tisdag 6 januari 2015

Återinförd värnplikt (1)

Detta inlägg syftar till att belysa regeringen beslut att med lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt som grund återinföra plikten att delta i repetitionsutbildning.

Först kommer här nedan en liten utvikning.

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt är en omfångsrik lag och är skriven i en helt annan tid. Den har dock blivit föremål för revideringar ett flertal gånger.

En viktig ändring genomfördes år 2010, när ”plikten lades vilande”. Detta framgår av följande avsnitt.

”3 a § En totalförsvarspliktig är skyldig att genomgå mönstring enligt 2 kap. 2 och 3 §§ eller fullgöra värnplikt eller civilplikt enligt 4 kap. endast om regeringen med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap har beslutat det. Lag (2010:447).”

När man läser lagen är det viktigt att förhålla sig korrekt till vad begreppet värnplikt egentligen innebär. Jag tar mig därför friheten att klippa in lite mer författningstext.

”4 § Värnplikten och civilplikten omfattar grundutbildning, repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring och krigstjänstgöring.   Den allmänna tjänsteplikten innebär att den som är totalförsvarspliktig under höjd beredskap ska tjänstgöra enligt bestämmelserna i 6 kap. Lag (2010:447).”

Ovanstående författningstexter innebär alltså följande.

Värnplikten omfattar följande ”delplikter”:
 • Plikten att genomföra grundutbildning
 • Plikten att genomföra repetitionsutbildning
 • Plikten att genomföra beredskapstjänst
 • Plikten att genomföra krigstjänst
Regeringen kan återinföra alla dessa plikter eller också bara någon eller några av dem. Detta kan regeringen göra genom ett enkelt regeringsbeslut ”med hänsyn till att det behövs för Sveriges försvarsberedskap”. Ett sådant regeringsbeslut behöver - såvitt jag förstår - inte vara förankrat i riksdagen, även om det sannolikt är lämpligt.

Bakgrunden till beslutet är att det fortfarande finns krigsplacerade värnpliktiga i krigsförbanden samt att denna personal - om inte regeringsbeslutet kommit - inte kan tvingas att genomföra repetitionsutbildning. Till saken hör också att ingen kan vara krigsplacerad längre än tio år efter senaste tjänstgöringen. 

Enligt tillgängliga uppgifter rör det sig om cirka 7 500 värnpliktiga som med regeringsbeslutet som grund kan kallas in till repetitionsutbildning. Detta bedöms inte kunna ske förrän tidigast hösten 2015.

Redan när plikten lades vilande var denna fråga föremål för diskussioner mellan Försvarsmakten och Försvarsdepartementet. Jag är inte helt insatt i hur diskussionerna fördes, men det finns skäl att anta att Försvarsmakten då inte insåg hur lång tid det skulle ta att ersätta krigsplacerad pliktpersonal med anställda. Med hänsyn till den långsamma tillväxten av tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän var det nog så att något måste ske för att skapa förutsättningar för att kunna öva hela krigsförband. Det är ju också så att dagens krigsförband ser annorlunda ut än de som fanns för tio år sedan - ny materiel har tillförts, taktik har ändrats etc.

I stort sett anser denna blogg att beslutet var klokt och till och med kunde fattats tidigare. Det finns dock vissa frågetecken som man bör närma sig med viss ödmjukhet.

Den första fråga jag vill belysa är om det de facto finns utrustning för att öva krigsplacerad pliktpersonal. Finns det uniformer och annan personlig utrustning? Hur stort är behovet av kompletterande utbildning innan en reell krigsförbandsövning kan påbörjas?

Den andras frågan gäller villkorsfrågor. Om ett krigsförband till fullo kallas in (med olika författningsstöd) för att genomföra en krigsförbandsövning så kommer ett flertal olikheter snabbt att visa sig.

Yrkesofficerare och kontinuerligt tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän kommer att beordras deltagande i övningen med sin arbetsskyldighet som grund. Förmåner under övningen är avtalsreglerade, vilket innebär att ersättning för övningsdygn kommer att utgå - åtminstone under den tillämpade delen av övningen.

Reservofficerare kommer att vara på förrättning eftersom de har sitt tjänsteställe i hemmet. Rörande arbetstid omfattas de av samma paket som den kontinuerligt tjänstgörande personalen.

Tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) har sitt tjänsteställe vid det förband där de är tillsvidareplacerade. De är därför inte på förrättning, förutom om delar av övningen bedrivs på ett visst avstånd från förbandet. Rörande arbetstid omfattas de av samma paket som den kontinuerligt tjänstgörande personalen.

För både reservofficerare och tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän gäller att de har tjänstgöringsskyldighet för att delta i övningen - detta gäller dock endast om övningen återfinns i den gemensamt framtagna tjänstgöringsplanen. Någon formell plikt (där ordet plikt ska tolkas som starkare än ordet skyldighet) finns dock inte.

För pliktpersonalen gäller ett helt annat paket. Ekonomisk ersättning utbetalas av Försäkringskassan och arbetstiden är inte reglerad. Mat och logi är gratis. Det finns heller inga regler om hotellboende etc. utan logement och tält torde bli normen.

Som jag skrev ovan finns det skäl att närma sig detta komplex med viss ödmjukhet - risken finns att det kan uppkomma spänningar när pliktpersonalen blir varse under vilka helt olika förmånspaket som krigsförbandets personal tjänstgör. 

Det ska bli spännande att se hur Försvarsmakten tar sig an denna möjlighet! Rätt planerad och genomförd så kan det bli riktigt bra - men motsatsen gäller också. 

Avslutningsvis vill jag peka på att om man vill läsa mer om olika författningar så finns de bland annat på www.notisum.se.

GMY


Sinuhe

Uppdatering tnr 061630: Detta inlägg är det första i en liten serie om värnplikten. Nästa inlägg i serien är planerad att handla mer om mönstringsplikten samt hur man kan se på en Försvarsmakt med både anställda (YO, RO, GSS/K, GSS/T samt CVAT), värnpliktiga samt frivilliga (hemvärnsmän och avtalspersonal) i krigsförbanden. Nästa inlägg är planerat till om cirka två veckor.

24 kommentarer:

 1. "...men det finns skäl att anta att Försvarsmakten då inte insåg hur lång tid det skulle ta att ersätta krigsplacerad pliktpersonal med anställda."

  Vad hände med "14 sökande till varje plats"?

  SvaraRadera
 2. Nja, att det är många som söker innebär inte att ekonomin tillåter att alla anställs. Det är tyvärr de ekonomiska ramarna som Försvarsmakten får av regeringen som avgör tillväxtens hastighet. Rörande GSS/T är det ingen hemlighet att det är svårare än vad många trodde att rekrytera till en sådan anställning. Jag tror också att rekryteringens lite ensidiga inrikting på soldatyrket (GSS/K) gjort att många i målgrupperna inte insett att det också finns andra jobb.

  SvaraRadera
 3. Tack för återigen ett tankeväckande inlägg. Jag har själv argumenterat för detta beslut men inte riktigt tänkt igenom möjliga konsekvenser med olika ekonomiska villkor. (Att värnpliktiga haft andra villkor än YO/RO är dock inget nytt.)

  När det gäller personlig utrustning borde det inte vara något problem. Enligt ÖB var IO14 finansierad till och 2014 så de värnpliktiga borde kunna använda den personliga utrustning som var tänkt för GSS/T.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis som allt annat så har personlig utrustning anskaffats i "den takt som ekonomin medger", helt i enlighet med politiska styrningar...

   Med andra ord, uppbyggnaden av org 14 sker i den takt som pengarna finns. Vilket alltså är väldigt långsamt.

   Radera
  2. Det var därför jag pekade på utrustningsfrågan i inlägget. Personligen är jag inte helt övertygad om att FMLOG kommer att reda ut detta - men jag hoppas verkligen!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 4. Tack miljöpartisten! Ja så här efteråt kan man fundera över varför inte myndigheten redan 2010 efterlyste det beslut som nu fattats - dramatiken i det hela hade då varit mindre.

  Trots allt är jag ändå orolig över tillgängligheten för personlig utrustning. Efter att några gånger stått i kön på förrådet på Livgardet så har jag tyvärr mycket låg tilltro till FMLOG:s faktiska förmåga att leverera rätt prylar till rätt person vid rätt tillfälle. Men visst kan det vara som du skriver - prylarna finns. Någonstans.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Jag vill också passa på att spy lite etter och galla över Google:s Blogger (vilket är den plattform som denna blogg ligger på). I inlägget finns några oförklarliga byten av fonter och annat som jag trots arga org inte kan ändra. Sorry.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 6. mp i grönt.

  Att enskild hemvärnsman tror att det finns tillräckligt med utrustning liggande är väl ok.
  Fast jag tror inte att det finns någon, som dagligen arbetar i FM, som är av samma åsikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är mycket möjligt att du har rätt, men i sådana fall är problemet inte knutet till repetitionsövning av de värnpliktiga som idag är krigsplacerade i insatsförbanden. Då verkar frågan i stället vara ifall Försvarsmakten, inklusive FMLOG, har någon som helst ambition att sätta upp förbanden i insatsorganisationen. Vad menade egentligen ÖB med att IO14 var finansierad till och med 2014?

   Radera
  2. Min åsikt är att ÖB självklart har en ambition men att utrustningsfrågan kanske inte var på riktigt det hetaste vid uttalandet.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 7. Om ca ett år kan försvaret repöva ca 7500 man om man mot förmodan skulle snubbla över lite utrustning och hitta några befäl som inte har fullt upp med att sitta och knappa i PRIO. Låter lovande.

  SvaraRadera
 8. En annan aspekt som borde bli ett huvudbry är den skiftande utbildningsstatusen på de som nu är "inkallningsbara" och krigsplacerade på "pliktrader".

  Värnplikt, GMU o.s.v. till att varit anställd kortare eller längre tid i företaget.
  Alla dessa kategorier återfinns på "pliktraderna".

  När det gäller tidigare anställda är det också en stor skillnad. Från en anställning som innebar att den anställde tjänstgjorde på sin krigsplacering under några år till några sommarveckors vikarierande i vakten eller liknande på någon form av tillfällig anställning eller på GSS/T konceptet.

  Här gäller det att inte bara sortera kroppar utan se till innehållet.

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Att påstå att utrustningen finns idag är en skymf mot alla de som fått gå utan under övningar under året. Skulle den mot förmodan finnas bör några inom FMlog och FML snarast förklara sig, för då har de ljugit både befäl, sjömän och soldater rakt upp i ansiktet.
  P.S.2 Hmm..."vi har mer än 1000 fordon i repkön".

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tänkte återkomma till denna fråga. Vad jag förstår omfattar regeringens beslut endast de som är krigsplacerade i sin egenskap av värnpliktiga. Värnpliktig är man endast om man skrivit in för värnplikt. Det innebär att exempelvis krigsplacerade civila arbetstagare sannolikt inte kan kallas in för repetitionsutbildning om de avslutat sin anställning och detsamma torde gälla exempelvis de som krigsplacerats efter GMU. Men - jag är lite osäker faktiskt - lagen är ju inte skriven med dagens situation i åtanke.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Jag förutsätter (kanske lite naivt) att FM inte ljuger på sin hemsida så här oblygt!
   Med beslutet menas regeringsbeslutet.

   "Vilka berörs av det här beslutet?

   Alla med en krigsplacering vid ett krigsförband och som inte har någon form av anställnings- eller frivilligavtal med Försvarsmakten i dag. I dagsläget är det cirka 7 500 individer, antalet kommer att minska stadigt under åren framåt.

   I undantagsfall kan även du som är placerad i den så kallade personalreserven kallas in.

   Krigsplacerad kan du bli om:
   du tidigare gjort värnplikt eller
   om du genomfört GMU och befattningsutbildning med godkänt resultat eller
   om du arbetat inom Försvarsmakten och har genomfört militär grundutbildning (värnplikt eller GMU)".

   Det finns mer förklarande text på hemsidan.
   Att kunna bli inkallad för reputbildning är knutet till krigsplaceringen och inte till värnplikten.

   Vad det gäller de civilanställda så skriver man så här.

   "Civilanställd.
   Inga förändringar så länge du har ett anställningsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt ditt arbetsschema."

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  3. Enligt rekryteringsmyndigheten är man inskriven för värnplikt enligt följande.

   "Du blir inskriven för värnplikt enligt lagen om totalförsvarsplikt

   • när du har genomfört den grundläggande militära utbildningen, GMU, med godkänt resultat men inte tänker fortsätta en anställning vid Försvarsmakten
   • när din anställning upphör vid Försvarsmakten"

   Så är då alla krigsplacerade inskrivna i värnplikten?

   Suck, är det en lek med ord eller finns här läge för kryphål?

   Gäller detta alla dessa som på hemsnickrade tolkningar av GSS/T-avtalet och liknande endast varit anställda en kort tid?
   Vakt och beredskap, sommarvikarier vid högvakt, anställda för enstaka kurser och liknande?

   Svaret måste väl ändå vara att du måste inneha en krigsplacering! Har du ingen sådan är du inte inskriven i värnpliktssystemet!

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  4. Teaterdirren, dina två kommentarer ovan tänker jag försöka belysa i nästa inlägg. Det verkar finnas intressanta gränsdragningsfrågor som ingen kanske tänkte på när beslutet togs. Min uppfattning är att beslutet ska ses som en tillfällig lösning och inte som en bestående del en del av personalförsörjningssystemet.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 9. En annan sådan fråga är ju de som har "krigsplacering" på sitt ordinarie arbete. På mitt förband finns flera RO som till vardags är poliser. Dessa kan ju rimligtvis inte byta uniform i kris/krig. Likaså RO med anställning i försvarsindustrin, där denna har underhållsuppgifter även i krig.

  Någon i hkv som vill lyfta på denna sten?

  /Hans A

  SvaraRadera
  Svar
  1. @ Herr A

   På försvarsmaktens hemsida finner du många svar angående vem, var, hur och när.

   "Reservofficer
   Inga förändringar så länge du har ett avtalsförhållande med Försvarsmakten. Du tjänstgör enligt din tjänstgöringsplan."

   Räcker inte denna information så finns ytterligare på rekryteringsmyndighetens hemsida.

   För att sy ihop ett "repförband" i tid och rum som innehåller alla dessa olika typer av anställningar, plikt och tjänstgöringsplaner är en grannlaga uppgift.

   Att vara polis eller anställd inom försvarsindustrin och ha en annan uppgift i krig genom en (RO)krigsplacering är inget konstigt eller ovanligt. Att vara reservofficer är ett avtal mellan den enskilde och försvarsmakten och har inget med vad eller var vederbörande arbetar i det civila.

   Man kan dock bara ha en krigsplacering.

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  2. Så jag ska räkna med att rikspolischefen har tagit höjd i din organisation för ett visst "frånfall" i händelse av ofred?
   Och att försvarsindustrin gör detsamma när de kommer med löften om vad de skall bistå med.

   Jag säger syn på detta.

   /H

   Radera
  3. @ Herr A.
   Svaret är ja.
   Det finns, mig veterligt, inga speciella avtal för RO anställda inom försvarsindustrin eller polisen. Där gäller nog samma regler som för alla andra krigsplacerade RO. De har också ett civilt arbete som lämnas vid ofred. Åklagare, advokater, chefer av olika slag, företagsledare, representanter, säljare eller någon modern titel ur det engelska språket o.s.v.

   Endast en krigsplacering och har man ett enskilt avtal försvarsmakten så är jag övertygad om att arbetsgivaren är informerad och införstådd.

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Alla de som skrivs in i värnpliktssystemet efter fullgjord tjänstgöring kommer också ha ett civilt jobb att lämna den dagen det behövs. Inget konstigt med det!

   Radera
 10. Viktigt att belysa det olämpliga att blanda GSS och pliktpersonal i samma förband. Det dök upp tankar för 7 år sedan om att man skulle blanda anställda och värnpliktiga sjömän ombord på Flottans fartyg. Dessa idéer dog som tur var rätt snabbt. Såg med förskräckelse framför mig vilken ledarskapsmässig mardröm ett sådant system kunde bli.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är lite sådana funderingar som jag planerar att ta upp i nästa inlägg i denna lilla serie om värnplikten.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Det behöver inte vara ett problem. Det blir det först när den anställde och den pliktade har en likvärdig tjänst. Annars är det inte konstigare än tidigare när vi hade anställda officerare och värnpliktiga sjömän.

   Radera
 11. @Uppgiven. I det fallet var befattningarna att betrakta som likställda.

  SvaraRadera