lördag 2 juli 2011

Avhopp från rekrytutbildningen

Mikael Holmström har i SvD skrivit en, som vanligt raljerande, artikel om att alla rekryter inte klarar rekrytutbildningen, trots att det är cirka 10 sökande per plats. Artikeln innehåller också en "faktaruta" där källan anges som FOI.

Ett flertal bloggar har också kommenterat Holmströms artikel.

Det finns några grundläggande faktafel med hela diskussionen.

 1. Alla rekryter är uttagna och testade mot en viss befattning. Inga rekryter genomför sin rekrytutbildning  bara som en del av en statlig "scoutverksamhet". Detta innebär att rekryterna är uttagna mot olika kravprofiler. En del är uttagna mot att bli kustjägare, andra mot att bli flygsoldater inom en basbataljon. Detta påverkar självklart hur många som klarar sin rekrytutbildning. En individ som är uttagen och testad mot en befattning med en svårare kravprofil har ju sannolikt bättre förutsättningar att klara utbildningen.
 2. Rekrytutbildningen är lika över hela landet. Det är själva poängen med hela systemet. Rekrytutbildningen vid Amf 1 skiljer sig inte från rekrytutbildningen vid en av Hemvärnets utbildningsgrupper - mindre variationer förekommer säkert men är nog mer beroende av utbildningsbefälets ambitioner. Kursplanerna är lika. Orsaken till att avhoppen är större vid Amf 1 känner jag inte till. Man kan kanske anta att utbildningsbefälet vid Amf 1 spänner bågen lite högre än vad det egentligen finns motiv för - Amf 1 är ju ett (så kallat) elitförband och den mellangröna baskern ett tecken på detta.
 3. Försvarsmakten ska inte alls anställa 4 000 personer per år - Försvarsmakten ska rekrytera 4 000 personer att påbörja rekrytutbildningen. Av dessa 4 000 personer ska cirka 2 400 anställas som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande soldat eller sjöman inom Försvarsmakten. Eftersom det saknas författningsstöd för tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän är det just nu siffran 1 500 som är den intressanta - så många ska anställas som kontinuerligt tjänstgörande soldater eller sjömän varje år. Siffran 1 500 bygger på att inflödet är lika stort som utflödet - så här i början måste ju inflödet vara betydligt större än utflödet för att Försvarsmakten ska kunna gå från noll till cirka 7 000. Antalet tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän ska bli cirka 9 000 när hela systemet är uppfyllt.
 4. Holmströms "faktaruta" är felaktig, även om han tydligen grundar den på uppgifter från FOI. Det ska inte alls anställas 4 000 soldater per år. Det ska inte alls finnas kontinuerligt anställda respektive tidvis anställda - alla dessa män och kvinnor ska vara kontinuerligt respektive tidvis tjänstgörande. En tidvis tjänstgörande soldat kommer att vara anställd av Försvarsmakten även när han eller hon inte tjänstgör, dvs. anställningen är aktiverad. Vidare anger Holmström att författningsstöd för systemet med tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjöman ska vara på plats 2013 - rätt år ska vara 2012. Holmström ljuger medvetet om detta.
 5. Faktarutan refererar också till "yrkesofficerare, specialistofficerare och reservofficerare". Även detta är fel - han blandar friskt men felaktigt äpplen och morötter. En specialistofficer kan vara anställd som både yrkes- och reservofficer. Begreppet specialistofficer anger bara att man har en tjänstegrad från och med 1.e sergeant till och med regements/flottiljförvaltare. Om man är yrkes- eller reservofficer har med anställningen att göra - de förstnämnda är kontinuerligt tjänstgörande och de sistnämnda är tidvis tjänstgörande.
Holmström ska dock ha ett erkännande för att han inte längre pratar om "kontrakt". Det är bra. Det finns inga "kontrakt" utan bara anställningar.

Värnpliktssystemet var säkert bra under det kalla kriget. Vi kunde ju mobilisera nästan 40 brigader att sättas in mot de sovjetiska stridskrafterna. Att dessa 38 brigader till stor del skulle förflytta sig med cyklar och saknade skyddsutrustning och annan modern utrustning har tydligen alla debattörer glömt. De har också glömt att arméns "klubba" - pansarbrigaderna - i realiteten saknade luftvärn. De sovjetiska SU 25:ornas enorma slagkraft mot oskyddade mål ignorerades - det viktiga var antalet brigader.

Även regeringen (socialdemokratiska på den tiden) ställde upp i denna fars. När Försvarsmakten ville döpa om de helt omoderna infanteribrigaderna 66M till skytteregementen bestämde regeringen att så fick det inte gå till - då hade det ju sett ut som att vi hade färre brigader.

Å andra sidan fanns det delar av Försvarsmakten där faktiskt kombinationen av teknik och värnpliktspersonal fungerade alldeles utmärkt. Det fasta kustartilleriet är ett exempel.

Jag och många andra stödjer fullt ut hela reformen av personalförsörjningen. Det vore trevligt om reformen kunde få utvecklas utan raljerande olyckskorpar.

GMY

Sinuhe

28 kommentarer:

 1. Men Sinue. Begreppet "anställd" använder FM i en vidare tolkning än gemene man.
  Man har även tidigare hävdat att RO haft anställning i FM trots sk. "Noll-avtal" innebärande ingen som helst tjänstgöring. Denna "anställning" är värd noll och intet och det är så kopplingen till FM ses av folk.

  För gemene man är anställning något som renderar arbete och lön. För RO och GSS/T ger ju inte avtalet med FM det per automatik. För GSS/T finns det ju som du skriver inte något författningsstöd!

  Nej, jag tycker att man ska byta definition på förhållandet mellan FM och de som möjligen ska in någon gång då och då, dvs RO och GSS/T. Anställd är man när man arbetar och avlönas av en arbetsgivare.

  SvaraRadera
 2. "De har också glömt att arméns "klubba" - pansarbrigaderna - i realiteten saknade luftvärn. "

  Vill du jämföra LV-resurserna som fanns "då", med den rest som finns kvar idag? Till hur många kompanier räcker dagen LV? Vilken räckvidd har dessa för att hota flygplanen som levererar dagens standoff-vapen?

  SvaraRadera
 3. Cynisk

  Jag kan hålla med om att förhållandet är aningen förvirrande. En reservofficer som söker jobb hos en privat arbetsgivare möts nog av viss förvåning om han eller hon säger att han eller hon är "anställd av Försvarsmakten" - ofta säger man nog istället att man ÄR reservofficer.

  Ur många aspekter hade det kanske varit enklare om det var som du föreslår, att man anställs för varje tjänstgöring. Men - regeringen har ju mycket klart bestämt hur det ska vara, för både OFF/T, SO/T och GSS/T...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 4. Anonym, det finns en annan dimension som jag inte tog upp, nämligen frågan om flygvapnets roll i en konflikt. DÅ hade vi enligt uppgift ett mycket starkt flygvapen, som kanske kunde kompensera att brigaderna reellt saknade luftvärn.

  Hur det är nu vet både du och jag. Vi har dessutom artilleri för att möjligen slå EN fientlig bataljon...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. TACK Sinuhe för en positiv artikel som försvarar det svåra arbete vi lägger ner för att inom snäva tidsramar, avtalshetsande ATO (och en seg PERSS motpart), delvis avsaknad lagrum mm skapa det insatta försvaret med nya soldater och sjömän.

  Holmström i SvD som trots allt är en försvarskunnig person platsar bättre med sin negativa sensationsjournalistik på Expressen.

  Rekryteringsverket använder ju de uttagningsverktyg som man använt de senaste åren när plikten fanns kvar. Och det är ingen hemlighet att dessa uttagningsverktyg kan vara lite trubbiga. Helt friska personer har ju tidigare kunna bluffa sig till en frisedel. Det gör det ju då också möjligt att det slipper igenom en drygt 40-årig person med opererade knän - om uppgiften stämmer.

  Nu har vi lagt upp det så att vi får en GMU under 3 månader för att just säkerställa att våra kostnader och avhoppen skall bli mindre under de följande 6 månaders rekryttid och därefter under den kommande tillsvidareanställningen. Flera av oss har sedan länge hävdat att det inte är rekryteringen som är utmaningen utan det är hela processen med att behålla soldater och sjömän i minst 4 år som är den VERKLIGA UTMANINGEN. Vi vet ju att utlandsmissioner lockar ungdomarna men det måste även arbetet med övningar och kaserngården göra. Men även andra civila jobb kommer ju kanske locka till sig rekryterna innan FM fått pay-back på investerad utbildning. En annan lockelse är ju bostad. Många unga söker ju jobb där de får bostad. Var skall våra soldater och sjömän bo? Logementsmiljön håller nog inte och i Mälardalen vimlar det väl inte av billiga lediga bostäder.

  AMF och tidigare KA, framförallt kustjägarna på KA1,har alltid fått negativa rubriker på skador och avhopp. Varje gång har FM förtjänstfullt lokaliserat orsaken till de båda företeelserna och åtgärdat dem med olika positiva aktiviteter. Som exempel kan nämnas att soldaterna fick ut kängor ett år i förväg för att kunna träna bort potentiella fotskador. Det finns en mängd andra positiva exempel.

  Klart är ju att om samma (låga) uttagningskriterier används för alla blivande soldater och sjömän så kommer avhoppen från Amf1, K3 och K4 säkert bli större än för exempelvis Ledningsregementet och Marinbasen. Jägar- och elitförband har på vissa områden en hårdare fysisk tjänstgöring. Avhopp kan ju också bero på att den enskilde inte klarar av jobbet och då skyller på en fysisk skada – verklig eller overklig. Det finns exempel på avhoppade som mörkat sina skador vid mönstringen vilka upptäcks under GMU.

  Eftersom det är första gången vi gör denna typ av uttagning så tror jag alla tjänar på att även lyfta fram de positiva effekterna. Jag tycker det är fantastiskt att så många ungdomar vill ställa upp och hoppas bara att det inte enbart är våra moderna rekryteringsfilmer som lockar dem. En viss ödmjukhet är också på plats. Det finns över 300.000 arbetslösa ungdomar som bor hemma och som söker jobb och bostad. Jag tror detta faktum är en de största orsakerna till vår framgångsrika rekrytering.

  SvaraRadera
 6. Lite OT och framförallt inte en kritik mot dig, Sinhue, men Arméns kapacitet under kalla kriget var i det stora hela ganska ointressant. Sveriges geostrategiska roll var att med hjälp av starkt flygvapen och flotta, samt i viss mån kompetent kustartilleri, göra ett sovjetiskt överskeppningsföretag för kostsamt och därigenom förneka Moskva det alternativet. Det var allt. Då kunde man kosta på sig en armé som inte riktigt var vad den såg ut att vara, med brister lite både här och var.

  SvaraRadera
 7. Reformen, som jag och många med mig INTE stödjer, kräver "raljerande" kritik för att kunna utvecklas någorlunda vettigt.
  Idag är FM en budgetregulator där försvarsförmågan är helt ointressant.
  Inte ens förmågan i Afghanistan är något att ha. Undermåligt.
  Synd att man inte på något sätt kan mäta utfallet av varje jobbad timme inom FM. Det hade varit intressant. Eller det kanske är tur att man inte kan det!
  FM är Sveriges största arbetsmarknadspolitiska åtgärd.
  Lägg ner eller gör det ordentligt!

  SvaraRadera
 8. Jag kan konstatera att herr Holmström är betydligt bättre på det här med kontraktförband och kontraktsoldater än vi själva.
  På flera presentationer och i ett otal skrivelser figurerar meningar som;

  "Osäkerheterna kring försörjning av kontrakterade soldater och sjömän är…"
  "Kontraktsförband genomför insatser och upprätthåller beredskap, vidmakthåller och utvecklar sig själva med stöd av stående förband…"
  "Insatsorganisationen består av krigsförband som indelas i stående förband och
  kontraktsförband inklusive hemvärn…"

  Det är inte lätt att hänga med i svängarna!
  Ibland känns det lite som dagsnoteringar om vad som gäller!
  Vilka förutsättningar som gäller för att allt skall falla på plats 2018-2019 kan man läsa om i BU.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 9. Sinuhe !

  Det vore trevligt om reformen hade varit beredd, beräknad, finansierar och förankrad - innan fullskalexperimentet inleddes.

  När så inte är fallet så får man nog räkna med att få utstå en del rättmätig och i vissa fall även raljerande kritik.

  SvaraRadera
 10. Huginn och Muninn

  Tack för positiva ord! Jag är glad att vi är några inte stämmer in i den allmänna klagosången utan som faktiskt vill dra vårt strå till stacken och faktiskt hjälpa till att baxa reformen i land.

  Jag delar dina synpunkter fullt ut.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 11. Anonym, du har förmodligen lite rätt i din kommentar. Det känns ändå inte bra att att vi hurrade för de 38 brigaderna utan att tillstå deras begränsade kapacitet...

  Som gammal fast kustartillerist kan jag intyga att det inte var lätt att ta sig in genom lederna i Stockholms norra skärgård....och alla de cykelskyttebataljoner vi hade för att hjälpa till hade säkert löst sin uppgift. 4:e fördelningen stod ju bakom oss...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 12. Teaterdirektöen!

  Jo jag vet att både Försvarsmakten och regeringen slirar rätt bra på benämningar och begrepp...

  I mitt dagliga värv har jag ibland möjlighet att rätta till det hela - men inte alltid.

  Min grundsyn är trots allt att frånvaron av redundans avseende GSS/T är ett grundläggande fel med hela reformen.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 13. Anonym

  Reformen VAR beräknad så långt det gick. Jag kan hålla med att det gick väldans fort men vi som jobbade med det försökte faktiskt ta fram ekonomiska beräkningar för varje befattning i hlea organisationen - grunden var ju att det hela skulle vara kostnadseffektivt.

  En del skribenter tror ju att värnplikten var nästan gratis. Det finns andra beräkningar som visar att den inte alls var det, om man räknar samhällsekonomi och inte bara utgår från försvarsanslagen. Att 50 000 unga män försenar sitt inträde på arbetsmarknaden med ett år kostade mer än vad någon kunde tro, inte minst i pensionshänseende,

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 14. När hade vi 38 brigader? Jo på 60 talet och då fanns det inga SU 25 att sätta in de kom på 70 talet när antalet brigader hade reducerats till 28.
  Dåtidens armé hade förutom eget lv även fördelnings och lokalförsvarsförband att ta stöd av gällande lv, efter hand tillfördes det kompetent korträckvidds lv RB70.
  Under 70 talet fanns det både långräckvidds LV, Bloodhound och mellanlångt RB67 Hawk.
  De 5 pansarbrigaderna var antagligen bland de mest slagkraftiga förband i världen i sin klass på 60 talet och höll en bra nivå även på 70 talet.
  Att det fanns delar av armén som inte höll måttet absolut men det fanns flera hundra tusen Man som höll god klass med bra och moderna vapen.
  Samtidigt hade vi en övervattensflotta som var totalt nollställd utan moderna vapensystem Dvs jagare och torpedbåtar, de senare förvandlades från flytande likkistor till slagkraftiga vapensystem först 1985.
  Som sagt allt var inte bra och delar av brigaderna borde ha försvunnit runt 1980.
  I ärlighetens namn borde flottan ha tillbringat 70 talet vid kaj på samma premisser.

  Kostnaden för värnplikt är dyr enligt nyliberaler, men hur 300.000 arbetslösa "ungdomar" kan bli en förlustaffär när de gör sin värnplikt kan du gärna förklara lite djupare?
  Är de arbetslösa så kostar de bidrag, gör de lumpen så kostar de bidrag.
  Antagligen är värnplikten idag rena vinstaffären genom att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under ett års tid.

  Sluta sprid lögner.

  SvaraRadera
 15. Min syn på det hela är att någon gång måste tårarna över den spillda mjölken ta slut. Försvarsmaktens största problem är oförändrat oavsett personalförsörjning -försvarsanslaget har inte uppräknats sedan kalla krigets dagar! Vi kommer med näppe kunna utrusta 2 moderna brigader, ett hyfsat flygvapen, några korvetter och ubåtar.
  Vi måste inse verkligheten- det finns inget politiskt parti som kommer öka anslagen- snarare tvärtom. Beslutet är fattat, värnplikten "vilar" och oppositionen kommer heller inte ändra detta.
  Vad ska vi göra? Lägga oss på rygg och sura eller försöka göra det bästa av eländet? Jag röstar för det senare. Vi måste jobba stenhårt för att så snabbt det bara går få den nya organisationen operativ. Ju längre det dröjer desto längre står landet utan ens ett litet Försvar. Bra Sinuhe!

  SvaraRadera
 16. Re Sofliggaren.
  Sinhue för fram halvsanningar som han blandat friskt för att stödja sin tes.
  Det duger inte.
  Dagens försvar håller inte måttet ens fullt bemannat. Vad ska vi ha Visbykorvetter eller Gripen NG till om de inte kan baseras utanför sina fredsbaser? De kommer sprängas i småbitar om kriget kommer då det inte finns tillräckligt med utbildade soldater att ta hand om de få krigsbaser vi har.
  Så varför ska vi då ens bemöda oss om att köpa in utrustningen?
  Med dagens politik så är det enda rätta att samla flyget, armén och flottan i Karlsborg och återuppliva centralförsvarstanken, ty något annat går inte alliansen försvar att använda till.
  Med dagens inriktning så får vi inget "försvar" vi får realt minskande försvarskostnader och en samling militärer som blir en dyrbar maskerad och potemkinkuliss för att lura väljarna att de är trygga.
  Nej det duger inte och vi måste göra om och göra rätt.

  SvaraRadera
 17. Anonym

  Du har givetvis helt rätt om SU-25 och de 38 brigaderna. Dålig källforskning av mig så jag ber om ursäkt.

  Du har säkert rätt om både arméns förband och om den omoderna flottan. De sista motortorpedbåtarna övade, vad jag vet, så sent som i mitten på 70-talet (4. mtbdiv).

  Å andra sidan hade vi ju världens första operativa sjömålsrobotsystem på HMS Halland och HMS Småland.

  Sammantaget var nog vår dåvarande Försvarsmakt inte någon lätt nöt att knäcka med konventionella medel. Vad jag pekar på egentligen är att vi tyvärr prioriterar antalet plattformar på bekostnad av verkan - Visbysystemet är kanske ett bra exempel på detta.

  Beträffande värnplikten så avser jag återkomma med ett separat inlägg snart!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 18. Sofliggaren

  Det är just därför jag valt att blogga. Beslutet är fattat, några nya medel finns inte i sikte. Som officer har jag vant mig vid att "gilla läget" och ta fram det berömda pannbenet när det bär emot.

  Reformen är beslutad av riksdagen - det är upp till Försvarsmaktens personal att lyda order och gemensamt jobba för att det blir så bra som möjligt.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 19. Anonym

  Ursäkta mig men håller inte med dig. Vad jag vet, som inte alls är expert på ämnet, var hela konceptet med krigsbaser för Flygvapnets förband en rent svensk lösning - en lösning som byggde på vår geografi och de särskilda förutsättningar som den gav. Systemet byggde också på att klargöring kunde ske av värnpliktiga.

  Det jag skriver ovan gäller också flottan - hur många länder har särskilda krigsbaser/krigsförtöjningsplatser? Eller geografiska förutsättningar för Musköbaser? Eller basering i skärgårdar?

  Beslutet är fattat. Så är det. Nu gäller det att göra det hela så bra det bara går.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 20. Teaterdirektören

  Vi har tyvärr en situation dör regeringen har bestämt benämningar och begrepp som är extremt otympliga.

  Jag hyllar själv teorin att de fyra centrala begreppen reguljära förband - reservistförband - reguljär personal - reservister hade gjort diskussion och rekrytering bra mycket enklare.

  Hur ska Lisa, som är tidvis tjänstgörande vicekorpral i ett stående förband kunna förklara sin associering med Försvarsmakten för son som inte är insatt i vår terminologi?

  Enligt min enkla bedömning kommer Försvarsmakten för eller senare att behöva gå till regeringen med en stillsam vädjan om nya begrepp - begrepp som går att använda i diskussionen i det offentliga rummet.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 21. Ursäkta diverse stavfel i mina senaste kommentarer!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 22. @Sinuhe:

  Våra bassystem byggde väl inte bara på vår landgeografi? Snarare handlade det väl om att hantera närheten till motståndaren på ett för oss ändamålsenligt sätt. Vi har fortfarande samma närhet till motståndaren och nu när motståndaren valt att rusta slut på vår Strategiska Time-Out är det väl bara att börja bygga baser igen. Eller?

  SvaraRadera
 23. Nicke Lilltroll

  Nja, givetvis inte bara men det faktum att Sverige är stort till ytan men glest befolkat underlättade säkert systemet. Dessutom många vägar (fast numera av dålig kvalitet) samt skogigt.

  Man kan fundera på varför det bara blev Sverige som utvecklade detta smarta system - var det på grund av att våra stridsflygplan kunde klargöras av värnpliktiga kanske?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 24. Det "unika" svenska bassystemet var inte så unikt. Även andra länder har valt att använda delar av vägar som rullbanor, både i öst och väst.

  Det som var det speciellt unikt svenskt var i så fall det att man med bas 90 valde "skydd genom spridning" istället för "skydd genom fortifikation". Det hade helt enkelt blivit för dyrt att bygga ut de befintliga baserna med HAS som skydd för flygplanen på marken, så därför valde man att bygga fler uppställningsplatser och fler rullbanor inom baserna. Antalet baser berodde nog delvis på att vi en gång hade många flygplan och dels på att vi på grund av relativt kort räckvidd hos flygplanen behövde kunna koncentrera flygstridskrafterna till olika delar av landet.

  Att koncentrera flygstridskrafterna kräver idag inte så många baser som det en gång gjorde, dock krävs det fortfarande baser i alla delar av landet eftersom vår förmåga till lufttankning fortfarande är rudimentär. Vad som är värre däremot är att vi nu har lämnat "skydd genom spridning" inne på de kvarvarande baserna utan att ha ersatt det med "skydd genom fortifikation". Flygplanen är helt enkelt väldigt utsatta på marken och hur snabba klargöringsfolket än är så kommer flygplanen att tid som annan stå på backen.

  Det jag ser som ett problem med det nya personalförsörjningssystemet är att vi inte anser oss ha råd med den mängd flygbasförband som skulle krävas för att bemanna ett rimligt antal flygbaser. Visst, det enskilda basförbandet kommer med tiden att bli duktigare än de gamla värnpliktsförbanden, men det kommer fortfarande bara att kunna vara på ett ställe samtidigt. Något bra lösning på detta ser jag helt enkelt inte, hur mycket jag än gillar läget. Att vi skulle få högre anslag för att utöka basförbanden ser jag inte som troligt. Gör det mig till en olyckskorp?

  SvaraRadera
 25. Återigen kommer det felaktigheter, Finland har motsvarnde system som Sverige och det finns gott om youtube mtrl. från både väst och öst där man använder vägbaser och tillfälliga baser.

  Det Sverige måste göra enligt bloggen är att lägga miljarder på att köpa in och bemmanna ett antal Lv bataljoner som ska skydda baserna.
  5-6 Lv bataljoner torde krävas, så i princip får vi avveckla både artilleri, underhåll och ingejörer eller halvera antalet manöverbataljoner i armén + antalet undrstödsbataljoner för att bemanna dessa lv bataljoner.

  Tyvärr verkar inte bloggen ha någon som helst koll på vad denne skriver om utan det kommer massa "hylla regeringen" trams.
  Tragiskt att folk inte kan tänka själva utan oreserverat för fram hyllingar ala Nordkorea till det man anser vara den "rätta" sidan.

  Dagens personalförsörjningssytem och försvarspolitk ä ett skämt och måste förändras.

  SvaraRadera
 26. Tänk att jag måste ha svårt med läsningen för jag kan inte se att Sinuhe har skrivit att Sverige måste "avveckla både artilleri, underhåll och ingejörer eller halvera antalet manöverbataljoner i armén + antalet undrstödsbataljoner".

  Är det jag eller någon annan som har problem med läsförståelsen?

  SvaraRadera
 27. Jag håller med anonym 10:04 att försvarspolitiken är ett skämt. Att ett lands säkerhetspolitik sköts så styvmoderligt är oansvarigt.

  Personalförsörjningen är inte så dålig däremot. Jag välkomnar att Sverige får en professionell personaldel utöver yrkesofficerare! Vi som varit aktiva i insatser den senaste tiden har kunnat se hur bra förband som givits möjlighet att samträna under längre tid än tidigare blivit. Den PersQ som exempelvis Strategisk reserv (fånigt namn dock) samt NBG-delar visat upp vid insats i Afghanistan är väsentligt mycket högre än "internetförbanden".

  En försvarsmakt med både reguljära och reservister såsom planen är ser bra ut! Vad som däremot inte bra är numerären som är alldeles för låg!

  SvaraRadera
 28. Anonym 10:04 bortser från en rad väsentliga fakta i sammanhanget:

  1. Att vårt maktlösa flygvapen främst är inriktat på att försvara oss mot fred.

  2. Att våra forna vägbaser är ombyggda till 2+1 vägar med landningshinder i form av mitträcken.

  3. Att våra nuvarande flygplan kan lufttankas, men saknar annat än lös beväpning.

  4. Att vår försvarsminister är vapenvägrare, men saknar ryggrad och annan begåvning.

  5. Att vår beredskap finns, men ej är anträffbar för tillfället.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera