tisdag 5 juni 2012

Ingen väg in

Försvarsmakten har i flera år arbetat med att ta fram en efterföljare till det nu existerande intranätet emil. Alla som kämpat med den helt ologiska strukturen när man ska söka efter information välkomnar säkert ett nytt modern intranät. Projektnamnet var ”En väg in”.

En bärande princip i arbetet var att det skulle vara möjligt att nå intranätet även om man inte satt vid en AP-dator (Försvarsmaktens arbetsplats). Det visade sig nämligen att det fanns gott om försvarsmaktspersonal, både anställa och andra, som var helt utestängda från den nuvarande lösningen.

Till att börja med så var alla icke-anställda utestängda. Man kanske kan diskutera i vilken utsträckning som hemvärnspersonal, frivilliga etc. har ett reellt behov att söka information på Försvarsmaktens intranät. Den icke-anställda personalens behov fanns i alla fall på kartan när man började söka efter en ny lösning.

Den anställda personalen var ett större problem och värderades också högre. Reservofficerare, tjänstlediga, personal som tjänstgjorde i miljöer där AP-datorer inte förekom var alla en del av det identifierade problemet. Under resans gång har ju Försvarsmakten dessutom tagit stora steg mot införandet av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän - en kategori som när den är fullt uppfylld sannolikt kommer att omfatta en bra bit över 10 000 arbetstagare.

För någon vecka sedan fick jag för första gången information om att det inte alls kommer att bli så att ”extern” personal av något som helst slag kommer att kunna logga in i systemet via internet. Detta innebär att följande personal kommer att vara exkluderade:
  • Alla tidvis tjänstgörande, dvs. alla reservofficerare och alla tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Den samlade volymen kan uppskattas (lite beroende på vilket år man mäter) till cirka 15 000 individer - alla anställda av Försvarsmakten.
  • Alla kontinuerligt tjänstgörande som är är tjänstlediga, oavsett orsak. Jag har inga aktuella siffror på hur många detta kan röra sig om, men uppskattar volymen till cirka 500 individer. Detta innefattar bland annat yrkesofficerare som tjänstgör på FMV, FHS och inom regeringskansliet.
  • Alla som tjänstgör i internationella militära insatser, oavsett om individen är tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande, alternativt direktrekryterad.
  • Hela hemvärnet, dvs. runt 22 000 personer.
  • Yrkesofficerare och kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän som tjänstgör utomlands (exempelvis i staber eller i andra förbandsenheter). Kan det vara så att denna kategori omfattar 500 personer?
Jag måste säga att det känns som att detta är mycket illa skött och resultatet är en stor besvikelse. Ryktet säger att det är av säkerhetsskäl som den nu skissade systemlösningen enbart innefattar dem som sitter vid en AP-dator.

Jag kan utan problem logga in på min bank från min dator hemma. Jag kan också logga in på min bank via smartphone. Väl inloggad kan jag se olika typer av kontoinformation. Jag kan också betala räkningar och överföra pengar. I hemmamiljö sker detta via en liten smart  dosa, som ger en ingångsinloggning. Om jag i stället använder min smartphone sker det genom en enkel inloggning med en avancerad PIN-kod.

Snälla Försvarsmakten - gör om och gör rätt. Det duger inte att exkludera majoriteten av Försvarsmaktens personal från det interna informationssystemet. Min slarviga kalkyl ovan visar ju att merparten av Försvarsmaktens cirka 55 000 personer blir exkluderade. I insatsorganisationen kommer en övervägande del av personalen att vara exkluderad.

Var det verkligen så vi ville ha det? ”En väg in” har i stället blivit ”ingen väg in”.

GMY

Sinuhe