söndag 28 augusti 2011

Krigsplacerad totalförsvarspliktig - interimsavtal - anställning som GSS/T

Jag vill med detta inlägg försöka klarlägga det som jag uppfattar vara "vägen framåt" avseende lösningen med interimsavtalen. Det är sannolikt så att ingen inom HKV just nu sitter med hela vägkartan.

Idén med interimsavtalen ("handskakningsövningen") är att skapa en "brygga" som ska underlätta arbetet den dag då det föreligger verkliga förutsättningar för att anställa GSS/T med ett korrekt utformat författningsstöd som ger bland annat rätt till ledighet från den civila sysselsättningen samt skydd för den civila sysselsättningen under den tid som tjänstgöringen i Försvarsmakten fullgörs.

Man kan fundera på om situationen hade varit bättre om interimsavtalen inte funnits och någon annan "verktygslåda" hade använts för att tidigt knyta upp krigsplacerade totalförsvarspliktiga. Det bästa hade självklart varit om det inte funnits några behov av interimistiska lösningar överhuvud taget utan författningsstödet för GSS/T hade varit på plats redan vid halvårsskiftet år 2010. Av olika orsaker kunde dock inte det författningsstöd som GSS/T behöver vara på plats så tidigt - bland annat fanns det ju inget betänkande från Personalförsörjningsutredningen så tidigt.

Jag anser att interimsavtalen var det bästa som gick att ta fram när det skedde - i juni år 2010. Avsikten var mest att styra upp och underlätta förbandens verksamhet så att enhetlighet avseende skriftlig kommunikation skulle erhållas.  Detta gjordes genom att ensa utseende på avsiktsförklaring, tjänstgöringsplan med mera. Paketet innehöll också bland annat information om hur senare indatering i System PRIO skulle gå till.

Av olika skäl har en del förband överhuvud taget inte använt de verktyg som finns i övergångslösningen.  Erfarenheterna från Lv 6 indikerar dock att det inte alls är omöjligt att få krigsplacerade totalförsvarspliktiga att teckna ett interimsavtal. Det är inte heller omöjligt (vilket jag inte riktigt trodde på) att få dessa individer att själva "fixa ledighet" och infinna sig på en KFÖ.

Vägen framåt innehåller nu ett intensifierat arbete på förbanden för att få fler krigsplacerade totalförsvarspliktiga att teckna interimsavtal. Förbanden har fått konkreta rekryteringsmål. Vissa volymförändringar har också skett - både uppåt och nedåt. Summan hamnar på cirka 2 500 interimsavtal.

Under förutsättning att den av Personalförsörjningsutredningen föreslagna speciallagen (en "lex specialis") träder i kraft vid halvårsskiftet år 2012 bör kan sedan "verkliga" anställningar som GSS/T börja effektueras. Jag vill framhålla att det inte är någon så kallad "kontraktering" utan en helt vanlig anställning. Gängse arbetsrätt gäller även en GSS/T. Det som skiljer är främst att man är anställd som tidvis tjänstgörande arbetstagare samt att anställningen är en längre tidsbegränsad anställning.

Innan en anställning som GSS/T kan ske måste dock lite andra pusselbitar falla på plats:

 • Det måste finnas ett robust befattningssystem, med kravprofiler och nivåer kvalitetssäkrade
 • Det finns ingen automatik att en individ med ett interimsavtal automatiskt "blir" GSS/T. Det handlar faktiskt om att en komplett test- och urvalsprocess sannolikt måste ske. Vidare måste ju varje individs kompetensprofil matchas mot ett antal olika befattningar i Försvarsmaktens krigsförband.

När hela detta paket med åtgärder är klart kan individen erbjudas en anställning. Anställningen som GSS/T manifesteras sedan med ett anställningsbevis (inget kontrakt!), precis som för alla andra arbetstagare i Försvarsmakten.

Jag känner inte till hur man har tänkt att behandla GSS/T när de inte tjänstgör. Enligt Sinuhes personliga mening är det rimligt att de minst ges samma formella förmåner som reservofficerarna: Försvarsmaktens ID-kort, uniform(er) i hemmet, prenumeration på Försvarets Forum med mera. Men - det räcker inte. När nu antalet tidvis tjänstgörande arbetstagare kommer att öka med nästan 10 000 individer måste förbanden komma bort från den anda av liknöjdhet som präglat kommunikationen med reservofficerarna. De nyanställda GSS/T kommer inte att nöja sig med att i bästa fall få ett julbrev från sin förbandschef - ett julbrev som innehåller förtäckta uppmaningar till läsaren att snarast säga upp sig.

Detta blir en spännande resa!

GMY

Sinuhe

37 kommentarer:

 1. När det gäller utrustningen så har jag förstått det som så att de soldater som deltog på 62 Lvbats KFÖ nyligen fick ta med sig sin utrustning hem. Detta tror jag är en bra lösning då det ger en känsla av att verkligen tillhöra ett förband även när man inte tjänstgör. Ur ett logistiskt perspektiv sparar detta tid när man slipper pårusta soldaterna inför varje övning/insats. Skulle uppskatta att man sparar 1-2 dagar per övning genom att utrustningen redan finns ute. Samtidigt tror jag det är viktigt att erbjuda soldaterna att förvara sin personliga materiel på regementet. Alla har inte de förutsättningar som krävs för att förvara materielen i hemmet. T.ex kan det vara krångligt och dyrt att flyga/åka tåg med all utrustning.

  I övrigt hoppas jag att soldaterna tilldelas tjänstekort och ges tillträde till FM's (tränings)anläggningar även utanför tjänstetid. Istället för att betala pengar för att gå på gym så kan man gå till närmsta regemente och träna, om man nu har något sådant i närheten..

  /H

  SvaraRadera
 2. H

  Kloka tankar som jag till fullo håller med om. Jag menar inte att en GSS/T ska ha sju ton med stridsutrustning hemma men rimligen en snygg m/87 (motsv.) samt en FU90/SSD93.

  Även en tidvis tjänstgörande vicekorpral ska ju ha rätt att gifta sig i uniform. Hon arbetar ju i Försvarsmakten.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 3. - Kan en reservofficer med nytt anställningsavtal inkluderande utlandstjänstgöringsskyldighet tilldelas Försvarsmaktens ID-kort?

  - Krävs det i så fall att ovannämnde reservofficer tjänstgör ett visst minsta antal dagar eller är vilkoret formulerat på annat sätt?

  SvaraRadera
 4. Hej Anonym

  Vad jag vet finns det inga regler, inte fastställda av HKV i alla fall. Det verkar inte logiskt att en reservofficers innehav av ett ID-kort ska vara villkorat av om han eller hon har accepterat den internationella arbetsskyldigheten. En yrkesofficer eller civil arbetstagare behåller ju sitt ID-kort intill dess att han eller hon avslutar sin anställning när uppsägningen effektueras.

  Som sagt - det finns inga villkor. Enligt min mening ska det helt enkelt bara vara ETT villkor som gäller: om man är anställd eller inte. Är man anställd av Försvarsmakten ska man ha ett ID-kort - oavsett om man tjänstgör eller inte.

  Jag tror att tillväxten av kategorin GSS/T kommer att tvinga en hel del av kamraterna på HKV att inse att det inte går att misshandla tidvis tjänstgörande arbetstagare som man gjort tidigare. Ska systemet bli framgångsrikt och nå effekt så krävs det förändring - det allmänna pratet om den attraktive arbetsgivaren bör ju rimligen gälla alla anställda.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Delar av utrustningen lämnades in då det var sådana saker som FM i stort har brist på, hjälm bl.a
  Vissa saker förrådsställdes på Lv6 då de är för skrymmande/finns ingen anledning att ta med sig hem.
  Resten följde med den tidvise hem tillsammans med hans tjänstekort. De som inte lyckats foto sig själv så att Ledtek vart nöjda får sitt tjänstekort hemskickat.

  SvaraRadera
 6. Vem ska lära förbanden att det inte går att misshandla arbetstagare som man gör nu?

  SvaraRadera
 7. Fascinerande att så många gått på niten med GSS/T!
  En GSS/T är en soldat med mindre än hälften så lång utbildning som en F-soldat (vanlig soldat) i värnpliktssystemet. En F-vpl genomgick 7,5 månaders utbildning och en GSS/T i normalfallet 3 månader...

  Kravet på utbildning torde för en GSS/T vara större inför en mission än i det gamla systemet. Jag har svårt att se någon vinst överhuvudtaget. Som arbetsgivare är jag mycket tveksam till att anställa en individ som med troligen kort förvarning kommer att vara borta i 15 månader (utbildning, mission, ledighet).

  Att som Tolgfors sedan hävda att denna kategori ger någon typ av hög beredskap är rent nonsens och vilseledning.

  SvaraRadera
 8. Anonym

  Om du med "den tidvise" menar de som hade tecknat interimsavtal med Lv 6 och som var anställda under KFÖ:n så är jag med! Låter som allmänt kloka åtgärder Tänka sig att killarna och tjejerna fick tjänstekort! Bara det känns som ett stort steg framåt!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 9. Cynisk - jag tror att det måste vara C PROD eller ÖB som sätter ner foten. Som det är nu är ju PERSDIR inte "resultatansvarig chef" utan det är bara C PROD, C INSATS, C LEDS samt C MUST.

  Det måste nog bli väldigt tydligt att uppdraget att kraftfullt förbättra behandlingen av tidvis tjänstgörande arbetstagare är allmänt och inte bara kopplat till en mening i en HKV-skrivelse.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 10. Anonym

  Jag håller inte med om dina beräkningar.

  En GSS/T har genomgått tre månaders GMU samt cirka sex månaders befattningsutbildning = minst nio månaders utbildning. Om det är så att en internationell militär insats står runt dörren så tillkommer någon typ av specifik utbildning inför denna. Allt detta sker sannolikt, men inte säkert, innan han eller hon ha en civil anställning med en civil arbetsgivare.

  Personalförsörjningsutredningen föreslår minst tre månaders förvarning till civila arbetsgivare. Personligen anser jag att det kanske borde vara sex månader.

  En internationell tjänstgöring för tidvis tjänstgörande arbetstagare bör, inklusive utbildning och "efterbörd", inte uppgå till mer än nio månader. Jag vet inte var du fått siffran 15 månader ifrån. Betänk att en GSS/T gör sin internationella tjänstgöring i sin ordinarie befattning i sitt ordinarie förband - eller att det åtminstone är detta som är målet.

  Vi ska inte ha tillfälligt rekryterade och sammansatta internationella stridsgrupper längre.

  Dina ord om försvarsministern tänker jag inte bemöta eller kommentera eftersom jag inte vet exakt vad han satt.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 11. Tre månaders GMU följt av sex månaders befattningsutbildning stämmer. Dock innefattar detta även ledighetsuttag mm. Det allvarliga är dock tanken med "individvis omsättning" i förbanden med GSS/T. Det innebär att samträning i förband får vänta till de 21 dagars KFÖ som det finns pengar till...vart tredje år! Detta innebär faktiskt att en bataljon med vpl för 15 år sen kunde nå KDU 3-4 med GU delar efter muck. Nu kommer antagligen en bat aldrig att nå förbandsmålsättningar på bataljonsnivån då de tre veckorna även skall ge förbandsutb för grp, plut och komp.../Arméofficer

  SvaraRadera
 12. Hej arméofficeren!

  Jag hinner inte svara på ditt inlägg i kväll utan ber att få fundera och återkomma i morgon. Rent spontant känns det som att du satt fingret på något riktigt intressant!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 13. Hej arméofficeren!

  Jag tror som sagt att du har en så kallad "point". Det är lätt att tro att samträningen sker under befattningsutbildningen, men det är ju inte alls säkert att denna sker i ett "mobiliserat kontraktsförband". Däremot kanske den kan ske i en motsvarande befattning i ett stående förband - men då blir det ju ingen samträning utan bara en ren befattningsutbildning och -tjänstgöring.

  Det ska bli intressant att se hur PROD tänker lösa detta.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 14. 21 dagar KFÖ vart tredje år = 7 dagar om året. Det är ungefär vad hemvärnsförbanden ska prestera... Hur pass välutbildade och användbara manöverbataljoner blir det av detta egentligen?

  SvaraRadera
 15. uppgiven

  Det finns slack i systemet. De tre KFÖ:erna kan nog ses lite grann som "det som det fans plats för" när två internationella tjänstgöringar klämts in i anställningen.

  Om det inte blir två niomånaders internationella tjänstgöringar finns det ju utrymme att öka antalet KFÖ-dagar och ändå hålla sig inom de ramar som Personalförsörjningsutredningen kommit fram till.

  Jag tror också man måste ha en viss ödmjukhet inför det faktum att Försvarsmakten faktiskt inte har alla pusselbitar på plats än. Det hade vi nog inte 1682 eller 1901 heller.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 16. Eftersom förbanden omsätts per individ kommer det att behövas individuell utbildning. De svar man kan utläsa är att man skall försöka sig på en slags sammandragning av t.ex. telegrafister, sjukvårdare, signalister m.fl. som behöver lång och svår utbildning från flera förband. Dessa skall då utbildas “centralt” och sedan skickas ut till förbanden när de är färdiga. Hur, var och vem är inte klart.
  Dessutom avser man, vad jag kan förstå, att genomföra vissa utbildningar (nya fordon, nya vapen och övrigt nytt) under mellanåren med befattningshavarna. Även övningar i stil med SÖB talas det om!
  KFÖ kommer att genomföras med befäl vecka 0,förare, ny materiel, ny befattning vecka 1, delvis och momentvis övningar av delar av förbanden. Hela förbandet kort kfö ena gången och lång kfö nästa. Mycket skall vara behovsstyrt och förbandsanpassat.

  “Hela förband” verkar vara när 70 procent och däröver är med. Detta ligger ungefär i paritet med vad man räknar med utomlands när man talar om godkänd förbandsuppfyllnad.


  Allt det jag skrivit ovan är svar jag fått och vad jag kunnat läsa mig till i olika dokument.
  Jag håller dock med om att hela paletten inte på något vis är färdig och att ingen verkar ha den övergripande bilden riktigt klar för sig.

  Ett problem vid LV 6 var att en del av de intresserade som genomfört “KFÖn” redan var “krigsplacerade” i annan del av försvaret, ordinarie eller extra hemvärnsman i insatsorganisationen och några var t.o.m. placerade i den andra lvbataljonen i väntan på utbyte mot anställd.
  För att inte kasta bort resurser och “lura” systemet bör man kanske reda ut statusen på de intresserade först!
  Kanske läge för ett datasystem/en handläggarutbildning som kan se fakta direkt innan de blir problem?
  Tänkandet bör också ställas om till att behandla förbanden som ett antal individer med olika behov av utbildning och stöd.

  (En vacker dag får även företagscheferna klart för sig att den där KFÖn var frivillig och att han inte på något sätt var skyldig att bevilja tjänstledighet.)
  Hoppas avtal och annat är klart till dess!

  Slutligen ligger ekonomin som en våt filt över hela organisationsreformen och där hörs inget annat än att efter 2015 räcker inte pengarna längre.
  Som det ser ut nu kommer bromsarna enligt “så långt ekonomin räcker” att slå till och försena en hel del åtgärder. Där kan man redan skönja “revirstrider” under uppsegling.
  Nästa broms inträffar strax före 2018 då FM måste ha bestämt vad man skall göra med en hel del tunga och dyra vapensystem.
  Som det ser ut nu måste man tillhöra en typ av optimist som gränsar till en diagnos för att se att personalreformen kommer att gå att genomföra enligt tidtabellen och med de käcka politiska tillropen i form av gripbara, användbara o.s.v. förband, från och med 2018.

  Vad jag framför allt saknar just nu är ett antal beslut som måste till men som av olika anledningar slirar omkring. Varken politiker eller FM verkar riktigt ha förstått sina olika roller och vem som ska göra vad. Därför känns det som alla väntar på alla och inget händer.
  Ansvarig saknas som vanligt!

  Teaterdirektören.

  PS.Mod 87!!! Har du redan glömt “bröllopscirkusen“???

  SvaraRadera
 17. Teaterdirektören!

  Jag ler när du skriver om bröllopscirkusen!

  Enligt min uppfattning var detta ett elakt sätt av en del officerare ur armén att raljera över flottans reservofficerare - de ville "bara bli reservofficerare för att få gifta sig i uniform" (dock inte M/87 utan M/1878!).

  Hrm. Kritiken var orättvis och drabbade den enda kategorin av reservofficerare som faktiskt TVINGADES tjänstgöra ett helt år för att bli flygfärdiga - nämligen flottans reservofficerare!

  PS Jag ska läsa resten att ditt inlägg senare men kunde inte låta bli att le när jag läste om bröllopen...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 18. Positivt att Lv 6 Luftvärnsregementet lyfts fram i många fall som "det goda exemplet".
  Besök, internationella samövningar, logistiskt nytänk, KFÖ- metoder mm.
  Arme'n behöver bra exempel att luta sig mot när allt annat snurrar snabbt i omgivningen.
  /Arm'eknekt sen kalla kriget

  SvaraRadera
 19. Arméknekten!

  Jag tycker också att Lv 6 gjort ett bra mycket bättre arbete än vad många förväntat sig. Förhoppningsvis kan de nyttjas som ett inofficiellt "pilotförband" för det fortsatta arbetet. Deras exempel visar att reformen inte är helt omöjlig, trots alla domedagsprofeters profetior.

  Å andra sidan finns det skäl att vara ödmjuk. Den resan vi gör just nu avseende GSS/T är hittills näst intill oprövad (även om vi tidigare haft reservunderofficerare).

  Godnatt, kamrater!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 20. En annan m/87-cirkus var till det kungliga bröllopet då alla deltagarna från FM skulle ha ut uniformen. Vissa fick givetvis stanna hemma för uniformerna räckte inte!

  HVmannen.

  SvaraRadera
 21. @sinuhe

  Är det verkligen tillgänglig tid som gör att det blir 21 dagar KFÖ vart tredje år? Eller är det tillgängliga pengar? I det senare fallet ser jag inte att det kan bli mycket bättre även om förbandet ifråga inte tas i anspråk för insats i utlandet.

  SvaraRadera
 22. Hv-mannen

  Jag har faktiskt också svårt att förstå hur det kan vara ont om en mängdvara som uniform m/87!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 23. Uppgiven

  Min bild är att det inte finns något framtaget system för KFÖ-verksamheten än. Det finns en nytillsatt GSS/T-samordnare på HKV PROD som bland annat ska ta fram ett KFÖ-system. Det borde iofs inte vara så svårt - det är väl bara att ta fram dokumentationen över VU60-systemet så faller allt på plats...;)

  Huruvida det är tiden eller pengarna som är gränssättande i dagens läge är nog väldigt oklart.

  Om kontraktsförbanden, där ju majoriteten av GSS/T tjänstgör, inte kommer att användas för internationella militära insatser i den utsträckning som planerats (två insatser under åtta år) skapas ju åtminstone "tidsmöjligheter" att lägga in fler KFÖ-dagar i anställningen.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 24. Detta är en riktig bra och informativ blogg. Att den dessutom har en positiv klang som försöker förklara är skönt då huvuddelen av övriga försvarsbloggare koncentrerar sig på att klaga. Fortsätt i denna stil!

  SvaraRadera
 25. Anonym

  Jag tackar och bockar. Visst bör den reformerade personalförsörjningen ges en rimlig chans innan man dömer ut den.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 26. http://forum.soldf.com/index.php?/topic/48331-faktaunderlag-om-gsst/page__pid__781860#entry781860

  "Försvarsmaktens översiktliga planering just nu är att en GSS/T under en åttaårsperiod ska delta i tre krigsförbandsövningar om cirka tre veckor vardera"

  Stämmer detta så blir det alltså i snitt mindre än åtta dagars tjänstgöring om året för GSS/T. Är det detta som Tolgfors menar med välutbildade och samövade förband? Mer och mer så börjar det verka som att GSS/T i _bästa_ fall kommer att nå upp till vad värnpliktsförbanden gjorde på 80-talet...

  SvaraRadera
 27. Hur mycket övades egentligen soldaterna i den svenska värnpliktsarmen, som enligt alla kommentarer både här och på wiseman är den främsta krigsmakt som universum någonsin skådat? Jag vet att det blev ingen övning alls de sista 16 åren men innan dess? I Agrells bok finns lite siffror och jag får det inte till särskilt många övningar per soldat....

  SvaraRadera
 28. @Daniel

  Grundprincipen var att det skulle genomfördes KFÖ vart fjärde år. Detta med förband som utbildats och samövats under grundutbildningen. Sedan var KFÖ ofta budgetregulatorer. Tror du att det blir annorlunda nu?

  Ingen har hävdat att den svenska värnpliktsarmén var den främsta krigsmakt som universum någonsin skådat. Däremot har vi hävdat att den nya yrkesarmén knappast kommer att bli bättre. Däremot betydligt mindre.

  SvaraRadera
 29. uppgiven,
  hur kan du automatiskt dömma ut ett system med övning var tredje år när du samtidigt höjer ett system med färre övningar till skyarna? Sen kan det givetvis bli så att i det nya systemet, precis som vpl-systemet, blir färre övningar än vad som tänkts. Men det finns ett antal skillnader. Vpl var inte frivilliga, vpl fanns bara på pappret och var inte tänkt att användas, och i det nya mindre försvaret finns inte ett hav av färska vpl att gömma sig bakom. Man kan inte få det att se ut som att något händer genom att låta en massa folk irra omkring hela tiden. Lyckas försvaret inte ens få en så liten mängd som 6k heltidare och 9k deltidare i ordning kommer folk att på allvar fråga sig vad fan man slösar 40 MILJARDER på! Med tanke på vad som läggs på polis, rättsväsende, skola och forskning, kommer skattebetalarna inte att acceptera att man sitter och pissar bort en förmögenhet utan att få ut något. FM kommer att tvingas skärpa sig och leverera.

  Men med tanke på att försvaret 2008 bestpd av 30000 otränade vpl och 10000!!!!! officerare kanske det bara är en from förhoppning från min sida.

  SvaraRadera
 30. @Daniel

  Som vanligt läser du in något annat i mina inlägg än vad jag skriver. Men det kanske är ditt värnpliktshat som reflexmässigt tar över?

  Jag dömer inte ut något automatiskt. Den här gången konstaterade jag att det yrkesförsvar som du och Tolgfors föredrar, i praktiken till sin huvuddel kommer att utgöras av förband som planeras att få ungefär lika mycket repetitionsutbildning som värnpliktsförbanden var planerade att få. Detta efter att ha fått en grundutbildning som inte producerar samövade förband utan individer. Om detta känns jobbigt att läsa för dig, då synd. Ideologiska argument mot värnplikten förändrar inte verkligheten hur mycket man än tolgför dem.

  Och om nu utbildningsnivån blir ungefär densamma, ja då har vi det faktum att vi numera talar om bataljoner och kompanier där vi förr pratade fördelningar och brofästet. I min verklighet innebär det en försämring.

  Beträffande vilka som bara finns på papper så tvivlar jag på att GSS/T skulle vara så mycket bättre än värnpliktiga. För de värnpliktiga hade vi i alla fall ett fungerande it-system att hantera dem i...

  SvaraRadera
 31. Hmm, märker att min telefon ändrar en del ord... Brigader ska det vara så klart och inte något brofäste...

  SvaraRadera
 32. Uppgiven,
  Det är självklart att vi kommer att ha en lägre numerär än på invasionsförsvarets tid eftersom budgeten är väsentilgt mindre.

  Blir de tidvis tjänstgörande så dåligt utbildade att de inte kan utföra sina arbetsuppgifter, ja då kommer reformen att vara ett misslyckande.

  Men även om så skulle ske kommer det vara ett steg frammåt jämfört med 5-10 år sedan då vi hade en massa totalt oanvändbara vpl och ett par tusen övlt som rullar tummarna på kontoren.

  Värnpliktiga är en pappersprodukt som finns för att generalerna ska känna att de har något att chefa över. Vilka länder har använt vpl till skarpa uppdrag? Norge, Danmark, Tyskland använder anställda. Sverige och Finland använde inte vanliga vpl utan frivilliga som fått extra utbildning. Vpl är oanvändbara och att slösa pengar på dem är vansinne. Om du vill bygga ett kilometerhögt ufo-avskräckartorn av diamant får du bekosta det själv.

  SvaraRadera
 33. @Daniel

  Vilka som använder värnpliktiga förband skarpt? Ja du, titta på riktiga krig får du se. Allt handlar inte om halvmesyrer a la Afghanistan.

  Ja, FM var i kaos för 5-10 år sedan. Det kaoset berodde inte på att vi hade värnpliktiga.

  Vad blir den egentliga skillnaden mellan GSS/T och värnpliktiga kompetens- och förmågemässigt? Även GSS/T ska får extra utbildning innan de skickas ut till Afghanistan...

  Att lägre budget ger lägre numerär är helt rätt. Det jag, och flera med mig, pekar på är att samma budget ger lägre numerär med anställda soldater än den gör med värnpliktiga, samtidigt som förmågeskillnaden mellan anställda soldater och värnpliktiga blir försumbar.

  SvaraRadera
 34. "Riktiga" krig? Sådana som Sverige inte har deltagit i på 200 år menar du? Tänker du provocera fram ett tredje världskrig så att du kan använda dina värnpliktiga?? Eller det kanske just det som är meningen, att försvaret byggs upp kring en uppgift som aldrig behöver utföras för att vissa ska kunna ägna sig åt sin hobby på heltid?

  Placeras försvarets huvudupgift i ett alternativt universum(Ryssland styrs av maktgalen diktator med världsherraväldsambitioner) blir det mycket svårt att utvärdera verksamheten på den planet där majoriteten av svenska folket bor och ännu svårare att förstå vad vi lägger så mycket skattemedel på.

  Vilken kompetens ggs/t får beror givetvis på hur mycket övning de ges. Får de inte öva alls blir de lika kompetenta som vpl från 92 och frammåt. Får de öva lika mycket som en 60-tals vpl blir de väl ungefär ilka kompetenta som en 60-tals vpl, antagligen lite mer eftersom motivationen att träna etc på fritiden lär vara högre för en som valt själv jmf med någon som tvingats till det. De helttidsanställda bör rimligtsvis bli mycket mer kompetenta eftersom de är just heltidsanställda. Skillnaden mellan en vpl och en deltidssoldat är att vpl kan bara sitta och spela wordfeud tills Danskarna försöker inta Skåne=pengar i sjön, medan en gss/t kan utföra intl uppdrag = väl använda pengar.

  SvaraRadera
 35. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 36. @Daniel

  Menar du att det faktum att Sverige inte har varit i formellt krig sedan 1815 är ett bevis på att vi aldrig kommer att bli indragna i en väpnad konflikt i vårt närområde? Ja, då håller jag helt med dig om att vi ska avskaffa värnplikten. Vi ska inte bara stoppa där, utan även avveckla bland annat artilleri-, luftvärns- och logistikbataljoner, för de behövs inte för att lösa uppgifter i Afghanistan. Stridsvagnskompanierna kan vi också skrota när jag tänker efter. Men framför allt så kan vi då sluta med GSS/T, vad ska vi med dem till? Om det enda skälet till att ha en Försvarsmakt är att åka på insats utomlands så bör det räcka med att ha tillräckligt med soldater för att kunna ha en omgång utomlands, en omgång under utbildning inför insats, samt en eller två omgångar som är lediga eftersom alla självklart har reglerad arbetstid. Finns helt enkelt inget skäl att ha deltidssoldater då, alla soldater kommer ändå att antingen jobba aktivt inom Försvarsmakten eller vara långlediga med lön. Om de sedan vill ha en bisyssla på sina halvårslånga ledigheter må ju vara hänt, men det blir då en sak för den enskilde och inget som behöver regleras genom lag såsom man avser göra med GSS/T.

  Till skillnad från dig så anser jag dock att vi faktiskt inte kan veta hur verkligheten kommer att se ut på fem, tio, femton eller tjugo års sikt. I Ryssland ser vi just nu återigen tecken på att deras, eller ska jag säga Putins, definition av demokrati inte riktigt stämmer överens med vår. Ryssland ligger där det ligger, och har visat att man inte alls drar sig för att använda militär styrka som en del av sin utrikespolitik.

  Du skriver mycket om vad "skattebetalarna" vill betala. Har du egentligen något belägg för vad du säger? Har du gjort någon opinionsundersökning om genomsnittsmedborgaren vill att vi ska ha förmåga att värna vårt självbestämmande även om någon utomstående kommer med krav?

  Att en heltidsanställd soldat som är anställd i flera år och hela tiden utbildas blir bättre än en värnpliktig är det ingen som ifrågasätter. Däremot så kommer dessa heltidsanställda att vara försvinnande få, framförallt inom markstridskrafterna. GSS/T kommer av allt att döma inte att få särskilt mycket mer utbildningstid än vad värnpliktiga en gång fick. Den utbildningen kommer dessutom att vara individuell, vilket kanske individualister tycker är bra, men det leder inte till samtränade (och därmed användbara...) förband såsom vi fick med värnpliktsförbanden.

  Det som blev fel med värnpliktsförbanden var att man slutade med KFÖer av ekonomiska skäl. Med tanke på försvarsekonomin så ser jag inget skäl att tro att det blir annorlunda i framtiden. När man redan nu börjar flytta pengar från materielförnyelse till löner så kan vi dessutom konstatera att GSS/T mest troligt inte kommer att vara bättre utbildade än värnpliktiga, de kommer dessutom på sikt att vara sämre utrustade...

  Skillnaden mellan en värnpliktig och en GSS/T är inte alls wordfeud. En värnpliktig som var hemförlovad från sitt krigsförband kostade försumbara pengar (i form av administration av krigsplacering osv, något som krävs även för GSS/T) och kunde mycket väl utföra internationella uppdrag. Skillnaden mellan en värnpliktig och GSS/T är istället att _om_ kriget väl kommer så hade vi haft betydligt flera förband att försvara Sverige med om vi behållt värnplikten, än vad vi nu kommer att ha.

  SvaraRadera
 37. Det finns inget utgiftsområde där staten satsar så mycket pengar som behövs för att möta behoven. Vi skulle lätt kunna lägga hela statsbudgeten på sjukvård och ändå skulle det finnas vårdköer, polisen skulle kunna få 2000 miljarder istället för 20 och fortfarande skulle brott bli outredda. Allt är en avvägning mellan nytta och kostnad.

  Jag vet inte om du tillhör dem som tror att Nord Stream är första fasen av en rysk invasion(och South Stream ett förspel till en rysk ockupation av italien?!?) men uppenbarligen tycker du att hotet från Ryssland är stort. Så stort att det motiverar utgifter på värnpliktiga som inte går att använda förutom under en massinvasion. (att de 1% av vpl som frivilligt anmälde sig för uppdrag går att använda räknas inte) Jag tror att slh för en sådan är otroligt låg(dock ej noll) varför de resurser som satsas på en vpl arme är bortkastade.

  Precis som du skriver vet vi inte hur situationen ser ut om 10-20 år. Vi kan därför inte lägga ner allt artilleri etc eftersom det då skulle ta för långt tid att rusta upp om läget försämras. Du tycker antagligen att vi redan har passerat den gränsen för när nivån är för låg för att rusta upp tillräckligt snabbt och precis som med bedömningen av det ryska hotet tror jag vi kan lägga ner den diskussionen eftersom vi tycker olika och kommer ej vidare.

  SvaraRadera