torsdag 3 maj 2012

Längre anställningstid för GSS/K

Det finns goda skäl att ifrågasätta den planerade genomsnittliga anställningstiden för GSS/K. Siffran bygger ju inte på empirisk kunskap om hur länge ett kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman tänker kvarstanna i sin anställning. Möjligen finns det någon internationell forskning att luta sig mot, men eftersom alla länder är socialt olika bör man inte dra för stora växlar från exempelvis erfarenheter från Nederländerna eller Kanada.

I regeringens proposition om ”soldatanställningar” (den borde rimligen heta ”om vissa anställningar som gruppbefäl, soldat eller sjöman i Försvarsmakten”) framgår det att regeringen är lite inne på ett premiesystem för att skapa entusiasm för att kvarstanna i sin anställning de sex år som Försvarsmakten kalkylerat med.

Jag är mycket tveksam till ett premiesystem - av flera orsaker.

En grundläggande orsak är att jag inte anser att ett sådant system överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund. Det kan rimligen inte anses vara att ta ansvar om Försvarsmakten genom att vifta med en morot långt bort försöker skyla över andra grundläggande brister.

En lika stark orsak är att premiesystem lätt riskerar att bli väldigt fyrkantiga. Om Lisa verkligen vill kvarstanna i sju år men blir skadad och måste sluta (hon uppfyller ju inte längre sin befattnings kravprofil) utgår ingen premie - detta trots att hon egentligen vill kvarstanna.

En tredje orsak är att ett premiesystem, så länge det inte är undantaget från beskattning i inkomstskattelagen, ger väldigt lite ”pang för pengarna”. 

Låt mig exemplifiera. 

Försvarsmakten inför ett system som innebär att efter sex års anställning får man 200 000 kr i premie. Med sociala avgifter kostar detta Försvarsmakten cirka 1,45 X 200 000 kr = nästan 300 000 kr. Lisa får dock bara ut kanske hälften (med hänsyn till att Lisas marginalskatt till stor del är okänd har jag gissat på 50 % i marginalskatt). Utbetalningen blir föremål för beskattning av engångsbelopp, så den omedelbara beskattningen blir sannolikt ännu högre. Korrekt ”netto” visar sig inte förrän senare, beroende på jämkning etc.

Kalkylen ovan indikerar att Försvarsmakten får en kostnad på cirka 300 000 kr och Lisa får behålla cirka 100 000 kr. Dålig växelkurs.

Hur kan man i stället göra då?

Enligt min uppfattning, som har visst stöd av många samtal med olika gruppbefäl, soldater och sjömän, är det bättre ur flera aspekter att lägga pengarna på en bättre löneutveckling.

De gruppbefäl, soldater och sjömän som jag talat med har ofta inga större synpunkter på ingångslönen. Det är trots allt så att de anställs efter en mycket kort utbildning - i princip (nästan) är de outbildade. Ofta har de visat förståelse för detta.

Men - den kommande löneutvecklingen under de kommande anställningsåren upplevs som dålig. Redan det nu avskaffade tarifflönesystemet innehöll endast mycket låga löneökningar. En lönesättning baserad på I-löner kan kanske bli annorlunda, men det finns skäl att tro att det inte kommer att bli några avgörande skillnader. 

Om man i stället använder de 200 000 kr som avsatts för premier skapas det reellt utrymme för en betydligt bättre löneutveckling (utöver RALS-ökningarna).

Om 200 000 kr läggs ut under sex år ger det 33 000 kr per år, eller cirka 2 750 kr per månad. Att gå från cirka 16 500 kr till 19 250 kr det andra året ger tydliga resultat.

Ett problem med modellen är att den sannolikt innebär att att gruppbefäl, soldater och sjömän snabbt kommer att tjäna mer än sina officerare och specialistofficerare. Ojdå.

Nja, det kanske är så att summan 200 000 kr är alldeles för högt ansatt. Jag känner inte till om skisserade premiesystem är beloppsatta. Om de är det är kanske beloppen betydligt lägre än 200 000 kr. Jag vet inte.

Slutsats: Det finns goda skäl att i stället för att införa ett premiesystem använda det planerade ekonomiska utrymmet för en bättre löneutveckling. De skevheter som uppkommer i lönehänseende relaterat till officerare och specialistofficerare får man studera särskilt. En slutlig lösning kanske rent av innehåller en kombination av accelererad löneutveckling och en (mindre) premie vid anställningens slut.

Ett införande av ett system med accelererad löneutveckling för GSS/K måste ställas i relation till lönebildningen för GSS/T. Exakt hur detta ska gå till har jag inget konkret förslag till. Det finns dock skäl att anta att själva grundlönen inte är en primär drivkraft för GSS/T - GSS/T ska ju främst tjänstgöra under förhållanden då det tillkommer andra typer av tillägg: övningsdygn, ersättning enligt Utlandsavtalet etc.

Scenen är öppen för kloka kommentarer.

GMY

Sinuhe

27 kommentarer:

 1. Jag håller med dig Sinuhe! Ta bort inkomstskatten från soldaternas lön eller åtminstone skatten på deras löneförmåner istället. Det skulle jag ha gjort för att visa min respekt för dem som ser till att jag och min familj är trygga. 18 000 i handen hade väl inte varit fy skam för en enkel soldat? Har vi 20 000 soldater så förlorar staten i runda slängar endast 126 miljoner i skatteintäkter om inkomstskatten är 30 procent. Det är det väl värt, Karin Enström?

  Mvh Roger Klang

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför skulle soldater slippa skatt helt och hållet? Det är ju mycket rimligare att lönutvecklingen förbättras. Jag kommer fortsätta betala skatt!

   Radera
 2. Det viktiga är att vi inte med automatik låser fast oss i ett premiesystem. Om regeringen verkligen menar allvar med pratet om premier bör man ändra inkomstskattelagen.

  Skattefria inkomster tror jag tyvärr mindre på...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 3. Soldat och militär är inte vilket yrke som helst! I USA har jag för mig att soldater inte betalar någon skatt, åtminstone inte när dem tjänstgör i Afghanistan eller Irak. Det är amerikananska myndigheters sätt att visa sin respekt praktiskt till försvarsmaktsanställda, det är inte vilket yrke som helst. Det handlar endast om att vilja. Men det finns fler grupper som är skattebefriade i USA.

  Mvh Roger

  SvaraRadera
 4. Sinuhe, hur räknade du nu?

  "Om 200 000 kr läggs ut under sex år ger det 33 000 kr per år, eller cirka 2 750 kr per månad. Att gå från cirka 16 500 kr till 19 250 kr det andra året ger tydliga resultat.

  Ett problem med modellen är att den sannolikt innebär att att gruppbefäl, soldater och sjömän snabbt kommer att tjäna mer än sina officerare och specialistofficerare. Ojdå."

  Dels är det bara fem år kvar om den ponerade höjningen kommer efter ett års tjänstgöring vilket istället ger 3333kr/månad. Därefter räcker inte de 200000 kr till mer löneökning under resten av kontraktstiden och därmed hinner soldaten bara upp och nudda vid den nyanställde yrkesofficerens lön. Att göra höjningen så tidigt innebär dessutom att löneincitament saknas de sista fem åren vilket är tvärtemot syftet med förslaget.

  Gärna en brant lönetrappa men en premie behövs också, helst skattefri. En soldat som under sjätte året har en årslön på 240 000 har fortfarande, med 2011 års gräns för statlig skatt, ett utrymme för en premie på 161 000. Så även utan skattebefrielse så är en relativt hög premie gångbar givet att man inte gör utlandstjänst under sitt sista tjänstgöringsår. Då blir det synnerligen orättvist.

  Välkommet tillbaka förresten. Har saknat ditt bloggande om personalsystemet.

  SvaraRadera
 5. Märkligt att man alltid ska skriva något fel. Du får införa redigeringsmöjlighet på kommentarerna. 2012 års gräns ska det vara.

  SvaraRadera
 6. Jag erkänner att jag räknade helt fel efter en lååång arbetsdag. Här kommer ett nytt försök nedan:

  Om man vill lägga ut pengarna under fem år med en rak löneutveckling (utöver RALS) så bör det innebära:

  1+2+3+4+5 = 15 uppdelningar av det motsvarande premiebeloppet. Om detta sätta till 200 000 kr så innebär det tillägg enligt nedan:

  År 1: 1/15 X 200 000 kr per år = 13 333 kr = 1 111 kr per månad
  År 2 2/15 X 200 000 kr per år = 26 666 kr = 2 222 kr per månad

  Osv. fram till år fem ( = det sjätte anställningsåret!)

  År 5: 5/15 X 200 000 kr per år = 66 666 kr = 5 555 kr per månad

  Detta blir ganska mycket pengar oxå.

  Ett "premiebelopp" om 100 000 kr genererar alltså hälften av beloppen ovan. den "extra" löneökningen per månad det sjätte anställningsåret blir då 2 778 kr, utöver RALS:en.

  Bättre nu? Man kan självklart tänka sig andra fördelningsmodeller än en rent linjär ökning. Exemplen visar ändå att 100 000 kr eller 200 000 kr får en mycket tydlig påverkan på löneutvecklingen för en GSS/K. Frågan är vad det kostar att rekrytera och utbilda en extra GSS/K för att ersätta någon som slutat i förtid.

  Din kommentar om engångsskattens påverkan om man just det sista året har en extra hög inkomst belyser att premiesystemet kan bli väldigt snett av orsaker som den enskilde kanske inte kan påverka.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Nä, redigerar gör jag....;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 8. Jag kan för övrigt inte en redigera mina egna jäkla stavfel.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 9. Jag är inte bara språkfascist utan även dito i matematik. Den lösningen såg helt klart bättre ut och mer lockande för att stanna hela tiden. Möjligen skulle en progressiv ökning vara ett ännu bättre incitament.

  Precis som du nämner är kostnaden, och inte att förglömma effektförlusten, för rekrytering och utbildning av en ersättare det man måste jämföra med. Min uppfattning är att det är väsentlig skillnad beroende på typ av GSS. I de fall jag arbetar kring, utan att ha siffrorna helt säkerställda, rör det sig i runda slängar om minst en miljon samt betydande effektförlust.

  Du nämnde "utöver RALS" det förutsätter dock en ändring av det i dagarna fattade beslutet om nytt lönesystem i Försvarsmakten. RALS behöver ju faktiskt inte alls innebära någon löneökning. Om jag förstår texten rätt, eller i alla fall intentionen, så är det främst högpresterande som framöver kommer ha betydande löneökningar genom RALS. Övriga endast ytterst ringa eller ingen alls. Väl medveten om att facken säkerligen kommer försöka sätta käppar i hjulet för det.

  SvaraRadera
 10. Jag har, och fortsätter förfäkta idén om en "veteranpension". När tjänstetiden är slut, står veteranerna inför en omskolning (studiebidrag) eller ingångslön på en ny karriär. För att klara den omställningen behövs en grundplåt. Betalas premien ut på ett bräde kommer engångsbeskattning och risken att det förslösas på lyxkonsumtion. Varför inte betala ut det månatligt istället?

  Jag menar inte en full pension, utan som ett tillägg. Ett sådant månatligt tillägg kunde i praktiekn bli skattefritt för en studerande (möjligen finge fribeloppen ses över), och måttligare beskattat för den som får en löneanställning. Samtidgt möjliggör det för veteranen och hans familj att överleva, kanske utan standardsänkning.

  En soldat (oavsett grad) borde få pension efter tjänstgöringstid, och oavsett skäl denne slutade. Nämnda Lisa som tvingas sluta pga skada får också pension (utöver rehabiliteringsstöd och skadestånd) från Försvarsmakten. Efter ett visst antal tjänstgöringsår skulle den till slut bli full pension, och de som är lämpliga kanske går ändå längre och tjänar in en ändå högre pension (som Reinfeldt flaggat för).

  Pensionen betalas ut resten av livet, eftersom den ska kompensera för löneutvecklingsbortfallet som avspegas i den pensionsgrundande inkomsten. Samtidigt finns en inneboende stegring, eftersom den kan förväntas betalas ut under kortare tid ju senare uttaget börjar (vi har ju en begränsad beräknad livslängd). Sen kan premiesystemet vara progressivt, t.ex. baserat på löneutveckling eller tariffsystem.

  Skattefrihet under insatser borde vara självklart - avseende den kommunal och landstingsskatt, då man inte belastar kommunen med renhållning eller sjukvård under insats (vare sig den är i Afhganistan eller Kebnekaise). Statlig skatt och begravningsavgift torde ändå vara rimlig att betala, men det är småpengar i jämförelse.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som vanligt kommer Ndorop med bra tankar. Jag stödjer dem fullt ut.

   Radera
 11. Jag skulle istället vilja ställa frågan VARFÖR vi ska ha en anställd försvarsmakt.

  Är det verkligen vad landet behöver och är vi verkligen villiga att betala prislappen för detta?

  Hela nuvarande personalförsörjningssystemet (och allt annat inom FM) är i princip skräddarsytt mot insatsen i Afghanistan - som vi nu har börjat avveckla.

  Inom markförbanden har cirkeln slutit sig och det börjar talas om förmågor som bara för några år sedan väckte fnysningar - "Brigadförmåga", krigsplanläggning...

  Årets Brigstriövning har lämnat expeditionskårslafset och kommer att genomföras med ett applex på Svensk mark där motståndaren är brigadorganiserad och med hög tekniknivå...

  År 2014 kommer Afghanistaninsatsen i sin nuvarande form att vara avveckla och VAD ska alla anställda soldater göra då? Spela innebandy mellan passen i vaktkuren...? Kommer verkligen skattebetalarna att tolerera detta - för snart kommer prislappen för yrkesarmén att visa sig och den lär inte ens vara i närheten av högkvarterets glättiga power point-presentationer.

  Personligen så hoppas jag att våra politiker får upp ögonen och har mod nog att avstyra vansinnet - och med lite tur kanske de även har mod nog att titta på hur vårt västra grannland gjort. Det systemet är betydligt mer genomtänkt än det som vi sjösatt i Sverige!

  SvaraRadera
 12. Trident, Både Danmark och Norge har anställda som bas för deras system. Danmark har ett litet antal värnpliktiga som övas ett par månader, Norge har lite längre utbildningstid men vid full mobilisering har armen ändå bara 10000 värnpliktiga. Det är ett par nollor för lite för dig misstänker jag.

  Ang sinuhes fråga håller jag med honom att golden handcuffs måste utformas pss att inte för mycket försvinner i skatt. Bra förslag från andra här inklusive det med pension och skattebefrielse för insatslönen.

  Det vore intressant att se hur länder med längre tradition av yrkessoldater som tex Danmark eller Frankrike har löst saken

  SvaraRadera
 13. @ Daniel

  Lite fakta från http://forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/haren/Sider/Om-H%C3%A6ren.aspx

  Hæren i tall 2010–2011

  - 4300 fast ansatte
  - 4500 vernepliktige
  - 5 mrd. i driftsbudsjett
  - 250 mill. i vedlikeholdskostnader for materiell
  - 150–200 mill. i ammunisjonsforbruk for trening
  - 840 000 m2 bygningsmasse
  - 3000 kjøretøy
  - 3,5 mill. liter drivstoff

  Jag besökte Norge precis efter vi beslutat om nuvarande personalförsörjningssystem och norrmännen var milt uttryckt skeptiska till det vi höll på med. Erfarenheter från andra länder som exempelvis Holland och Tyskland är ju inte heller direkt upplyftande - eller hur?

  Enligt de norrmän jag pratade med höll Norge på att aveckla möjligheten att kontraktera soldater eftersom detta inte fungerat - samtidigt som vi ska införa ett liknande system...

  Den stora fördelen med värnplikt är folkförankringen - utan värnplikt så kommer det med största sannolikhet istället bli "Vem bryr sig!" för skattebetalaren i gemen saknar kunskap om vad FM håller på med. Ser man till dagens output för strax över 40 000 000 000 kr per år så är det snubb på skandal. Svenska folket får i princip noll och intet för anslaget - ja, förutom en expeditionsstyrka i långtbortistan.

  Fem flygplan på Scicilien fick hela flygvapenorganisationen att gå på knäna - ganska talande om outputen idag.

  Kvar i luften hänger fortfarande frågan VAD ska alla anställda soldarer göra när Afghanistaninsatsen avvecklats år 2014?

  Den som drömmer om någon ny brandsläckningsövning på andra sidan klotet kan nog fortsätta att drömma. Både Europa och USA går ekonomiskt på knäna och skär ner på försvarsutgifterna, USA har förlustsiffrorna från både Irak ocg Afghanistan färskt i minnet och ett presidentval är under uppsegling. Utan uppbackning av NATO och USA kan vi glömma att lämna rikets landgräns!

  Frågan om skattebefrielse och dylikt är en ickefråga - för detta är landet Sverige där ingen ska sticka ut eller ha det bättre än någon annan - det kommer m.a.o. inte att inträffa.

  Skulle mot förmodan någon politiker våga kläcka idén offentligt skulle det bli ett ramaskri från övriga grupper i samhället - det skulle exempelvis vara svårt att motivera att någon som knappt har G i svenska från grundskolan men är en djävel på att ha ihjäl folk skulle tjäna mer än en sjuksköterska med akademisk examen i bagaget.

  Vad sedan gäller anställningstiden så är även detta en icke-fråga - nuvarande längd är ett resultat av hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige - ett avtal mellan ATO och arbetsgivaren. Även detta är ett veritabelt minfält för finns det något som fackföreningarna i Sverige vurmar för så är det anställningstryggheten - och ska nu staten vara den gode arbetsgivaren så skulle det se väldigt illa ut att stifta lagar enkom för att man ska kunna behålla soldaterna några år till innan de sparkas ut. Jag tror även att arbetsgivarorganisationerna skulle slicka sig om munnen och flytta fram positionerna om nu FM skulle få särlagstiftning - det är ju i deras intresse att att luckra upp både arbetsrätt och anställningstrygghet.

  Snart är det dags för riksdagsval - och vem vill då sticka fingrarna i getingboet...?

  ...och blir det regeringsskifte finns det inte ens en teoretisk möjlighet att en socialdemokratisk regering uppbackad av vänsterpartiet skulle ge sig till att försämra arbetsrätten och anställningstryggheten - inte ens för anställda i Försvarsmakten.

  Visst kan man drömma - men förr eller senare blir man träffad av verkligheten....

  ...och kvar i luften hänger frågan VAD alla anställda soldater ska göra när expeditionskåren är avvecklad - och frågan om svenska folket verkligen vill betala prislappen för en anställd Förvarsmakt...

  SvaraRadera
 14. Trident, jag har förstått att du är emot att vi använder svensk trupp internationellt och visst, det är en åsikt man givetvis får ha även om jag inte delar den alls. Skulle Försvarsmakten vara helt inriktad på nationellt försvar, med nu rådande hotbild, så skulle jag och fler med mig välja ett annat yrke. Då är behovet litet av ett stort antal stamanställda.

  Våra politiker, genom fattade beslut, är tydliga med att FM i stor utsträckning ska kunna användas internationellt som ett säkerhetspolitiskt instrument. Den ambitionen kvarstår och är mycket stark även om FM senaste året till del börjar fokusera allt mer på nationellt försvar. Det handlar inte om det ena eller det andra. Det handlar om både och.

  Det finns mängder med insatser även efter Afghanistan och du kommer garanterat bli varse om att svensk marktrupp sätts in i nya konfliktområden ganska snart.

  Det finns säkert variationer mellan olika förbandstyper men min erfarenhet är att det finns gott om meningsfulla uppgifter att lösa även på hemmaplan för våra anställda soldater när dessa inte är engagerade i Afghanistan eller annan internationell insats.

  SvaraRadera
 15. Trident
  Lägre skatt har nog väldigt små chanser att ens tas upp i riksdagen, det är nog alla här medvetna om. Men sedan är detta också en blogg på internet där det är tillåtet att ta ut svängarna lite.

  Du har ofta tagit upp Norge som ett föredömme men samtidigt tjatar du och kramarna i tid och otid hur litet det svenska försvaret är. Vid full mobilisering har Norska försvarmakten (alla fyra grenar) enligt deras egen hemsida mindre än 100 000. Långt ifrån de 500000-900000 ni vill se. Norge är också startk inriktat på intl operationer i samarbete med USA, där anställda soldater är de som gör jobbet.

  När det gäller uppgifter för försvaret tror jag inte det kommer att saknas. USA kommer snart ge sig ut igen och vill ha lite på pappret allierade så att det ser bättre ut. USAs försvarutgifter har ökat rejält de senaste 20 åren och nu kommer man iofs inte att öka i lika stor takt länge men några större neddragningar är inte på gång. Republikanernas kandidater(utom Paul) tävlade för fullt vem som skulle lägga mest på försvaret och Obama tänker visserligen dra sig ur Astan men då får man tänka på att Irak och Astan har varit de största operationerna på mycket länge. Att USA skulle sitta still och inte gå in och peta utomlands någonstans är helt otänkbart.

  Även om man inte följer med USA och härjar så lär det inte fattas uppgifter, statligt finanserade verksamhete har sällan problem med det. Du har väl inte missat hur Polisen lyckats äta upp tusentals nya anställda och miljarder per år utan att något händer?

  Folkförankring får man bara om det finns ett uppfattat behov av ett massförsvar. Att 80% av årskullen skulle göra värnplikt är totalt verklighetsfrämmande. Även 80% av männen tror jag det finns minimalt med stöd för. Kanske att man kan få stöd för 10-15% av männen som det var i slutet att vpltiden men då har du heller ingen folkförankring.

  SvaraRadera
 16. @ Daniel & CS
  Jag har inga synpunkter på att svensk trupp används utanför rikets gränser - beslut därom fattas av våra folkvalda och då är det bara att ställa in sig i ledet.

  VAD har VI vid full mobilisering idag?

  Pappersförband som inte är samövade. Vi har inte ens ett fungerande ledningssystem - det är Radio och papperskarta som gäller - och i bästa fall får vi radiosambandet till att fungera, men jag är skeptisk med tanke på hur mycket kunskap som tappats de senaste åren.
  Pappersförbanden är dessutom till merparten bemannade ur "magasinet" - d.v.s. de avskydda värnpliktiga soldaterna.

  Är detta ett bättre alternativ?

  Ponera att merparten av de soldater som anställs bara stannar i två år - då har vi en dj..ligt dyr "värnpliktsarmé". Sverker själv erkände ju för inte så länge sedan att GSS/T var att jämföra med gamla tidens KFÖ-soldater...

  Tror ni verkligen på fullt allvar att USA kastar sig in i en ny konflikthärd direkt efter man lämnat Afghanistan?

  För det första är USA:s ekonomi i det närmaste konkursmässig. Att föra krig kostar enorma summor - och de pengarna har världens enda kvarvarande supermakt inte. Om ni missat det så kan jag tala om att det kommer att ske drastiska reduceringar inom den amerikanska försvarsmakten.
  Lägg sedan till en krigstrött folkopinion...
  ...och ni tror på fullt allvar att USA kommer att kasta sig in i en ny konflikt de närmsta åren. Dream on!

  Spanien, Portugal, Italien, Grekland för att nämna några av Europas konkursmässiga ekonomier. Den Europeiska ekonomin går liksom världsekonomin på knäna - Europas länder har fullt upp med att skramla pengar till nämnda länder för att undvika statsbankrutter.

  Vilka av Europas länder tror ni är intresserade av att ge sig in i en ny konflikthärd som slukar enorma summor? Mitt tips är - Inga!

  Dessutom sker det väl ganska stora reduceringar på försvarsutgifterna runt om i Europa...

  Frågan är också vad den europeiska folkopinionen tål - det är ju mer än ett land som i raketfart dragit sig ur Afghanistan efter krav från hemmaopinionen.

  Jag skulle tippa att den enda insats som på sin höjd är aktuell de närmsta fem åren är Adenviken. Det kostar ju trots allt inte så mycket att ha ett fartyg seglandes runt där...

  Så frågan kvarstår - VAD ska alla anställda soldater göra? Innebandy, sitta i vaktkuren och tio högvaktsdygn per år....? Hur många blir kvar under dessa förhållanden? HKV:s glättiga trycksaker lovar ju löner som bygger på en mission vartannat år - och utan det är det grundlönen som gäller.

  Som bekant har ju även vår ÖB anmält att pengarna sinar efter 2015 - sannolikheten för att försvarsanslagen kommer att öka är nog i paritet med att en isbit skulle överleva en timme i helvetet.

  Värnplikten är som bekant "vilande" - och när prislappen för yrkesarmén blir uppenbar för våra folkvalda tror jag nog att många kommer att få kalla fötter - för HKV:s glättiga kalkyler som presenterats i flashiga Poweer Point presentationer talade ju om helt andra och betydligt lägre siffror.

  Den som lever får se....

  ...och vi kan ju ta upp tråden om fem år för då finns facit.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trident, jag tror inte heller att USA ger sig in i någon ny större konflikt på marken de närmaste åren, även om jag inte utesluter det. Jag tror att Sveriges nästa större markinsats blir i FN:s eller möjligen i EU:s regi. Kanske dröjer det till efter valet men jag tror att vi i alla fall kommer se början på en insats redan hitom.

   Angående vad vi har just nu så delar jag uppfattningen att det är pappersförband med undantag för några enheter upp till kompanistorlek. Det var minst lika illa under senare värnpliktstiden. Även Norge har f.ö. en hel hög pappersförband så jag förstår inte riktigt hyllningen av deras system. Kom ihåg att vår reform precis börjat.

   Men de kontinuerligt tjänstgörande är ju framförallt till för internationella insatser. Annars hade reformen aldrig tillkommit. Det finns inget behov av stående arméer som bara står i beredskap. Det gör tidvis tjänstgörande, hemvärn eller värnpliktiga betydligt mer kostnadseffektivt. Visar det sig att du har rätt, dvs inga internationella insatser i närtid efter ISAF, då blir det logiska att för tillfället växla ner antalet kontinuerligt tjänstgörande till förmån för tidvisa diton. Lite flexibilitet måste givetvis finnas.

   Jag vet inte vad du har för erfarenheter av de kontinuerligt tjänstgörande soldaterna. De skiljer sig i alla fall från mina. Här är det inga soldater som går sysslolösa och det kommer de inte att bli framöver heller. Ja, de har annat än vakttjänstgöring att sysselsättas med.

   Radera
 17. Svenskan har en liten ledare idag benämnd "ÖB råder: Ta med gummimadrassen".

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ob-rader-ta-med-gummimadrassen_7175809.svd

  Skall man få folk att stanna längre så kan det ju vara en bra början att i alla fall inte göra förhållandena _sämre_.

  SvaraRadera
 18. Trident
  Att USA skulle vara konkursmässigt är skitsnack. USA är världens starkaste nation, både militärt OCH ekonomiskt. Så länge dollarn är världens reservvaluta kan man fortsätta med QE utan problem. Kina är helt beroende av USA så man kommer att fortsätta köpa dollar.

  Jag menar inte att USA snart kommer att kasta sig in i 2 nya 10-årskrig. Däremot kommer man säkert att göra någon "mindre" operation typ Grenada, Panama eller Irak 91. Jämför militärutgifterna i USA med Europa, det är helt skilda världar. Länder som Tyskland och Sverige har dragit ner kraftigt sedan kalla krigets slut (sverige har dragit ner nästan konstant sedan 60-talet) och det har även många Europeiska länder. USA däremot har ökat eller hållit kvar sin budget.(deras peace dividend varade inte särskilt länge) Både förra valet och detta tjatade republikanerna konstant om hur viktigt det är med militären och hur den ska fredas från nedskärningar. Obama har också visat att han inte tänker röra det m-i komplexet. Att ha två enorma krig ingång samtidigt är mycket dyrt, därför kommer det att bli neddragningar den närmsta tiden då dessa 2 krig avslutas. Men det är neddragningar från en enormt hög nivå och det finns inte alls stöd för den typen av massiva nedskärningar vi ser i Europa.

  Sverige kommer inte att återinföra värnplikten. Alternativet till dagens lilla expeditionsarme är en jätteliten rulla-tummarna arme. Först när något överhängande hot mot Sverige registreras bland allmänheten kommer politikerna att reagera och bygga upp en större arme för försvar av sverige. Sannolikheten att Ryssland kommer att hota sverige är nära noll och när väl Kina är så stort och mäktigt att man försöker hota Sverige så är de nog ställda mot en federal EU-arme.

  SvaraRadera
 19. Anser att det var ett misstag att avskaffa värnplikten, Vi skulle hålla den aktiv men ta in de som är frivilliga, och från dem rekrytara ett visst antal heltids soldater och sjömän, Dessa skulle fortsätta på värnpliktsförmåner under hela sin utbildning, sedan bli anställda soldater och sjömän.

  Ge Soldater och sjömän skattefri mat ordna boende liknade student korridor standard. De som stannar 6 år eller tvingas lämna av annan godtagbar anledning ges en omställningsbonus på 200 000 i form av utryckningsbidrag baserad på deras värnpliktstid som är skattefritt.

  SvaraRadera
 20. @ Daniel

  Du borde kanske ägna lite mer tid åt ekonomisidorna....

  "Medan de republikanska presidentkandidaterna fortsätter att träta om vem som är bäst lämpad att tackla den amerikanska ekonomin så tvingas USA nu sälla sig in i ett allt annat än smickrande sällskap.

  Tillsammans med bland Grekland, Island, Irland, Italien, Japan och Portugal ingår nu USA i den grupp av länder vars skulder överstiger BNP – 15 230 miljarder dollar jämfört med 15 170 miljarder dollar, enligt de senaste BNP-siffrorna från i september. "

  källa : http://www.svd.se/naringsliv/usas-skuldberg-nu-storre-an-landets-bnp_6760545.svd

  Nu är det ju lite av konstgjord andning som kineserna håller på med och en stark dollar är inget som gynnar USA som nation - exportindustrin mår nämligen inte så bra av det. Bytesbalansen mår inte heller så bra av att dollarn är stark och utländska investerare tycker inte heller om en stark valuta.

  Råoljepriset som världsekonomin är ganska beroende av prissätts i dollar och en stark dollar motverkar därmed även återhämtningen i världsekonomin.

  Vad sedan gäller världens enda kvarvarande supermakts väpnade styrkor så säger väl förljande allt:

  "USA planerar stora nedskärningar i sitt försvar.
  Under de närmaste tio åren är det tänkt att försvarsanslagen ska minskas med motsvarande 370 miljarder euro, uppger försvarsminister Leon Panetta.

  Antalet soldater i armén ska minskas till 490 000 man år 2017. I fjol var antalet 570 000 soldater i fjol.

  Marinkårens numerär sänks från över 200 000 till 182 000 man.

  Enligt Panetta ska USA hålla kvar sina styrkor i Mellanöstern och Asien. Däremot ska man ta hem mellan två och fyra brigader från Europa. Vidare ska en rad krigsfartyg och över 100 militärflygplan tas ur tjänst tidigare än beräknat."

  Källa: http://svenska.yle.fi/artikel/2012/01/26/sparkur-vantar-forsvaret-i-usa


  Är det med utgångspunkt från detta troligt att USA har förmåga att leka världspolis de närmsta åren? Knappast!

  Lägg sedan till en krigstrött hemmaopinion så får man nog vara bra pårökt för att tro att det ska dras igång någon större markoperation de närmsta åren!

  "Sverige kommer inte att återinföra värnplikten. Alternativet till dagens lilla expeditionsarme är en jätteliten rulla-tummarna arme. Först när något överhängande hot mot Sverige registreras bland allmänheten kommer politikerna att reagera och bygga upp en större arme för försvar av sverige. Sannolikheten att Ryssland kommer att hota sverige är nära noll och när väl Kina är så stort och mäktigt att man försöker hota Sverige så är de nog ställda mot en federal EU-arme."

  Nä - det är bättre med en anställd "rulla tumarna armé" - för den är ju billigare....

  Dessutom så motsäger du dig kraftfullt - för finns det inget hot så räcker väl den "förhatliga" värnpliktsarmén alldeles tillräckligt bra - eller hur?

  Den var i alla fall betydligt bättre än vad vi har idag - för idag har vi noll och intet! Oövade pappersförband utan ledningssystem, dessutom bemannade med "värdelösa" värnpliktiga ur magasinet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. "Den var i alla fall betydligt bättre än vad vi har idag - för idag har vi noll och intet! Oövade pappersförband utan ledningssystem, dessutom bemannade med "värdelösa" värnpliktiga ur magasinet".

   Jag vet inte var du får din information/kunskap från men du för just nu en kvasidiskussion om FM förmågor.
   Jag blir även besviken på sådant här förtal om våra soldater.

   FM idag är långt ifrån vad den har varit och vad den bör vara i dagsläget, men de anställda soldaterna ur de du kallar för "värdelösa" värnpliktiga är idag de bästa soldaterna Sverige haft på väldigt lång tid. De komplexa uppgifter och det jobb våra soldater löser idag är sådant som Officerarna bara kunde drömma om för tiotals år sedan med värnpliktiga soldater. Jag tillägger att jag dock bara arbetat med anställda soldater från P4 och K3.
   Det arbetet förbandens anställda levererar är av mycket hög kvalitet och god professionalism, jag vill också tro i min enfald att resten av FM anställda soldater är av samma virke som de från P4 och K3.

   Mvh SFC JKL, på väg till ett annat land med anställda soldater under regeringens order, era folkvalda.

   Radera
  2. Nu är ju anställda soldater inte värnpliktiga utan just anställda - eller hur?

   ...eller ser du dig själv som värnpliktig?

   Merparten av våra pappersförband är bemannade av just f.d. värnpliktiga som krigsplacerats - för tillräcklig mängd av GSS/K och GSS/T finns ju inte. Det är alltså dessa "värdelösa" värnpliktiga som utgör ryggraden för stunden.

   Du gör även ett misstag som vår högsta ledning tidigare gjort men nu blivit varse. Den verksamhet som bedrivs i Afghanistan är begränsat applicerbar på FM huvuduppgift - det nationella försvaret.

   Det som tappats bort är förmågan att uppträda i brigad - och det gör vi ju som bekant inte i Afghanistan!

   Jämför inte Afghanistan med FM:s huvuduppgift!

   Tack och lov börjar pendeln svänga tillbaks och fokus åter att ligga på det som borde ha varit i fokus hela tiden - det nationella försvaret.

   Att enskilda soldater/grupper och plutoner levererar bra resultat är ingen tröst när vi inte klarar av att uppträda i större sammansatta förband.

   Och vad gäller förmågor inom exempelvis ledning så har jag torrt på fötterna - jag arbetar nämligen men utveckling inom FM. Papperskartor och radio är vad vi har idag - och åter igen- jämför inte Afghanistan med verkligheten här hemma.

   Scenariot i årets brigstriövning är nationellt, motståndaren är brigadorganiserad med hög tekniknivå - alltså inga talibaner med RPG och AK-47.

   Radera
 21. Men snälla nån - att USA har en hög statsskuld är väl inget nytt. På lång sikt kan man inte öka den hur mycket som helst men USA är i ett unikt läge där man kan trycka pengar på ett sätt som andra länder inte kan. Att en valuta är stark behöver inte vara negativt. Vissa länder föredrar att ha en stark valuta, andra att då och då devalvera för att hålla uppe konkurrenskraften. Kina är beroende av att USA kan köpa deras produkter och därför köper de gärna amerikanska statspapper, plus att de vill hålla ner värdet på sin egen valuta. Så om det är en konstgjord andning är det en ömsesidig andning.

  USA kommer att skära ner, ja. Men detta är från en mycket hög nivå och även efter alla nedskärningar kommer man att ha totalt överlägsna stridskrafter kvar. USA kommer inte att sluta vara världspolis - har du inte noterat hur lite uppmärksamhet isolationisten Paul har fått? Obama gick till val på att avsluta krigen och han var emot irakkrigen från första början - han är vänster bland demokraterna. Om en vänsterdemokrat inte lyckas bli mer isolationistisk än så här - vad tror du då slh är i framtiden?

  Angående den svenska armen motsäger jag mig inte alls - OM vi inte ska göra några uppdrag utomlands, ja då skulle vi kunna göra som schweiz och ha en arme av vpl soldater leda av vpl officerare med en mikroliten kärna av anställda. Men eftersom jag är emot tvång skulle jag föredra en(ytterst liten) arme av GSS/T +RO.

  SvaraRadera
 22. En sak till: I ovan nämnda debatt talas bara om GSS. Men vi har sedan länge haft yrkesmilitärer, både heltids- och visstidstjänstgörande fast anställda: yrkesofficerare och reservofficerare. Samma argument om att det inte bör vara ett livstidsyrke måste även gälla dessa kategorier. Det vore ytterst stötande om något annat skulle gälla.

  En fungerande modell bör vara applicerbar på alla insatsförsvarets personalkategorier, och det kan underlätta förståelsen av vad ett yrkesförsvar innebär i praktiken (kanske ge en smula empati?). Det gör även att räkneexemplen ovan måste göras om en smula.

  Jag vill mena att vi måste skapa begripliga kombinerbara karriärsystem, där en soldat ska kunna läsa vidare till sergeant eller fänrik. Alla kan dock inte bli generaler och stanna för alltid, på samma sätt ska det finnas reella möjligheter börja en ny civil bana.

  (Frågan om värnpliktsförsvarets meriter eller internationella insatsers värde, tar vi bättre i diskussionen kring nästa inlägg.)

  SvaraRadera