onsdag 15 december 2010

Kontraktsförbanden och GSS/T

Jag känner en oerhört djup oro inför framväxten av kontraktsförbanden. Jag känner en lika stor oro inför framväxten av GSS/T.

Kontakter med organisationsenheterna ger vid handen att allt fokus ligger på a) stående förband och b) GSS/K. Till del kan jag förstå detta; den verkliga tillväxten av "riktiga" GSS/T kan ju inte ske förrän 2012. Det är först då som det kommer att finnas ett uttalat författningsstöd för a) rätt till tjänstledighet från den civile arbetsgivaren för tjänstgöring i Försvarsmakten, b) skydd för civil anställning under tjänstgöring i Försvarsmakten samt c) en anställningsform som innebär att man är anställd även när man inte tjänstgör.

De författningsförslag som återfinns i Personalförsörjningsutredningens betänkande ser rimligt funktionella ut, och klarar av att leverera a) till och med c) enligt ovan. Det finns också ett föreslaget skydd mot diskriminering vid själva den civila anställningens ingående. Var och en som suttit i en anställningsintervju inser säkert att det föreslagna skyddet bara är en schimär.

Om man ser GSS/T som en sort kusiner till reservofficerarna så måste man tyvärr konstatera att Försvarsmakten sedan muren föll inte alls kunnat hantera tidvis tjänstgörande personal på ett klokt och rättvist sätt. Det finns otaliga exempel på felaktiga uppsägningar, oskälig lönesättning och felaktigt nyttjande. Listan kan göras lång, mycket lång.

Försvarsmaktens attraktionskraft ska ju kunna riktas mot både blivande, existerande och före detta anställda. Som stöd för den förbättrade attraktionskraften refereras ofta, i VU och FMUP, till attraktionsskapande aktiviteter. Jag anser att detta är ett helt felaktigt synsätt. Attraktionskraft riktad till existerande anställda handlar om ett grundläggande förhållningsätt, inte aktiviteter.

Om GSS/T blir behandlade på samma dåliga sätt som reservofficerarna kommer systemet aldrig att fungera. Den tidvis tjänstgörande personalen måste fullt ut räknas in i arbetslaget.

Det finns också en risk att systemet med GSS/T blir dyrare än vad Försvarsmakten planerat för. Det är nämligen så att frågan om det skatterättsliga tjänstestället för GSS/T inte är avdömd. Enligt min bedömning är risken/chansen oerhört stor att Skatteverket beslutar att tjänsteställe för GSS/T ska vara hemmet och inte förbandet där arbetet utförs. Så är det nämligen för reservofficerarna. Ett sådant beslut kan innebära stora obudgeterade kostnader för traktamente, resor med mera.

Rörande kontraktsförbanden, som ju till största delen ska bli bemannade med tidvis tjänstgörande personal, känner jag en oro att de hela tiden kommer att bli second class units. Organisationsenheter som har två bataljoner, en stående och en kontrakts-, kommer helt säkert att alltid prioritera den förstnämnda. Det är ju den som syns och märks.

I det sammanhanget kan man fundera på varför specialtruppslagen egentligen har stående bataljoner? Vad ska vi med en stående haubitsbataljon, en stående ingenjörbataljon eller en stående luftvärnsbataljon till?

Slutsats: utan aktiv "handpåläggning" kommer vare sig kontraktsförbanden eller GSS/T-systemet att fungera som regeringen beställt.

Beträffande GSS/T återkommer jag senare med ett nytt inlägg. Det är nämligen sannolikt ännu värre än vad jag beskrivit ovan.

Mvh//S

15 kommentarer:

 1. "Attraktionskraft riktad till existerande anställda handlar om ett grundläggande förhållningsätt, inte aktiviteter". Detta gäller inte bara för GSS/T eller RO. Det gäller i högsta grad för oss militärer och civila som framlider våra dagar i nuvarande Försvarsmakt.

  Om befintlig personal inte känner igen sig i attraktionsskapande aktiviteter blir verkan lätt den motsatta för dessa, för FM, viktigaste kategorierna.

  Hörde på radion i morse att det höjs röster som varnar för överhettning på arbetsmarknaden.

  Vem vinner och vem försvinner eller är det samma sak?

  SvaraRadera
 2. Jag förstår varför du vurmar för den tidvis tjänstgörande personalen. Om du under varför jag förstår det får du maila.

  Själv är jag mest oroad över den ringa tillväxttakten på de stående förbanden. Allt för få soldater anställs och man kommer få internet-rekrytera i flera år till innan vi fyllt upp våra förband för de uppgifter de är satta att lösa.

  HKV: Öka ramarna!

  SvaraRadera
 3. Sumatra, det är precis det jag menar. Den nu anställda personalen, vare sig den är kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande, är inte betjänt av "aktiviteter" utan av ett kontinuerligt förhållningsätt, ett förhållningssätt som faktiskt omsätter värdegrunden i handling och inte i aktiviteter.

  Cynisk, jag tror vi tycker likadant. Mina tankar om de stående förbanden ur specialtruppslagen är nog andra sidan av det mynt som du beskriver. Att "smeta ut" GSS kan möjligen vara optimalt ur rättvisesynpunkt men inte ur effektivitetssynpunkt. Och - visst måste HKV öka ramarna. Vi måste smida medan järnet är varmt!

  Mvh//S

  SvaraRadera
 4. Det är inte första gången vi tycker likadant, verkar det som.

  Jag spår bekymmer med rekryteringen framgent, även om jag har förtroende för en av de som tagit fram det nya systemet. Han är dock för ensam för att själv driva allt. Jag tror du håller med även i det?


  Nu har jag lagt till din blogg på min.

  SvaraRadera
 5. Det är inte endast antalet GSS, specoff och off vi rekryterar som avgör uppfyllnaden vid förbanden.

  Det är kvoten mellan de som rekryteras och de som är kvar efter ett år av grundutbildning som avgör uppfyllnaden. För specoff och off blir tiden till tjänstbarhet givetvis längre, men samma kvoträkning gäller.

  Vi har inte tid och råd att utbilda två, för att få en tjänstbar. Här finns det verkligen anledning till oro.

  SvaraRadera
 6. Regeringen har givit FM styrningen att "omstruktureringen ska ske i den takt ekonomin tillåter", så tyvärr det är nog färre GSS/K som kommer att anställs än planen.

  Skulle inte förvåna mig om anställningstakten i planen som kommer i BU 12 har en lägre takt än nuvarande. Detta förutsatt att GSS/T ska börja utbildas och anställas fullt ut, för här finns nog den enda budgetregulatorn vi har kvar. Dvs. färre GSS/T kan ge fler GSS/K.

  Sedan ska det bli spännande att se hur det går efter att de sista "vpl" ryckt ut 2011 och vakt/beredskap m m ska besättas med GSS (eller andra anställda..), motsv. ungefär 1300+ årsarbetskrafter enligt uppgifter.

  Galärslaven

  SvaraRadera
 7. Galärslaven

  Det som möjligen skiljer de båda kategorierna åt är att det KANSKE är lättare att rekrytera GSS/T ur "magasinet" än det är att rekrytera GSS/K. Fast fan vet.

  Det är lite oroväckande att du redan anger GSS/T som "budgetregulator". Det är nog exakt så som regeringen INTE vill se systemet med tidvis tjänstgörande...

  Jag är lite besviken att inte fler har åsikter om kontraktsförbandens utveckling och tillväxt. Är det så att alla redan har accepterat att kontraktsförbanden bara är en schimär kanske?

  Sumatra, tack för att du lade till min blogg på din. Pinsamt nog vet jag inte hur man gör för att lägga till en annan blogg hos sig, annars hade jag självklart redan gjort det. Just nu svävar jag i bloggosfären i någon sorts chambre separée.

  Mvh//Sinuhe

  SvaraRadera
 8. Sinuhe

  GSS/T har redan varit uppe på tapeten när några av oss galärslavar titta framåt för att se var det finns utrymme för "omdisponering av medel" när behovet uppstår. För det kommer det att göra.
  Att det sedan i de högre upp i sfärerna, ej är en önskvärd situation (och inte av oss galärslavar heller) är en helt annan sak.

  Orsaken är ju enkel, uppgifter och resurser har under en längre tid (mer än 20 år enligt min uppfattning) inte gått ihop.

  Efter alla år av neddragning på olika sätt, finns det på kort sikt bara två alternativ.
  1)lägga ned de tre plattformar som var en förutsättning i FMP(försvarsmaktsplanen)"övergång från vpl till anställda".

  eller

  2) Minska personalkostnaderna.

  Sista alternativet var det tydligen någon kvinnlig representant från HKV eller HRC som redovisat på ett möte för en tid sedan i Enköping, om jag förstått andra skribenter på en av bloggarna rätt.
  Ett sätt att minsk planerade personalkostnader är att anställa mindre, ett annat är att behandla redan anställd personal på ett "tufft" sätt.
  Naturligtvis kan det bli en kombination av båda, FML linje just nu är ju i alla fall solklar.

  Att den sedan kan ha en negativ "sic" inverkan på rekryteringen av GSS var kanske inte ett syfte som man verkar ha funderat så värst mycket på, alternativt (är det värre?) struntade i.

  Behov av åtgärder för att få FM i balans långsiktigt, är en helt annan historia.

  Galärslaven

  SvaraRadera
 9. Galärslaven (är du Ben Hur eller Röde Orm kan man undra)!

  Tror du inte att det finns ett annat sätt att spara pengar, nämligen att kritiskt ifrågasätta de stående bataljoner ur specialtruppslagen som planeras? Jag inser fortfarande inte vad en stående luftvärnsbataljon ska sysselsättas med "till vardags".

  Om tre till fyra sådana stående bataljoner omvandlas till kontraktsbataljoner är det ju självklart att vi kommer att spara pengar. Om vi dessutom avstår från hkp 16 sparar vi ännu mer.

  Men - förmodligen är du oerhört mer insatt i FMP än vad jag är.

  Tror du verkligen att FML medvetet "djävlas" för att anställda ska sluta? I så fall är det ju förfärligt och i strid med allt snack om värdegrund, vikten av personal etc. Huvva.

  Men vet du - jag tror faktiskt att ett antal kloka människor skulle kunna få rätsida i denna sörja. Men då måste man vara beredd att vända på alla stenar. FML-gänget förefaller inte ha den förmågan tyvärr.

  Sinuhe

  SvaraRadera
 10. Sinuhe

  "Jag inser fortfarande inte vad en stående luftvärnsbataljon ska sysselsättas med "till vardags"."

  Själv inte arméofficer, så antar jag att man gör detsamma som en amfbat eller en mekbat till vardags, d.v.s. övar, bedriver utbildning eller materielvård, HBT-och värdegrundsutbildar personalen o.s.v. Däremot finns det anledning att oroa sig för pengarna som det skall övas för.

  Hur mycket KFÖ blir det för kontraktsförbanden och för den delen de Nationella skyddsstyrkorna (uttalas Hemvärnet), när ekonomin programenligt börjar att gå på hörntänderna. Bristande uppfyllnad i förbanden och inställda övningar, med prioriteringsordning kontraktsförband, HV, övriga förband kan rädda ekonomin i framtiden.

  Din avslutning på kommentaren 11:54 kan även jag skriva under på.

  PS. Jag har ingen blogg. Jag tror att du syftar på Cynisks blogg. Typiskt att när man äntligen får motta lite tacksamhet, så är det fel :-) DS

  SvaraRadera
 11. Tycker att arbetsgivare borde på rabatt på arbetsgivaravgifter om de har anställda som är GSS/T.

  Annars skulle jag som arbetsgivare gör allt för att inte ha soldater bland min personal.

  Att behöva ta in personal från tex bemanningsföretag för att täcka upp för soldaten som kanske är borta mer än ett halvår på mission är rimligtvis en merkostnad och skapar "tempo förlust" i verksamheten.

  Ser tillexempel på förrådet på Livgardet hur ordinariepersonal får lägga en massa tid på att handleda inhyrd personal från bla proffice.

  SvaraRadera
 12. Du önskade mer kommentarer kring GSS/T. Så håll tillgodo...

  Det som oroar mig är inte bara specifikt GSS/T utan hela det nya pesonalsystemets rekryteringsbehov. Tyvärr så kommer GSS/T längst ner i hackordningen. OF - OR - RO - GSS/K - GSS/T.

  Vi ser redan problem i rekryteringen av "attraktiva" tjänster som flygförare. Hur kommer det då att se ut längst ut på linan, d.v.s. GSS/T?

  FM har nu lagliga möjligheter att "korttidsanställa" upp till 8 år. Men frågan är vad som händer om avhoppen är större än vad man räknar med? D.v.s. att vi utbildar och sedan gör soldaterna max en mission innan de lämnar systemet? Då är vi tillbaka på ruta 0 med en "Utlandsstyrka" som utbildas för varje insats.

  Det är som en kollega sade om sina egna barn "idag söker ungdomar vilka jobb som helst, trots att de inte har rätt förutsättningar eller ens ibland rätt intresse". Att vi har sökande innebär inte nödvändigtvis att de klarar av GMU eller att de stannar kvar länge i systemet. Förr var FM en livstidsanställning. Nu vill HKV ha snabbare omsättningstakt. Den kan tyvärr bli snabbare än vad man önskar.

  Sedan är jag mycket intresserad av att se hur man löser det med svenska arbetsmarknaden så att GSS/T kan lånas ut för insatser/utbildning. Vilka undantag kommer man att kunna ordna avseende skatter m.m? Vi har dessutom kraftigt misshandlat våra RO de senaste åren och enda anledningen att de fortfarande ställer upp är att de är mycket trogna sin uppgift. Detta kan vara spiken i kistan för intresset från arbetsgivarna (varav många är gamla RO).

  Till sist. Dagens ansökningar till GMU för att fylla upp ovanstående behov bygger på de sista skälvande resterna av värnplikten. Hur ser det ut om några år?

  SvaraRadera
 13. Efter din uppmaning i senaste inlägget så kommer några kommentarer.

  Sinuhe skrev:

  "I det sammanhanget kan man fundera på varför specialtruppslagen egentligen har stående bataljoner? Vad ska vi med en stående haubitsbataljon, en stående ingenjörbataljon eller en stående luftvärnsbataljon till?"

  Jag kan inte svara för luftvärnet eller artilleribataljonerna men eftersom jag själv har ingenjörbakgrund kan jag försvara de enheterna mot det upplevda ifrågasättandet. I alla fall utifrån mitt perspektiv.

  I praktiken blir det inte en stående ingenjörbataljon. I alla fall inte de närmaste åren. Initialt prioriteras EOD-enheterna ur båda bataljonerna och det är de som fyller upp nästan hela ramen för GSS/K. På sikt kommer det också att finnas ett stående ingenjörkompani (i nuläget finns ett reducerat ingående i NBG).

  Man kan också fundera över om det egentligen inte är inom just specialtruppslagen som behovet av GSS/K är som störst. Utbildningstiderna och framförallt bredden på utbildning är avsevärt större än vid ett rent skytteförband. Dessutom är, eller borde vara, några av funktionsförbanden mycket värdefulla vid internationell tjänst.

  Det har blivit väldigt svårt för specialtruppslagen att hävda sin existens i Försvarsmakten. Ibland med rätta men oftast inte. Till del beror det på att vi själva är för dåliga på att berätta vad vi kan göra men tyvärr också på att det är ett ständigt revirpinkeri där HKV-personal och förbandsrepresentanter gör sitt yttersta för att få med sina egna förbandstyper vid internationella insatser. Då är det kontaktnät och mängd inflytande som räknas.

  Jag är helt övertygad om att vårt bidrag i Afghanistan skulle se helt annorlunda ut om man verkligen satte sig ner och analyserade uppgiften och kontexten den skall lösas i. Nu har det snarare tryckts in enheter efterhand som man fått ökade ramar utan att fundera över helheten.

  SvaraRadera
 14. Som sagt var; vi orkar inte oja oss över GSS/T. Det är nog bekymrande med rekryterings- och vakansläget för de mer prioriterade kategorierna.

  SvaraRadera
 15. Vart är det skrivet att GSS/T-förband endast ska sättas upp i skiljda bataljoner. Enligt klossen för 7'e lätta som nu håller på att formeras på LG och K3 skall det förutom de ordinarie kompanierna (heltidare) också finnas kompanier bemannade av deltidare. Jag hoppas och tror att den bataljonschefen inte finns som låter hans egna skyttekompanier förtvina (oavsett vad de har för någon anställningsgrad).

  SvaraRadera