tisdag 5 juni 2012

Ingen väg in

Försvarsmakten har i flera år arbetat med att ta fram en efterföljare till det nu existerande intranätet emil. Alla som kämpat med den helt ologiska strukturen när man ska söka efter information välkomnar säkert ett nytt modern intranät. Projektnamnet var ”En väg in”.

En bärande princip i arbetet var att det skulle vara möjligt att nå intranätet även om man inte satt vid en AP-dator (Försvarsmaktens arbetsplats). Det visade sig nämligen att det fanns gott om försvarsmaktspersonal, både anställa och andra, som var helt utestängda från den nuvarande lösningen.

Till att börja med så var alla icke-anställda utestängda. Man kanske kan diskutera i vilken utsträckning som hemvärnspersonal, frivilliga etc. har ett reellt behov att söka information på Försvarsmaktens intranät. Den icke-anställda personalens behov fanns i alla fall på kartan när man började söka efter en ny lösning.

Den anställda personalen var ett större problem och värderades också högre. Reservofficerare, tjänstlediga, personal som tjänstgjorde i miljöer där AP-datorer inte förekom var alla en del av det identifierade problemet. Under resans gång har ju Försvarsmakten dessutom tagit stora steg mot införandet av tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän - en kategori som när den är fullt uppfylld sannolikt kommer att omfatta en bra bit över 10 000 arbetstagare.

För någon vecka sedan fick jag för första gången information om att det inte alls kommer att bli så att ”extern” personal av något som helst slag kommer att kunna logga in i systemet via internet. Detta innebär att följande personal kommer att vara exkluderade:
 • Alla tidvis tjänstgörande, dvs. alla reservofficerare och alla tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän. Den samlade volymen kan uppskattas (lite beroende på vilket år man mäter) till cirka 15 000 individer - alla anställda av Försvarsmakten.
 • Alla kontinuerligt tjänstgörande som är är tjänstlediga, oavsett orsak. Jag har inga aktuella siffror på hur många detta kan röra sig om, men uppskattar volymen till cirka 500 individer. Detta innefattar bland annat yrkesofficerare som tjänstgör på FMV, FHS och inom regeringskansliet.
 • Alla som tjänstgör i internationella militära insatser, oavsett om individen är tidvis eller kontinuerligt tjänstgörande, alternativt direktrekryterad.
 • Hela hemvärnet, dvs. runt 22 000 personer.
 • Yrkesofficerare och kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän som tjänstgör utomlands (exempelvis i staber eller i andra förbandsenheter). Kan det vara så att denna kategori omfattar 500 personer?
Jag måste säga att det känns som att detta är mycket illa skött och resultatet är en stor besvikelse. Ryktet säger att det är av säkerhetsskäl som den nu skissade systemlösningen enbart innefattar dem som sitter vid en AP-dator.

Jag kan utan problem logga in på min bank från min dator hemma. Jag kan också logga in på min bank via smartphone. Väl inloggad kan jag se olika typer av kontoinformation. Jag kan också betala räkningar och överföra pengar. I hemmamiljö sker detta via en liten smart  dosa, som ger en ingångsinloggning. Om jag i stället använder min smartphone sker det genom en enkel inloggning med en avancerad PIN-kod.

Snälla Försvarsmakten - gör om och gör rätt. Det duger inte att exkludera majoriteten av Försvarsmaktens personal från det interna informationssystemet. Min slarviga kalkyl ovan visar ju att merparten av Försvarsmaktens cirka 55 000 personer blir exkluderade. I insatsorganisationen kommer en övervägande del av personalen att vara exkluderad.

Var det verkligen så vi ville ha det? ”En väg in” har i stället blivit ”ingen väg in”.

GMY

Sinuhe

16 kommentarer:

 1. "Välkommen till vår verklighet....."

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som stör mig mest är att detta verkar ha skett helt utan debatt. Har hemvärnet och reservofficerarna informerats om att de även framledes ska vara exkluderade?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. är det inte så att nästa införande av PRIO kräver en säkerhetslösning som innebär att det måste finnas en kryptoburk vid varje AP-dator...

   ...och har jag inte fel är det beställt en oherrans massa kryptoburkar så att varje anställd med AP-dator får en egen.

   Detta torde vara en rimlig förklaring till varför det blir som det blir...

   Men jag kan ha fel...

   Radera
 2. Målbilden för nästa intranät är att det ska omfatta Försvarsmaktens samtliga medarbetare och frivilliga. Så ser CLEDS inriktning ut och den har inte ändrats. Precis som du skriver så är kontakten med de som inte dagligen tjänstgör eller de som är på distans extra viktig. Det visar inte minst förbandens erfarenheter av de första tidvis tjänstgörande soldaterna och är en av Försvarsmaktens strategiska förändringsmål.

  Däremot är de tekniska lösningarna för extern åtkomst inte bestämda utan ligger för beslut. Därför kommer inledningsvis nya intranätet att rullas ut internt för att successivt utökas med extern åtkomst. Vi kommer också förmodligen utforma åtkomsten och innehållet i intranätet olika beroende vilken personalkategori som användaren kommer att tillhöra. Informationsbehovet ser olika ut för Hemvärnet, reservofficerare, kontinuerligt tjänstgörande soldater etc. etc. Vi tillhör dock samma familj och det kommer att märkas med det nya intranätet allt eftersom.

  För den tekniskt intresserade så byter vi från IBM Lotus Notes till Microsoft-baserad programvara och plattform.

  Erik Lagersten
  INFODIR

  SvaraRadera
  Svar
  1. Erik

   Tack för ett bra och tydligt klarläggande. Tyvärr är det nog så att den bild av emilia som du ger inte alls stämmer med den som ges genom andra kanaler, inklusive medarbetare från FM HRC.

   Eftersom detta är en mycket viktig fråga föreslår jag att INFOS informerar om detta så att alla som berörs får samma bild. Just nu är bitterheten rätt stor att mer än halva Försvarsmakten ska exkluderas.

   Ta tag i detta - det tjänar både du och INFOS på.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Jag har också fått olika svar beroende på vem jag frågat i denna fråga. Olika besked beroende på vilken genomgång/föredragning jag varit på.

   Varför är det så svårt att gå ut med ett rakt besked i en fråga från FML.
   Det sägs än det ena och än det andra på olika genomgångar och vid direkta frågor.
   Varför kan man inte ha en linje och ett samlat besked att lämna innan man bestämmer sig för att gå ut i frågan.
   Vari består svårigheterna??

   Jag har tagit upp detta förut och herr Lagersten har då sagt sig dela min uppfattning.
   Varför händer det igen och igen ....?

   I just denna fråga är det väl så att vi får syna deviserna som t.e.x
   "Hemvärnet, en del av armen"
   "Välkomna till vår verklighet" (GSS/K)
   "Personalen är vår viktigaste resurs" (GSS/T och "båtfolket")
   O.S.V.
   Frågan är om de skall ges någon verklig mening eller förskaffas till avdelningen glada tillrop och floskler.

   Det handlar som vanligt om trovärdigheten!!

   Teaterdirektören.


   PS! För Hemvärnets del är det de inte ens halvvägs till 22000. Närmare bestämt 10200 hvsoldater år 2011.

   Radera
 3. En ännu viktigare fråga är: när blir FM AP godkänt för att hantera information i klassen "Hemligt/Restricted"? Det är ett allvarligt problem att vi fortfarande inte på ett enkelt sätt och på stor bredd kan hantera sådan information som på senare tid har blivit alltmer vanlig.

  SvaraRadera
 4. Kan bara hålla med Sinuhe! Kryp ut ur grottan FM!!!

  SvaraRadera
 5. Nå, man får vara nöjd med det lilla... En Exchange-lösning så man kan läsa mailen hemma är ju bra...då kan vi ju jobba hemma fast vi vabbar eller är sjuka, övrig info är ju inte så viktig...eller? Känns inte helt vattentätt tycker jag!

  SvaraRadera
 6. Det saknas en stor kategori. Det är alla kontinuerligt tjänstgörande OF/OR/GSS som är kommenderade till sjötjänst och inte har tillgång till en arbetsplats med FMAP utan sitter ombord på sina fartyg helt utanför alla FM IT-system inklusive PRIO.

  Just detta är en mindre skandal!

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Skipper

   Satellittelefoner tex Inmarsat och Iridium har global täckning för både telefoni- och data. Utnyttjas av handelsflottan, journalister, med flera.

   Flygsoldat 113 Bom

   Radera
  2. Skipper

   Du har helt rätt, jag glömde personalen i flottan. Jag ber om ursäkt. Problemet är självklart lika stort för dem.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 7. Bra skrivit och viktigt område att ta upp, Sinuhe. Det är också bra att Erik Lagersten tar debatten vidare.

  Fortsätt med en bra blogg!

  SvaraRadera
 8. Jag är glad att man tar seriöst på säkerhetskraven och inte släpper allt vind för våg. Verkar mer handla om att projektet inte har arbetet med kommunikationen tillräckligt bra.

  SvaraRadera
 9. Det går knappast att ha en säkerinloggning via en smartphone, känns totalt huvudlöst om så vore fallet.

  SvaraRadera
 10. Off Topic: bästa rekryteringsarbetet på länge
  http://www.youtube.com/watch?v=5WWmDCAqWu4&feature=related

  SvaraRadera