lördag 29 september 2012

Nystart övervägs

Min resa till landet Punt (dvs. söder om mitt Egypten) blev längre än vad det var tänkt. Jag har därför full förståelse om mina fåtaliga läsare tröttnat på denne Sinuhe som bara försvinner utan att ens säga farväl.

Läget är att jag överväger att sluta blogga, men har inte bestämt mig. Även om mitt huvudspår (den reformerade personalförsörjningen) även berörs av andra bloggare så känner jag efter att försökt "läsa ikapp" att det kanske finns något enstaka korn av kunskap som jag kan bidra med.

Det som har hänt sedan jag sadlade Esther (min kamel) är ju att GSS-lagen har kommit på plats, den 1 juli 2012. Ska man vara krass är det ju helt klart två år för sent - två år som jag tror kan vara förödande för rekrytering av värnpliktiga till en anställning som GSS/T. Orsaken till mitt dystra påstående är att de två åren också innebär att potentiella GSS/T även blivit två år äldre. Två år äldre betyder oftast två är närmare villa, vovve och Volvo, dvs. en sannolikt minskad benägenhet att gå in i en anställning som tidvis tjänstgörande.

En komplicerande faktor för GSS-lagens implementering är att system PRIO inte är klart att härbärgera GSS/T förrän någon gång i november. Jag kan tänka mig att regeringen inte uppskattar eventuella förseningar som beror på faraos nya räknemaskin.

Nu kan i alla fall snart alla förband sätta fart och anställa. Det ska bli spännande om målet i ÖB U 2012 kan klaras av : 2 400 anställda GSS/T vid årets slut.

Den förändring som sker rörande ambitionsnivå för internationella militära insatser är både positiv och negativ för Försvarsmaktens personalförsörjning. 

I grunden är det givetvis positivt att en mindre andel av oss anställda behöver kommenderas ut i krig och örlog i olika konfliktområden. Med tanke på relationen mellan Försvarsmakten och civila arbetsgivare är det också positivt att risken för att Anders och Marie ska lämna sitt civila arbete för att vara borta i nio månader minskar.

Det negativa (men i grunden egentligen mycket positiva) är att den minskade internationella ambitionsnivån innebär att de låga soldat- och sjömanslönerna nu inte länge kan döljas av "faktoruppräkning" i enlighet med Utlandsavtalet. En balanserad och på vetenskap vilande "incitaments-verktygslåda" behöver snabbt tas fram. Om inte detta sker kan det få förödande effekter avseende anställningstid för GSS/K (GSS/T har en annan situation eftersom deras låga lön döljs av deras tillägg för övningsdygn under KFÖ, har man sagt).

Slutligen några ord om det faktum att fänriken blir chef över kaptenen. Som jag ser det borde detta ha kunnat förutsätts redan år 2008. De nyutexaminerade fänrikarna och 1:e sergeanterna måste ju få en befattning någonstans. Om man i Pg BoK bestämt att OF-befattningar ska ha som krav en akademisk examen så innebär det ju förr eller senare att individens formella kompetens inte matchar befattningens krav. Möjligen är det så att detta inte kommunicerats speciellt väl.

Nu gäller det att fundera - börja blogga igen eller sadla Esther för att omgruppera till landet Punt.

GMY

Sinuhe