söndag 21 november 2010

Kallbergs rappakalja

Jan Kallberg har i Dagens PS (www.dagensps.se) raljerat en massa om Försvarsmaktens reform avseende personalförsörjning. Tyvärr verkar han se verkligheten iklädd ett par amerikanska Ray-Ban solglasögon. En del av det han skriver må vara korrekt men det mesta är mest rappakalja. Hur reformen avlöper vet i dagsläget vare sig han eller jag.

Jag ska nedan bemöta hans tio punkter (lika många som budorden men färre än president Wilsons 14 punkter).

1 Kostnader

Kallberg blandar friskt äpplen och päron. Försvarsmaktens inriktning är att under en begränsad tid erbjuda ett enkelt boende. Avsikten är att gruppbefäl, soldater och sjömän efterhand ska hitta ett eget boende. Detta torde vara rätt normalt i Sverige. Lever inte Kallberg kvar i någon sorts värnpliktsförsvar?

Försvarsmakten har självklart avsatt medel för sociala avgifter. Attraktions- och rekryteringskostnaderna är också avsatta. Detta sker löpande inom ramen för Försvarsmaktsplaneringen.

Kallberg använder ofta ordet "kan", vilket klart avspeglar att han egentligen inte "vet".

2 Idealism på stor bredd

Här har Kallberg faktiskt en point. Vårt samhälle kan inte liknas vid det amerikanska, som han hela tiden refererar till. Men - vi står ni i början av reformen och hur Försvarsmakten kommer att uppfattas som arbetsgivare om några år vet vare sig Kallberg eller jag. Klart är i alla fall att Försvarsmakten är oerhört medveten om problematiken.

3 Förväntningar och verklighet

Kallberg tycks tro att alla andra arbetsgivare erbjuder en hundraprocentig överensstämmelse mellan förväntningar och leverans? Eller vill han bara svartmåla kanske?

Visst är det så att alla yrken i Försvarsmakten inte innebär att man får flyga Gripen på förmiddagen och skjuta med strv 122 på eftermiddagen. Men - det åvilar självklart Försvarsmakten, som alla arbetsgivare, ett ansvar att så bra som möjligt förklara för blivande rekryter vilka yrkes som finns.

4 Bostadsfrågan

Kallberg tycks åter igen vara illa påläst. Försvarsmakten äger inte sina fastigheter. Gruppbefäl, soldater och sjömän planeras inte att i längden bo på logement. Dessa individer kan sannolikt träna på samma gym som alla andra.

5 Rekryteringskostnader

Kallbergs inlägg visar tydligt att han överhuvud taget inte läst på. Rekrytering ur "magasinet" kommer enbart att ske under det fåtal år när vi har ett "magasin".

Medel för att säkerställa ett balanserat inflöde till GMU är självklart budgeterade.

6 Ekonomiska incitament

Kallberg cyklar igen. Anledningen till att några avgångsvederlag inte är budgeterade är att de inte är planerade. Ett gruppbefäl, soldat eller sjöman som lämnar sin anställning i Försvarsmakten gör det antingen för att hans/hennes anställning har gått ut (det som Kallberg helt felaktigt refererar till som "kontraktet") eller också för att han/hon bestämt sig för att pröva något annat.

Försvarsmakten arbetar just nu med att ta fram en palett av åtgärder för att underlätta för tidsbegränsat anställda för att lämna Försvarsmaktens trygga famn. Paletten planeras inte att innehålla några premier eller andra speciella ekonomiska incitament.

7 Soldatfacket

Hur i hela friden kan Kallberg mena att ett nytt soldatfack skulle vara ett problem? Det är snarare ett stort problem att det idag inte existerar något soldatfack. Vare sig Officersförbundet, Sveriges Reservofficersförbund, Försvarsförbundet eller SEKO kan egentligen sägas representera de båda nya kategorierna.

8 Positiv diskriminering

Kallberg kan vara lugn. Försvarsmakten tänker inte be om någon positiv diskriminering av den typ som Veteransoldatutredningen skissade på.

9 Militärt rättssystem

Kallberg har möjligen en point igen men är för tidigt ute. Frågan om tjänstgöringsskyldighet behandlas av den sittande Personalförsörjningsutredningen. Jag har svårt att tro att det i det svenska rättssamhället skulle accepteras prygel och tukthus för den som väljer att avsluta sin anställning i Försvarsmakten. Eller anser Kallberg att det borde vara så kanske?

10 Integration i gällande lag

Återigen visar Kallberg att han har bott för länge i USA. Försvarsmakten accepterar självklart det regelverk som finns i Sverige. ÖB kan inte ålägga en annan myndighet att rekrytera. Och - ja en svensk soldat kommer att få vara föräldraledig. Något annat vore orimligt, Kallberg.