tisdag 1 maj 2012

Försvarsförmåga här och nu

I ett antal olika artiklar har Sveriges försvarsförmåga ”här och nu” berörts, främst med inriktning på att rikta ljuset på det stora behov av materiell förnyelse som föreligger snart.

Denna blogg handlar mycket sällan om materiel och så är fallet även denna gång.

Diskussionen om materiel missar som vanligt helt den viktigaste aspekten för en lands försvarsförmåga - personal. Utan personal finns det ingen försvarsförmåga.

En del av det stora behov av materiel som finns uppges återfinns inom sjukvårdsförbanden (jag vet inte riktigt och det är sjukhuskompanierna och sjukvårdsförstärkningskompanierna  som åsyftas, eller om det är den försvarsmedicinska förmågan i allmänhet). Jag skulle vilja påpeka att detta endast är det mindre problemet. Det större problemet är att det inte finns någon personal - eller åtminstone att en avgörande stor del av personalen saknas.

I de fyra kompanier jag räknade upp ovan kan det möjligen finnas en och annan krigsplacerad läkare eller sjuksköterska. Nyttjande av dessa är dock villkorad av ett läge där riksdagen har utlyst höjd beredskap (det vill säga skärpt beredskap eller högsta beredskap). Lagen om totalförsvarsplikt är till vissa delar vilande. Detta gäller bland annat plikten att genomföra grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänst och krigstjänst.

Vad är det exakt som saknas då?

Jag vet faktiskt inte exakt. Det kan vara så att huvuddelen av reservofficers-befattningarna är bemannade med arbetstagare som a) har visat intresse för att tjänstgöra samt b) uppfyller respektive befattnings kravprofil. Jag tror dock inte att så är fallet - en gissning är snarare att en stor del av dessa befattningar är vakanta.

Det jag är 100 % säker på är att alla de befattningar som är avsedda för tidvis tjänstgörande specialister (befattningar benämnda CR eller CF) är vakanta - detta eftersom det inte finns något författningsstöd för en sådan kategori. Rekrytering har inte heller startat.

Från och med 2012-07-01 kommer det att finnas två typer av tidvis tjänstgörande personal: reservofficerare och GSS/T. Ingen annan kategori omfattas av ett författningsstöd som ger rätt till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Ska Försvarsmakten med bibehållen trovärdighet säga att det finns en adekvat försvarsmedicinsk förmåga måste rekrytering och utbildning av tidvis tjänstgörande specialister startas snarast. Deras anställningsform måste sannolikt sökas inom de båda anställningsformer jag redogjort för ovan.

GMY


Sinuhe


Uppdatering tnr 011825: Det är givetvis så att det trots allt finns andra kategorier som har rätt att till ledighet för att tjänstgöra i Försvarsmakten - nämligen personalen i Hemvärnet samt personal som anställts med stöd av den så kallade IMI-lagen för att tjänstgöra i en internationell militär insats. Sådan personal är dock inte "tidvis tjänstgörande".
Uppdatering tnr 011830: Nu har jag förenklat verkligheten lite. Om regeringen återinför värnplikten, helt eller delvis, eller utlyser höjd beredskap är det givetvis så att den personal som ska tjänstgöra har rätt att lämna sin civila sysselsättning för att tjänstgöra i Försvarsmakten. Det är dock inte det som frågan gäller "här och nu". Dessutom är sådan personal (krigsplacerade värnpliktiga) inte "tidvis tjänstgörande".

9 kommentarer:

 1. Det förefaller svårt att skapa reda kring begreppen och juridiken som vidhäftar det nya personalförsörjningssystemet.

  Det är inte lätt att hänga med i svängarna, för att inte tala om att förstå syftet med reformen. Varför går det t.ex. fortare att mobilisera "tidvis tjänstgörande" än att mobilisera värnpliktiga?

  Oavsett om systemet betecknas som "bra" eller "dåligt", så ger det en numerär som endast kan bli användbart och verksamt vid mycket hög automatiseringsgrad, där varje individ eller grupp av individer förfogar över en stor eldkraft för verkansdelar i de tre dimensionerna och dessutom rimligt yt- eller volymtäckande. Så är inte fallet.

  50 "kilopers" med stora materiella brister eller brist på materiel, ja vilken nytta är det med dessa själar?

  I valet mellan materiel eller personal Här och Nu väljer jag tio gånger av tio materielen.

  SvaraRadera
 2. Det går fortare att "mobilisera" värnpliktiga eftersom en "mobilisering" innebär att den stöds av ett annat regelverk än det som ÖB äger här och nu. Vad jag har förstått innebär ÖB.s verktygslåda en "aktivering", dvs. den sker utan stöd av extra författningsstöd.

  Hela vitsen med propositionen "Ett användbart försvar" var ju dock att användningen skulle kunna ske UTAN tillkommande författningsstöd - både nationellt och internationellt.

  Jag är fel person att ha åsikter om hur stora eventuella materielbrister är. Det jag vill peka på i mitt inlägg är bara att om man särskilt betonar materiel för den försvarsmedicinska förmågan är det faktiskt så att man inte får glömma personalförsörjningen. De försvarsmedicinska krigsförbanden och förbandsenheterna må ha hur bra materiel som helst - om det inte finns personal så blir det heller inte någon effekt. Åtminstone inte utan ett tillkommande författningsstöd.

  Tack för din kommentar - jag trodde mina tre veckors frånvaro gjort att jag utgått ur försvarsbloggarnas skara!

  GMY

  Sinuhe

  PS "Kilopers" var ett kul uttryck!

  SvaraRadera
 3. Nej då, vi ett antal som har dig på vår blogglista så du dyker upp automagiskt för våra följare... Skaffa twitter så slipper du ha bloggångest, mycket lättare att skicka lite underfundigheter som kanske inte är riktigt bloggvärda.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. Självklart fortsätter vi följa dig. Som Nilsson säger borde du skaffa twitter!

  SvaraRadera
 5. Det nya personalförsörjningssystemet är det som existerar och som man har att förhålla sig till. Din blogg är det enda ställe där begripliga förklaringar om innehåll och konsekvenser avseende personalfrågor levereras och problematiseras.

  Våga vägra twittra ;-)

  SvaraRadera
 6. "Twitter är ett jävla skit!" Copyright; Roger Klang

  SvaraRadera
 7. Se där Roger,det där är twitter-klass. 140 tecken och kärnfullt. Den stilen skall det vara.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 8. För hette sådana förband som saknade personal och materiel pappersförband och idag heter de väl skärmförband.
  Bägge två är av den arten att de svävar omkring lite i det blå och är väldigt kostnadseffektiva. Dessutom bör de ej synas för närgånget.
  Nutidens skärmförband är lätträknade på stora exelark och fyller snabbt upp luckor och revor i fasaden.

  Många av dessa skärmförband lever och frodas i en kontorsmiljö som består av skärmlandskap.

  Suck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 9. Jag tror inte jag är mogen att börja "twittra" utan jobbar nog hellre med bloggen när jag har något vettigt att fylla den med. Wiseman är mer modern han...

  Visst är det så att många krigsförband till stor del är pappersförband OM man ska betrakta dem utifrån principerna i "Ett användbart försvar". Det är just därför som det börjar bli dags att ta tag i frågan om de tidvis tjänstgörande specialisterna. De finns ju inte bara inom de försvarsmedicinska förbanden.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera