söndag 21 november 2010

Kallbergs rappakalja

Jan Kallberg har i Dagens PS (www.dagensps.se) raljerat en massa om Försvarsmaktens reform avseende personalförsörjning. Tyvärr verkar han se verkligheten iklädd ett par amerikanska Ray-Ban solglasögon. En del av det han skriver må vara korrekt men det mesta är mest rappakalja. Hur reformen avlöper vet i dagsläget vare sig han eller jag.

Jag ska nedan bemöta hans tio punkter (lika många som budorden men färre än president Wilsons 14 punkter).

1 Kostnader

Kallberg blandar friskt äpplen och päron. Försvarsmaktens inriktning är att under en begränsad tid erbjuda ett enkelt boende. Avsikten är att gruppbefäl, soldater och sjömän efterhand ska hitta ett eget boende. Detta torde vara rätt normalt i Sverige. Lever inte Kallberg kvar i någon sorts värnpliktsförsvar?

Försvarsmakten har självklart avsatt medel för sociala avgifter. Attraktions- och rekryteringskostnaderna är också avsatta. Detta sker löpande inom ramen för Försvarsmaktsplaneringen.

Kallberg använder ofta ordet "kan", vilket klart avspeglar att han egentligen inte "vet".

2 Idealism på stor bredd

Här har Kallberg faktiskt en point. Vårt samhälle kan inte liknas vid det amerikanska, som han hela tiden refererar till. Men - vi står ni i början av reformen och hur Försvarsmakten kommer att uppfattas som arbetsgivare om några år vet vare sig Kallberg eller jag. Klart är i alla fall att Försvarsmakten är oerhört medveten om problematiken.

3 Förväntningar och verklighet

Kallberg tycks tro att alla andra arbetsgivare erbjuder en hundraprocentig överensstämmelse mellan förväntningar och leverans? Eller vill han bara svartmåla kanske?

Visst är det så att alla yrken i Försvarsmakten inte innebär att man får flyga Gripen på förmiddagen och skjuta med strv 122 på eftermiddagen. Men - det åvilar självklart Försvarsmakten, som alla arbetsgivare, ett ansvar att så bra som möjligt förklara för blivande rekryter vilka yrkes som finns.

4 Bostadsfrågan

Kallberg tycks åter igen vara illa påläst. Försvarsmakten äger inte sina fastigheter. Gruppbefäl, soldater och sjömän planeras inte att i längden bo på logement. Dessa individer kan sannolikt träna på samma gym som alla andra.

5 Rekryteringskostnader

Kallbergs inlägg visar tydligt att han överhuvud taget inte läst på. Rekrytering ur "magasinet" kommer enbart att ske under det fåtal år när vi har ett "magasin".

Medel för att säkerställa ett balanserat inflöde till GMU är självklart budgeterade.

6 Ekonomiska incitament

Kallberg cyklar igen. Anledningen till att några avgångsvederlag inte är budgeterade är att de inte är planerade. Ett gruppbefäl, soldat eller sjöman som lämnar sin anställning i Försvarsmakten gör det antingen för att hans/hennes anställning har gått ut (det som Kallberg helt felaktigt refererar till som "kontraktet") eller också för att han/hon bestämt sig för att pröva något annat.

Försvarsmakten arbetar just nu med att ta fram en palett av åtgärder för att underlätta för tidsbegränsat anställda för att lämna Försvarsmaktens trygga famn. Paletten planeras inte att innehålla några premier eller andra speciella ekonomiska incitament.

7 Soldatfacket

Hur i hela friden kan Kallberg mena att ett nytt soldatfack skulle vara ett problem? Det är snarare ett stort problem att det idag inte existerar något soldatfack. Vare sig Officersförbundet, Sveriges Reservofficersförbund, Försvarsförbundet eller SEKO kan egentligen sägas representera de båda nya kategorierna.

8 Positiv diskriminering

Kallberg kan vara lugn. Försvarsmakten tänker inte be om någon positiv diskriminering av den typ som Veteransoldatutredningen skissade på.

9 Militärt rättssystem

Kallberg har möjligen en point igen men är för tidigt ute. Frågan om tjänstgöringsskyldighet behandlas av den sittande Personalförsörjningsutredningen. Jag har svårt att tro att det i det svenska rättssamhället skulle accepteras prygel och tukthus för den som väljer att avsluta sin anställning i Försvarsmakten. Eller anser Kallberg att det borde vara så kanske?

10 Integration i gällande lag

Återigen visar Kallberg att han har bott för länge i USA. Försvarsmakten accepterar självklart det regelverk som finns i Sverige. ÖB kan inte ålägga en annan myndighet att rekrytera. Och - ja en svensk soldat kommer att få vara föräldraledig. Något annat vore orimligt, Kallberg.

4 kommentarer:

 1. Intressanta kommentarer, men jag tycker du borde lägga en länk i "Dagens PS" i brödtexten till Kallbergs artikel så att dina läsare vet vilken artikel som avses. Lägger även upp din blogg i listan på WW.


  Till kommentarerna:
  FM har utfäst sig att erbjuda enklare boende till låg månadskostnad på förbanden som alternativ till boende "på stan". Detta skulle i alla fall tidigare vara liknande korridorsstandard, vilket i så fall kräver viss ombyggnad.

  Rekryteringen är redan nu ett stort problem som man måste ägna större uppmärksamhet. Soldatrekryteringen går inte lysande och avseende vissa officerskategorier är det mycket illa. Många sökande, men ytterst få som uppfyller ens de enklaste av kraven.

  Ersättningsfrågan är oerhört viktig. Pengar lockar fler än äventyret. Idealister växer tyvärr inte på träd. Soldatyrket måste stå sig som alternativ till andra yrken och vidareutbildning.

  8. Ett problem som gäller såväl officerare som soldater. Vad händer om Nilsson och Karlsson motsätter sig att åka till Afghanistan när det är dags? De blir uppsagda. Blir det något skadeståndskrav eller någon annan påföljd? Vi har ju redan deklarerat att vi inte vill ha andra än frivilliga på våra insatser, men problemet kvarstår ändå, vem fyller luckan? Vem lagar revan i det samtränade förbandet?

  Det är alldeles för många oklarheter som skulle ha varit utklarade och omhändertagna innan man drog igång det nya personalförsörjningssystemet. Liksom med arbetsskyldighet har man väntat in i sista stund och längre än så med att ta tag i problemen. Det känns inte tryggt.

  SvaraRadera
 2. God afton, W. Faktum är att jag inte vet hur man lägger länkar på det sätt du menar. Jag är mycket glad att du lagt mig bland dina bloggar!

  Beträffande dina kloka synpunkter är det ju helt klart så att begreppet redundans tyvärr är bortglömt i det nya systemet. Enligt min åsikt behöver vi redundans för alla kategorier. det mest frapperande är att Sverige räknar med "en GSS/T = en röst"; en beräkningsmodell som jag tror saknar internationella förebilder. 9 200 befattningar för GSS/T borde rendera 15 - 20 000 individer!

  Visst har det gått bråttom. Som du vet ville ju Försvarsmakten vänta ett år längre än vad regeringen ville. FOI:s rapport kan jag leva utan men det hade varit bra om Roléns utredning, med skarpa författningsförslag, kommit INNAN vi bytte system.

  Beträffande ersättningsnivåer pågår ett arbete redan nu. Lagt kort ligger nog inte så säkert, utan Försvarsmakten kommer naturligtvis att kontinuerligt behöva modifiera och anpassa sitt erbjudande.

  Mvh//S

  SvaraRadera
 3. Hej!

  Kul med en ny försvarsblogg!

  När jag läste din punkt 10 tänkte jag på detta inlägg:
  http://chefsingenjoren.blogspot.com/2010/10/finns-det-en-angervecka.html

  Tyvärr är min bild av försvarsmakten en annan än din, men jag hoppas att du har rätt i dina prognoser. Efter 17 år i firman är jag nog mera beredd att hålla med Kallberg i sitt budskap som jag tolkar till att morgondagens försvarsmakt med yrkesförsvar kommer att bli dyrare och sämre rustad att möte ett angrepp mot Sverige. Jag tror också att svenska folket är mera intresserat av ett försvar som kan försvara sverige än ett som är bra på att kriga i länder långt borta. Framtiden får utvisa vem som får rätt.

  Mvh Ho

  SvaraRadera
 4. Ja du Ho, det är inte lätt att prognosticera rätt och fel för denna enorma reform. Det är ju faktiskt så att om Försvarsmakten INTE ska ha 1 700 individer ute i internationella militära insatser ÖVER TIDEN så blir hela dimensioneringen av våra krigsförband fel. Vad ska alla GSS/K fylla sina dagar med då? Men - med fem internationella militära insatser i bagaget hävdar jag ändå att något måste göras. Sverige har efterhand ändå odlat fram ett gäng med yrkessoldater, män och kvinnor, men dolt det i Utlandsstyrkan. Med nuvarande "magasin" skulle denna grund för personalförsörjning av våra internationella militära insatser ändå sakta dö ut...tror jag.

  Det man kan vara säker på är att inget av det vi planerat för kommer att inträffa. Å andra sidan kommer inget av det som inträffar att vara planerat!

  Mvh//S

  SvaraRadera