tisdag 7 juli 2015

Almedalen med mera

De rapporter jag tagit del av rörande Almedalen ger vid handen att Försvarsmakten lyckats tämligen väl med sina frågor och de seminarier man deltog i. Trenden verkar dock vara att allmänhetens fokus på Almedalen minskar - även om detta just i år kanske beror på att det var valår förra året och att en jämförelse därför inte blir helt rättvis.

HMS Karlskrona var utbytt mot HMS Belos - detta var enligt uppgift en klar förbättring eftersom HMS Belos erbjuder bättre lokaler för olika möten. Högre är hon också!

Nu tar denna blogg sommarledigt, om inget särskilt händer. Vi som jobbar med bloggen önskar alla läsare en riktigt trevlig sommar och hoppas på en intensiv och framåtriktad försvarsdebatt i höst - i vårt fall med inriktning på personalförsörjning.

Innan dess är det dock att peka på ett beslut som enligt många jag pratat med var felaktigt - nämligen informationsstabens "ukas" att Försvarsmaktens personal inte skulle bära uniform under Almedalen.

Enligt min mening så är det viktigt att arbeta utifrån sina komparativa fördelar, dvs. nyttja verktyg som andra saknar. I Almedalen hade Försvarsmakten två potentiella verktyg för att synas i vimlet: HMS Belos och bärande av uniform. Det ena spelkortet användes, det andra var nästintill förbjudet.

Försvarsmaktens författningsstöd är entydigt (förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal) - militär personal ska bära uniform i tjänsten. Vad jag vet kan inte informationsstaben ensidigt upphäva regeringens förordningar.

Om Försvarsmaktens personal var i tjänst i Almedalen är det alltså självklart att uniform ska bäras. Det är grundregeln. Gör om och gör rätt!

Trevlig sommar önskas från hyddan vid Nilens strand - i höst tar vi nya tag!

GMY

Sinuhe