fredag 1 november 2013

Åter i tjänst!

Sinuhe anmäler härmed att han är åter i tjänst. 

Resan till landet Punt är avslutad och jag hoppas kunna publicera inlägg med någorlunda regelbunden periodicitet.

Det första ämne som jag vill beröra är ett ämne som är oerhört viktigt - nämligen hur Försvarsmakten i realiteten hanterar sin tidvis tjänstgörande personal. IO14, vad den än är värd numera, har ju ett stort antal befattningar som ska bemannas med t-personal (som kategorin får benämnas enligt FM PersI).

En god vän till mig har just kommit hem efter att ha tjänstgjort i en internationell militär insats. Till sin stora förvåning fick hon inte genomföra tjänstgöringen inom ramen för sin redan existerande tillsvidareanställning som reservofficer, utan "erbjöds" i stället en extra anställning som tidsbegränsat anställd med stöd av lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.

Lagen stipulerar i 2 § att "Den som ska tjänstgöra i en internationell militär insats och inte har en anställning i Försvarsmakten får anställas särskilt för tjänstgöring i en sådan insats".

Skrivningen är uppenbarligen avsedd för att vara verktyg för de fall där Försvarsmakten måste direktrekrytera för att kunna fylla upp i de fall som det inte finns redan anställd personal. Men - och detta är ett stort men - hon har redan en anställning i Försvarsmakten och hennes extra anställning torde därför strida mot skrivningen i § 2.

Rent praktiskt har detta fått till följd att hon gått miste om över 10 000 kr i skattefritt traktamente -  hon anställdes nämligen i det område där insatsen genomfördes och kunde inte räkna hemmet som skattemässigt tjänsteställe.

Hon har dessutom framhållit att hon inte ser någon som helst mening att vara reservofficer om det är så att reservofficersanställningen inte används när hon ska tjänstgöra. Man kan också fråga sig varför reservofficerarna påtvingades den internationella arbetsskyldigheten för om själva tjänstgöringen ändå ska ske inom ramen för en helt annan anställning.

Jag lämnar fältet fritt för kommentarer - om någon överhuvud taget läser detta.

GMY

Sinuhe13 kommentarer:

 1. Härligt att se Sinuhe tillbaka!

  JV

  SvaraRadera
 2. Din återkomst är uppskattad!

  Apropå GSS/T vore det på sin plats att bena ut vad som gäller för deras BFU. Stor okunskap och förvirring råder, ibland på så hög nivå som OrgE. Är 6 månader en stenhård gräns? Kan vissas BFU vara upp till ett år eller mer som rykten gör gällande? Finns det något annat i kikaren angående GSS/T BFU, t.ex icke arbetstidsreglerade under denna period?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det var ett tag sedan jag läste resultatet av den arbetsgrupp ledd av PROD som jobbade med frågan, men mitt minne är helt klart att det inte var hugget i sten exakt hur lång BFU ska vara.

   Sexmånadersgränsen ska nog mest ses som en signal att provanställningstiden går ut. Det heter ju "befattnings- och förbandsutbildningsskedet" och är inte en spikad utbildning med en fix linjal. PROD UTB borde veta!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 3. Välkommen tillbaka.

  Den frågan du tar upp borde besvaras av personaldirektören. Det låter så galet att något allvarligt fel måste ha begåtts vid anställningen.

  Vem ska ställa upp på insatser i framtiden under sådana förutsättningar?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är just det som frågan gäller. Jag kan inte tänka mig att regeringen har tänkt sig att delar av t-personalen de facto ska diskrimineras på det sätt som sker nu.

   Tydligen sker detta dessutom regelmässigt - reservofficerare hanteras som direktrekryterade och medges inte att genomföra internationella militära insatser i sin reservofficers-anställning.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 4. Jag tror tyvärr att det är okunskap som ligger bakom sådana konstigheter som nämns i inlägget.

  De som hade att fatta beslut om anställning har förmodligen aldrig fått lära sig vad reservofficerare är...

  Okunskapen om anställningsförhållanden och villkor är för övrigt stor i Försvarsmakten idag. Vi får om några veckor ta emot ett antal GSS/T som kommer direkt från GMU och nu ska ha BFU (eller vad det heter, inte ens det vet vi faktiskt) under ett antal månader. På vår nivå är det mycket stora oklarheter vad som egentligen gäller för dessa. Att de är anställda är klart, men samtidigt ska de få fri kost och logi under BFU, så uppenbarligen råder inte samma regler för dessa som för övriga anställda. Ska de ha fria hemresor under utbildningen? Är de arbetstidsreglerade? Många frågor men få svar. Det är möjligt att kunskapen finns ovanför oss, men i så fall förmedlas den inte till oss som förväntas ta emot soldaterna och ge dem en bra utbildning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min uppfattning är helt klart att det heter BFU och inget annat.

   Att de skulle erhålla fri kost och logi har jag aldrig hört talas om, förutom de särskilda "förmåner" som man får under vissa tillämpade övningar. Några fria hemresor kan jag inte tänka mig att de ska ha.

   Vidare är det säkert så att de är arbetstidsreglerade.

   Som jag skrev ovan torde rätt instans för att få klarhet i dessa frågor vara PROD UTB.

   Återkom gärna om du fått klarhet i dina spörsmål!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Välkommen tillbaka!
   Hoppas hyddan klarat sig från översvämningar och krokodiler ;-)

   Förvirringen är total ute på förbanden vad det gäller "BFU" eller allmänt om kompletterande utbildning, förmåner, tidsuttag m.m.

   Vissa GMU som slutade i fredags har haft reglerad arbetstid under GMU andra inte!
   Vissa som har fått besked om att de under kommande provanställning omfattas av "värnpliktsförmåner" andra är att betrakta som anställda.
   Utbildningarna heter befattningsutbildning, utbildning i krigsbefattning, provanställning med utbildning i befattning m.m.

   Ur Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten.

   9 § Försvarsmakten beslutar om antagning till kompletterande militär utbildning. För antagning till kompletterande militär utbildning krävs att den sökande har genomgått grundläggande militär utbildning.

   11 § Kompletterande militär utbildning får för varje rekryt som mest omfatta 62 utbildningsdagar.

   13 § För den som genomgår utbildning enligt denna förordning gäller det som anges om hälso- och sjukvård, fri tandvård, familjebidrag, ekonomiskt stöd, begravningshjälp samt försäkringsskydd i 5–10 kap.

   D.v.s "pliktförmåner" med dagersättning.

   Är det inte frågan om kompletterande utbildning är det provanställning som gäller och det hörs på namnet vad det är. En anställning på prov i cirka sexmånader.

   Detta och paragraferna i "soldatlagen" har blandats ihop på flera ställen och de som nu gått ut GMU får helt olika besked beroende på var de frågar.

   Steg 1. Vad är BFU? Provanställning eller kompletterande utbildning?
   Steg 2. Kan det vara något annat?
   Steg 3. I så fall vad och var regleras detta?

   Med tanke på hur avtalen och reglerna för GSS/T har tolkats ute på förbanden är jag inte förvånad.
   Förvåningen blir inte mindre av att en hel del underligheter presenterats på officiella FM-bloggar utan några som helst kommentarer från PROD UTB.

   Herrarnas fria åkning fast på ett stormande hav!

   På FM rekryteringssida kan man få den uppfattningen att BFU är att betrakta som provanställning. Dock hänvisar man i samma andetag till ovanstående förordning?

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. Bäste direktör!

   Tack för din kommentar. Den är så komplex att jag måste läsa och fundera lite innan jag svarar dig. Det verkar dock som om ordning och reda inte riktigt råder i denna fråga och fler av de saker som du skriver om är enligt min mening redan solklart utredda av regeringen.

   Jag ber att få återkomma om någon dag.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 5. Äntligen! Välkommen tillbaka från din insats.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Landet Punt var intressant men det är bättre i hyddan vid Nilens strand. Sjöutsikt är allt trevligt!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 6. Välkommen tillbaka!

  SvaraRadera