söndag 4 mars 2012

Försvarsmaktens omstrukturering


Försvarsmakten genomgår just nu något som benämns omstrukturering. Begreppet trumpetas ut kraftfullt. Det finns en särskild omstruktureringsledare utsedd, med en egen arbetsgrupp och omfattande personliga befogenheter. Omstruktureringsordern undertecknades av ÖB.

Man kan fundera på om andra offentliga organisationer eller privata företag genomför en i grunden naturlig anpassning till förändrade grundläggande verksamhetsförutsättningar med lika mycket buller och bång? Vad jag vet är svaret nej. Min begränsade erfarenhet av arbete inom näringslivet gav vid handen att det ibland behövds sparas pengar eller omorganiseras, men att detta skedde under mindre dramatiska former än inom Försvarsmakten.


Å andra sidan tycker jag att det finns starka skäl till att i grunden vara mycket positiv till det som händer nu. Tydligen är det första gången som det pågår en omstrukturering där huvudorsaken inte är att minska antalet kontinuerligt tjänstgörande (det känns extra bra att använda det nya begreppet som faktiskt mycket bra förklarar vilken personal det egentligen handlar om). 


I stället ska nu hela Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande personal marschera ut på kaserngården och där omedelbart bli fråntagna sina befattningar. Därefter vidtar (det kan bli kallt att stå uppställd på kaserngården i flera dagar) en datoriserad ”matchning” (jag gillar språklagens intentioner att man ska använda svenska ord i Sverige, men hittar faktiskt inget bra inhemskt alternativ) varefter man sedan antingen a) jobbar vidare i sin gamla befattning eller b) har fått ett erbjudande om en annan befattning. I det senare fallet kan det självklart bli så att erbjudandet om en ny befattning (kanske på en annan ort) inte lockar och då kommer vissa arbetstagare att sluta. Det senare gäller både yrkesofficerare och civila arbetstagare.

För att krydda anrättningen lite mer har man återigen skapat en pensionslösning, som innebär att en yrkesofficer som senast 2012-12-31 har mindre än fyra år kvar till sin ordinarie pensionering kan få sluta i förtid och därvid erhålla cirka (!) 70 % av sin lön. Pensionspaketet gäller inte civila arbetstagare över huvud taget.

Man kan utan vidare tycka en hel del om hela omstruktureringen. Jag tycker själv att det finns inslag som känns kloka och andra inslag som jag har svårare att förlika mig med.
Låt mig börja med det som känns riktigt:
 • Omstruktureringen handlar mycket tydligt om att kompetens ska befinna sig i den befattning där den efterfrågas, dvs. där arbetsgivaren anser att den gör mest nytta.
 • Omstruktureringen drivs inte primärt av en ratio för personalavveckling.
 • Omstruktureringen har en ny komponent som kanske kommer att förmå ett antal äldre (förfärligt ord egentligen, är en 57-årig vältränad yrkesofficer att anses som äldre) yrkesofficerare att sluta i förtid.
Låt mig sedan lista det som känns mindre bra:
 • Kompetenshantering inom ramen för omstruktureringen ska inte ske genom mångmiljardsystemet PRIO. I stället ska ReachMee användas, dvs. det system som Försvarsmaktens hemsida använder för att hantera annonser om lediga jobb. Hur säkerhets- och integritetsaspekterna hanteras i detta system känner jag inte till, men hoppas att omstruktureringsledaren och hans grupp noga analyserat frågeställningen.
 • Kompetenserna ska inte beskrivas med de parametrar som en korrekt uppsatt kravprofil i System PRIO skulle medföra, med beskrivningen av varje befattnings kravprofil hämtad ur kvalifikationskatalogen. I stället är det PG BoK:s mycket översiktliga system för kravprofiler som ska användas.
 • Pensionserbjudandet är en bara riktat till yrkesofficerare. Jag kan känna sympati med den underliggande orsaken men ur ett värdegrundsperspektiv är det inte korrekt att skilja på olika typer av kontinuerligt tjänstgörande arbetstagare på det sättet som man gör.
Utöver ovanstående har jag också några personliga reflektioner.

För det första så lär det finnas överslagsberäkningar att hela omstruktureringen ska medföra att 200 yrkesofficerare slutar i förtid, samt 100 civila arbetstagare. Detta bör innebära att det finns ekonomi reserverad. Bravo.

För det andra är jag inte säker på att erbjudandet om förtida pension kommer att generera att 200 yrkesofficerare slutar i förtid. En 57-årig manlig överstelöjtnants hustru är sannolikt cirka fyra år yngre. Hon kan därför utan vidare ha tio år kvar till pensioneringen. Det finns säkert yrkesofficerare som kan tänka sig att vara hemmaman i tio år, men jag är inte sådär himla säker på att erbjudandet kommer att vara en succé.

För det tredje är omstruktureringen kombinerad med anställningsstopp. Detta anställningsstopp verkar i så fall inte ha runnit över gatan till FM HRC, eftersom det finns massor av lediga befattningar på myndighetens hemsida. Även om OP 09-12 tydligen är fredade från anställningsstoppet så har jag inte hört eller läst något om direktrekrytering till internationella militära insatser. Man kan fundera på om denna verksamhet är bortglömd i sammanhanget, eller om det verkligen är så att direktrekryteringen här och nu ska avbrytas. Jag vet faktiskt inte.

Ett totalt anställningsstopp måste rimligen också påverka rekrytering av ny generaldirektör, stf C JURS etc. Oavsett hur det blir så är det viktigt att kriterierna för anställningsstoppet blir transparenta, enkla och kommunicerade.

Jag vill slutligen be mina läsare, om jag har några kvar, om ursäkt för att jag varit tyst några veckor. Ibland räcker tiden inte riktigt till.


GMY


Sinuhe

22 kommentarer:

 1. Jag är också i grunden positiv till det som är på gång men jag har framförallt tre orosmoment.

  1. Det arbete som PG BoK genomför riskerar att bli för dåligt eftersom de krigsförbandsansvariga som deltar omöjligt själva kan sitta på tillräcklig kunskap för att få fram rätt befattningskrav på alla sina förbands befattningar. I synnerhet gäller det vid förband där det finns en stor spridning av befattningsinriktningar. Hittills verkar man inte ha börjat ta in fakta om vad krävs på respektive befattning från de som förmodligen vet bäst. Jag hoppas verkligen man vidgar deltagandet - det handlar dels om kvalitet men också om att man ska få förtroende för processen. De arbetet de nu gör kommer dessutom sannolikt att få en direkt påverkan på befattningarnas löneboxar.

  2. Rörliga befattningar inom förbanden. Det finns fortfarande stora variationer i synen på rörliga befattningar. Personligen skulle jag vilja se att de stryks helt. Man kan bara ha en befattning om det ska kunna bli någon ordning. En av anledningarna till att omstruktureringen överhuvudtaget genomförs är ju att förbanden skapat en massa befattningar som inte ska finnas. Om man fortsätter tillåta rörliga befattningar kommer omstruktureringen inte att ge den avsedda effekten och risken är att vi får göra om den igen om några år.

  3. Vilka lednings- och lydnadsförhållande gäller under omstruktureringen? Är det organisationen enligt PRIO som gällde för FM Org 12 eller är det den struktur som man de facto arbetade i 28 februari. Det är många förband som inte alls följer det som står i PRIO (kanske därför omstruktureringen effektueras?). Om man inte följer PRIO till fullo så tror jag att det finns en risk att ansvar och personer hamnar mellan stolarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man ska ju inte se PG BoK:s arbete som "den slutliga kravsättningen" tror jag. Hela arbetet med BESTA-koder återstår ju.

   Intressant synpunkt du har om rörliga befattningar! Jag måste fundera och forska lite.

   Vad gäller vilken organisation så blir jag osäker när jag läst din kommentar. Mitt intryck är att det är den organisation som PG BoK arbetat fram och ingen gammal inmatad.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. 1. Jag noterade också att man begränsat PG BoK:s arbete till att i nuläget inte omfatta BESTA-koder. Det i sig bör dock ha mindre betydelse för själva omstruktureringen. Det verkar dock konstigt om man nu inte tar chansen att göra ett så noggrant arbete som möjligt och faktiskt preciserar alla relevanta befattningskrav och då behöver en vidare krets involveras i arbetet. Om kravsättning nu blir alltför generell kommer arbetsgivaren, om det blir dags för uppsägningar, få problem med att hantera det arbetsrättsliga begreppet "tillräckliga kvalifikationer".

   2. Jag ser fram emot dina funderingar och forskning. Eftersom hela syftet med omstruktureringen är att få uteffekt i form av användbara insatsförband så är det ett synnerligen starkt skäl till att avbryta idén med att en stor del med fast befattning i IO till huvuddel av tiden bemannar en rörlig befattning i BasOrg. Det är detta som skapar pappersförband.

   3. Ditt intryck borde rimligen inte kunna stämma eftersom placeringarna i den organisationen är just det vi ska inta efter omstruktureringen. Kvar är alternativet att vi följer PRIO enligt 28 februari eller följer verkligheten enligt 28 februari. En ytterligare fundering som jag haft under dagen är vem som omhändertar de som under våren är i internationell tjänst. Vilken chef tillser att de får rätt information och vidtar rätt åtgärder inför omstruktureringen?

   4. Det dyker upp nya frågetecken efterhand. I FMOrg 13 (14) ingår ju även interna och externa bemanningsuppdrag. Innebär det att även de med internationella bemanningsuppdrag (ej utlandstjänst) lämnat sin befattning och att även dessa befattningar på nytt ska fyllas upp? Det blir i så fall en mycket intressant tvist på det hela.

   Radera
  3. CS

   Trevligt med aktiva läsare som sätter fart på en ålderstigen egyptier.

   1.

   Som jag tolkar situationen är det så att det helt enkelt inte fanns reell tid för att BESTA-koda alla befattningarna för kontinuerligt tjänstgörande personal. BESTA-koden är komplex men har enligt min bedömning inte mycket att tillföra avseende den faktiska kravprofilens innehåll.

   2.

   Nja, har man inget att göra som k-tjänstgörande plutonchef (YO) beroende på att alla andra i plutonen är RO eller GSS/T kan det verka vara klokt att man i stället, efter det att tiden räcker till, tjänstgör i en annan befattning. S1-funktionen i kontraktsförbanden lär ha fullt upp hela tiden.

   3.

   Du har helt rätt. Informationssamhället leder ibland till att det finns för mycket information på fel plats...;)

   Den ansvarige chefen måste rimligtvis vara deras respektive förbandschef. Men - eftersom kontinuerligt tjänstgörande ges en tidsbegränsad placering vid den organisationsenhet (eller är det vid LG?) som "äger" den internationella militära insatsen är svaret inte självklart. Jag hoppas att FM OL är medveten om problematiken!

   4.

   Ingen aning, ärligt talat. Vårt personalförsörjningssystem är ju rätt komplext och de irrmarker som du pekar på är jag inte helt säker på att OL-gänget har tagit höjd för.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  4. Så blir det när man har gett sig in på ett intressant ämne. Jag gör mitt bästa för att du inte ska gå sysslolös.

   2. Erfarenheterna hittills av T-systemet och från tidigare beredskapsförband visar att det går åt en stor del av året för de kontinuerligt tjänstgörande för förberedelser och egen träning om det ska bli någon kvalitet under den tiden all personal är inne. Jag ser mycket stora risker att befattningen i IO försummas om man samtidigt ska ha en rörlig befattning i BasOrg.

   Därmed inte sagt att man inte kan stödja annan verksamhet del av året men då ska det ske enligt normalt militärt uppgiftsställande genom order om understödjande. Lednings- och lydnadsförhållandena kan inte hålla på och studsa rundor. Det är inte bara ett rent administrativt problem (läs PRIO) utan också en fråga om att upprätthålla förbandsandan i krigsförbanden.

   Radera
  5. CS är något på spåret rörande problemet med ett omfattande uttag av ÅAK från IO till rörliga PROD i BASORG.

   Uppenbart är att vi tror att vi både kan äta kakan och ha den kvar. Samtidigt som betydande delar av IO kommer bemmannas av kontinuerligt tjänstgörande försöker vi behålla hela paletten av skolor, centra och enheter.

   Vad som behövs är en ärlig och uppriktig analys av vilken BASORG som verkligen behövs.

   Själv skulle jag hellre genomgå övningsledarutbildning vinter vid det tidvis tjänstgörande kompaniet vid jägarbataljonen, än vid vinterenheten. Låt befälet stanna på roten istället för att skingras för vinden för rörliga PROD.

   Kringsförbanden i centrum, har den hörts förut?
   /Planoff

   Radera
  6. Det verkar som att det som skrivs här ännu en gång har fått genomslag.

   Gårdagens fortsatta omstruktureringsuppgifter till förbanden gav ut hyfsat tydliga riktlinjer, övervägande och bakgrund inkluderade, om hur förbanden ska/får nyttja interna rörliga befattningar. Jag skulle kanske önskat att man i detta fallet styrde förbanden ännu hårdare men det var definitivt ett beslut i rätt riktning.

   Ny styrning är att endast Försvarshälsan och GMU ska få nyttja interna rörliga befattningar och stridsskolor (motsv) må nyttja det. Det är dock, äntligen, starkt uttryckt att tjänstgöring i sin krigsförbandsbefattning är prio 1.

   Radera
 2. Du har en trogen läsare i mig, Mr S.

  Jag har läst igenom de handlingar som FM lagt ut, och det finns en hel del bra i dessa.
  Det som oroar är brist på förtroende för central ledning i personalfrågor. En central process kan bli en brutal decimering som mer styrs av datorsystem än personlig kunskap om individen.

  Förhoppningsvis kommer det bli tydligare när man kliver in i humorkuben imorgon.

  -Något som jag undrar över är exakt hur enskillda individer ska behandlas i reachmee verktyget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. ReachMee-verktyget är jag också väldigt nyfiken på!

   Man kan också fundera över att hela "matchningen" ska ske med en knapptryckning, utan att mänsklig påverkan skett. En sådan bemanningsprocess har jag aldrig varit om tidigare.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 3. Den centrala matchningen mot en given befattning MÅSTE klarläggas i detalj avseende processen. Exakt HUR går den till? Det är av yttersta vikt för att individen ska kunna känna förtroende för processen. Särskilt som tydligen bara ETT (1) alternativ ges, förkastas det blir det avsked!!! Bra metod för att bli av med obekväma (kritiskt granskande) kollegor. Varför kan inte individen lämna in önskemål? Var finns öppenheten i BOK-arbetet? Hela processen måste kvalitetssäkras och redovisas på ett helt öppet sätt. Idag är det obefintlig insyn och redovisning.

  Skall alla befattningar matchas mot alla individer så har vi en stor flyttcirkus framför oss, är målbilden att röra så lite som möjligt kan det bli mindre oro i leden. Jag hittar inga riktlinjer någonstans i dokumentet.

  Enligt uppgift bedöms det finnas c:a 300 officerare för mycket, varför då bara medge pension för 200 och skapa onödig turbulens? Plocka då istället alla 300 pensionsvägen så är alla nöjda. Man kan ju i och för sig undra varför det finns ett pensionsbud över huvudtaget då ålder inte är ett kriterium utan kompetens skall vara det. De med lägst kompetens torde väl ändå finnas hos Op 09-12, i så fall borde de inte anställas. (Nu tycker jag dock att de ska anställas MEN det finns en del motsägelser i vad man vill och hur det går till).

  Sammanfattningsvis blev frågorna betydligt fler EFTER fredagens genomgång än före. Även oron tilltog rejält då FM vid flera tillfällen visat befäst kunskap i bristfällig personalhantering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Matchningen är inte klarlagd i detalj, jag håller med dig. VAD är det rent konkret som ska ske?

   Jag har inte hört siffran 300 YO för mycket - men det låter inte orimligt.

   Du slår på ett klokt sätt huvudet på spiken om kompetens jämfört med ålder! Det är nog emellertid så att regeringskansliet pratar mer om ålder än om kompetens - det är ju lättare att mäta. Jfr. fortkörning jämfört med livsfarliga vänstersvängar.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 4. I november 2010 sade Datainspektionens generaldirektör, med hänvisning till 10 § personuppgiftslagen, ett mycket tydligt NEJ till Försvarsmaktens planer på att i PRIO så kallade HR-modul sammanställa och lagra uppgifter om myndighetens anställda.

  Har Försvarsmakten nu kontrollerat med sagda inspektion om omstruktureringens hugskott med ReachMee är så mycket lämpligare avseende de anställdas intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten - någon?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var exakt det jag funderade på i mitt inlägg. ReachMee är ju nåbart via internet på ett sätt som System PRIO trots allt inte är.

   Men - vi kan väl anta att integritetsaspekterna är beaktade innan man fattade beslut att använda ReachMee.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Spaning ger vid handen att kontroll av huruvida det är OK att använda ReachMee är gjord och svaret är att det går bra.

   Tydligen är det så att anledningen till problemen med dokumentation av utvecklingssamtal i System PRIO inte hade med IT-säkerheten att göra utan med att Försvarsmakten hade blivit tvingad att lämna ut alla underlag som offentliga handlingar.

   I fallet med ReachMee är detta tydligen inget problem. Detta kan bero på att den kvalifikationsprofil som alla kontinuerligt tjänstgörande ska skriva in är så "trubbig" att det inte finns några integritetsaspekter att ta hänsyn till.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  3. Så med andra ord är ReachMee ganska så värdelöst att matcha mot AG BoK's rader? Kan förklara de skumma arbetserbjudanden jag fick när jag provade...

   J.K Nilsson

   Radera
  4. Jag tror inte att det finns något resultat av AG BoK "ute" än. De jobberbjudanden du får från mil.se har ingenting med AG BoK eller omstruktureringen att göra. Jag blev erbjuden arbete som förrådsman i lördags. Jag saknar helt kompetens inom det området.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 5. Det sägs att MUST nu stoppat Reachme som verktyg för komptensinventeringen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan jag inte bekräfta: Om påståendet är sant är ju hela grundprincipen för omstruktureringen borta.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Enligt vanligtvis välunderrättade källor är ReachMee rökt i detta sammanhang...

   /pseudoisten

   Radera
 6. Helt rätt att förtroende saknas för kommande bemanningsarbete, tråkigt men sant!
  Varför? Beprövad erfarenhet och empiri.
  FM "leker" HR och anammar civila termer utan att bakgrundskunskap och akademisk utb.
  Snabbheten i arbetet minskar precision och ordentlig genomlysning. Skuggplanering har redan startat och att alla befattningar och anställda ska "slåss" på lika villkor är det väl ingen som tror på?
  Vi har ett arv och alla bär på olika ryggsäckar. Vissa kommer alltid att skyddas till förmån för vissa andra som kommer att få "erbjudande" som det så fint heter om mindre attraktiva tjänster/orter.
  Ja, vad tror ni andra läsare? Har jag helt fel, eller...
  / Arm'eofficer, make, pappa

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast vad jag förstått så kommer hela "matchningen" att ske med datorstöd, dvs. en chef kan inte påverka hur hans eller hennes enhet fylls på med personal med rätt kompetens.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Samtidigt har man väl sagt att onödiga personalomkastningar ska undvikas? Det borde innebära att någon form av mänsklig påläggning bör vara aktuellt om man nu inte kan få in det kriteriet i datorprogrammet. Det blir något rörigt om alla som uppfyller befattningskraven placeras slumpvis på befattningarna.

   Radera