söndag 19 juni 2011

Vilande - men inte insomnad!

Som den uppmärksamme läsaren tidigare sett aviserade jag i våras att jag tänkte lägga ned min blogg. En orsak var att det kändes som att mitt huvudintresse - den reformerade personalförsörjningen - inte var såpass intressant att det var värt att lägga tid på att hålla en blogg vid liv. Vänliga läsare fick mig dock att ändra mig. Antalet läsare på bloggen var också så stort att det hade känts fel att bara lämna alla dessa tiotusentals läsare. 

Av andra orsaker har det blivit en liten lucka i bloggandet - men jag avser bli mer flitig igen. Försvarsförmågan är ju faktiskt beroende av både människor och vapensystem - även om man ofta får föreställningen att det endast är vapensystemen som erfordras.

Hur står det till då med den reformerade personalförsörjningen? Jo tack - ur många aspekter faktiskt mycket bättre än vad reformens alla domedagsprofeter  trott. Försvarsmakten har det - åtminstone just nu - ganska lätt att rekrytera både rekryter och "färdiga" GSS/K. Till och med lite för lätt eftersom vissa förband tydligen anställt för många.

Det finns en stor fara i denna situation - nämligen att försvarsmaktsledningen med flera luras att tro att attraktionskraften är absolut fullgod och att inga nya verktyg kommer att behöva användas för att säkra det planerade inflödet av rekryter och GSS. Jag tror tyvärr inte att vi kan vara så säkra på att det vi ser just nu kommer att gälla också om något eller några år. Den som väntar får se.

Det känns som att en ny fara är under uppsegling - nämligen risken för att Sveriges internationella engagemang minskar och därigenom möjligheterna för GSS att få tjänstgöra i ett antal internationella militära insatser under sin anställning. KFOR går mot sitt slut. Camp Victoria är lämnad. Camp Tor Hov har varit civil ett antal år och blivit byggmarknad. Jag ser en risk att väldigt många av de unga män och kvinnor som just nu söker sig till Försvarsmakten gör det för att få delta i internationella militära insatser - "att få göra skillnad". Att bara tjänstgöra "hemma på roten" tror jag inte lockar alls. Håkan Juholts tragikomiska hantering av styrspaken för Libyeninsatsen inger inte förtroende.

Samtidigt är det ju i grunden så att det ingalunda saknas konflikter i världen. Jag är själv mycket illa berörd av den syriska regimens mördande av den egna befolkningen. Likartade folkmord pågår på många platser i världen. Men - det räcker tyvärr inte. Det så kallade världssamfundet måste reagera - ett samfund där två av de ledande aktörerna har helt andra agendor än de demokratiska stater har (heldiktaturen Kina och halvdiktaturen Ryssland).

Grundtanken med Förenta Nationerna är säkert jättefin. Att denna organisation i praktiken är tandlös och korrumperad är däremot väl känt. Synd - det hade kunnat bli bra mycket bättre!

Min kritik mot FN gäller självklart inte bara organisationens tandlöshet i hanteringen av internationella konflikter - det gäller också den så kallade klimatpanelens ovetenskapliga hantering av en mycket långsam uppvärmning av vår planet.

GMY

Sinuhe - återuppstånden egyptier

10 kommentarer:

 1. Risk för att Sveriges internationella engagemang minskar? Låt oss för guds skull hoppas att så är fallet.

  SvaraRadera
 2. Välkommen tillbaka!

  Jag har samma farhåga. Jag tillhör ett förband som frekvent nyttjas utomlands och vi har inga som helst rekryteringsproblem men skulle de utpekade insatserna försvinna så är jag övertygad om att attraktionskraften försvinner.

  FM bör med sin nuvarande storlek inte ha några större problem att ha 2000 tjänstgörande utomlands på årsbasis. Min förhoppning är att vi snart är där.

  SvaraRadera
 3. Anonym

  Jag har full respekt för att Sveriges internationella engagemang inte applåderas av alla. Vi lever i en demokrati där vi, till skillnad från medborgare i många andra länder, har rätt att uttrycka olika åsikter.

  Själv är jag av motsatt uppfattning - Sveriges officerare, specialistofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän behövs i internationella militära insatser. Vi gör ett bra jobb och bidrar till att det inte bara är stormakterna som har trupp på plats.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 4. CS

  Vi får väl se! Jag kan känna vissa farhågor över våra reella möjligheter att nyttja kontraktsförbanden för internationella militära insatser - bland annat eftersom vi har valt ett system helt utan systemredundans.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Välkommen tillbaka!
  Jag funderar mest över hur vi ska lyckas återrekrytera. Om detta system ska bli effektivt krävs erfarna individer på alla nivåer. Att det just nu är "lättrekryterat" kan bero på att det fortfarande finns en nyfikenhet som många vill stilla...ta ett par år som anställd GSS och sedan göra nåt annat. Vilka verktyg har vi för att behålla de vi vill ha kvar en längre period? US Army bl a har ytterst svåra återrekryteringsproblem. Incitament att skriva på ett förlängt kontrakt finns inte. Detta måste även FM fundera över...helst innan det är försent...men fan tro't!

  /FLIR

  SvaraRadera
 6. Tja,

  det har sökt många som skyttesoladter, men betydligt färre till befattningar som fordonsförare och trossoldat.......

  Den "goda" rekrytering ur magasinet som medförde inställd GMU har flera orsaker, en är att ett antal förband har rekryterat och asntällt fler än vad de PROD hade besluta att de fick anställa.

  Galärslaven

  SvaraRadera
 7. Sinuhe, välkommen tillbaka. Inte utan att man undrade var du tog vägen.

  Den lyckade rekryteringen beror nog mest på att vi nästan har högst ungdomsarbetslöshet i Europa.

  På en dag sökte 2200 ungdomar 70 platser hos City Gross i Örebro. Utan reklamkampajer i TV. Hur kommer sig detta, kan man ju undra och hur skall FM rekryteringar tolkas mot denna bakgrund. Allting går att rekrytera utan mördande reklam? Särskilt när samhället misslyckats med elementa, vilket inte är något att glädjas över.

  Kan jag få gissa att City Gross plockade russinen ur kakan och att de lyckliga utvalda även kunde varit lämpliga för rekrytering till FM.

  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyheterna?title=2200_sokande_till_70_platser&videoid=1704796

  Kul att du är tillbaka.

  SvaraRadera
 8. Beträffande återrekrytering finns det också formella begränsningar såtillvida att en GSS/K maximalt kan vara anställd i 8 + 4 år. Jag tror vi ska vara försiktiga att använda den anglosaxiska terminologin med "kontrakt" - i Sverige är det en längre men tidsbegränsad anställning.

  I den anglosaxiska världen pratar man mycket om behovet av "Continuum of service" - det vill säga ett idealtillstånd där individen rör sig "sömlöst" mellan aktiv och passiv tjänstgöring. Med tanke på våra rigorösa regler om tjänstgöringsformer så känns det tyvärr som att vi är ljusår ifrån en sådan målbild.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 9. Galärslaven - visst är det så att vi just nu kan rida ett tag på ett uppdämt behov av att ikläda sig uniform. Jag tycker ändå man kan säga att Försvarsmaktens olika kampanjer också bidragit positivt. Våra undersökningar visar också att så är fallet.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 10. Sumatra, tack för vänliga ord!

  Ungdomsarbetslösheten spelar säkert en viss roll. Målgruppsundersökningarna visar dock att det finns andra potentiella GSS "där ute" som attraheras av Försvarsmakten av andra skäl än arbetslöshet! Men - vi kommer säkert att behöva gräva lite djupare i verktygslådan under resans gång...den nuvarande positiva situationen är ju inte av sådan art att den kommer att bestå automatiskt tyvärr.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera