måndag 19 mars 2012

Försvarsministerns senaste blogginlägg

Försvarsminister Sten Tolgfors har  på sin blogg kommenterat det faktum att regeringens proposition, med tillhörande lagförslag rörande anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän, har blivit beslutad av regeringen. Titeln på hans blogginlägg är ”Sista stora pusselbiten i försvarsreformen”. (http://tolgfors.wordpress.com/)

Jag tycker också att det är oerhört glädjande att propositionen läggs! Det är också väldigt glädjande att det hela sker i någon sorts samråd med det största oppositionspartiet. Socialdemokraterna visar verkligen prov på en tydlig tillnyktring i många frågor. Man kan bara hoppas att det goda samtalsklimatet håller i sig samt att propositionen sedermera blir till riksdagsbeslut så att den nya lagen får giltighet från och med 2012-07-01.

Statsrådet använder tyvärr ett språk som åtminstone får mig att fundera på om han egentligen satt sig in i hur det reformerade personalförsörjningssystemet ska fungera. Möjligen är språket på bloggen tillrättalagt för att vara begripligt även för läsare som inte är insatta i reformens hela omfattning, men jag anser ändå att det är olyckligt att det ansvariga statsrådet uppfinner en helt egen terminologi.

”Det var den så kallade soldatpropositionen innehållande arbetsrättsligt skydd för de nya deltidsanställda soldaterna, som beslutades.”

Om Försvarsmakten ska ha någon som helst chans att gå iland med att rekrytera tidvis tjänstgörande personal i den omfattning som FMUP anger duger det inte att plötsligt döpa om dem. Begreppet ”deltidsanställning” har ett arbetsrättsligt innehåll som inte har relevans på en GSS/T. Det vore mycket bättre om statsrådet bidrog till att pränta in begreppet ”tidvis tjänstgöring” än att hitta på egna begrepp. Det är dessutom så att både propositionen och den föreslagna lagen innehåller rätt mycket mer än det arbetsrättsliga skyddet.

”Försvarsmakten har idag tecknat ca 4 200 interimskontrakt för framtida kontraktsanställning som soldat. Under året kommer interimskontrakt att omvandlas till skarpa kontrakt för deltidsanställning. Försvarsmakten räknar med att ha 2 400 stycken ordinarie kontrakt för tidvis tjänstgörande soldater klara under året. Vi hoppas det blir fler och att de flesta med interimskontrakt väljer att omvandla dem till ordinarie kontrakt. Det skall efterhand bli ca 9 500 deltidsanställda soldater när försvaret är fullt utbyggt.”

Nu blev det konstigt. Det är inte Försvarsmakten som har tecknat 4 200 interimsavtal utan det är 4 200 svenska män och kvinnor som tecknat dem. Begreppet ”kontraktsanställning” vet jag inte vad det är. ”Skarpa kontrakt för deltidsanställning”? Det vore bättre om statsrådet skrivit exempelvis ”Under året kommer de som tecknat ett interimsavtal att bli erbjudna en anställning som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman”. ”Ordinarie kontrakt”? Det är inga ”kontrakt” - det är en anställning! Det finns inga ”kontrakt”! 

”Av Försvarsmaktens mål om 22 000 soldater i hemvärn med nationella skyddsstyrkor finns redan idag 20 200 nya hemvärnskontrakt på plats. Försvarsmakten ligger därmed väl framme relativt sin planering för rekrytering av soldater.”

Utan att vara expert på rekrytering till Hemvärnet så har jag inte alls intrycket att rekryteringen gått speciellt bra, tyvärr. Skrivningen ”redan idag 20 200 nya hemvärnskontrakt” känns inte alls korrekt - det blir lätt så att man kan förledas att tro att begreppet ”kontrakt” har samma innehåll, oavsett om det är relaterat till ”deltidsanställda soldater” eller till Hemvärnet. ”Hemvärnsavtal” är ett begrepp som har relevans enligt Hemvärnsförordning (1997:146). Några ”hemvärnskontrakt” har jag inte lyckats lokalisera.

Är jag petig? Ja, det är jag - men det finns en orsak. Om Försvarsmakten och rikets politiska ledning inte kan lyckas tala samma språk och använda samma terminologi externt så kommer den samhällsreform som nu genomförs inte att lyckas. 

Samhällsförankring är ett nyckelord i sammanhanget. Budskap och varumärke är två andra.

GMY

Sinuhe

34 kommentarer:

 1. Jag kan inte annat än förbanna Blogger, som hela tiden lyckas stoppa in en massa luft i mina inlägg. Jag ber mina läsare att ursäkta förfallet avseende grafisk formgivning.

  Å andra sidan har jag inte övergått till kilskrift...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 2. Ang rekryteringen till HV är jag benägen att hålla med dig! På kaserngården i Skövde har vi just nu nio av de 35 HV-GMU rekryter som det var tänkt.
  När man pratar med de som håller i rekryteringen säger de att ungdomarna, det vill säga målgruppen för GMU, inte ser HV som ett förstahands alternativ. De vill genomföra GMU för att sedan få ett jobb. Ett heltidsjobb! Av detta drar jag, lekman inom rekrytering, slutsatser som att HV borde se en målgrupp i de som avslutar en anställning som kontinuerligt tjänstgörande. Eller för den delen tidvis....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nik W

   Så är det nog tänkt att fungera. Problemet är just nu att ingen har en aning om i vilken utsträckning som en GSS/K eller GSS/T efter sin anställning vill bli hemvärnsman.

   Rekrytering och utbildning av hemvärnsmän måste ses över snabbt. Jag tror inte att det handlar om ekonomi och ersättningar utan om varumärke. Läs gärna mitt tidigare inlägg om Hemvärnet.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 3. Siffrorna för HV och de Nationella styrkorna är inte relevanta så länge man inte redovisar i HV-män och extra HV-män. Den senare gruppen deltager på annan plats i försvarmakten vid ofred.

  Vad gäller den övriga röran av begrepp kan jag bara hålla med dig. Tyvärr är herr Tolgfors inte ensam om att flyta runt i begreppen. Det finns "PPnissar" som har åkt runt och redovisat ännu värre alster.

  Man får väl hoppas att någon mer insatt har skrivit annorlunda i proppen?

  De kanske har haft party??

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Teaterdirren

   Jag trodde faktiskt att siffran endast avsåg endast "vanliga" hemvärnssoldater (hemvärnsmän samt avtalspersonal). Har du någon uppfattning om hur många extra hemvärnsmän som ingår i statsrådets siffra?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Målsättningen är 22 000 soldater i hemvärn och nationellea skyddstyrkorna.

   Inte 22 000 avtal.
   Av de 20 200 avtal som finns nu uppfylldes under 2010 endast 10 200 enligt hemvärnstidningen.
   Att försöka sia om hur många av de uppfyllda avtalen som tillhör extra respektiva ordinarie hvsoldater är vanskligt.

   Min gissning på att cirka hälften av de tecknade avtalspersonerna finns kvar i HV vid ofred är nog inte så långt borta.

   Det är antalet soldater som dyker upp vid hvförrådet i händelse av ofred som räknas, inget annat.

   Att man redovisar andra siffror än de som säger något om verkligheten är väl ingenting nytt???

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Ursäkta stavningen. Min mobil har för små bokstäver och för mörk display. Att jag skulle se dåligt är uteslutet.

   Teaterdirektören.

   Radera
 4. Vette tusan. Jag har skrivit på ett avtal om tjänstgöring i HV. Är det ett kontrakt (det är ju lagligt bindande)?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lew

   Om det är benämnt "avtal" är det ett avtal. Så heter det också i förordningen. Begreppet "kontrakt" bör undvikas enligt min mening - det är ett arv från Försvarsmaktens så kallade 30 januari-underlag.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 5. Tyvärr verkar ingen på högre nivå vila uttala sig om föhållandet mellan de två olika sorterna av hvmän.

  Teaterns egna och helt ovetenskapliga undersökningar ger vid handen att vissa insatsplutoner till största delen består av extra hvmän. Dessa innehar dessutom ofta gränssättande befattningar som signalister, fordonsförare m.m.
  Vad som förbryllar är också att dessa extra hvmän ofta genomgår hvutbildningar som måste anses som felprioriterade.

  Varför kosta på en hvman utbildning till t.e.x prickskytt när hans krigsplacering är fordonsförare vid en lvbataljon som GSS/T???

  Min gissning, så länge ingen vill uppge de riktiga siffrorna, är att cirka hälften av totalsumman är hvmän och krigsplacerade vid hv.
  Detta baserar jag på svar från tre hvgrupper och lite eget grävande.

  Någon får mer än gärna motbevisa mig.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 6. När det gäller hemvärnssoldater får man inte glömma bort att skrivna avtal inte är detsamma som uppfyllda avtal. Exakt hur siffrorna ser ut tänker jag inte kommentera här även om den som är en mästare på Google-Fu säkert kan få fram det.
  Att hälften av hemvärnsavtalen skulle vara av typen extra ser jag som mindre troligt men det finns nog en hel del.
  Att inte alla som genomför GMU vill till Hemvärnet står nog ganska klart men många av dem som gör GMU med inriktning mot hemvärn har en skattning som endast kan leda till ett hemvärnsavtal. Att sedan förbanden anställer dessa individer ändå får stå för dem. Man verkar göra allt för att fylla upp sina förband. Tyvärr förekommer det information om att det bland yrkesbefälet talas illa om hemvärnsförbanden för att locka GMU-rekryten att ta anställning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Källa på att dom som gör GMU-HAGS, egentligen, inte får söka anställning? Vad jag vet är det ingen skillnad mellan dom två GMU förutom att dom ena får garanterad provanställning vid godkänd GMU och GMU-HAGS får söka själv och konkurrera med andra.

   Radera
 7. När jag gick med i Hemvärnet 1995 var avsikten att vi skulle öka numerären till 125 000 man. Sedan dess har mycket hänt. I senaste numret av tidningen hemvärnet (15-16) kan man se vakanserna per utbildningsgrupp och min bataljon ligger i topp vad gäller avtalsuppfyllelse (81 %, 12 % i överskott) medan andra grupper ligger betydligt lägre. Livgardesgruppen med fyra bataljoner har exempelvis 41 % avtalsuppfyllelse och 44 % vakanser. Detta borde vara mycket oroväckande.

  http://www.tidningenhemvarnet.se/sites/default/files/issues/hv2012-1_hela.pdf
  /Jakob

  SvaraRadera
 8. Ett förtydligande, Hemvärnsmän ersätts med Hemvärnsoldater (finns många kvinnor i Hemvärnet).

  Hos min bataljon så får soldater som blivit heltidsanställda lämna Hemvärnet, man ser ingen nytta med att ha med dessa i förbanden eftersom de har andra uppgifter inom försvaret. Samma sak gäller även GSS/T.

  Rickard W

  SvaraRadera
 9. @ Fänrik Henrik

  Av de 20 200 avtal i olika former som tecknats i HV fullgjordes år 2011 63%.
  Antalet var 12 200 som genomförde sin avtalstid. Lägger man därtill de som har sin krigsplacering utanför HV så kanske min gissning på 50% inte var tagen helt ur luften?
  Siffrorna är tagna ur senaste numret av Hemvärnstidningen.
  Notera även vakanserna i procent på grupperna.
  Vad visar dessa siffror?
  Endast de 1800 avtal som saknas?
  Saknade avtal + ej genomförda avtal + ej krigsplacerade vid hv borde vara de riktiga vakanserna.

  Lägger man ihop saknade avtal och ej genomförda får man redan där en siffra nära femtio procent.

  Sedan använder man givetvis avtal och kontrakt i en och samma mening även i tidningen och på hemsidan.

  Jag vet fatiskt inte varför man redovisar antalet kontrakt/avtal som en siffra på antalet hemvärnssoldater.
  Siffran har ingenting att göra med storleken på hemvärnsförbanden. Jag är inte säker på att alla de 12 200 som har uppfyllt sina kontrakt har sin gärning vid HV vid ofred.

  Hur var det nu man sa?

  Siffror är bra. Ännu bättre är siffror med någon form av mening och substans bakom!

  Låt oss här på teatern hålla på med våra kulisser. Vi vet oftast vad som finns bakom och vad som skall uppfattas på andra sidan.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den kära tomhylsan har sagt att antalet hemvärnsavtal inte får understiga 20 000 så därför redovisas det. Vad gäller omedelbart gripbara förband så är det en helt annan fråga. Tittar man på helheten så stämmer det nog ganska bra som du har beräknat bäste teaterdirektör och när du pratar om kulisser dyker osökt namnet Potemkin upp i min enkla fänrikshjärna. Det kanske är tur att inte Svensson vet hur illa ställt det är. Tyvärr gäller nog inte det den konkurrerande teatern.
   40 miljarder är mycket pengar för lite kulisser!!

   Radera
 10. @ Rickard W.

  Varför får de inte vara kvar som extra hvsoldater??
  De slutar ju sin anställning om några år!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så som jag har fått det förklarat för mig så har det dels med att man inte kan ha 2 olika befattningar, dels med arbetstidsreglerna att göra. Den anställd soldaten måste få sin helgvila. Att hemvärnssoldaterna kan öva i 4 dygn för att dagen efter övningen gå till sina ordinarie arbeten är tydligen inget problem eftersom de inte är anställda.

   Radera
 11. Jag tycker det här med extra hvsoldat borde försvinna. Det borde inte gå att ha två befattningar i insatsorganisationen, skapar bara problem och statistik blir missvisande. Man över då också till ett förband som inte kommer se likadant ut i krig, det är inte så bra. Antingen är man med eller så är man inte det.

  Sen att en del personal kommer försvinna till GSS/T ser jag inte som konstigt. Vem vill inte öva mer (oklart hur det blir), ha bättre materiel och tas mer seriöst? Samtidigt kan man komma åt andra vapenslag utan att vara GSS/K. Många vill nog också göra utlandstjänst. Jag tycker dock att det är fel när regementen med flit försöker "sno" över personal från Hv. Låt dessa komma frivilligt ifall man tycker GSS/T passar bättre.

  Hv borde införa samma fyskrav som resten av försvaret, med olika nivåer beroende på tjänst. GMU borde vara enda vägen in och avtalspersonalen som kategori borde avvecklas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vad jag vet har en extra hemvärnsman ingen egentlig "befattning" - framför allt inte i insatsorganisationen.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. I kommande nummer 2 av HVtidningen står det på sidan 40.

   "Redan krigsplacerad? Då kan
   du inte bli hemvärnssoldat. Det
   gäller bland annat officerare, specialistofficerare,
   kontinuerligt och
   tidvis anställda soldater, gruppchefer
   och sjömän."

   Så var den frågan löst?

   Nu återstår att se när de ovan uppräknade skall uteslutas ur hemvärnet och hur eventuella ersättningar skall hanteras?
   Det framgår inte i tidningen om det finns några andra alternativ!
   Hos de två insatsplutonerna jag har kontakt med tappar man med detta besked en plutC, en stf plutC, fyra gruppC, tre gruppC stf, och 19 soldater (bl.a. tre förare, en signalist, två sjukvårdare med civil kompetens, en specialutbildad prickskytt) och 17 soldater (fyra förare, en sjukvårdare, fyra grgsoldater, en signalist/telegafist m.m.)!

   Ingen på de två utbildningsgrupperna kan idag berätta hur uteslutningen skall hanteras eller när! De säger sig inte ha fått några direktiv?

   Att observera är att "gamla värnpliktssoldater" som står kvar i systemet också är krigsplacerade fram till 2019-2020 eller när någon blir anställd på deras befattning!

   Suck!

   Jag tycker det verkar bli en massa tid och pengar som slösas bort igen!

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Texten i Hemvärnstidningen är sällsynt illa formulerad. det hade räckt att skriva att man inte kan ha två krigsplaceringar.

   Man kan fundera på om PROD har koll på detta - det behöver utredas och fattas beslut ganska snabbt.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  4. Jag tycker det var ett klart, tydligt och väntat besked av vad som gäller för krigsplacering i Hv.
   Nu återstår det bara att få de riktiga siffrorna på antalet Hvsoldater att fastna hos FM och politikerna.
   10200 fullgjorde sina kontrakt 2011.
   Denna siffra speglar verkligheten ute på förbanden och har ingenting med de 22000 tecknade kontrakten att göra.
   Har inte PROD koll på detta borde de nog söka sig till en alternativ sysselsättning!

   Teaterdirektören.

   Radera
 12. "30 § En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sin civila anställning
  för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten enligt denna lag.
  Ledighet enligt första stycket får omfatta högst tolv månader i en följd.
  Föregås tjänstgöringen av provanställning enligt 28 § första stycket får
  ledigheten omfatta högst arton månader i en följd.
  En arbetstagare har rätt till ledighet utöver det som följer av andra
  stycket om Försvarsmakten anser att det finns synnerliga skäl."
  prop 2011/12:115

  Var i proppen hittar jag något som kompenserar arbetgivarna för detta?
  I det civila har man i mångt och mycket kommit längre än FM med sin personalomstrukturering. Där finns ett stort inslag av kompetens i ental.
  "Skulle vår ekonomiadministatör/specialmontör/säljchef/
  o.s.v. vara borta i en månad går vi i konkurs".
  Detta är en vanlig kommentar när man berättar för småföretagare om proppinnehållet.
  Ingen arbetsgivare (ca 70 st) jag pratat med känner till den här proppen och ingen säger sig vilja ha anställda som kan tänkas försvinna under lång tid med kort varsel.
  Jag undrar vilken dialog FM har haft och med vilka?
  Öppenhet är ett populärt ord som jag tycker man skulle ha använt sig av lite mer.
  Nu finns risken att FM uppnår precis det omvända som man säger sig försöka skapa.

  SUCK ! TROVÄRDIGHETEN IGEN !
  Även detta kunde börjat bättre!!!

  Teaterdirektören.

  PS. En arbetsgivare har tagit fram ett anställningsavtal som innehåller en klausul som är en kopia av FM:s utlandsavtal. Avtalet reglerar istället "annan anställning utanför företaget och bisysslor". Skriver man inte på uppstår arbetsbrist.
  Sett med proppen i hand blev avtalet riktigt roligt att läsa.
  PS igen! Texten är helt annorlunda i proppen till skillnad från Herr Tolgfors svamlande på sim hemsida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Regeringen skriver i proppen att Försvarsmakten bör överväga att bilda en funktion för att utveckla arbetsgivarrelationer. En sådan funktion borde givetvis redan funnits på plats - det faktum att lagen inte kommer förrän nu innebär ju inte att arbetet med att utveckla relationer med arbetsgivare måste vänta till år 2013.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 13. "Bättre och tydligare vilkor för soldaterna" är rubriken på en artikel skriven av Herr Togfors tillsammans med fru Widegren. Den är publicerad i SVD brännpunkt.

  Visst förtydligar den???

  "Soldater med tidvis anställning i försvaret ska ha arbetsrättsligt skydd och rätt till tjänstledighet från civil arbetsgivare för tjänstgöring i Försvarsmakten."

  Trippelsuck !!??

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det vore bra om statsrådet hade någon som kunde informera honom om hur systemet ska fungera. Själv verkar han inte veta riktigt.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 14. "Riksdagen har beslutat att Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av stående och kontrakterade förband, med hel- respektive deltidsanställda soldater och ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor."

  Lite mer ur samma förtydlande artikel.

  Har verkligen riksdagen beslutat detta?

  Är detta sanning så har jag och många med mig helt missuppfattat anställningsformen för GSS/T!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nä, det har mig veterligen inte Riksdagen överhuvud taget beslutat. Riksdagen kommer förhoppningsvis att anta en lag som reglerar vad saker och ting heter. Några "hel- respektive deltidsanställda soldater" finns inte. Dessutom är begreppet "kontrakterade förband" helt fel. Vem är de kontrakterade till?

   Suck.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 15. Vapenvägraren Tolgfors avgår äntligen.
  Leve Försvarsmakten.
  Hurra hurra, hurra!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 16. Nu börjar det bli mera allmänt att kalla GSS/T för deltidsanställda soldater.

  Herr Hultqvist påstår t.e.x. idag i SvD, under rubriken "Tolgfors lämnar ett försvar i kris" att socialdemokraterna fört kontruktiva förhandlingar med regeringen angående "lagar för de tidvis anställda soldaterna."
  Dessutom förekommer de "deltidsanställda, kontrakterade och tidvis anställda" soldaterna på flera ställen i artiklar och bloggar.
  Jag kanske har fått det som står i "soldatproppen" helt om bakfoten?
  Det kanske till och med är sant som herr Forsell skriver på sin blogg?
  "En intressant iaktagelse var hur stor del av underhållet på marinens 500 fartyg och båtar, som utförs i privat regi..."

  Hur gick det till när marinen fick dem?
  Jag måste ha missat något?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 17. I försvarets forum nummer 3 förekommer det en liten artikel skriven av herr Geijer på PersS.
  Innehållet handlar om regeringens lagförslag, (soldatproppen) men rubriken förbryllar.

  "Snart kan vi anställa deltidssoldater"

  Undrar hur de tänker på PersS?
  Har jag missat något?

  Kanske PersS har rätt? Det kanske ska finnas sådana soldater i framtiden?
  De är iallafall inte ensamna om att framhärda detta!

  Suck igen!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. God morgon

   Han borde använda den fastställda akronymen eller skriva ut hela benämningen. GSS/T är kanske inte världens roligaste benämning men ur ett varumärkesperspektiv kan det bara bli bättre om ALLA använder rätt benämning. det borde man veta inom Pers.

   Hemvärnstidningen som kom igår är full av felaktigheter ("tidvis anställda").

   GMY

   Sinuhe

   Radera