tisdag 1 november 2011

Reservofficerare i IO14

En vänlig läsare bad mig skriva någonting om reservofficerare (RO) i den nya Försvarsmakten. Faktiskt har jag redan berört ämnet lite översiktligt i ett tidigare inlägg ("Bitarna börjar falla på plats").

Till att börja med så tror jag att få insatta läsare kan säga emot att hela RO-kollektivet blivit tämligen misshandlat sedan cirka 1995. Trots ett stort antal utfästelser från både Försvarsmakt och regering om vikten av själva systemet så har i praktiken mycket lite hänt. Jo en sak har faktiskt hänt - grundutbildning till reservofficer är i praktiken avskaffad och medelåldern har ökat. Mycket.

Å andra sidan var det en förvånansvärt stor andel av det samlade RO-kollektivet som accepterade införandet av den internationella arbetsskyldigheten. Personligen hade jag aldrig i min vildaste fantasi trott att så många skulle vara kvar (exakt hur många är oklart eftersom en äldre reservofficer har en mycket lång uppsägningstid).

Detta tyder på att det finns en grundläggande stolthet att vara reservofficer - detta kombineras ofta med ett grundläggande försvarsintresse och lojalitet med Försvarsmakten.

Hur tänker då Försvarsmakten att reservofficerare ska användas i den nya Försvarsmakten?

Till att börja med är det viktigt att fastslå att reservofficeren, i likhet med yrkesofficeren, är tillsvidareanställd. I detta avseende skiljer han eller hon sig från hela GSS-kollektivet. Vidare regleras reservofficerens liv i Försvarsmakten till stor del av Officersförordningen, som överhuvud taget inte har med GSS att göra.

Den kommande speciallagen, som bland annat kommer att lägga fundamentet för GSS/T på plats, tar över en del av reservofficersfrågorna från den nuvarande Lagen om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. Denna förändring är egentligen bra, eftersom nämnda lag i praktiken replikerar på Lagen om totalförsvarsplikt. Va, säger någon, den lagen är ju avskaffad?

Nejdå. Lagen gäller. Det är bara ett mycket litet avsnitt i inledningen som är vilande (värnplikten och civilplikten med deras fyra ingående komponenter). Övriga delar av lagen gäller fullt ut. Men för en civil arbetsgivare kan det nog vara svårt att övertygas om det - han eller hon har ju läst att "värnplikten är avskaffad".

IO14 innehåller cirka 2 450 befattningar för RO. Av dessa är 300 öronmärkta för Hemvärnet, främst som kompani- och bataljonschefer samt en och annan stabsmedlem.

Resterande delar är utspridda inom de fem "arenorna". Arméarenan har störst behov, cirka 1 100 individer om jag minns rätt. Marinens behov är mycket litet. Sorry flottan...

Fördelningen av reservofficerarna inom IO14 är någorlunda jämt fördelad mellan personalkategorierna officerare och specialistofficerare. Jag tror inte att man ska ta personalvolymerna eller fördelningen i FMUP som huggna i sten - i praktiken finns det ju inga specialistofficerare i reserven (SO/T) än och utbildning kommer att ta lång tid. Å andra sidan tror jag inte att regeringen kommer att tillåta att antalet yrkesofficerare tillåts öka bara för att Försvarsmakten misslyckats med att behålla och balansera ett jämt inflöde av reservofficerare. Det är nog mer sannolikt att en tillfällig ökning av antalet GSS/T i den högsta tjänstegraden (sergeant) får kompensera avsaknaden av 1.e sergeanter i reserven. Eventuellt överväger man också någon sorts "snabbspår" för att "konvertera" krigsplacerade PB/KB till SO/T med tjänstegraden 1.e sergeant. Detta lär bara fungera om Försvarsmakten kan svara på frågan om "what´s in it for me?".

Enligt min bedömning kommer det att saknas stora volymer av SO/T den sista december 2014, oavsett vilken väg man går. Orsaken är främst att arbetet startat för sent. Detta beror i sin tur på att det är först nu som det är tillräckligt intresse för frågorna kopplade till den tidvis tjänstgörande personalen. Försvarsmaktens årsredovisningar avseende grundutbildning av reservofficerare talar sitt tydliga språk. Regeringen har inte heller krävt mer detaljerad redovisning om orsakerna till de låga volymerna.

Ska man skriva om RO-frågorna bör man också koppla resonemanget till FMUP och de systembeskrivningar för officerare och specialistofficerare som finns där. Om jag minns rätt finns det en skrivning som ifrågasätter själva grundidén med tidvis tjänstgörande specialistofficerare. Om specialistofficeren ska vara den person som har en fullständigt bedövande "systemkunskap" så håller resonemanget kanske. Men om man i stället bygger resonemanget på en blivande reservofficers försvarsintresse samt egen vilja att göra ett bra jobb så är jag inte lika orolig. Men - om befattningen är av typen att "sitta framför en burk som byter programvara varje vecka" så blir det inte så bra att operatören är inne bara ibland. Å andra sidan kanske operatören arbetar civilt med att utveckla just den burken.

För officerare i reserven (OFF/T) ser jag däremot inga sådana principiella problem. Starta utbildningen så snart det bara går och sikta på att rekrytera unga män och kvinnor som antingen har en akademisk examen eller tänker ta en. Se till att utbildningen har TEMPO!

Slutligen bör Försvarsmakten förstå att begreppet reservofficer sannolikt inte är ett lika starkt varumärke bland unga som det var för 20 år sedan.

Sens moral: en återupptagen grundutbildning till reservofficer måste stödjas av marknadsföring.


GMY

Sinuhe

15 kommentarer:

 1. Som ett led i en marknadsföringskampanj för RO skulle man kunna lyfta fram framstående medborgare som är reservare - Wallenbergarna, Jan Eliasson, Mikael Torving, chefen för kungliga operan vad han nu heter osv. Jag är säker på att dessa kan vittna om att deras RO-engagemang givit dem mycket.

  SvaraRadera
 2. Jag skulle gärna se en pott med reserv-reservare (om uttrycket tillåts mig) som skulle kunna komplettera där det behövs, tex vid vakanser i förbanden vid insats, utbildningsperioder eller som fristående utbildare och evaluerare.

  Dessa skulle kunna ha en lösare knytning till förbandet och inte inplaceras i befattning. Reservpotten skulle också då kunna vara en hemvist för reservare som av någon anledning inte kan vara placerad i befattning på förbandet för tillfället.

  SvaraRadera
 3. Gustav Wasa sa...
  Visst har det rekryterats och utbildats reservofficerare det senaste decenniet.

  Operatörer i specialförband, medicinalpersonal och tolkar är exempel på personal, som kan accepteras som reservofficerare av de på myndigheten som bestämmer.

  Dessa yrkesfack konkurrerar ju inte med den befintliga yrkesofficerskåren och dess kompetensprofiler.

  SvaraRadera
 4. Hejsan!!

  Det var trevlig läsning, har själv funderat på och bli reservofficer och undrar hur man ska göra för att söka den utbildningen??

  SvaraRadera
 5. Cynisk, en sådan idé är klok och borde vara regel överallt kan man tycka. Enligt min uppfattning är dock de flesta förband kvar i ett förlegat tänk, där möjligheten att använda reservofficerare på ett oortodoxt sätt ofta glöms bort.

  Det finns undantag - jag vet ett förband som kommer att använda sina reservofficerare för att förstärka marknadsföringskapaciteten. Det finns ju många reservofficerare som arbetar med reklam och marknadsföring i sitt dagliga värv. Har förbanden kolla på detta? Oftast inte.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 6. Gustav Wasa, du har helt rätt. Min kritik mot ointresset av grundutbildning av nya reservofficerare är enbart kopplat till den "generella" kategorin och inte till reservofficerare med särskild kompetens.

  Vad jag vet har dock rekryteringen till språkofficer/tolk gått dåligt. Jag är inte överraskad alls - är det NÅGON som sett NÅGON marknadsföring av denna nya inriktning?

  Rekryteringen av försvarsmedicinpersonal lär går bra - det är nog snarare utbildningskapaciteten som saknas.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Marcus Antonius

  Om du inte kan hitta relevant information på www.forsvarsmakten.se kan du ringa till Försvarsmaktens HR-centrum (funktionen heter HR Direkt) på 08-514 393 00.

  Hälsa från Sinuhe....;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 8. En av mina läsare har hört av sig och tycker att jag ska skriva ett nytt inlägg om själva begreppet "reservofficer". Han baserar sina åsikter på det faktum att det kommer att vara så mycket som skiljer den "nye" reservofficeren" från den "gamle" att det egentligen är en helt ny "officerstyp" (eller kanske "specialistofficerstyp") som växer fram.

  Jag hoppas kunna skriva någonting klokt under dagen.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 9. Gustav Wasa sa...

  HKV vill först analysera samtliga femtiotusen befattningar (50 000) i det gamla invasionsförsvaret. Med utgångspunkt i denna mastodont inventering, så vill de identifiera framtidens behov av reservofficerare och reservspecialistofficerare. Och allt detta ska vara klappat och klart i mars 2012.

  - Kommer HKV att klara av att lösa alla reservofficers- och specialistreservofficersfrågor i en enda omgång?

  Till saken hör att Reservofficersavdelningen i PERSS är nedlagd och vi nu väntar på en (1) handläggare, som avses klara av att hantera all tillfälligt tjänstgörande personal GSS-T och RO.

  Jag kan inte se att framtidens behov reservofficerare i specialförband, dito medicinalpersonal och tolkar dramatiskt kommer att ändras av att vi djupt tittar i bakspegeln.

  Redan tolkar som reservofficerare är uppenbarligen inte tillräckligt prioriterat eller för känsligt för att det ska komma till rekrytering understöd av marknadsföring på Försvarsmaktens egen webbplats.

  Jag tror inte det är något framgångsrecept för att rekrytera medicinalpersonal att klassa om dem till reservspecialistofficerare. Det kanske bara är att göra det krångligare? Akademiska brister kan i vartfall inte hävdas.

  SvaraRadera
 10. Hej Gustav Wasa

  Jag förmodar att du med "inventering" menar överste Jan Pålssons arbete med befattningar och kravprofiler.

  Nej, jag jag kan inte utan vidare tro att alla RO-frågorna kommer att lösas i en enda omgång.

  Det finns en sak som kanske kommer att sätta fart på hela frågekomplexet och det är den "draghjälp" som hela RO-systemet får av GSS/T-systemet. Det går inte att negligera 75% av armén.

  Ja - RO-avdelningen är tydligen nerlagd och lär enligt samstämmiga uppgifter vara saknad av många ute i landet. Jag tror ändå inte man ska måla hela bilden i svart avseende den "handläggare för tidvis tjänstgörande personal" som ska rekryteras (eller kanske redan är rekryterad). Han eller hon får ju inte riktigt samma roll som avdelningen hade. Trots allt är det ju bra tryck NU i frågan om tidvis tjänstgörande personal och det var det kanske inte 2008.

  Jag delar din uppfattning om prioriteringar. Det är obegripligt hur man kan starta rekrytering av en i praktiken nästan ny kategori utan att ens orka skriva om det bland nyheterna - än mindre stödja rekryteringen av en mediakampanj.

  Beträffande tidvis tjänstgörande försvarsmedicinpersonal så tror jag inte att avsikten är att alla ska vara SO/T. Det blir nog lite grann som förr - en blandning av GSS/T, SO/T och OFF/T.

  Tack för din kommentar!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det rimliga borde vara en uppdelning liknande den vi hade i FV tidigare. Sjukvårdare var meniga och underbefäl, sjuksyrror underofficerare och läkare officerare. Numer är ju sjuksyrra en högskoleutbildning, men rent principiellt borde det ju gå att dela upp ungefär så. Alternativt att endast sjukvårdsinstruktörer utan legitimation är SO.

   En liknande uppdelning fanns på den tekniska sidan. Mekaniker var motsvarande GSS, tekniker SO och ingenjörer OFF. Motsvarande borde gå att göra idag också, även om det idag finns fler sorters ingenjörer med examen från högskolor och universitet än på den tiden.

   Radera
 11. Malin -- räven i Norrlandbrigad NB198 november 2011 kl. 21:57

  Intressant artikel. Liten reaktion: KBS var en ren OFF/T utbildning för blivande plutonchefer. Varför degradera dessa till 1e sergeant då de ju är fänrikar utbildade att truppföra en pluton.

  SvaraRadera
 12. FM har behov av Specialistofficerare (även i reserven). Många OF1-befattningar som dessa VO/Fk en gång bestred är nu omgjorda till OR6 och OR7.

  SvaraRadera
 13. Malin, bakgrunden är att i Försvarsmakten har man numera en grundprincip att individen har tjänstegrad efter befattningsnivån. Det faktum att någon är värnpliktig fänrik leder inte till att han eller hon med automatik är fänrik i det nya systemet. Titta exempelvis på hur tjänstegrader ges till direktrekryterad personal som tjänstgör i internationella militära insatser.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 14. Cynisk, helt rätt. Problemet är bara att det i Försvarsmakten idag finns EN RO/1.e serg! Några RO/fj respektive RO/fv finns inte alls.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera