söndag 12 februari 2012

Lagar och förordningar


Försvarsmaktens författningsstöd omfattar i princip tre olika delar: lagarförordningar och föreskrifter


Lagar stiftas av riksdagen. En lag kan i vissa fall ge möjligheter för att parterna på arbetsmarknaden får träffa kollektivavtal som ändrar (förbättrar) villkoren för de medborgare som lagen omfattar. Detta brukar man benämna att lagen är dispositiv. En del lagar kompletteras av en förordning, med nästan samma namn som lagen.

Förordningar beslutas av regeringen. Digniteten är allt så ”lite mindre” än lagarna. Även förordningar kan vara dispositiva. Dessutom kan en förordning ge möjlighet för en myndighet att lämna föreskrifter, som närmare reglerar vissa detaljer i förordningen.

Försvarsmakten får lämna föreskrifter, om det i en förordning har givits en sådan möjlighet. En föreskrift kan betraktas som en av Försvarsmakten beslutad bestämmelse, som även gäller andra myndigheter.

Några exempel:


Lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt är som namnet anger en lag. Lagen är från 1994 men har blivit ändrad ett antal gånger. Lagen innehåller vad jag identifierat inga möjligheter till dispositivitet eller att Försvarsmakten får lämna föreskrifter. 

Officersförordning (2007:1268) är den grundläggande förordningen om yrkes- och reservofficerare. Förordningen ger bland annat Försvarsmakten viss rätt att föreskriva om tjänstegrader.

Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten är den förordning som reglerar GMU och KMU. Försvarsmakten ges i förordningen flera möjligheter att lämna föreskrifter (vilket Försvarsmakten inte gjort).

Förordning (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal är ”grundförordningen” för Försvarsmaktens personalförsörjningssystem. Förordningen är dispositiv och dessutom ges Försvarsmakten möjligheter att lämna vissa föreskrifter.

Om man som egyptisk bloggare sätter sig en dag och läser alla de lagar och förordningar som har bäring på Försvarsmakten inser man snabbt att många av dem förefaller ha passerat sitt bäste-före-datum. Det finns sannolikt ett omfattande städarbete som bör ske. Några av dem bör gå att slå samman och/eller förenklas. Detta gäller inte minst på frivillig-området, där merparten av författningarna förefaller vara från 1995.

Det som slog mig när jag läste Officersförordningen var att den överensstämmer inte helt med FM PersI. Däremot verkar FM PersI följa Förordning med bestämmelser för Försvarsmaktens personal tämligen väl.

Det som bland annat inte stämmer om man jämför Officersförordningen med FM PersI är själva benämningen officer. Enligt Officersförordningen är en officer en person som är anställd som yrkes- eller reservofficer, men enligt FM PersI är en officer en yrkes- eller reservofficer med lägst tjänstegrad fänrik. Detta duger givetvis inte, något måste ändras. Å andra sidan så bör ju tvåbefälssystemets införande få genomslag på Officersförordningen, som därigenom faktiskt också borde byta namn (”Förordning med bestämmelser om Försvarsmaktens yrkes- och reservofficerare” kanske vore bättre, alternativt ”Yrkes- och reservofficersförordningen”).

Den nyfikne kan fundera på vad det finns för samlingsbegrepp för yrkes- och reservofficerare? Rätt svar: inget!

Jag hoppas att mina läsare ursäktar att min pergamentrulle idag endast innehåller några tråkiga rader om Försvarsmaktens författningsstöd. Orsaken att jag ville peka på detta ämne var dock att jag anser att det är viktigt att Försvarsmakten till 100 % agerar inom ett korrekt ramverk. Ibland känns det som att det finns en viss tendens från Högkvarteret att ”ge ut en skrivelse” när det kanske är så att den fråga som skrivelsen avser reglera i själva  verket inte kan eller får regleras genom en skrivelse.


Ordning och reda är ibland en underskattad stimulans.


GMY


Sinuhe

15 kommentarer:

 1. Det har väl inget med kärnverksamheten att göra... (syrligt sagt)

  SvaraRadera
 2. Nej, inte alls. Lagar och förordningar ska en riktig officer inte bry sig om...;) KRIG är det som är viktigt...*ironi*

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 3. Försvaret har alltid haft betydande svårigheter att förhålla sig till de författningar vilka är styrande för verksamheten. De största avarterna återfinns inom insatsledningen där den många gånger förhärskande vanföreställningen är att lagar, förordningar och föreskrifter inte gäller vid insatsverksamhet - i alla fall inte vid insatsverksamhet internationellt - och om så ändå skulle vara fallet kan chefen för insatsledningen besluta om undantag bara de operativa skälen är tillräckligt trängande.

  Visst, det förekommer att Försvarsmakten är undantagen från vissa regleringar och chefen för insatsledningen är i sällsynta fall bemyndigad att besluta om vissa undantag, men det är mycket sparsamt förekommande.

  Grundregeln är dock att Försvarsmakten är skyldig att följa lagar, förordningar och föreskrifter i samma omfattning som vilken myndighet, juridisk eller fysisk person som helst.
  Man antas dessutom vara en kompetent organisation med förmåga att själv identifiera och följa de författningar vilka är relevanta för den egna verksamheten.

  Vid en inventering av svenska lagar i syfte att identifiera vilka av dessa som upphävs i händelse av krig, påstås resultatet ha varit att endast en (1) av våra lagar var så beskaffad - Svenska för invandrare (SFS 2010:538).

  SvaraRadera
 4. Så trevligt att fler än jag har hittat behovet att läsa lagtexter. Problemet verkar vara att man inte brytt sig i att ändra texterna, det kräver ett grundligare arbete än att bara trycka på knappar helt slumpmässigt i församlingen beroende på vad partigruppen bestämt. Men jag tycker att jag tidigare visat att man kunde ta bra beslut utan att behöva ändra någon lag.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 5. Anonym 10:06 man tror dessutom att svenska lagar inte gäller vid skymningsläge och krig i Sverige heller. Vid påpekande om vad som är möjligt och inte möjligt så kommer kommentaren att det inte gäller i krig med vändande post.

  I bästa fall så blir det inte natt vid ett skymningsläge och i så fall vill i alla fall jag kunna stå rakryggad utan sura efterföljder. Börja bena ut trängande operationella behov och liknande i efterhand.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. Anonym, ta gärna ett tillfälligt "nick" när du är här - det blir mycket lättare att kommunicera då.

  GMY (Gott Mit You)

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. J.K.Nilsson

  En annan fråga är den om den så kallade förfogandelagen. Hur förhåller sig Försvarsmakten idag till denna helt omtumlande lag och vilka förberedelser är gjorda för att kunna använda lagen? Mig veterligen - INGA ALLS. C INSATS kan inte gå ut på Lidingövägen och stoppa långtradare samt ta befälet över dem utan att veta EXAKT på vilken grund detta kan ske (och det kan det).

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 8. Med anledning av Wisemans nyaste inlägg lämnar jag en kommentar.

  Bra jobbat som gått igenom regelverket. Hoppas någon med bestämmelserätt uppmärksammar!

  mvh
  musse

  SvaraRadera
 9. @Anonym 10:06

  Ja, den dag någon tittar på hur pass väl FM följer Lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor (LBE
  2010:1011 och FBE 2010:1075) i Afghanistan kommer det att ta hus i helvete... och eftersom man från HKV sida har genomfört regelbundna inspektioner så blir det svårt att hävda att man inget visste.

  SvaraRadera
 10. Det kanske har sagts här tidigare?! När civila anställda i Försvarsmakten nu krigsplaceras så kommer de att tillhöra personalgruppen totalförsvarspliktiga enligt förordningen med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. Totalförsvarspliktiga faller under kategorin militär personal. Det innebär att det är slut med casual-Friday-hela-veckan-lång och dags att dra på sig uniform även för dessa. För uniformsbestämmelserna anger att FM:s militära personal ska bära uniform. Civila krigsplacerade ska alltså inte bära tjänstedräkt. Så här kan det bli om man inte har ordning på lag/förordning/föreskrift(instruktion/reglemente/bestämmelse) och ser till att de taktar. För det här resultatet var nog inte det önskade!? Sedan är det ju eg helt rätt att göra som polisen och Posten (när de fanns) och tvinga på alla uniform, det är väl hål i huvudet att inte all personal ska flagga varumärket (speciellt när FM idag har krympt till operettstorlek). Uniform är ju en sak, visa vilket lag man spelar för, och utmärkande av ställning och/eller kompetens en annan sak.


  Luutnantti Koskela

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag delar inte din uppfattning om Försvarsmaktens civila arbetstagare. Enligt papper jag läst kan man dela upp dessa i två olika underkategorier.

   Den ena underkategorin är de som har sin befattning i ett krigsförband, exempelvis FMTM. Dessa bör betraktas som militär personal och rimligen bära uniform när så är anbefallt.

   Den andra underkategorin är de som har sin befattning i basorganisationen, dessa bör man se som "vanliga civila" fast de arbetar i Försvarsmakten.

   Begreppet "krigsplacering" håller på att få en renässans, tack och lov. Hur det kommer att påverka Försvarsmaktens civila arbetstagare tror jag inte någon har funderat på än. Det borde rimligen vara så att den första underkategorin enligt ovan också regelmässigt ska krigsplaceras i sina respektive befattningar.

   Håller du med?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 11. Även i andra frågor har man otur när man tänker.... :http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-lag-kan-stoppa-utsattning-av-vargvalpar

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 12. "Den nyfikne kan fundera på vad det finns för samlingsbegrepp för yrkes- och reservofficerare?"

  Anger du inte svaret själv: Officersförordningens "officer"?
  "Officer" inbegriper ju enligt förordningen både yrkes- och reservofficerare och kan väl därför sägas utgöra just ett "samlingsbegrepp"? Hur kan rätt svar vara "inget"?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har rätt. Tyvärr är det så att Officersförordningen inte taktar med Försvarsmaktens egna styrande dokument. Försvarsmakten har ju möjlighet ayy FÖRESKRIVA om undergrupper till grupperna yrkes- och reservofficerare - men har inte gjort det! Det behövs ett omfattande städarbete.

   Regeringen har bejakat införandet av tvåbefälssystemet, men inte ändrat i Officersförordningen.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 13. Sinuhe!
  Denna vecka bestämde Farao att vända på pyramiden, vore trevligt med ett inlägg kring omorganisationen av oss som bygger.
  Vad är på gång igentligen.

  MYT

  SvaraRadera