söndag 4 oktober 2015

Ny personalförsörjningsutredning och nytt t-system?

Regeringen har nu utsett Annika Nordgren Christensen till att leda den senaste utredningen om Försvarsmaktens personalförsörjning. Enligt min mening är detta ett mycket bra val, av flera skäl.

Regeringens utredningsdirektiv (vilka jag läst) är sannolikt skrivna delvis tillsammans med utredaren. Jag har svårt att tro att Annika skulle åta sig ett utredningsuppdrag som detta utan att ha ett rimligt utrymme att lyfta på alla stenar. Det finns jobb att göra.

Denna blogg är dock ingen påhejare av en återinförd plikt att genomgå militär grundutbildning. Jag vet att politiker och höga generaler har en "våt dröm" att förena de svenska, danska och norska systemen, dvs. skapa ett system med ett flertal olika anställnings- och associationsformer, där plikten att genomgå militär grundutbildning så att säga ska vara den slutliga garanten för att årsklasserna blir fyllda.

Här i hyddan vid Nilens strand är nog åsikten mer att man först bör överväga att markant öka attraktionskraften i t-systemet. Plikt ska användas för att säkerställa att redan utbildad personal kan krigsplaceras och övas, men inte för att generera ett inflöde.

Så - vad saknas i t-systemet? 

För det första så är systemet grymt osynligt. Förutom på Försvarsmaktens hemsida så har jag inte sett några kampanjer över tiden för att tydliggöra t-systemet, med reservofficerare och tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. De flesta kampanjer har haft ett tydligt eller outtalat k-fokus. Om regeringens företrädare uttalar sig om t-systemet är det oftast med rynkad panna och bekymrad uppsyn.

För det andra måste man överväga att mycket mer kraftfullt använda ekonomiska verktyg för att locka och belöna t-personalen. I förra inlägget hade jag lite idéer om reducerad skatt, reducerad eller borttagen arbetsgivaravgift, fördelaktiga pensionsvillkor etc. Till detta finns det ytterligare ett tänkbart verktyg, nämligen skattefria befattningspengar av samma typ som hemvärnet har för hemvärnsmän. 

Till saken hör att idag används inga av dessa verktyg, däremot så riskerar t-personalen att få ett skattepliktigt förmånsvärde vid logementsboende (!). 

För det tredje så är det så att problemet med t-personal egentligen inte är att de slutar i förtid - problemen är snarare följande.
 • Ungdomarna har får liten kunskap om systemet och är därför inte benägna att gå in i en anställning för t-tjänstgöring.  Inflödet av rekryter är för litet med nuvarande verktygslåda.
 • Alltför många tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän går över till kontinuerlig tjänstgöring, vilket i princip balanserar det flöde som går åt andra hållet. 
 • Ett klokt användande av ekonomiska verktyg bör åtminstone kunna minska flödet ut ut t-systemet. Det är också värt att notera att rörande reservofficerare har det aldrig varit något stort flöde till yrkesofficersanställningar.
Uppenbarligen blir man reservofficer just för att man bli reservofficer och inte för att man inte kunde bli yrkesofficer. Så måste det bli också för tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. 

Jag vill slutligen skriva några ord om vad som egentligen är Akilleshälen i hela personalförsörjningen - nämligen utbildningskapaciteten.

Om Försvarsmakten kan öka den nuvarande utbildningskapaciteten på cirka 3 500 rekryter/år till det dubbla så kommer krigsorganisationen att fyllas med ny personal mycket snabbare. Det finns dock många domedagsprofeter som menar att kapaciteten inte tillåter sådana volymer. En del av begränsningen är att det saknas personal.

För mig och många andra låter detta fullständigt orimligt! Skulle inte 9 000 yrkesofficerare samt 5 500 kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän tillsammans kunna utbilda 7 000 rekryter? Teoretiskt finns det alltså 2 personer gripbara per rekryt. Många dock med fel kompetens och dålig vilja kanske.

Men - nu är det på riktigt. Försvarsmakten primära uppgifter några år framåt bör vara två: grundutbildning och repetitionsutbildning. Allt annat bör vara underställd dessa två huvuduppgifter.

Ett exempel på när det blir helt fel är att i år ska det repetitionsutbildas cirka 425 värnpliktiga. Nästa år planeras dock en mycket "stor höjning" - till 6-700. Detta är fullständigt oacceptabelt i en situation när det finns över 7 000 krigsplacerade värnpliktiga, vilka  alltså ALLA ska vara övade senast år 2020.

Det här duger inte. Vår nye ÖB, regeringen och Annika har ett grannlaga jobb framför sig.

GMY

Sinuhe 

8 kommentarer:

 1. Många ropar efter skattefria förmåner..
  Visst är det skandal att dom får betala förmåns skatt på logement och äta "grönpåse" (speciellt ute på "mission") Och det borde åtgärdas.
  Men långsiktighet skapas inte med hjälp av för stunden trevliga förmåner som lite mer pengar..
  Då pengarna enbart ger motivering för stunden, lite som äta godis.

  Både K och T systemen behöver andra incitament för att skapa förutsättningar så att soldaterna stannar dom 6-8åren eller hur länge som det nu behövs.
  Exempelvis skulle soldater kunna tjäna in studelån's rabatt, som ökar ju fler år dom tjänstgör.
  Det skapar oxå en personlig motivering att bli soldat, men soldaten är helt fokuserad på att tjänstgöra för att senare gå vidare med högre utbildning osv.

  /Tinhead

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tror inte att det är så enkelt. Det är inte alla GSS som tänker läsa vid universitet eller högskola. De verktyg jag föreslår får effekt här och nu för alla GSS/T och RO, oavsett vad man tänker göra resten av sitt liv. det behövs fler goda idéer!

   Sinuhe

   Radera
 2. Rubrik.
  "Trossoldat ur GMU 4 till Norrbottens Flygflottilj (GSS/T)"
  Förklarande text.
  "Anställningsform:
  Heltid. Schemalagd arbetstid. Tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt Avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerligt tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten."

  Rubrik.
  "2.Amfibiebataljonen rekryterar blivande amfibiesoldater"
  Förklarande text.
  "Varaktighet/Anställning
  Tidsbegränsade heltidsanställningar och deltidsanställningar med 6-12 års kontrakt (inleds med 6 mån provanställning)".

  "P4 söker både kontinuerligt anställda soldater (GSS/K) samt tidvis anställda soldater (GSS/T) ur GMU omgång 4:2"

  Bara tre av många underliga annonser på dagens hemsida!

  GSS/T har blivit för svårt att hantera för FM. Med all tydlighet så kan man inte hantera systemet. Det måste finnas hur många konstiga anställningsformer som helst ute på förbanden. Vad säger facket?

  Både personalen och det tänkta konceptet misshandlas å det grövsta. Lagar och avtal åsidosätts och har gjorts så sedan starten.

  Ytterst få verkar förstå meningen med GSS/T och därför tror jag det är bäst att skrota hela tanken. Det blir övermäktigt att försöka få handläggarna att inse att de inte har förstått och sedan rätta till allt.

  Tanken var god men man gjorde för många misstag som inte rättades till i början.

  Domedagsprofet eller inte men att den organisation som du är anställd i skulle kunna utbilda 7000 rekryter eller ta in 7000 värnpliktiga för övning fungerar inte i den där hemska verkligheten.
  Gå ut och prata med de få soldater som finns och fråga hur det är med uniformer och personlig utrustning så förstår du att dina siffror kanske passar till ett "bondeuppbåd":-) Med klädsel och utrustning i passande stil!

  Snälla, har vi inte haft nog med skönmålning, nu måste vi försöka se hur verkligheten ser ut och förhålla oss till den.

  FM är inte bättre än så här på personalfrågor, tyvärr!
  Läs gärna lite om den senaste löneblundern på Officersförbundets hemsida.
  FM är inte bättre än så här på lönefrågor!
  FM är just nu inte så bra på materiel/materialfrågor heller.

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Inget mer av sorten;" Vi har inte sänkt kraven vi har bara verklighetsanpassad dem nedåt."
  P.S.2.Smaka på den här anställningsformen från Halmstad på dagens hemsida.
  "Deltidsanställning (GSS T)
  Din anställning sker med stöd av 7 § Lag (2012:332) om vissa Försvarsmaktsanställningar. Vilket innebär att du börjar din anställning med 6 månaders provanställning med sikte på en anställning som varar upptill 8 år, med en möjlighet till en förlängning om ytterligare 8 år.
  F r o m 2015-11-14 t o m 2016-05-19 har du en aktiverad tjänstgöring (100%)."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bäste direktör!

   Du vet att jag anser att myndighetens hemsida med dess platsannonser är ett träsk av oanade proportioner. Det går säkert att hitta hundratals andra annonser vilka är felaktigt eller författningsstridigt formulerade. Inget händer utan eländet fortsätter.

   Min "point" är att ingen bryr sig och att en stor statlig myndighet får fortsätta att publicera vad som oftast kan sägas vara nonsens.

   Sinuhe

   Radera
 3. "Detta är fullständigt oacceptabelt i en situation när det finns över 7 000 krigsplacerade värnpliktiga...."

  Varför skriva "över 7000", som visserligen inte är direkt fel, men där verkligheten verkar vara det dubbla?

  FM har meddelat att hela IO14 är bemannad till våra folkvalda. Antingen av anställda eller pliktpersonal.
  Politikerna har låtit utreda saken och resultatet blev följande.

  "Genomgången, som gjordes av en särskild utredare, visade att av de cirka 28 000 befattningarna (exklusive Hemvärnet) hade Försvarsmakten lyckats rekrytera ungefär hälften på frivillig väg."
  Citat från herr Widman.

  Siffran som FM ej lyckats rekrytera är alltså ca 14000. Varför då skriva över 7000?
  Eller är det någon annan siffra du avser?

  Ytterligare en utredning?
  Ja, en del av oss har debatterat och haft åsikter om det "nya" personalförsörjningssystemet sedan före 2009.
  Dessvärre har mycket sagts och skrivits som visat sig stämma, men som viftades bort som ovidkommande "domedagsprat". Sent ska syndaren vakna och jag får gunga en stund i gungstolen och skrocka, "vad var det jag sa;-) "

  Tyvärr har, enligt mig, mycket tid och pengar slösats bort i onödan.

  Pust!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Vi får väl hoppas att denna nya utredning inte kommer fram till något som kostar pengar. Många tidigare förslag har ju stupat på den lilla detaljen.

  SvaraRadera
 4. Nja, 7 000 är en siffra som jag upplever vara oomtvistad. Vad Allan grundar sitt ställningstagande på vet jag inte.

  Antalet GSS/T-befattningar torde röra sig runt 10-11 000. Med 3 500 anställda GSS/T torde matematiken vara någorlunda korrekt.

  Trevlig kväll!

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Jag gissar att herr Widman lutar sig på herr Ryding-Bergs utredning.

  Statens offentliga utredningar 2014:73
  Försvarsmakten i samhället
  – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret.

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Ett stort mörkertal anställda måste finnas i de olika "hittepåanställningarna" som verkar finnas i stor mängd inom FM.
  Här återfinns ju soldater som varken är GSS/T eller GSS/K men som jobbat under flera år som...? Enligt hemsidan kan man helt klart bli anställd som GSS/Ö (övrig) på flera ställen i landet.

  P.S. 2 De underliga anställningsformerna för bevakningssoldaterna i Gbg verkar nu fått ett avslut. Efter fem(5)års tragglande. PUST!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta sen kommentar.

   Det ska inte finnas några "hittepåanställningar" utan regeringens lagar och förordningar ska följas, utan undantag.

   Sinuhe

   Radera