söndag 7 oktober 2012

Försvarsministern på Newsmill

Försvarsminister Karin Enström har den 28 september publicerat en artikel benämnd Bra villkor krävs för att försvaret ska kunna rekrytera.

På något sätt låter det som att slå in en öppen dörr att hävda att det behövs bra villkor för att lyckas - finns det någon som har en annan åsikt? 

Dessutom är det ju så att det mest aktuella problemet för Försvarsmakten är inte att rekrytera utan att behålla (GSS/K). I och för sig finns det vissa moln på himlen även avseende rekrytering (GMU mot hemvärnet,  utbildning till reservofficer, tekniker, piloter etc.) men i det stora hela bedömer jag att paniken inte står för dörren.

Beträffande behållande av GSS/K är bilden tyvärr en annan. Kurvorna börjar peka åt fel håll. Även om en klok analytiker bör ta i beaktande att de GSS/K som slutar sannolikt har varit "med" (under olika anställningsformer) sedan NBG 08, så finns det ändå skäl att fundera på vad Försvarsmakten kan göra bättre för att uppnå sex års genomsnittlig anställningstid.

Försvarsministerns artikel ger ingen vägledning. Däremot innehåller den ett antal språkliga grodor, som tyvärr visar att inte ens den högsta ansvariga vet vad systemets komponenter heter. Hon skriver att :

"Försvarsmakten har samtidigt nått, och i vissa fall överträffat, sina rekryteringsmål gällande kontinuerligt (heltids) och tidsbegränsat (deltids) tjänstgörande soldater och sjömän. I dagsläget har myndigheten anställt över 4 000 soldater och skrivit interimskontrakt med cirka 4 700 ytterligare". 

Detta är tyvärr inte alls korrekt. Ministerns eget departement har beslutat att det heter tidvis tjänstgörande. Så står det också i lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar som riksdagen antagit efter det att ministerns tjänstemän skrivit en proposition.Det faktum att GSS är tidsbegränsat anställda är en helt annan sak. Som jag tidigare förfäktat anser jag att ansvarig minister ska använda korrekta uttryck. Det gäller både här i Egypten och i landet i norr.

I slutet av artikeln kommer ett avsnitt som möjligen kan sägas vara ett steg mot ministerstyre. Så här skriver ministern:

"Här finns det anledning att vara ödmjuk inför reformarbetet och givetvis följer jag noga hur den nya personalförsörjningen utvecklas. Regeringen har därför uppdragit åt Försvarsmakten att redovisa sina överväganden och åtgärder i en rad frågor. Det rör bland annat meritvärdering, arbetet med sociala villkor, inrättandet av olika samarbetsformer med övriga samhället på både lokal och central nivå och inte minst se över användandet av premier som ett incitament. Uppdraget ska redovisas i mars nästa år."

Ärligt talat så förstår jag inte riktigt vad som åsyftas. Vad jag vet gjordes för något år sedan ett arbete rörande just meritvärdering - civilt meritvärde. Ibland får jag en känsla av att regeringen inte riktigt förstår hur hantering av ett meritvärde fungerar när det gäller att göra just detta meritvärde gällande när man ska byta jobb. Försvarsmakten har mycket små möjligheter att certifiera inom sin egen verksamhet.

Sociala villkor - vad är det? Om regeringen vill skapa ett särskilt regelverk för GSS så står det givetvis regeringen fritt att göra så. Själv är jag emellertid motståndare till att Försvarsmaktens anställda lever inom ramen för ett regelverk som inte omfattar andra svenska medborgare. Jag går hellre och handlar på ICA än i Högkvarterets PX.

Det jag tycker är sämst i ministerns artikel är att hon åter tar upp den faktor som tydligen regeringen beslutat är Alexanderhugget vad avser att lägga till några år på den genomsnittliga anställningstiden för GSS/K - premier! I värsta fall är det så att Försvarsmakten inte kan undkomma ett införande av premier. Jag har dock tidigare på min blogg argumenterat för att en bättre löneutveckling nog är ett bättre instrument.

Den enda fördelen jag kan se med premier är att de inte skakar om hela lönestrukturen som den kommande höjningen av GSS-löner gör. Men - ibland är det bråttom och gäller att visa politisk handlingskraft. 

"Politik är att vilja", sade ju farao Amenhotep. 

GMY

Sinuhe
44 kommentarer:

 1. Fråga mig inte varför det plötsligt blir delvis vit bakgrund. Google verkar ha hittat på något nytt trassel.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 2. Mycket bra skrivet! Låt hoppas att om inte försvarsministern så väl hennes närmaste rådgivare läser detta.

  SvaraRadera
 3. Den som tiger samtycker brukar det heta men jag skulle vilja göra som Wiseman och ge beröm till den det berör. Mycket bra skrivit.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 4. Sinuhe,

  Det skulle vara kul att se just detta ditt blogginlägg som inlägg på Newsmill.

  SvaraRadera
 5. Wiseman, då är vi två. Jag är lite kortfattad då jag multitaskar att läsa bloggar och titta på Partiledardebatt.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 6. Körde Solsidan och Twitter också… ;)

  SvaraRadera
 7. Tycker att personalförsörjningen blev fel från första början.
  Jag tror aldrig någonsin vi kommer att få ihop den anorektiska försvaret IO2014/IO2019 50000 till 2019 eller bortom det datumet heller som ju riggades för att försvara Sverige någonannanstans.
  Nästa försvarsbeslut lär rimligen komma till att antal förband måste utökas rätt kraftigt dessutom vilket är sista spiken i drömfabriken.

  För mig står paniken för dörren när jag betraktar det soldatfattiga tillståndet som vår försvarsmakt befinner sig i.

  För mig är dagens situation oacceptabel.
  Vi skulle inte ha lämnat värnplikten vi skulle ha reformerat den och kompletterat med GSS/T främst och en mindre del GSS/K.

  Intressant och se att Norge på försök i Norr utvidgar värnplikten från 15 till 18 månader.
  Min upplevelse är att våra värnpliktiga vi utbildade på slutet höll måttet och var inte sämre än tex nato ländernas soldater.
  Någon emot?

  SvaraRadera
 8. jan-olov,

  Instämmer i det mesta. Dock var sista årens värnpliktiga till mycket stor del lidande av omfattande nedskärningar i övningar och materiel, så toppen bör ha varit någonstans på 90-talet.

  SvaraRadera
 9. Väl skrivet och välkommen tillbaka. Instämmer även med din envetenhet att konsekvent kalla saker vid dess rätt namn: det finns en väsentlig skillnad mellan tidsbegränsad anställning (slutdatum) och tidvis tjänstgörande. Det är också skillnad mellan meritvärde och hur det värderas, där det senare ligger i betraktarens ögon.

  Försvarsmakten har redan ett premiesystem, som man grovt misskött och åsidosatt. Många reservofficerare har inte fått ut sina premier, och FM anser det preskriberat att de inte fullföljt sin de av kontraktet - det bådar ju inte gott.

  Jag fortsätter att förfäkta ett pensionssystem baserat på antal tjänstgöringsår. Det finns få civila arbetsgivare som kommer att värdera rent militär erfarenhet lika högt som inom den egna branschen (möjligen med undantag för privata militära säkerhetsföretag). Sätt istället av den tänkta engångspremien som en pensionspremie för de civilt förlorade åren. Om vi tänker oss 18 år som start och 67 som pensionsålder, ge 1/49-dels pension per tjänsteår. Det är kanske mindre "sexigt" men det får fler att fortsätta år 3 och 4, medan en engångspremie först efter 6 år, endast påverkar under sista året. Mer kvar efter skatt också. (Liknande system finns för FN- och EU-anställda, men där är villkoren bättre.) 2500:- per månad efter 6 år kanske ite låter som mycket, men det kan vara det som gör att man kan leva på studielån, eller en ingångslön på en annan arbetsmarknad.

  SvaraRadera
 10. Jag tackar för alla hurra-rop, men tycker inte alls att detta inlägg kvalar in på Newsmill.

  Jan-Olof (Holm?) - problemet med din modell är att a) loppet är just nu redan kört eftersom våra folkvalda representanter fattat ett annat beslut samt b) jag har svårt att få till det rörande hur rättviseaspekten ska tillgodoses om grundutbildning som värnpliktig endast ska genomföras av några tusen per år av en årsklass på 110 000.

  Ndorop - just reservofficerarnas premier är ett bra skäl att INTE införa premier för GSS/K. Vad jag hört finns det flera fall som ligger i Arbetsdomstolen. Dessutom, varför ska bara GSS/K få premier, varför inte också GSS/T? Reservofficerare? Yrkesofficerare? Civilanställda?

  Pensionssystem kan kanske verka attraktivt, men med dagens marginalskattesystem så är jag rätt att det blir dyrt för Försvarsmakten och väldigt lite effekt i målet = soldatens eller sjömannens plånbok.

  En klok ansats borde vara att göra en kvantitativ och kvalitativ undersökning om vilka drivkrafter som våra GSS/K har, samt vilka förändringar av verktygslådan som kan få dem att stanna sex år i genomsnitt. Jag skulle gissa att det krävs lite kraftfullare verktyg de sista två åren.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Jan-Olof: Som Sinuhe säger, så får vi nog gilla läget, åtminstone på kort sikt. Men ja, det känns som en onödig reform ur kvalitetssynpunkt. Ur gripbarhetssynpunkt för internationella insatser var det också onödigt (mer resultat gav en budgetpost för förberedelsekostnader innan de politiska besluten fattas). För territoriellt försvar kan man möjligen hävda behovet av en utbildad beredskapsstyrka medan resten av förbanden mobiliserade. Det kunde man kanske löst med tre månader längre tjänstgöring. Men som Sinuhe säger, så måste det finnas en proportionalitet i pliktuttaget.

   @ Sinuhe: ja, jag tog upp reservofficerarnas premier som ett varnande exempel. Men jag förstår inte hur marginalskatten slår mindre på månadspremier än på engångspremier?

   Sett från den den ljusa sidan : den som lyckats överleva på den magra lönen med enbart marginell löneökning, står väl anpassad att ta en civil ingångslön, efter sina 6-8 tjänstgöringsår. [obs ironi, på melodin från Life of Brian]

   Radera
  2. @Sinuhe: Jag menar att alla med tidsbegränsad anställning bör få del av pensionspremien. I framtiden torde väl endast civilanställda vara tillsvidare-anställda i FM. Ev. endast de med en anställning längre än två år; det är ju en kraftig inskränkning i anställningstryggheten som väl kunde motivera särskild kompensation.

   Radera
 11. @ Sinuhe
  Jo inneliggande försvarbeslut kört.Annars inte.

  Sedan kommer pågående process med försvarsrapport via försvarberedningen och sedan försvarsbeslut sent 2014 och det är definitivt inte kört tvärtom.
  Kan Norge och Finland ha värnplikt kan Sverige-ser det inte som något som kan inte ändras.I själva verket är det ingen som är nöjd med peronalförsörjningen utom M och delvis C.
  Övriga negativa där S,V,SD är i grunden för värnplikt och FP och KD klart negativa till personalförsörjningen där KD sagt att den kan behöva omprövas om den ej ger oss en fungerande personalförsörjning.

  Vårt försvar bör enl min mening dimensioneras efter närområdesutvecklingen.Styrkerelationer gör att vi behöver en faktor 3 större på armesidan så värnpliktskullen behöver vara ca 15000 årligen.
  På en årskull på ca 110000 unga människor bör vi kunna plocka ut de flesta frivilligt vilket vi ju i praktiken gjorde slutet 2000 talet med den skillnaden att vi inte hade flickorna vilka skall med denna gång.
  Jag eftersträvar ett försvar ung som Finland men med starkare flygstridskrafter.
  kn Jan-Olov Holm

  SvaraRadera
 12. Jag har ingen lösning men emotser någon förändring väldigt snart. Har nyss börjat som GSS-K med 16350 i lön. Jobbar extra kvällar och helger, semester och ledigheter för att kunna jobba kvar. Så gör många och så kan det inte fortgå. Det blir ett massavhopp inom några år, alternativt att försvaret blir ett sätt att få körkort och andra civila behörigheter gratis. Jag har själv ABECEDE, gissa hur mycket mer jag skulle få utanför grindarna? Nej, det här är inte hållbart.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Klart att du skall ha högre lön men...
   Du har precis börjat på ditt jobb och kolla på nätet på medelinkomster....Din lön kommer att öka och du kommer att på tillägg medans det finns många ute i samhället som ej har den positiva möjligheten som du har.

   Radera
  2. Efter tolv år (vilket tar 18 år att få till) har jag maxlön 18725 kr. Tilläggen är traktamenten och sånt som det ju finns en anledning till att man har och det har ju alla andra också.
   Fortfarande är jag här med 30 års erfarenhet från olika jobb, alla körkort, ADR och annat och har 16350 kr i månaden. Marknadskomponenter, tillägg för gjorda missioner har jag inte sett röken av fast jag borde ha det. Händer ingenting när jag påpekar det.
   Vilka positiva möjligheter är det många som inte har?

   Radera
  3. Återigen...klart att lönerna borde höjas men det finns inga arbetsgivare som betalar för tidigare arbetslivserfarenhet. Lönen är knuten till befattningen.
   Marknadskomponenter och tillägg etc kommer aldrig att införas med anledning av att FM provade det så kallade tilläggssystemet under 80 talet och det slutar bara i en snårskog av osämja, ologik och oöverskådlighet. Bättre att satsa på att grundlönerna.
   Det positiva är...
   Varierande arbetsuppgifter, långa ledigheter, möjlighet till kompetensutveckling, heltidsjobb, flexibel arbetstid om möjligt, idrott på arbetstid, tillägg och övertidsmöjligheter.
   Detta är faktorer som i alla tider har gjort att försvarsanställda har valt att stanna kvar inom FM.
   Då är motargumentet att man jobbar för pengarna men om du tittar ut i arbetslivet och tex ser hur få som kan träna 3 pass i veckan eller flexa om möjligt etc så får man perspektiv.

   Radera
  4. @Y62
   Om de erfarenheterna du har med dig från tidigare arbeten kan anses vara sådana som gör att du kommer prestera bättre i din befattning än en utan tidigare erfarenhet så bör arbetsgivaren ha erbjudit dig en högre lön än den lägsta möjliga. I och med att du accepterade lägstalönen redan vid anställningstillfället är det dock svårt för dig att nu försöka omförhandla. I första hand är du hänvisat till RALS för löneutveckling.

   Att det skulle ta så lång tid som du anger att komma upp i maxlönen för befattningen tvivlar jag på eftersom löneutvecklingen ska baseras på prestation främst. Med en årlig löneutvecklig om 2% tar det ca 8 år. Tar det längre tid har man inte presterat
   under medel. Man ska dock komma ihåg att lönespannet succesivt kommer att utvecklas allteftersom kostnaden på arbetskraft i Sverige ökar. Därmed är det troligt att du har fortsatt löneutveckling även efter 18725.

   Radera
  5. "Tar det längre tid har man presterat under medel." ska det vara.

   Radera
  6. Betald idrott, menar du fys på arbetstid? Det är ju inte en förmån, det är ju en del av jobbet att hålla sig i form. Jämför med brandmän. Övertid vet jag inte, det är man livrädd för. Förekommer aldrig hos oss.
   Det är 12 steg (år) för att nå maxlön. Enligt prop 2011/12:115 får man inte jobba mer än 12 år under en 18 årsperiod. Kan ju naturligtvis inte räkna med inflation och andra okända faktorer. 18725 är maxlön för OR2 efter 12 år (HKV 16 115:54139). Marknadskomponent, individuell lön fungerar inte i praktiken för ingen vet hur det ska vara.
   När jag sökte var det inget snack om individuell lön, att den möjligheten ens fanns var för mig okänt till helt nyligt.
   Andra förband erbjuder andra villkor och är lite mer innovativ på lönesidan. Jag kanske hade otur.
   2 missioner och alla körkort klara gav inte nånting för mig, jag har lika lön som dom som inte ens hade b-kort. Och ja, jag har påtalat detta. Jag ger det här en tid sen blir det antagligen nåt annat igen. Så kan dom börja om med nya klåpare som knappt kan köra personbil.

   MYT

   Radera
  7. Jag förstår om du inte tycker att det är en förmån med fys på arbetet 4 gånger i veckan. Detta är vad de flesta inom FM också tycker. Min poång var dock att efter att vi har betat av exemplen räddningstjänsten och polisen så har inga andra yrkesgrupper denna förmån.
   Förmånen är självfallet i betraktarens ögon men fråga andra yrkesgrupper om deras syn på detta. De häpnar över möjligheten och betraktar det som en förmån.
   3 fyspass a 1 timma med omklädning och dusch gör att du har ett avdrag på minst 5 timmar i veckan vilket för de flesta yrkesgrupper är en dröm.

   Radera
  8. @Y62
   Lönestegen du refererar till är borttagna sedan 1 oktober förra året. Nu gäller endast RALS för löneökning i samma befattning. Det är dock bättre. Även marknadskomponent försvann vid samma tillfälle.

   Radera
  9. Det är 3 timmars fys inklusive ombyte uppdelat på två tillfällen. 60% ska vara konditionsuppbyggande.
   Det är inte en förmån (precis som Y62 skriver) utan ett krav. Dock är det en möjlighet man bör ta tillvara på. Ett plus bland en jäkla massa minus.

   Radera
  10. Fys på arbetstid ser jag som positivt, dock ingen förmån utan som en del av jobbet. Ett av skälen att jag trots allt tog jobbet. Ett annat att få komma utomlands. Det går dock till skillnad från löpningen inte lika lätt...

   Radera
  11. Enligt "Du&Jobbet" är det ungefär 4 av 10 anställda i Sverige som har möjlighet att träna på arbetstid eller som får ersättning för att träna, så det är inte enbart polisen, räddningstjänsten och FM. Det ska dock påpekas att det är väldigt ojämnt fördelat mellan olika yrken. Man kan även misstänka att det är vanligare med ersättning än det är med avsatt arbetstid.
   http://www.duochjobbet.se/halsa/farre-far-trana-pa-arbetstid/

   Jag skulle vilja byta infallsvinkel på diskussionen och istället se det som en arbetsmiljöfråga; enligt 3 kap. §2. AML så ska arbetsgivaren "(...) vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (...)"
   Eftersom FM i långt mindre utsträckning än "vanliga" arbetsgivare kan påverka själva arbetsmiljöns rent fysiska utformning, så får man i stället fokusera på förebyggande åtgärder. En sådan förebyggande åtgärd kan vara fysisk träning som syftar till att minimera risken för förslitningsskador.

   Radera
 13. Fin land föredöme igen?
  De har en föråldrad värnpliktsarme som brottas med samma problem som FM hade för 10 år sedan. Frivillighten urholkas, materielen föräldras och kraftiga nedskärningar och avveckling av officerare har påbörjats. Finlands flygstridskrafter,,,,Ja vi har betydligt starkare flygstridskrafter redan nu så det kan du således bocka av direkt.

  Värnpliktskullen var bra sista två månaderna och sedan började utbildningscykeln om igen. Således var den operativa effekten cirka 2-3 månader per år. En fullständig national ekonomisk katastrof.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Värnpliktsförbanden var färdigutbildade efter första KFÖn och som bäst efter andra och fortsatte att vara på topp en bra bit efter tredje "mötet". Den operativa effekten ca 10-15 år. Dessutom hade de då ett stort antal övningar i bataljon och brigad bakom sig.

   Utbildningcykeln började inte om. Man utbildade nästa förband i brigaden, bataljonen o.s.v. När fyra är hade gått hade man på ett "bygdeförband" av typen I15,I16,I17 tillsammans med specialförbanden utbildat en brigad och ett antal fristående bataljoner (ibland upp till femtio stycken). Sedan fortsatte man med nästa brigad så utbildnigscykeln för ett normalförband var cirka 8-10 år. Man hade hela tiden överlappande utbildning och det fanns en redundans i systemet som inte finns i dagens.
   Den militära personalen som behövdes till detta på infanteriförbanden låg på mellan 150-250 man, att jämföra med dagens bemanning, antal befäl per soldat!

   Så långt kommer vi aldrig med dagens upplägg.
   Dagens förband kommer när de eventuellt är "färdiga" efter ett antal år av utbildning innehålla cirka 60-70 procent av sin personal, aldrig mer. Upplägget idag säger cirka fyra år, om allt och alla är på plats hela tiden och storleken inte överskrider bataljon.

   Jämför gärna morgondagens åtta bataljoner, med de tre uppräknade förbanden som på åtta år kunde mobilisera 6 brigader och ca 150 självständiga bataljioner av olika slag. Personal som behövdes cirka 700.


   Vi har inte modernare vapen idag än vi skulle ha haft i ett värnpliktförsvar. I en del fall tvärtom.
   Idag har vi problem att utrusta i storleken kompani och öva i storleken pluton.

   Kunskapen om hur ett värnpliktsförsvar verkar och fungerar försvinner med kvadraten av åren som går och nya "sanningar" skapas längs vägen.

   Både FM och det politiska systemet är idag överens om att upplägget som finns idag är en ekonomisk katastrof. FM försöker desperat efter åtgärder för att rekrytera och behålla soldaterna. Senast med en liten höjning av ingångslönen med tusen kronor.
   Efter 2015 finns inte budgeterade medel att genomföra personalförsörjningsreformen.

   Den stora skillnaden mellan dagens Finland och Sverige är nog att där vi har enstaka demonstratorer och förband i ental har Finland ett färdigt och fungerande system.
   Sedan kan man diskutera flygstridskrafter på olika sätt. De har färre plattformar, men man vinner ingen luftduell i dag med en plattform utrustad med kanon.
   De har dessutom stöd av ett luftvärn.

   Slutligen har vi fortfarande samma problem som Finland. Vår arme består idag av ännu äldre värnplitiga, än Finlands, plus hemvärn. Upplägget för framtiden är ännu värre då huvudelen av de värnplitiga endast har genomfört GMU.
   Att frivilligheten urholkas har väl ingen missat i.o.m. de senaste utspelen av FM. Att vi har alldeles för många officerare (ca 6000)är heller ingen nyhet. Många ska tas bort redan nästa år och takten kommer att öka fort.
   Generellt sett har vi nog, där materielen överhuvudtaget finns, äldre materiel än Finlands FM.

   Att byta vadmalen mot en ökenkostym gör ingen skillnad om man inte ersätter allt det andra också. Det verkar vi inte klara av idag p.g.a brist på förmåga/kunskap och pengar.
   Lär av det gamla istället för att hitta på egna sanningar och dra nytta av det som var bra och ta bort det dåliga.

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. Att värnpliktserfarenheterna försvinner är icke ett problem för stunden. 90% av dagens personal inom FM har djupa kunskaper om värnpliktsförsvaret. Denna kompetens har vi med oss minst 5-10 år till och kan ej jämföras med funktioner som har avvecklats. Värnpliktserfarenheterna tas och skall tas tillvara och det är tex en svensk specialite inom NATO/EU att vi har lång erfarenhet av utbildningsfrågor. Dock så behöver vi få en bättre balans och att även vi kan ta till oss erfarnheter avseende insatser/operationer både nationellt och internationellt.

   Radera
 14. Hörde att vi skulle få en tusenlapp till...

  MYT

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stämmer, se mitt inlägg som jag just lade ut.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 15. @Teaterdirektören.

  Nostalgi i all ära men tiderna har förändrats.
  Att först genomföra en värnplikt och sedan komma in på en rep övning efter 4 år eller som det vamliga var efter 8 år för att sedan köra stridsvagn på allmänna vägar och skjuta med skarpa vapensystem är icke funktionellt i dagens FM.
  Betänk följande,,,,,vem kan i dagens samhälle låta någon gå hem i 4 år för att sedan dyka upp på jobbet igen. Arbetet har förändrats, system har bytts ut, arbetet har bytt karaktär etc...Detta kunde göras fram till 60-70 talet men sedan dess så har samhället förändrats. Att ta in någon på repövning i 2 veckor skulle innebära att förbandet ej skulle kunna övas utan att alla soldaterna skulle sätta sig på skolbänken och försöka läsa ikapp 4-8 års utveckling.

  Betänk också att de avancerade systemen i de blå vapenslagen byggde på en proffessionalitet över tiden och ej armens lösning med volym och låg teknik nivå. Vem tusan skulle ha kommit på att ta in en ubåtsbesättning efter 4 år och fräsa ut i östersjön med skarpa torpeder. Armens utveckling mot professionalitet var nödvändig och de killar och tjejer som är en del av detta i dagens FM kan vittna om vilka skarpa uppgifter man kan lösa med korta tidsförhållande.

  Att som på 80talets ubåtsjakt låta vpl med 10-12 veckors utbildning ligga ute i skärgården med skarpa kulsprutor och granatgevär utan utbildning, utan förståelse för uppgiften och utan ROE var roligt och spännande men men är helt ogenomförbart i dagens samhälle.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Till skillnad mot dagens och morgondagens förband som till stora delar kommer att bestå av värnpliktiga som aldrig kallas in på någon form av utbildning efter genomförd GMU om inte krig utbryter???

   Detta anser man vara helt genomförbart i dagens och morgondagens samhälle!

   Dessutom har jag bestämt för mig att det är samma stridsvagn nu som då.
   Lär av det gamla istället för att hitta på egna sanningar och dra nytta av det som var bra och ta bort det dåliga.

   "Att ta in någon på repövning i 2 veckor skulle innebära att förbandet ej skulle kunna övas utan att alla soldaterna skulle sätta sig på skolbänken och försöka läsa ikapp 4-8 års utveckling."
   Vid stora förändringar av t.e.x. fordonspark eller vapensytem utbildades berörda emellan KFÖerna och ibland kallades förare eller motsvarande in en eller två veckor innan KFÖ.

   Nostalgi? Jag har själv inte upplevt när värnpliktssytemet verkade/fungerade utan bara sett avarten som kostade för mycket mot vad det gav. Jag tycker bara man glömt så mycket om hur värnpliktssytemet verkligen fungerade och blundar med hela kroppen över hur det nya skall fungera!
   Det nya skulle framför allt bli så mycket effektivare och billigare!! Därav har jag inte sett något.

   De värnpliktiga som for ut i skarpa insatser genomgick en sex månader (som längst) lång utbildning innan insats. Mig veterligt är utbildningen precis lika lång för dagens förband!

   Lär av det gamla istället för att hitta på egna sanningar och dra nytta av det som var bra och ta bort det dåliga.

   Har personligen varit med på de sista stora KFÖerna som FV genomförde och kan konstatera att de värnpliktiga höll en mycket hög standard och genomförde övningarna utan problem i sina befattningar.
   Detta trots att de kom in i ett helt nytt flygvapensystem.

   Vi bör nog generellt titta lite mer i backspegelns fakta för att slippa göra samma misstag om och om igen.

   Teaterdirektören.

   Radera
  2. Utbildning innan insats har kortats och kan nu fokusera på det väsentliga. Nu stryker man hela rekryteringsskedet....nu kan man bemanna förbandet.

   Insatstider har förkortats och man kan nu byta insatt förband eller förändra det planerade förbandets tid för insats. Nu behöver man ej göra som på 90 talet med Bosnien att man rekryterar personal, avskedar 30% under utbildningsperioden och lyfta hem ytterligare 30% efter 2 månader (vilket vi alla minns hände).

   Tack för att du exemplifierar med FV KFÖ...återigen de blå försvarsgrenarna bestod av huvuddelen av proffessionella officerare och sedan så kläddes förbandet på med reservare och repgubbar. Dessa hade i många fall relativt okvalificera uppgifter och detta kanske skulle fungera igen vid nationella operationer men det skulle ej ha fungerat vid Libyen operationen.

   Återigen så bestod Armen för en omvänd situation.
   Att i dagens miljö ha en struktur med kompanichefen som reservare samt plutoncheferna som värnpliktiga fänrikar är tyvärr utopiskt. Det gick med traktordragna kärror men nu ser armen annorlunda ut. Obs personalen gjorde ett mycket gott jobb utefter förutsättningarna och detta respekteras självfallet men att tro att den värnpliktiga fänriken i dagens miljö själv skulle kunna öva sin pluton i stridsskjutning faller på sin egen orimlighet.

   Vid dagligt arbete inom FM så har man självfallet med sig värnpliktsbakgrunden och dess historia. Att påskina historielöshet förefaller vara ganska hårt mot en hel yrkeskår.

   Radera
  3. Jag antar att du med ordet nu menar, i den bästa av världar och i en framtid.

   Nu (idag) kan man läsa på FMs hemsida under rubriken;

   Lediga jobb och utbildningar- endast för dig som redan är anställd

   Afghanistan, FS25, C Stabsexpeditionsgruppen

   Tider:
   • Utbildningsperiod: Jan 2013 - Maj 2013
   • Insatsperiod: Maj 2013 - Dec 2013
   • Sista ansökningsdatum: 30 okt 12

   Givetvis skiftade utbildningstiden även för de värnpliktiga.
   Vid vissa insatser genomfördes ingen utbildning alls innan insats. (FV)
   De gånger jag varit i Affe har både kompanichef stf och flera av plutonchefsbefattningarna varit reservare som varit, just till löjtnant/kapten befordrade, värnpliktiga fänrikar. Dessutom har ett flertal andra befattningar innehafts av värnpliktigt befäl/resrevare.
   Läser man annonserna på FMs hemsida för det som inte är anställda så hittar du en lång rad av officers/befälsbefattningar att välja bland. Dessa är utlandsjobb väl riktade till värnpliktigt befäl och reservare??
   Jag kunde inte, vid en snabb titt, hitta några som jag skulle kalla okvalicifierade!
   Jag vet inte vilka FVövningar du refererar till men de jag deltog i innefattade fullskaliga basbataljoner om 2000-4300 man. Andelen krigsplacerade anställda låg på cirka 10 procent.
   Okvalificerade uppgifter?
   Tittade man in i de olika staberna, centralerna eller driften runt planen så var de icke anställda i total majoritet. En del nyckelbefattningar innehölls helt och hållet av reservare.
   Skall man förhålla sig till nutid och dåtid blir det enklare om man håller sig till kända fakta.
   Blandar man in framtid blir det genast svårare då även önsketänkande har en förmåga att bli sanning.
   Slutligen var inte gårdagens fänrikar utbildade för att hålla i mer avancerade skjutövningar än inskjutningen mobdygn1. De skulle truppföra inte trupputbilda. Jag är inte säker på vad dagens fänrikar kan för konster, när de kommer till förbandet, men för många verkar ett skjutpass på banan vara ett nog så svårt moment. Detta skall dock också bli bättre i en framtid.

   Teaterdirektören.


   PS! Jag antar att du inte menar att det under rubriken anonym gömmer sig en hel historielös yrkeskår och att du är talesman för denna?
   I så fall blir jag verkligen bekymrad!

   Radera
  4. Bäste teaterdirektör...här blandas det och ges.
   Innan hade vi en rekryteringsperiod och därefter utbildningsperiod och insatsperiod.
   Nu har vi en bemanningsprocess vilket innebär att uppsättandeförband ansvarar i samråd med stödjande förband för bemanning.
   Om detta på vissa specifika befattningar ej kan bemannas så genomförs en öppen rekrytering för att öppna upp för andra individer. Bakgrunden med bemanning är att vi inte skall ha individer som tillhörande förband förband X söker insatsförband y.
   Under bemanningsprocessen för dessa individer så genomförs en analys av kompetens samt kunskaper och färdigheter. Det innebär att detta ej behöver bli den utbildningsperiod du refererar till. Dock så är det självklart ett måste att skriva hela utbildningsperioden om man har en GSST som är intresserad och eventuellt blir uttagen till befattningen.

   Med anledning av din kommentar om dagens fänrikar så uppfattar jag att du ej har insikt utan fabulerar om hörsägen. Jag har inga problem med sådant eftersom att det är väldigt frekvent men tyvärr så blir det dimridåer för folk som läser dessa bloggar utan daglig kontakt med FM. Har absolut inga anspråk på att företräda en hel yrkeskår men noterar att du är offensiv mot en hel yrkeskår utan insikt i dagens verksamhet.
   Jag är mycket positiv till ovanstående och pågående debatt men blir faktiskt lite mörkrädd när anonyma teaterdirektörer sprider desinformation om aktuellt läge inom FM.

   Radera
  5. Hmm.. en GSS/T till chef stabsexpeditionsgruppen?

   Av de senaste fem fänrikarna jag fått under mina vingar har ingen av dem varit "certifierad" att leda ett skjutpass på skjutbanan. Ingen av dem har heller känt sig färdigutbildad för uppgiften. Det kanske är olika mellan vapengrenarna?
   Uppfattar jag rätt att du har samma problem frekvent och därför inte tycker att det är ett så stort problem?

   Jag sysslar med rekrytering åtta timmar varje dag och är tvungen att se genom dimman varenda minut.

   Just nu är nästa NBG på tapeten. Undrar hur lång utbildningstid vi skall ge den innan den är någorlunda krigsduglig? Bemanningen skall ju inte vara något problem? Jag skulle behöva fler som du!!

   Jag ser aktuellt läge varje dag för hela FM och kan försäkra dig om att jag inte på något sätt överdriver. Förhoppningsvis finns det lokala ljusglimtar annars skulle helheten beskrivas med det som många kallar systemkollaps.

   Jag vet att många inte tycker vi skall titta bakåt men där finns mycket att lära. Dock måste man vara objektiv och inte måla allt gammalt i svart och vadmal. Studerar man historien så finner man att många delar återkommer ("nya" MDstaber, begreppet mobilisering o.s.v.) utan att man har en aning om hur det en gång fungerade. Studera gärna den senaste Dagnyövningen som var ett IKFNmoment. Där ser du hur fort systemet glömmer. Kunskapen om IKFN lämnade milt sagt en del övrigt att önska.
   Att ha yrkessoldater är den vanligaste formen av personalförsörjning inom FM. Parentesen på cirka hundra år av värnplikt är liten i sammanhanget.
   Men vi verkar både ha glömt varför vi införde värnplikt och varför vi avslutade den.
   Då är det lätt att göra samma misstag ännu en gång.

   Alla som har avslutat sin GMU krigsplaceras idag i det nya flexibla, gripbara m.m. försvaret.
   En del av de nya förbanden kommer att bestå av GSS/T och pliktsoldater enlig ovan. Jag anser att dessa förband på alla punkter är helt underlägsna ett normalt utbildat och övat värnpliktsförband.
   Många av de "nya" förbanden kommer vara gripbara först efter 30-90 dagar trots GSS/K och GSS/T.
   Allt prat om de nya förbanden är spekulationer fram till dess vi ser frukten av vårt arbete någon gång efter 2019.
   Du behöver inte vara mörkrädd ta bara tag i handtaget och öppna dörren så kommer du att finna ett visst ledljus på utsidan av det rosa skimret.

   Vi lär aldrig bli överens över spekulationer så vi kan väl avvakta. Efter 2015 ser vi om FM får några pengar till att fullfölja reformeringen. Får man detta så kan vi återkomma 2020 och se hur det gick!
   Betänk också att vi bara har naggat ytterst lite i kanten av den nya personalförsörjning genom att nästan endast rekrytera fd värnpliktiga. Det krävs helt andra resurser när vi går över att rekrytera från GMU.
   Till 2015 får jag säga lycka till och går allt därefter enligt plan så kan vi summera någon gång efter 2019.

   Ha re alla anonyma från
   Teaterdirektören (i singularis).

   PS! En av oss kommer att kunna luta sig tillbaka och säga den hemska frasen "vad var det jag sade". Jag hoppas för vårt lands skull att det inte blir jag. Men tyvärr har jag haft fel en gång förut.

   Radera
 16. Om du nu jobbar med rekrytering 8 timmar per dag så bör du lära dig de nya graderna och hur de fungerar. Ja en GSST kan mycket väl besitta en OR 4 befattning. GSST betyder inte bara menig utan jag föreslår att du slår upp förkortningen och sätter dig in i begreppet.

  Bemanning NBG 15,,,ja vi får väl se vad FM kan bemanna med om 3 år avseende GSSK och GSST. Med anledning av att både NBG 08 och 11 hade vissa problem när det gällde att rekrytera frivilliga fd värnpliktiga så får vi väl se vad vi kan bemanna med när vi kan nyttja hela FM personalstock. Bemanning var nyckelordet igen.
  Bedömer att soldaterna ej kan vara några problem och om 3 år så kanske vi har fått upp den yngre generationen för mera kvalificerade uppgifter och som är mera villiga till sådan här insatsverksamhet än de äldre som har varit mera fokuserade på nationella uppgifter.


  Avseende spekulationer om framtiden så är det helt rätt att dessa kanske mår bäst av att låtas vara i fred men det finns ett par viktiga faktorer att beakta.

  1, Vid införandet av ett nytt personalförsörjningsssytem så tar det tid att utveckla det och att sjösätta det. Även om man längtar tillbaka till tiden när man efter en fältövning hade uppdagat problem bara kunde åka hem och rita in ett nytt förband i organisationen och sedan så ryckte det in soldater till förbandskuvertet 3 år senare så är detta ett minne blott.
  Många av dessa förband var ej övade eller utbildade utan bara registrerade på pappret med fd värnpliktiga med helt fel kravprofil.

  2. Det nya personalförsörjningssystemet kräver ett nytt tankesätt avseende att inte enbart fokusera på tvång och plikt. Detta är tyvärr ett problem för många inom FM, vissa både äldre och nya, och n u gäller det att kavla upp ärmarna och att fundera på hur man kan bidra till detta. Att vissa fortfarande är negativa till att deltaga i rekryteringsevent, deltaga i uttagningsprocessen på TRM och att stödja med yrkesvägledning under GMU är makalöst märkligt.

  Finns ett antal individer som har enormt kreativa ideer på hur att rekrytera personal till den lokala idrottsklubben där barnen är aktiva medans i den dagliga tjänsten så muttras det om hur svårt det är att rekrytera och intressera personal till FM och det egna förbandet. Stämpeln att vara rekryterare är ett likatecken med att vara oduglig på krigsförbandet måste omvärderas. Detta är en uppgift för alla,,,,,det är ingen ide att ha yrkesvägledningsmässor där representanterna för FM är +45 åriga. Till och med Björklunds gymnasieskolor har förstått att man måste bistå med yngre individer på yrkesmässor. Tydligen skillnad på statligt och kommunalt.

  3. Ett antal GSSK slutar varje år och dessa måste inom snar framtid mötas med ett gediget program och en seriös och fullödig information
  om vad GSST innebär. På detta sätt kan man tillvarat kompetens från erfarna GSSK och överföra dessa till GSST. Har man spenderat 6-8 år som GSST så kan det ej vara så svårt att rekrytera dess till GSST omfattandes en tjänstgöringsperiod på 1-2 veckor per år. Detta ger en bataljon per år om man kan göra detta på ett bra sätt.

  Slutligen så har jag respekt för den anonyma teaterdirektörens sätt att sticka ut hakan men att luta sig tillbaka och antyda inför framtiden om "vad var det jag sa" är enkom en lyx för statsanställda genom åren och önskvärt vore väl med lite positivt bidragande energi till vardagen inom FM.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du missförstår nog lite. Tjänsten kräver inte någon militär utbildning så jag tyckte att en GSS/T var lite overkill.
   Tyvärr verkar det inte finnas någon kvalifiserad inom FM för nu söker man tjänsten även utanför firman.
   Jag antar att man kommit till insikt om att det finns fler utan militär utbildning på utsidan staketet.

   Teaterdirektören.

   PS! Kan ni inte sätta en liten signatur under kommentarerna. Det blir lite rörigt med alla dessa anonyma.

   Radera
  2. Märkligt att uppsättande förband ej kan bemanna en sådan befattning med egen personal. Alla gnäller ju över problemet med att soldaterna vill men ej får åka på internationell insats. Låter inte som ett systemfel låter som att uppsättande förband inte tar sitt ansvar för bemanningen. Vi har ju nu internationell tjänstgöringsplikt och ur skattebetalrsynpunkt så borde det vara bättre att bemanna befattningen med någon som redan uppbär lön inom FM.

   Radera
 17. Vi här på teatern har många ideer och synpunkter på hur rekryteringen kan bättras på.
  Allt ifrån det brev från rekryteringsmyndigheten som dimper ner hos alla som nyss fyllt 18 och nästan helt är fokuserat till tvång och plikt till det avslutande samtalet med den GSS som bestämt sig för att sluta. Vi är dock lite gammalmodiga och framför synpunkter och ideer tjänstevägen. En del av oss har det till och med som arbetsuppgift.

  Just nu kan vi tyvärr börja skönja resultaten av tidigare rektryteringsmissar. Detta gör att avhoppen är ett större problem än rekrytering idag.
  Här finns det rejäla problem att ta tag i.
  Ett stort misstag som man redan nu kan se är att oriktiga fakta och skönmålning av framtiden har gjort många är besvikna på tjänsten inom FM.
  Vår verklighet var inte den vi utlovade.

  Just denna helgen följer vi ett så kallat provapå projekt.
  Flera hundra visade intresse, 40 anmälde sig, 16 kom.
  Hur många av dessa som sedan visar intresse för GMU och/eller fortsättning återstår att se. Slår man samman kostnaderna för eventen, administration, kommunikation, löner, ersättningar, resor under event och helgen och andra logistikkostnader m.m. så vet jag inte i nuläget om sättet att rekrytera är ekonomiskt försvarbart.

  Har man spenderat tid som någon form av anställd inom FM eller genomfört godkänd GMU blir man idag per automatik krigsplacerad vid anställningens/GMU slut.

  Försvarsupplysning får endast innehålla realiserbara fakta en enda osanning eller felaktig framtidsspekulation innebär att trovärdigheten försvinner och syftet går förlorat.
  Där har FM, våra politiker och den anonyma anonyma en ett problemområde (utmaning) att ta tag i.

  Ett sätt att lösa ett problem från värnpliktstiden.

  På flera förband lade man ut försvarsupplysningen på PB- och KB- eleverna. Dessa kom ofta direkt från högskola eller universitet. En av uppgifterna i sin utbildning var att åka hem till sin skola och genomföra försvarsupplysning. Detta slutade ofta i att fler än den egna skolan/kursen ville ha upplysning.
  LV 6 är ett av dessa förband som på ett strålande sätt genomförde sådan upplysning. De har även nu friska ideer om rekrytering.

  Bläddra några år tillbaka på någon av försvarsbloggarna och se vad för slags problem undertecknad med flera flaggade för. Jämför sedan med de "utmaningar" som nu dyker upp inom FM. Jag kan försäkra att vissa likheter finns. Det finns inget positivt lyxigt från min sida att sitta och muttra "vad var...". Det känns egentligen bara tragiskt, speciellt när man inser att en stor hög med pengar har gått åt till intet.

  Slutligen tycker jag att man för länge sedan kunde ha presenterat
  "ett gediget program och en seriös och fullödig information" om hur framtida utbildningar m.m. ser ut för de som genomför GMU.
  Det finns fler grupper som idag svävar och har svävat omkring i flera år utan några egentliga svar på sin framtida tjänst eller utbildning.


  Teaterdirektören i fotogenlampans fladdrande sken.

  (för övrigt är lampan misstänkt lik en som jag har sett på ett foto av min farfar under beredskapsåren.)

  PS! Man kan ju undra när insatsen i Afg blir så liten att vi kan internrekrytera till hela?

  PS2! Med bloggägaren verkar vi i alla fall vara tre som har någon form intresse i saken. Det är nog tyvärr inte tillräckligt. Jag håller med dig att drivet och kompetensen ute på förbanden och centralt inte är på topp. Man litar på inköpta reklamtjänster. Sedan är rekrytera en sak. En annan är att bedriva en trovärdig verksamhet som gör att de anställda stannar och vidarutbildar sig.

  PS3! Rekryteringen till den del som i framtiden skall innehålla nästan halva armen, nämligen Hemvärnet har vi inte ens berört.
  Där finns mängder av problem att ta tag i vill jag lova.

  PS4! Vi är vid ett armeförband och ja, det regnar ute.

  SvaraRadera
 18. Ett förslag är att skapa verksamhet över tiden med ungdomar mellan 15-18 år. Kalla dessa för HV ungdom, sjövärnskåren eller vad som helst men genom att skapa en ungdomsverksamhet över tiden som skapar socialt umgänge så kan man den vägen skapa ett positivt intresse för FM. Prova på event är mycket bra som komplement men de har ju ändå den där gnagande känslan av att man åker dit själv och ej har trygghet i en umgängeskrets.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har helt rätt, min egen "karriär" i Försvarsmakten började som FBU-ungdom. På den tiden kunde man vara 14 år gammal, bara man fyllde 15 under året. Jag tror att Försvarsmaktens ungdomsverksamhet är av oerhörd betydelse för vår rekrytering - till både yrkesofficer, reservofficer och GSS.

   Problemet är lite grann att det vapenslag som har minst behov (flottan) också har den bästa ungdomsverksamheten och det bästa varumärket, medan de gröna delarna av Försvarsmakten på något märkligt sätt endast kan peka på hemvärnet. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet har ju i stort sett upphört, utan att någon verkar bry sig.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 19. Jag har helt missat den diskussion som förevarit på min blogg och ber om ursäkt för detta! Eftersom jag beslutat mig för att bloggen ska leva vidare har mina läsare självklart rätt att kräva att Sinuhe åtminstone ibland dyker upp i egen person och kommenterar.

  Någon inlägg innan berörde en platsannons. Jag har ju en gång tidigare raljerat lite över den språkliga kvalitén på FM rekryteringsverktyg (ReachMee), men det finns egentligen en stor anledning till att göra en genomgripande förändring och analys av verksamheten. Om personalrörligheten främst ska bygga på FM rekryteringsverktyg så måste det skapas en helt annan struktur och ordning på hemsidan. Hur kan någon förväntas söka ett jobb om inte befattningens nivå är angiven?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och varför ligger alla ME03 tjänster bara ute för de som INTE redan är anställda? Mycket märkligt. Vill man inte ha folk som redan är anställda?
   Efter att ha tittat på och fyllt i mina kompetenser i PRIO undrar jag också om det är på de uppgifterna som det internrekryteras? Isåfall måste det vara ett av världens svåraste jobb, det är ju bara luddigheter, man kan inte ens fylla i vad man har för körkort.

   Radera