onsdag 11 juli 2012

Anställningstid för GSS

Många bloggare har under den senaste tiden tagit upp olika farhågor avseende anställningstid för anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS). Ett exempel är min värderade kollega Wiseman som skrev ett mycket bra inlägg här:
Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till innan man dömer ut det nuvarande ”attraktionspaketet” för GSS.
För det första så gäller det (som vanligt) att använda rätt terminologi. Det finns ingen ”kontraktstid” och det finns inget ”kontrakt”. Det som finns är en anställning med en sista anställningstidpunkt. Det är ju en längre tidsbegränsad anställning som det hela handlar om.
Det som Försvarsmakten mäter är hur stor andel av GSS som avslutar sin anställning i förtid, dvs. innan den enligt anställningsbeviset skulle avslutas. Min information är att Försvarsmakten planerat för att cirka 10 % skulle avsluta sin anställning i förtid, medan de senaste siffrorna nu ligger på cirka 13 %.
Det hela kompliceras av att mycket få GSS/K har fått en anställning som enligt anställningsbeviset är så lång som kollektivavtalet maximalt tillåter. Det finns två kollektivavtal på området - det vanligaste (med OFR/O FM) finns här:
Många organisationsenheter verkar regelmässigt ha gett anställningar om endast två till fyra år. Detta borde rimligen ha fått till följd att fler fullföljer sina anställningar - Försvarsmakten har ju ansatt sex år som en genomsnittlig anställningstid för GSS/K. Kollektivavtalet tillåter dock upp till 12 år inom en ramtid av 18 år. Den nya GSS-lagen tillåter upp till 16 år, varav maximalt 12 år som kontinuerligt tjänstgörande.
Jag tycker nog inte att man säga att skillnaden mellan 10 % och 13 % är alarmerande. Det som många observatörer missar är att en hel del av de GSS/K som Försvarsmakten har anställda just nu egentligen har varit med sedan NBG 08, i kombination med ett antal anställningar i olika internationella militära insatser. Ett mycket litet antal av dem har de facto ”nyproducerats” genom GMU och BFU. 
Detta innebär att de som slutar rent statistiskt sannolikt inte är representativa för de GSS/K som efterhand kommer att anställas under senare tid. Men - jag har inte kunskap om hur fördelningen ser ut för de som slutar: hur stor andel av de som slutar är ”nyproducerade” efter 2010-07-01 och hur stor andel är utbildade inom värnpliktssystemet? Kanske någon läsare har kunskap om detta?
För det andra är det så att den ansatta genomsnittliga anställningstiden om sex år för GSS/K (och sju år för GSS/T) endast var en ansatt tid - den byggde inte på en vetenskaplig analys eller kvantitativ undersökning. Däremot kom den att ligga till grund för olika typer av ekonomiska beräkningar.
För det tredje är det ju så att det enligt min mening finns flera grundläggande frågetecken med systemet med GSS.
Det största frågetecknet gäller den totala avsaknaden av redundans avseende GSS/T. I det gamla värnpliktsförsvaret hade varje krigsförband en mobiliseringsreserv - i mitt vapenslag var den regelmässigt 15 %. I klartext innebar det fanns 15 % ”extra krigsplacerade värnpliktiga” som också skulle infinna sig till tjänstgöring om krig och örlog förelåg. Ett krigsförband med 300 befattningar för värnpliktig personal hade 45 ”extra” värnpliktiga som tillhörde just det krigsförbandet.
Man bör observera att detta var i en situation där det var en lagstadgad plikt att infinna sig till tjänstgöring. Tjänstgöringsplikten för t-personal är inte lika stark. 
Det andra frågetecknet gäller det planerade flödet mellan GSS/K och GSS/T. Det finns enligt min mening en övertro på att ”när en GSS/K slutar ska han eller hon anställas som GSS/T”. Det man lätt glömmer bort är att det också måste finnas en rimlig matchning mellan kompetens och befattning. En GSS/K som är sjöman kan inte utan vidare ta en befattning som skyttesoldat inom ramen för en anställning som GSS/T. En stor del av alla GSS/K finns i flygvapnet och flottan. Men - ibland kan det säkert vara möjligt att gå från en k-anställning till en t-anställning. Till syvende och sist är det trots allt individens eget val om han eller hon vill fortsätta att vara anställd av Försvarsmakten.
Jag har tidigare på min blogg haft lite funderingar om vilka åtgärder som Försvarsmakten kan vidta för att öka benägenheten för GSS/K att förbli anställda hela den planerade anställningstiden ut.
Jag är fortfarande av uppfattningen att en bättre löneutveckling är ett viktigt verktyg. Jag skrev om detta på min blogg här:
Ett annat verktyg kan vara att sätta fart med det påbörjade arbetet kopplat till reell meritvärdering av anställning och tjänstgöring i Försvarsmakten. Man måste respektera att våra GSS/K är olika individer med olika personliga preferenser avseende sitt fortsatta liv. En del kommer att vilja jobba direkt och en del kommer att vilja studera. Några glada män och kvinnor kommer kanske att vilja åka jorden runt.
I och med att Försvarsmakten har ganska dålig kunskap om själva faktaläget borde ett projekt påbörjas för att a) undersöka fakta avseende incitament för att kvarstanna i anställningen, samt b) ta fram en ”verktygslåda” som överensstämmer med incitamentsstrukturen. Verktygslådan kan exempelvis innehålla:
 • Studier på arbetstid
 • Möjlighet att erhålla certifikat (exempelvis buss- eller lastbilskort) på arbetstid
 • Studie- och yrkesvägledning
Vissa åtgärder bör rimligen inte vara åtkomliga förrän efter en viss anställningstid. Detta kanske kan låta hårt men det finns mig veterligen ingen annan arbetsgivare som aktivt förbereder sina arbetstagare för ett liv i en annan verksamhet.
GMY
Sinuhe

45 kommentarer:

 1. Fler "nyproducerade" än tidigare vpl slutar i förtid.
  Oftast för att de inte fått/tagit reda på vad tjänsten innebär.
  Vissa dom påbörjar gmu vet inte ens på vilken ort de sedan skall jobba.

  Farbveckan -86

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej och tack för informationen. Om det är som du säger i hela landet så är Försvarsmakten kanske mer illa ute än vad många trott - med andra ord så är behovet av omedelbara åtgärder stort.

   Att påbörja GMU utan att veta var man är tänkt att arbeta låter barockt. Hur tänkte de som planerade detta system?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Har inte samma uppfattning från mitt förband som Farbveckan -86 har från sitt. Det är dock många som avbryter GMU eller aldrig tar anställning därefter. Av de som genomgått GMU och valt anställning har vi dock hittills få, eller inga, avslutade anställningar i jämförelse med tidigare värnpliktiga.

   Förklaringen, som jag tror mest på, är att vi lönemässigt inte kan kompensera för den erfarenhet de f.d. värnpliktiga hunnit bygga upp. En annan anledning tror jag är den du nämnt i texten; i många fall erbjöds bara 2-4 års anställning vilket gjort att soldaten mentalt förberett sig på den perioden.

   Radera
  3. CS

   Det kan mycket väl vara som du säger, det jag ville framhålla var just att det KAN vara så att benägenheten att kvarstanna skiljer sig åt mellan dessa båda kategorier. De grundlöner Försvarsmakten erbjuder kanske ter sig mer skäliga om man kommer direkt från GMU.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 2. Jag har en kompis som bara gjorde GMU för att pröva på och kände för att göra lite militärtjänst. Notera att det var den vanliga GMU för arbete efteråt, inte GMU-HAGS. Han jobbade en vecka på provanställning sen var det över för hans del. Han hade inga planer på att fortsätta när han sökte och jag tror många tänker i dom banorna. En del söker för att få det som en merit för andra yrken.

  Rekryteringsmyndigheten måste vara mycket bättre på att ta vara viljan hos dom som söker. Som det är nu får vi vakanser till förbanden redan från antagningsprövningen.

  Fortsätt med en bra blogg!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så var det också tänkt att vara. Om jag minns rätt av den första flödesmodellen så skulle det varje år

   - anställas 1 500 som GSS/K efter GMU, samt
   - anställas 900 som GSS/T efter GMU.

   av en totalvolym på 4 000 rekryter (hur många som förmodades gå vidare till hemvärnet minns jag inte).

   Med andra ord så var det redan från början förutsett att en viss volym skulle genomgå GMU och sedan lämna Försvarsmakten helt och hållet.

   Men - det är oerhört viktigt att den volymen hålls så låg som möjligt. Med en årlig rekrytvolym om 4 - 5 000 personer har Försvarsmakten inte råd med att hälften av platserna tas upp av individer som vill få in en ny rad i sitt CV.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 3. "Detta kanske kan låta hårt men det finns mig veterligen ingen annan arbetsgivare som aktivt förbereder sina arbetstagare för ett liv i en annan verksamhet."

  Det är förvisso sant, men det finns mig veterligen ingen annan arbetsgivare som på undantag från alla andra yrken får tillfälligt anställa en person i flera år. Normalt är ju 6-12 månaders provanställning och därefter tillsvidaretjänst. Då finns en långsiktig trygghet för den anställde som soldaterna saknar. Baserat på den normala tryggheten går det ställa större krav på den anställde att själv ordna med övergång till andra yrken om intresset för nuvarande falnar. Den lyxen saknar soldaterna. Sammantaget behöver FM satsa mer inom detta område, vilket jag även kan läsa in i ditt inlägg. Tack för en bra blogg med djuplodande, lättillgängliga och rimliga resonemang.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fredrik

   Jag håller helt och hållet med dig - den unika anställningsformen skapar ett särskilt förpliktigande att förbereda för ett nytt liv. Det är just detta som Försvarsmakten behöver sätta fart med.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 4. För det första: FM har ej börjat anställa GSS/T!
  För det andra: FM och dess förband skriver 8 år i anställningsbeviset! Dvs detsamma som beslutas på ett PFN!

  Detta är nog precis likadant på ALLA förband, med något undantag i något enstaka fall!

  Det ultimata hade varit 4 år, med möjlighet att förlänga med 2-4 år i stöten upp till 12 år under en 18 års ram-period. Men så långt tänkte inte FM... vilket inte förvånar...!!!!!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Jag är mycket väl medveten om att Försvarsmakten ännu inte börjat anställa GSS/T.

   Vad jag vet har bland annat K 3 regelmässigt använt två år och inte åtta. Det finns säkert många andra förband som inte heller använt den längsta tillåtna tiden - enligt min mening ett feltänk.

   Mig veterligen finns det ingen kunskap inom HKV vad som egentligen är den genomsnittliga anställningstiden enligt anställningsbesviset.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Helt rätt...behöver ej vara 8 år och detta tycker en del soldater är bra för de kan bara överblicka 1-2 år framåt i tiden.

   Radera
 5. "Förtroende för Försvarsmaktens ledning och regeringens försvarspolitik faller bland officerare och soldater. Sju av tio soldater har övervägt att sluta under det gånga året."
  (Officersförbundets enkätundersökning.)

  I SOM-institutets senaste barometer hamnar förtroendet för försvarsmakten under noll.

  Beslut skall ha tagits under dagen huruvida man skall ställa in en del GMU-utbildningar under hösten p.g.a för få sökande. Har semester så jag vet ej utslaget.

  Var har du fått siffran 13 procent ifrån? Jag har fått helt andra siffror från förbanden?? Dessutom vittnar flera förband om att vakansläget börjar bli besvärligt.

  Orden kontraktstid och kontrakt används av både styrande politiker och FML i tal och skrift så då måste det väl vara rätt? (Obs ironi)

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej teaterdirren

   Siffran 13 % är den som återfinns i Perss månadsstatistik, baserad på fakta ur PRIO. Jag hoppas att den stämmer - den är i alla fall mer generell än om man kollar med enstaka förband.

   Jodå, jag vet att många pratar om "kontraktstid" - inte minst regeringen. Fel är det i alla fall. Det är ju trist att regeringen själva inte vet vad den nya lagen innebär...

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Hmmm...
   "Fakta ur PRIO" skall man vara lite försiktig med!

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Nja, eftersom detta är Försvarsmaktens officiella personalstatistik så får vi nog lita på den. Det är ju faktiskt så att det finns inget annat system för att ta fram statistik. Man kan säga mycket om PRIO men i detta fallet så känner jag tillit till systemet. Det jag vet kan fallera ibland är att det kan ta tid innan organisationsenheternas ändringar blir införda. De elektroniska formulären finns ju inte än, och FM HRC AdmE går oftast på knäna.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  4. Beslut om inställda GMU-utbildningsplatser togs som jag förutspådde den 11/7.
   Idag är det den 19/7 och ingen information är ändrad på FM;s hemsida.
   Jag tycker det är skamligt och arrogant mot de som frivilligt ställer upp.

   Trovärdigheten behöver väl inte alltid börja på minus när man vill ha kontakt med FM?

   Hur svårt kan det vara?
   Kan man inte hålla sidan uppdaterad är det bättre att lägga ner den!

   Teaterdirektören.

   PS! Rea på discshop.se

   Sinuhe - egyptiern (Blu-ray + DVD)
   Drama från 1954 av Michael Curtiz med Jean Simmons och Victor Mature.1 Oscar-nominering 1954 »
   2 st i lager
   99 kr.

   Radera
 6. På mitt kompani har hittills bara soldater som kommit in via GMU slutat. Urvalet är dock för litet för att dra slutsatser, men flera av de som har slutat hade nytagna C-körkort. En soldat uttryckte t.o.m. att FM är lite naiv som ger nyanställda så dyra förmåner. Jag har dock inget val eftersom SäkI ställer krav på körkort istället för förarbevis för anställda. Jag delar f ö uppfattningen att vi är naiva och stödjer fullt ut ett kompensations-/bonussystem kopplat till fullgjord anställningstid!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här har vi en utmaning. Ett C-körkort är ett bra exempel på ett "civilt gångbart certifikat" - men det känns inte helt logiskt att en GSS får det omedelbart under sin anställning. Å andra sidan vet jag att de nya reglerna gör det svårt (omöjligt?) att jobba vidare med interna förarbevis.

   Det är lite grann denna typen av frågor som jag tycker att en allsidigt sammansatt projektgrupp ska utreda under hösten.

   "Vilka drivkrafter har GSS/K och hur kan de balanseras gentemot Försvarsmaktens verktygslåda".

   Som jag skrivit tidigare är jag ingen stor påhejare till ett bonussystem (om det inte görs skattefritt). Jag ser hellre en bättre löneutveckling, som ju blir pensions-grundande till fullo. Bonusar har också den tråkiga egenskapen att de lätt blir orättvisa samt kan påverka möjligheterna att få studielån.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. En bonus måste kanske inte vara i form av en klumpsumma, utan tex genom att erbjuda civila studier med lön efter fullgjord anställningstid. 8 år ger ytterligare 2 år med lön förutsatt att man uppfyller studiemedelskriterierna (poäng/termin).

   Radera
  3. Det är precis sådana alternativ som en projektgrupp bör borra i. Jag tror att det kan vara orättvist att exempelvis bygga ett system kopplat till studier och tjänstledighet med lön. Försvarsmakten VET ju inte riktigt än vilka de fem vanligaste sysselsättningarna efter anställningen som GSS/K kommer att vara. Detta måste utredas innan man fattar beslut om olika attraktionsfrämjande åtgärder. Det duger ju inte att FML utan ett kvantitativt kunskapsunderlag fattar beslut.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 7. Varifrån kommer dina siffror om 13%? En intressant delfråga är t.ex. om mätgruppen - är den lokal eller rikstäckande?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Lite tagen ur minnet men vad jag minns av Perss månadsstatistik så är siffran 13 % just nu. Siffran är helt klart rikstäckande.

   Jag har inte kunskap om EXAKT hur man mäter, men vill minnas att bilden redovisar hur många som "bryter kontraktet i förtid" eller något liknande. Just nu är jag i hyddan vid Nilens strand och har inte tillgång till emil...;-)

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Minns att jag också läst siffran 13%. Det som dock gör mig tveksam till tillförlitligheten är att jag vet att inte alla som slutat har hanterats på rätt sätt, d.v.s. dokumentation av avgångsorsak finns inte alltid med. Ett resultat av att plutonchefer inte fått den utbildningen de ska ha för att kunna hantera personalansvarsrollen. Det är något naivt av HRC att bara lägga upp styrande dokument på HR-portalen och därefter tro att de efterlevs. En order är inte given förrän den har kvitterats.

   Radera
  3. CS

   Här har jag inget bra svar, det enda jag sett är att PersS verkar ta detta med avgångssamtal på allvar. Hur mycket som de facto "rinner ner" till plutonchefen vet jag inte.

   Man kan också fundera på om de avgångssamtal som INTE genomförs är jämt spridda mellan olika avgångsorsaker, eller om det är en viss orsak som dominerar.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 8. Tack alla läsare. Nu ska jag försöka klura ut varför Blogger ändrar mina typsnitt hela tiden. Som ni ser av inlägget ändras radavståndet mellan inledningen och resten. Jag har ingen aning om varför detta sker...;-)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 9. Anställningstiden blir kanske kortare än befarat.
  Se bifogad länk.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forsvaret-allt-narmre-total-kollaps_7122979.svd

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej

   Jag har läst artikeln tidigare. Min främsta kommentar är beträffande sjukhuskompanierna - det är inte nog med att det möjligen saknas viss materiel, det saknas personal också. Läs gärna mitt tidigare inlägg om Försvarsmaktens försvarsmedicinska förmåga.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 10. För de ca 15 000 hemvärnsmänsbefattningar som finns i hemvärnsförbanden krävs med 10 års bedömd tjänstgöring, följaktligen minst 1 500 nya soldater ut från GMU. Det finns alltså ingen/minimal överproduktion av GMU. Inledningsvis har förband varit duktiga på att anställa ur vpl-magasinet, men det är en snabbt ändlig resurs.

  Fö.. Namnet GMU-HAGS är trams! Det är GMU helt enkelt! För det andra: Försvarsgrenarna är sedan länge skrotade och "hemvärnet" har heller aldrig varit någon! Det finns hemvärnsförband. Hemvärnet kanske finns i bemärkelse föreningsverksamhet, men det är något som är rel ointressant för Försvarsmakten.

  Lt Koskela

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om jag tolkar dig rätt så menar du att Försvarsmakten med de planerade GMU-volymerna inte har rådd att låta rekryter genomgå GMU om de inte har för avsikt att fortsätta som GSS eller hemvärnsmän. Jag är helt med på detta och ser det som allmänt känt.

   Jag visste faktiskt inte att det finns något som heter "GMU-HAGS"? Det finns ju bara en sorts GMU, "kinesiskt lika" oavsett var den genomförs. Däremot pågår en diskussion avseende kravprofiler, där tydligen vissa krafter vill ha andra krav för blivande hemvärnsmän.

   Försvarsgrenarna är formellt sett skrotade, men lever ändå kvar som begrepp. Vi har ju en "arméinspektör" även om det formellt sett inte finns någon armé.

   Jag har tidigare brutit en lans för att försvarsgrenarna bör återinföras - detta efter att ha blivit fullständigt desillusionerad efter några veckors ständiga samordningsmöten mellan PROD och INS. Jag tycker fortfarande att frågan inte bara kan negligeras.

   Hemvärnet heter just hemvärnet, med litet h. Det framgår av hemvärnsförordningen. Några nationella skyddsstyrkor är inte omnämnda i förordningen, därför existerar de inte i den bemärkelsen. Det är i samma förordning man kan läsa att det heter "hemvärnsman", oavsett vilket kön som individen har.

   "HAGS" tycker jag är en helt dum beteckning, som borde förbjudas snarast. Om det är befäl och soldater i hemvärnet som avses (hemvärnsmän samt avtalspersonal) borde det gå att hitta på något bättre än HAGS.

   Tack för din kommentar!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Volymer på GMU är för att personalförsörja. Jag har inte hört att det skulle vara ok/acceptabelt att anta folk till GMU som explicit säger att de inte tänker ta anställning eller teckna hvavtal!? Annan kravprofil för hvmän har ju luftats men, som jag förstår, dödats. Sakfrågan, om man behöver svenska, matte, engelska och samhällskunskap A frång gymnasiet för att bli en skyttesoldater borde verkligen inte handla om skillda krav beroende på bataljon/division utan på arbetets krav!? Dvs behöver inte hvsoldat gymnasiebetyg så borde heller inte GSS/K det och vice versa.

   Jo, det är lite begreppsförvirring.. Försvarsmakten har inte något krigsförband som heter hemvärnet. Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten anger att Försvarsmakten ska ha en insatsorg bestående av krigsförband inklusive hemvärn med nationella skyddsstyrkor. (Där har NS fö dykt upp!). Sedan säger Försvarsmaktens föreskrifter (2012:1) med arbetsordning för Försvarsmakten (dvs FM ArbO) att det å ena sidan finns krigsförband och å andra sidan hemvärnsförband. Det finns heller inte ett enda ord om hemvärnet i FM ArbO!? Så, Försvarsmakten har strulat till det lite. Det borde inte finnas hemvärnsförband som begrepp utan dessa borde också rubriceras som krigsförband! Utifrån regeringens/hvförordningens perspektiv så borde det finnas kvar en "försvarsgren", hemvärnet, som har ett antal krigsförband. Det orimliga i det här borde kanske påtalas för en liten revision av hvförordningen!? Av SFS 2007:1266 framgår att (hemvärns)krigsförband tillhör insatsorganisationen och det har nog Försvarsmakten inte satt kraft bakom. Dvs dels så är de 40 hvbat C INS spelpjäser, nu idag, och dels så kanske man borde göra insatser. IBSS, BerTo, högvakt, tpskydd osv, och inte bara vänta på stormakt röds invasion och därefter skydd av mob.

   Radera
  3. Jag har sett samma sak som du, det skiljer sig mellan förordningen och FM ArbO rörande "hemvärnsförband" . Förordningen nämner ju bara "krigsförband" utan att göra någon uppdelning rörande vilken typ det handlar om.

   Det jag hört som orsak är att det handlar om rikshemvärnschefens inspektionsrätt - ska denna kunna hävdas måste också hemvärnsförbanden i FM ArbO "skiljas ut" från övriga krigsförband, även om detta formellt sett är fel.

   Att göra hemvärnet till en egen försvarsgren kan låta som en bra idé - problemet är bara att de andra försvarsgranarnas existens vilar på lösan jord. Å andra sidan är det så att i den idéskiss rörande återinförande av försvarsgrenar så berörde jag inte hemvärnet, helt enkelt för att jag inte kunde komma fram till någon enkel och logisk struktur. Min grundidé var ju att samme chef ska a) producera/vidmakthålla/utveckla krigsförbanden samt b) leda insats med dem.

   Det du skriver om 2007:1266 är om något ett bevis för att ett omfattande städarbete rörande Försvarsmaktens författningsstöd behöver genomföras. ANTINGEN heter det "hemvärnet" ELLER också heter det "hemvärn med nationella skyddsstyrkor". Det kan inte heta båda.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 11. Dina inlägg håller alltid mkt hög klass!
  Det finns en del utmaningar för FM. Den största som jag ser det är att få de styrande politikerna att inse läget...

  Mvh

  SvaraRadera
 12. Hej Sinuhe.

  Jag tänkte du skulle få något att roa dig med där i din lilla hydda.
  Vad tror du om det här?

  Min uppfattning är att det är rätt så stora vakanser ute på förbanden. Varför det saknas personal har jag ingen bra analys på. Rekord i personalbrist lär väl Lv6 ha. De kan inte ens avdela personal till att under mindre än tjugo minuter per dygn hissa och hala sin flagga! De har ansökt hos HKV att få ha flaggan uppe dygnet runt!

  Man kan dock skönja bristen på personal på FMs hemsida under rubriken lediga jobb.
  Där försöker alla möjliga förband rekrytera soldater som redan är anställda till alla möjliga tjänster.

  Jag ställer dock mig lite tvivlande till hela sidan när jag läser detta!


  ”Jobba här” FM hemsida.
  ”Här listas alla lediga jobb och utbildningar som är öppna för redan anställda inom Försvarsmakten. Med "redan anställda" välkomnar vi naturligtvis även ansökningar från dig som är reservofficer, tidsbegränsat anställd eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman (GSS/T).”

  Det är något grundläggande som är fel i texten!!!
  Var finns de anställda GSS/T?

  Bara en av många önskningar från ett förband som vill rekrytera under rubriken ” alla lediga jobb och utbildningar som är öppna för redan anställda inom Försvarsmakten.”

  ”Nu i höst kommer 91.artbat att tillsammans med P7 genomföra Högvakt och vi har ett behov att förstärka vår Högvaktsstyrka med ca 20 soldater (GSS/T)
  Upplysningar om Högvakten:…”

  Detta låter lite konstigt?
  Hur kan man vilja internrekrytera anställda soldater till GSS/T?

  Vet FML om vad som står på hemsidan???
  Är det verkligen sant??

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller med dig om att rekryteringsdelen av myndighetens hemsida är delvis obegriplig och det saknas en logisk struktur samt ordning och reda. T-personalen ÄR redan anställd och behöver inte anställas igen - det är ju det som är själva grundbulten med hela systemet med t-personal.

   Möjligen kan man uppfatta A 9:s annons som att vill anställa 20 stycken NYA GSS/T - kan det vara så? Men varför annonsen då finns på den interna sidan kan jag inte förstå.

   I grunden måste man tydligt göra skillnad på a) nyrekrytering och b) intern personalrörlighet.

   Dessutom har jag tidigare varit mycket kritisk mot en illa formulerad rekryteringsannons från Livgardet ("Party på Livgardet").

   Rekryteringssidan behöver genomgå en grundläggande storstädning och omstrukturering!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Instämmer om att hela rekryteringssidan behöver förnyas. Det är rörigt och användarovänligt.

   Ingenstans går det att finna vad man kan komma att ha för lön som soldat. Rimligen bör lönespannen för huvuddelen av befattningarna framgå.

   Radera
  3. Mitt nästa inlägg kommer att handla om rekryteringssidan. Av praktiska skäl lägger jag inte ut den förrän om en vecka cirka. Ju mer man läser på rekryteringssidan, desto mer leden blir man - hur kan en statlig myndighet tillåtas att lägga ut sådant dravel?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 13. Om man lyfter hela personalförsöjningsfrågan en nivå och tittar så här på siffrorna börjar det glöda i de röda varningslamporna.

  År 2011 ansökte 22425 till GMU, 1556 ryckte in, 1282 ryckte ut. 17,6 avbröt alltså sin GMU.


  Här kommer några frågor som längtar efter svar!

  Hur många av de 1282;

  1.avslutade sin militära karriär och blev krigsplacerad i vplsystemet?

  2.gick till hv?

  3.gick till provanställning?

  Hur många av de som gick till hv fullföljde sitt avtal och blev krigsplacerade?

  Hur många av de som gick till provanställning slutade.

  Hur många som fick anställning har slutat?

  Hur många av de 22425 som sökte finns 2012 inom FM?

  Min gissning är runt 500 stycken!

  Sju av tio av dessa har tänkt söka sig ut från försvaret under året!

  Vad blir rekryteringskostnaden per individ?

  Är detta det billigaste och enda rätta sättet att rekrytera?

  Till sist en berättigad fråga men med ett omöjligt svar.

  Hur många av dessa ca 500 är kvar 2014?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Oj, alla dessa frågor har jag ingen möjlighet att svara på tyvärr. Kolla med HR-direkt...;-)

   Din fråga är relaterad till själva orsaken till mitt inlägg - hur kan Försvarsmakten arbeta för att få GSS/K att stanna i sin tidsbegränsade anställning de sex år som ekonomin förutsätter? Min tes är att ett mångsidigt sammansatt projekt snarast bör studera detta, så att Försvarsmaktens åtgärder kan baseras på reell kunskap och inte på vad FML "tror" är sanningen.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Bäste herr Sinuhe.

   Det var inte min mening att du skulle svara på alla mina "konstiga" frågor!

   Jag tänkte att du och andra kunde reflektera lite över rekryteringsprocessen i stort.
   Dessutom genererar tankarna fler frågor.

   Får FM ut det den behöver och är prislappen överkomlig?

   Skall vi ha en försvarsmakt som lokalt inte överlever en större industrisatsning i t.e.x. Skövde eller Halmstad med en ingångslön för industriarbetare på 23000?

   Skall våra pluton-och kompanichefer inte riktigt kunna lita på att samtliga fordonsförare återfinns på måndag?

   Skall vi behandla 20 000 ansökningar för att få ett resultat som närmar sig noll efter 3-5 år?

   Jag tror inte HR vill se min skärning i statistiken.

   Hur många jobbar med HR-frågor nu jämfört med innan effektiviseringen och minskningen?

   Tar man vår lilla undersökning och förstorar upp den så är det tusenstals fler nu än innan!

   Är reklamen och flosklerna om att göra skillnad och vara välkommen till en verklighet rätt sätt att förbereda en anställning på?

   Eller som en soldat sade när han fick reda på hur mycket de som städade tjänade. "Vilken skillnad, kan det vara verkligt och var ansöker man"?

   Det som bekymrar mig mest är att ingen verkar bry sig om vare sig rekrytering eller uppföljning.

   "Passar det inte kan du sluta idag".
   "Du visste förutsättningarna när du började".
   "Det står massor i kö för att ta din plats".
   o.s.v.
   Några av de kommentarer våra nyanställda fått när de ställt frågor om sin sitution.

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Teaterdirektören

   Hur vet du att jag är en "herr"? Rent statistiskt bör det vara så och originalet i boken är helt klart en herre. Vi kanske bara luras...

   Jo jag förstår att du skulle vilja se den totala effektiviteten av det nya personalförsörjningssystemet. Tyvärr tror jag att vi måste vänta sex till åtta år innan det går att fullt ut göra sådana analyser som du efterlyser.

   En svaghet i kalylen är att om Försvarsmakten räknar med sex års GENOMSNITTLIG anställningstid för GSS/K så innebär det att för varje soldat som slutar efter tre år måste någon annan vara anställd i nio år. Det är främst denna matematiska lilla blunder som gör att jag absolut inte tror att det kommer att bli några sex års genomsnittlig anställningstid för GSS/K.

   Som sagt, det är dags att börja göra en ordentlig utvärdering av drivkrafter med mera för GSS/K samt att därefter ändra den nuvarande verktygslådan så att den bättre främjar en längre genomsnittlig anställningstid.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  4. Du har under rubriken "visa hela min profil" angett könet som man. Därav titeln herr.
   Jag ber givetvis om ursäkt om din uppgift ej stämmer.

   Teaterdirektören.

   Radera
  5. Du har givetvis helt rätt.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 14. Personalbristen gör nu att desperata förband mejlar, messar och ringer egna och andras GSS/T soldater och erbjuder en månads högvaktstjänstgöring. Eftersom GSS/T inte är formellt anställda anser sig förbanden inte behöva ta hänsyn till framförhållningen till arbetsgivarna. Helst skulle soldaterna varit där igår!!

  Var det så här det var tänkt???
  Om inte! Hur tänker man här??
  Vissa förband har även brister i andra funktioner och söker "semestervikarier"!

  Suck, det börjar likna landstingens årliga jakt på "sommarpersonal".


  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 15. Hej!

  Jag har skrivit boken Det Tyska Kriget 1939-1945 och om Sinuhe the Egyptian vill ha en gratis (även inkluderat gratis porto), för noll kronor, så mejla mig på rogerklang1965(at)gmail.com

  Jag behöver en adress att skicka den till. Jag har inga krav på motprestationer från din sida, som att du t.ex. skriver en recension om boken på din blogg. Men om du tycker att den är bra så får du gärna rekommendera den till dina kollegor. För dem är den dock inte gratis utan kostar 220 kr, och detta är ändå inräknat porto. Det är självkostnadspris för 584 sidor bok, billigt va? Du får gärna skriva namnet på din blogg, så att jag vet vilka försvarsbloggare jag redan har skickat den till.

  Den del av boken som jag vill att du ska läsa är Del V - framtiden, men du får gärna läsa hela boken.

  Mvh Roger Klang

  SvaraRadera