söndag 14 oktober 2012

GSS-lönerna

Ryktet går att GSS-lönerna mycket snart ska ändras och att generell höjning mycket snart ska läggas ut. Mitt tips är att lägstalönen för meniga hamnar på 17 500 kr per månad, eller kanske ännu lite högre.

Vad ska man tycka om detta? Personligen har jag tidigare förfäktat att en bättre löneutveckling är en bättre morot än att höja ingångslönerna. Jag tror fortfarande att pengarna hade gett bättre effekt om man i första hand hade justerat löneutvecklingen. Med effekt menar jag att den genomsnittliga anställningstiden för GSS/K mer närmar sig de sex år som personalflödena bygger på. 

En viktig fråga är också hur GSS-lönerna (främst för gruppbefälen) nu kan relateras till lönerna för befattningsnivåerna OR 6 och OF 1. Jag har ingen kunskap hur arbetet har gått till, men hoppas att en lönejustering för GSS inte skapar tillkommande skevheter och orättvisor. Om Försvarsmakten siktar på att ha en samlad lönestruktur så måste man ju ha som utgångspunkt att alla löner på något sätt hänger ihop. Systemet måste tåla syn och fungera i enlighet med värdegrunden.

Mitt stalltips är att besked om GSS-lönerna kommer kommande vecka.

En annan sak som "puttrar" är att regeringen i regeringsbeslut 7 ålagt Försvarsmakten att göra en oerhört stor genomlysning av hela försvarsstrukturen - en genomlysning som enligt mitt spontana bedömande kan bli av samma dignitet som det arbete som ledde till 30 januari-underlaget. Jag återkommer när jag läst regeringsbeslutet mer noga.

GMY

Sinuhe

15 kommentarer:

 1. Sinhue
  Det är väl inte oväntat att regeringen i regeringsbeslut 7 ålagt Försvarsmakten att göra en oerhört stor genomlysning av hela försvarsstrukturen

  Det måste ju komma någonting sådant om det som står i proppen ska bli realitet:
  "Dock förutsätter den nya inriktningen att resurser frigörs inom försvarsområdet genom förändringar och rationaliseringar i fråga om personal, materiel samt logistikförsörjning och övrig stödverksamhet."

  SvaraRadera
 2. Undrar om strukturen Infoavdelningen 60 tjänster gender 9 och mobavd 2 är optimal?
  Vilket operativt fokus speglar det?

  SvaraRadera
 3. Är inte detta en allmänt spridd skröna?
  Någon som kan redogöra för rätt antal rader för ovanstående?

  SvaraRadera
 4. InfoS+combatcamera=32+17
  Gender=9
  Mob=2 (Göran och Thomas)

  SvaraRadera
 5. @Anonym15 oktober 2012 16:54
  Tack för ditt informationsbidrag.
  Tror inte jag kommer kunna sova ikväll, helt jävla sjukt!

  Världsbäst i Gender, rätt så bra i gruppstrid, riktigt mycket coolt bild mtrl från Combat Camera med mytobilder. Men väldigt låg förmåga att hävda vår territoriella integritet.

  /Guderian

  Det mina vänner och kollegor är bra output för 40 miljarder kr

  SvaraRadera
 6. Underbart att Sinuhe börjar leverera inlägg igen. Alltid intressant.
  JV

  SvaraRadera
 7. ”Lönen är inte den avgörande faktorn när en soldat eller sjöman lämnar Försvarsmakten.”

  Detta slår herr Lagersten fast i dagens SvD.

  Herr Lagersten trixar sedan med officersförbundet siffra på 19 procents avgångar.
  Först går den ned till 18, för att i nästa andetag vara 17 sedan vidare till 16 och i gynnsamma fall ända ner till 13 och FM bedömde i början av året avgångarna till 10 procent! Som avslutning går den upp till 17 procent igen.

  Trots överskriften på inlägget avslutar han med att berätta att en löneöversyn är på gång och kommer att kungöras av ÖB inom kort.

  Riktigt vilka de riktiga orsakerna är och vad som i.s.f. skall göras åt dessa framgår väldigt otydligt i herr Lagerstens inlägg.
  Mindre än hälften av de som slutat 2012 har genomgått avgångssamtal. Varför kan man ju undra?

  ”Vi kommer inom kort att besluta om en anpassad specialistofficersutbildning för de gruppbefäl, soldater och sjömän som varit anställda en längre tid.”
  Den frasen tycker jag mig ha hört i flera år nu?

  Att så många trots allt lämnar FM i en lågkonjunktur bör mana till eftertanke och analys.

  ”Peter Öberg, överste och stabschef vid personalstaben, säger att det inte främst är lönen som är avgörande när soldater och sjömän slutar…
  Soldaterna har i sina avgångssamtal i stället sagt att de vill ha bättre utvecklingsmöjligheter, bättre övningar och bättre verksamhet, enligt Öberg.
  Ur Svd tidigare.

  När verkligheten består av högvakt, inställda övningar, saknad utrustning, vakt och beredskap, hjälper inga reklamfilmer längre.


  Slutligen kan man ju undra vad herr Lagersten menar med att de soldater som har fått
  ”den bästa utbildning och utrustning Försvarsmakten kunde erbjuda”
  och dessutom gjort en till tre insatser utomlands
  ”resonerar som så att de nu genomfört det viktigaste och svåraste Försvarsmakten har att erbjuda och att det därför är dags att söka nya utmaningar.”

  Detta är ju de mest erfarna och dugliga soldater vi har?
  Vi har kostat på dem det mesta och det bästa vi har att erbjuda!
  De gör tydligen ingen skillnad längre och kan därför dra vidare i livet!
  Mycket underligt sätt att hantera dyrköpta erfarenheter och kompetens på! Mindre än hälften kostar man ens på ett avgångssamtal!

  Sedan kan jag förstå att de inte vill hem till högvakt, vakt, beredskap och liknande.
  Men det är nog där vi får börja ta tag i problemen.

  Hur ser den tilltänkta verkligheten ut för våra soldater? Då menar jag den riktiga verkligheten inte fantasivärlden från filmduken.
  Utbildning, vad innehåller den dagliga tjänsten, karriärvägar, löneutveckling o.s.v. Dessa saker behöver beskrivas på ett mätbart sakligt och begripligt sätt.
  Dessutom bör de krav som ställs på individen tydliggöras redan före ansökan och definitivt innan GMU.

  Det känns som om vi tillhandahåller en hel del dyra björntjänster istället för att ta tag i de verkliga problemen!
  Just nu lever vi med det dukade bordet av färdigutbildade värnpliktiga och ett ”överskott” av befäl.
  Morgondagen är betydligt jobbigare!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 8. @Sinuhe
  Jag har jobbat över 20 år inom FM och kan säga att lönesättningen ej har hängt ihop tidigare heller. Därtill så kan jag också meddella att de år jag har jobbat civilt så har det ej heller hängt ihop. Tyvärr är det nog så att med utgångspunkten i form av att lön är lika med pengar och en upplevd belöning så kommer alltid folk att känna sig besvikna på lönesättningen och den uteblivna egna högre lönen. Det har vi alla känt...inga nyheter,,,,

  @Teaterdirektören.
  Soldaterna som slutar med den profilen som Lagersten beskriver är faktiskt en naturlig del av avgångarna. FM jobbar på det som du lyfter upp men om du skulle ta dig tid att prata med dem och lära känna deras personligheter så skulle du förstå hur de känner.
  De träffar partners, de bildar familj och de känner att det de har bakom sig fram till att de slutar är vad de känner som en peak och vill gå vidare i livet med att studera eller skaffa sig ett annat jobb med en annan karaktär.

  Det hjälper ej med olika former av utfästelser och att diskutera. Det har varit exakt likadant genom åren inom FM där truppare, tekniker,fortifikatörer, sjukvårdare, flygförare you name it bara känner att det är dags att gå vidare. Det är inte svårare än vad tex en civil sjöman känner när det är dags att gå iland efter flera år på sjön och när man vill prova på något nytt eller om familjesituationen har ändrats.

  Som en ytterligare kommentar så är dina exempel på beredskap, högvakt, inställda övningar inte riktigt sant. Det är en del av hur vardagen ser ut men när soldaterna känner att de är färdiga då spelar det ingen roll med framtida afrika insatser, utbildning och kurser, övningar runt om i världen eller i sverige. Ofta kan man höra just tvärtom att de känner att de ej behöver några fler upplevelser i den formen. Jobbet idag inom FM är cykliskt så oavsett kompetensutveckling, oavsett befordran och löneökning så småningom så är det ändå dags att åka på övning till kända trakter i när området på samma skjutbana, samma strid i bebyggelse anläggning för att köra avrostningsövningar eller att träna in de nya i teamet. Så ser och kommer vardagen att se ut. Det är klart att det är tråkigt när duktiga gruppchefer och soldater slutar eller byter förband men så ser livet ut. Detta innebär att nya killar och tjejer kan ta över och att dessa känner en ny utmaning. Så ser det ut inom lagidrott föreningsverksamhet etc.

  Utbildning, karriär, daglig verksamhet, löneutveckling etc beskrivs inom FM i de termer vi kan beskriva detta just nu,,,,men den osäkerhet som finns helt naturligt det kommer inte en polis, en brandman och ej heller en kustbevakare etc att kunna svara på.
  Soldatyrket har förändrats och ofta är det faktiskt officerare som lägger dessa argument i soldaternas mun. Dessa officerare har hela sitt liv bytt befattning vartannat år och är ej riktigt komfortabla med att yrket har bytt karaktär. Vem går in på polisstationen i Skövde eller Boden och frågar den nya polisaspiranten om när skall aspiranten byta befattning och utveckla sig och bli stationschef?


  Jag förstår dina reflektioner teater direktören men du diskuterar inte riktigt med utgångspunkt för soldaten och hans/hennes perspektiv. Du diskuterar mera i form av en officer som alltid har krävt sådana svar utifrån sitt perspektiv och inte ens detta har kunnat uppfyllas under årens lopp.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag håller helt med dig i att det för många känns som en naturlig fas i livet att göra någonting annat. Problemet är att FM planerade någonting annat och detta rör nu om i grytan på flera sätt.
   Läs gärna FOI-R-3053-SE Frivilliga soldater istället för plikt. Där finns konsekvenserna i kronor och ören.

   Att soldaterna träffar någon av det andra könet och vill bilda familj borde inte komma som en överraskning för någon!
   Jag vet faktiskt en hel del av mina årskamrater som gjort just detta!

   Tyvärr är det vardagen som soldaterna har att förhålla sig till och inte fantasin i reklamfilmerna. Detta framkommer också av de svar FM har fått i avgångssamtalen för 2011. (se artikel SvD med herr Öberg.)

   Har du varit i firman i tjugo år har du säkert upplevt de så kallade femårsplanerna som alla innehade. Där beskrevs de närmaste fem åren i din karriär ganska noggrant. Idag kan vi inte ens planera eller delge våra nya kollegor mycket mer än fem månader framåt. För vissa finns ingenting planerat överhuvudtaget. Du må tycka att detta är bra men fråga någon av de drabbade vad de tycker!
   Tycker du att detta citat från herr Lagersten känns bra?

   ”Vi kommer inom kort att besluta om en anpassad specialistofficersutbildning för de gruppbefäl, soldater och sjömän som varit anställda en längre tid.”

   De har ju väntat i åratal och hunnit sluta innan beslutet har kommit!

   Olika perspektiv? Jag tror nog att polisaspiranten frågar och är intresserad av sin karriär, inte någon som råkar gå förbi stationen. Precis som våra nya kollegor frågar mig och andra om hur deras framtid ter sig och vad de skall göra för att komma hit eller dit.
   Min reaktion är helt och hållet baserad på de frågor jag dagligen får av soldater och andra och de svar varken jag eller organisationen kan ge.

   -Uppenbarligen går inte det nya personalförsörjningssystemet i takt med verkligheten eller prognosen och snart är de färdigutbildade värnpliktiga soldaterna slut och systemet skall gå i drift.
   -Uppenbarligen går inte kraven för att få göra GMU i takt med verkligheten eller prognos.

   Lite siffror tagna från
   Ett stycke ur Chefsingenjörens inlägg ”Lögn, förbannad lögn och statistik”

   Tillgång till Internet för rekryter, MHS 09600:60145, 2012-09-15.

   ”Detta baserat på avgångssamtal med 85% av de rekryter som hoppade av sin GMU under 2011.

   - 28 % av avgångarna från GMU är kopplade till hälsoskäl. Detta tycker jag är mycket oroande. Lockar vi fel personer till GMU? Är GMU:n för tuff? Är dagens ungdomar för dåligt tränade?
   - 19 % av avgångarna är kopplade till att rekryterna slutar för annan arbetsgivare/studier.
   - 16 % av avgångarna är kopplade till brist på intresse, andra förväntningar eller vilseledande information. Även detta är oroande. Är reklamfilmerna förskönande och verkligheten tråkig? Kom ihåg att vara i strid innebär 99% uttråkning och 1% ren och skär skräck.
   - 14 % av avgångarna är kopplade till familjeskäl.
   - 9 % av avgångarna är kopplade till motivation eller andra orsaker i den egna personligheten. De frivilliga rekryterna saknar alltså motivation? De måste ju trots allt varit motiverade när de sökte? I varje fall betydligt mer motiverade än en hel del värnpliktiga som gjorde värnplikt mot sin vilja?”

   OBS. Kommentarerna i stycket ovan är Chefsingenjörens.

   Jag ber att få gratulera (om det är sant) att du alltid fått svar och dessutom de svar du behöver. Tycker du inte att våra nya kollegor behöver detta också.
   Jag blev inte teaterdirektör direkt efter värnplikten.

   Hur ser din lösning ut på problemen?(utmaningar på nyspråk)

   Teaterdirektören.


   PS! Sedan är förutsättningarna olika. Från en soldat igår måndag;
   ”Jag tyckte det kunde vara bra med en bil men nu slutar x och på tre klarar vi inte det.”

   PS! Snälla, kan inte alla ni anonyma sätta en siffra eller en bokstav som signatur. Det blir så mycket lättare att svara när man inte har 10 anonyma att förhålla sig till.

   Radera
  2. 5 års planer...
   Det har aldrig fungerat på förband med anledning av att vårt personal system har varit skört när individer har slutat för att bli civila eller sökt den gamla utlandstjänsten. Så genom åren har personalplaneringen varit som ett domino spel....när stf KompC har blivit civil har äldsta plutonchef blit stf och någon annan har blivit plutonchef. Därtill så uppkom det ofta kommenderingsuppdrag till andra orter och detta gjorde personal planeringen mycket svår. Således var 5 årsplanen en fin tanke men den fungerade ej i praktiken.

   En annan intressant aspekt är också att som man frågar får man svar som när man på ett pansarförband absolut begärde en 5 årsplan och ett antal individer blev oerhört besvikna när det plötsligt framgick att det inte blev någon befordran och att åka på utlandstjänst med det egna förbandet inte var aktuellt. Det smärtade också visade det sig.

   Vill de yngre ha en 5 årsplan?.....Du skall vara i Boden eller Skövde under 5 år och under denna period vara i ett plutonslag och lösa ordinarie uppgifter som övningar etc eller vill de yngre ha en möjlighet att kunna ta tillfället i akt att kunna söka någon annan specifik befattning om möjlighet uppstår och ens värderingar och intresse skiftar.

   Siffrorna på GMU avslut är enligt men bedömning korrekta varför jag ej har några synpunkter på det men frågan är slutsatserna som alltid kan diskuteras.
   Jag vet att några förband gärna skulle vilja ta in ytterligare GMUare så att man just kan ytterligare öka gallringen och således öka de här avhoppsprocenetn men det är ju ej riktigt gångbart.
   Att bara skylla på reklamen och att den ej påvisar verkligheten kan alltid diskuteras men jag vill bara påminna om att huvuddelen av alla på trupp för några år sedan ville att reklamen skulle vara som det är utomlands i form av reklamfilmer som påvisar en hög häftighetsgrad. Hur reklam skall utformas är mycket individuellt tyckande utifrån ens egna värderingar varför det där kan diskuteras i all oändlighet. Att tycka om FM reklam kampanj är lite som att vara sport krönikör...man kan tycka lite hit och dit utifrån dags aktuellkänsla.

   Det som däremot är intressant är avgångarna under provanställning samt tiden efter dessa 6 månader. Där finns det verkligen intressant slutsatser och lärdomar att ta vidare på.
   Att fundera på....faktiskt bättre att GMUarna upptäcker ett felaktigt yrkesval under dessa 12 veckor och ej senare samt att under vpl tiden så var det faktiskt 97% som valde att ej fortsätta ta anställning inom FM trots 7.5-15 månaders konstant närvaro med FM och yrkesvägledning över tiden.

   Radera
  3. Fast under vpl-tiden var inte tanken att alla skulle ta anställning eftersom man ändå blev krigsplacerad i ett förband som helst också skulle repövas.

   Radera
 9. Det är bra om grundlönerna höjs för soldaterna för att öka attraktionskraften och ge en relevant grundlön för deras insatser inom FM. Dock så kan det vara värt att påminna sig att de flesta officerare har uppfattat att de har haft en mycket låg grundlön men att den totala årsinkomstens storlek som har varit väldigt omfattande har kompenserat och gjort att personalen har kvarstannat.

  SvaraRadera