSS/K följer i stort sett planen och hemvärnet är någorlunda på banan förutom dess frivilliga personal.

   YO, RO och GSS/T måste bli föremål för större fokus. Denna blogg har beträffande RO och GSS/T presenterat några handfasta förslag, men vad gör Försvarsmakten och regeringen? Tillsätter ny utredning. Jag säger som f d teaterdirektören - Suck!

   Radera
 5. Det finns studier gjorda hur en militär grundutbildning om cirka 9 månader med rekrytförmåner kan tänkas påverka attraktionskraften. Resultatet pekar bland annat på att kvinnor blir mindre benägna att söka. Men - det kan vara så att risken att krigsplaceras som totalförsvarspliktig i sig är mer negativ än den längre grundutbildningen.

  SvaraRadera
 6. Utanför ämnet.

  Jag nås av oroande mail angående felaktiga utbetalningar till våra soldater och återbetalningskrav mot "hotbild".
  Vad har hänt?

  Att jag ställer frågan här och inte på någon av de numera "hanterade" bloggsidorna får du se som ett tecken på uppskattning. Dessutom är detta väldigt hårt knutet till personalförsörjningen på sikt. Det får inte bli ett rykte om FMs förmåga till att hantera löneutbetalningarna i negativ riktning.
  Personalhanteringen är ett känsligt ämne redan och behöver inte mer "skit" i bagaget.

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Jag är förhindrad att ta reda på fakta på grund av utlandsvistelse och mycket arbete.
  P.S.2 Jag får gratulera landet Sverige till sin första, ombyggda, kanon som levererades i veckan!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har snabbt fått svar via press och fack. FM skyller på system PRIO igen. Tyvärr är det inte PRIO som felaktigt krävt tillbaka delar av pengarna och hotat med andra åtgärder. Där ligger ansvaret på "någon annan". Det verkar vara oklart vem?
   Dessvärre låter inte de sura kommentarerna på sociala medier vänta på sig.

   Detta är en förtroendefråga och när det gäller förtroende så har den nye ÖB inte fått ärva så mycket av den varan i det berömda "glaset".

   Suck" Hur svårt kan det vara?

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera