tisdag 17 februari 2015

Försvarsmaktens ekonomi med mera

Det är intressant att följa spelet runt eventuella anslagsförstärkningar. Den höga svansföring som socialdemokraterna hade under den tid då alliansen styrde riskerar att inte kunna åtföljas av praktisk handling. I stället för en anslagsökning om 4 miljarder årligen under beslutsperioden (totalt 16 miljarder) verkar finansdepartementets utgångsbud vara 2 miljarder kronor mer totalt under perioden, där tyngdpunkten enligt beprövad modell är i slutet. Jag vill också peka på några andra tråkiga fakta: för det första att RB5 fortfarande gäller och för det andra att den av regeringen omhuldade höjningen av arbetsgivaravgifterna för unga riskerar att åtminstone initialt helt utradera de blygsamma anslagsökningar som nu diskuteras i media.

Jag kan tänka mig lite dålig stämning på Jakobsgatan.

Å andra sidan så är det svårt att ta alliansens företrädare på allvar. Alliansen var under sina åtta år mycket tydligt ointresserade av rikets försvarsförmåga. Detta faktum fick till och med till följd att en moderat försvarsminister avgick (Mikael Odenberg). För detta fick han för övrigt mycket sympati. Alliansens företrädare gjorde under de åtta åren så gått de kunde för att överdriva de fåtaliga åtgärder som genomfördes - förmodligen skrevs en och annan artikel egentligen mot bättre vetande.

Vad ska hända nu då?

Min gissning är att anslagsökningen kommer att bli högre än två miljarder kronor men inte de 16 miljarder kronor som försvarsberedningen föreslagit. Det är också rimligt att tro att tyngdpunkten kommer i slutet av perioden.

Vad har då detta med personalförsörjning att göra? Jo, det finns en mycket tydlig koppling. Bra övningar (som tyvärr har en tendens att kosta pengar) beskrivs ofta som den enskilt viktigaste drivkraften för våra anställda gruppbefäl, soldater och sjömän - både de som tjänstgör kontinuerligt och de som tjänstgör tidvis. Att sparka kotte på kaserngården och sköta IBSS upplevs inte som utvecklande. Försvarsmakten har redan ett problem så tillvida att möjligheten att tjänstgöra i internationella militära insatser redan är starkt beskuren på grund av de fåtaliga och personalsnåla insatser som sker nu. Inom parentes kan man nämna att Sverige under 70-talet hade två hela bataljoner insatta internationellt - en på Cypern och en i Sinai.

En annan sak som bör nämnas är den övergång till (tyngre) mekaniserade bataljoner som nu föreslås. De fem tyngsta bataljonerna ska var och en innehålla två stridsvagnskompanier. Denna blogg tycker att åtgärden är helt rätt men vill peka på att beståndet av stridsvagn 122 nätt och jämnt räcker till tio kompanier. Vad jag känner till är dessutom den tekniska standarden på våra 122:or lite olika. Historiskt sett förefaller detta också vara en återgång till en organisationsstruktur som fanns inom pansarbataljonerna. Följaktligen borde de fem bataljonerna också byta namn till pansarbataljoner.

Begreppet "mekaniserad bataljon" kan i så fall avvecklas för tillfället. För övrigt så känns benämningen på den sjätte manöverbataljonen som väldigt sovjet-inspirerad ("motoriserad skyttebataljon"). Jag vill därför anknyta till vad som tidigare anförts på denna blogg - nämligen att begreppet "infanteribataljon" är betydligt mer smakligt.

Detta blev kanske lite rörigt men förslaget från hyddan vid Nilens strand är alltså följande:
 • Fem pansarbataljoner
 • Två infanteribataljoner
 • En amfibiebataljon
Detta gäller dock tidigaste från och med 2016-01-01 och villkorat av statsmakternas välsignelse.

GMY

Sinuhe

PS Jag har tidigare aviserat en inlägg om Försvarsmaktens rekryteringssida (Reach Mee). Om någon är intresserad så är det under produktion - kvaliteten på myndighetens hemsida kan man skriva mycket om.

12 kommentarer:

 1. Javisst vill jag läsa om ReachMe så skriv gärna klart inlägget. En annan fråga. När har ni för avsikt att bidra och utveckla debatten på twitter?

  SvaraRadera
 2. Du kan väl också göra en sammanställning över hur många tjänster som skall bort (off, gss och civ) pga RB5. På Lv 6 rör det sig om 70 tjänster totalt. Detta trots att luftvärnet nu åter är i ropet efter långtbortistandoktrinens fall.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kommer nog ett utförligare svar från strandkanten. Jag lämnar följande lilla bidrag.

   Det som försvarsberedningens ordförande, enligt henne dessutom påhejad av ÖB, beskrev som
   "Försvarsreform som stärker försvarsförmågan. Enligt ÖB bättre nu än på 10-20 år. Analys pågår för nästa steg", innebar i den första analysen från FM följande.

   •Officerare och specialistofficerare reduceras med 1 000-1 200 befattningar.
   •Civilanställda reduceras med 550-750 befattningar.
   •GSS (Gruppbefäl, Soldater och Sjömän) reduceras med 500-700 befattningar.

   FM anser sig kunna ta bort cirka hälften innan 2018. Dock med omfattande konsekvenser. Beslutet lever vidare och sista ordet är nog inte sagt ännu.
   De förslag som nu verkar vara på bordet från sittande regering kompenserar inte ens de 500 miljoner som skall minskas årligen genom Rb5.

   En arbetshypotes från marinen.

   •Samtliga förband i Marinen är drabbade, men man har i arbetet försökt undvika att belasta de sjögående insatsförbanden så långt det är möjligt.
   •Amfibieregementet (Amf 1) drabbas enligt uppgift mycket hårt då ett helt kompani planeras att i praktiken reduceras (Bemanning med GSS/K ändras till GSS/T) .
   •Sjöstridsskolan (SSS) drabbas i stor omfattning då arbetshypotesen är att i stort sett hela funktionsenheten ska avvecklas. Detta skulle innebära att Marinen inte har någon som kommer att kunna hantera funktionsutveckling, studier, reglementen eller deltaga i försvarsmaktsgemensam utveckling. Det sistnämnda skulle vara katastrofalt för Marinen.
   •Även de fasta lärartjänsterna på SSS minskar vilket innebär att antalet bemanningsuppdrag på förbanden ÖKAR för att täcka glappet.
   •Antalet civila rader minskar vilket innebär att officerare i högre utsträckning tvingas göra saker som man inte behöver officerskompetens för.

   •Väsentligt fler GSS/T samt Reservofficersbefattningar vid sjöstridsförbanden.

   Nuvarande prioritering ger vid handen att marinens orkester skall vara kvar!
   Antar att det är detta man syftar på när marinbasen kommenterar arbetshypotesen;-(
   "..från marinbasen säger man sig inte se någon direkt oro vad gäller framtiden för sjöförbanden."

   Officersförbundet har dock en annan åsikt i frågan efter FMs förslag om reducering med 225 miljoner årligen fram till 2019.

   "Officersförbundet menar också att de redovisade personalvolymerna såväl i perioden fram till som bortom 2019 kommer att få svåra konsekvenser för såväl produktion som vidmakthållande av krigsförband och dess tillgänglighet samt upprätthållande av beredskap."

   Suck, ja det blev några nyanser av svart igen!

   Pessimisten säger att det inte kan bli värre, jag är dock optimist och påstår att det kan det visst!

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
 3. Man tar sig för pannan. RB5 borde ha upphävts omgående. Och 4 miljarder årligen räcker inte ens till att upprätthålla status quo. Som tur är finns det så många murkna perukstockar i regeringskansliet att hackspetten slipper svälta ihjäl.

  SvaraRadera
 4. FM har inte haft råd att genomföra någon statushöjande renovering eller adekvat underhåll på mer än ett litet antal av vare sig strf90 eller strv.

  Med både de föreslagna och önskade medlen är ytterligare neddragningar ett faktum.
  Trots att FM vill hyvla organisationen (ta bort en pluton ur kompanierna, ta bort ett kompani ur bataljonen o.s.v.) hjälper detta inte.
  Att teoretiskt flytta runt lite klossar och fundera på vad de, i en avlägsen framtid skall kallas, är nog inte rätt fokus här och nu!

  Med de uträkningar som FM tidigare presenterat är minimumtillägget för att driva IO14 framåt, till ett obestämt datum för förverkligande, 5,4 miljarder från och med 2015.
  Detta innefattar ingen som helst uppgradering av någon mtrl utanför liggande plan.
  Inga nya GSS/K i organisationen.
  Inga nya mtrlinköp.
  Ingen ny ubåt.
  Inga fler JAS än de beställda.
  O.S.V.

  Inga pengar finns i dessa uträkningar för att anpassa något eller någon till det ändrade omvärldsläget.
  Här verkar inte vare sig FM eller regering vara intresserade att ta en verklig höjd, utan bara lita till ett pressmeddelande;-)

  Ingen verkar heller vara beredd att betala för de slutsatser som försvarsberedningen, i samförstånd och till nytta för Skaraborg, kom fram till.

  "På golvet" tycker man att det vore bra om alla nu anställda kunde få en hel, komplett utrustning och uniform. Jag kan väl tycka att det är ett anständigt krav. FM är ju "bättre än någonsin"?

  Rb5 och Org 16 rullar på helt enligt plan och de flesta ledande militärer och politiker verkar helt nöjda.

  FM är bättre än någonsin och vi har världens bästa flotta, så var är problemen?

  För de som blir uppsagda p.g.a. Rb5 återstår väl bara att pedagogiskt förklara hur FM blir bättre av de slutar:--(
  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. FOI har räknat och kommit fram till att 4-6 procent av BNP, med början nu, skulle behövas under en period framöver för att klara ut de problem som finns i vårt försvar angående personal-, materiel-, organisationsproblem m.m.
  P.S. Att FM med 1000 fordon redan i repkön skulle kunna renovera upp de stridsfordon som krävs i din nya organisation, även med stora (flera miljarder) tillskott, innan 2016-01-01 finns inte på kartan.
  Förmodligen skulle, för många av fordonen, sista förbrukningsdag passeras innan renoveringen var klar ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast läser man ÖBs inledning till årsredovisningen, så verkar det mesta vara frid och fröjd. Dessutom går allt enligt plan.

   Radera
  2. Jovisst, allt går enligt plan. Våra landsförrädares plan går ut på att Sverige skall ha en stark försvarsmakt, det vill säga ockupantens försvarsmakt. Vems annars?

   Radera
  3. Teaterdirektören, repkön på våra fordon är markverkstädernas problem. En renovering av strf90 och strv122 lär inte utföras av våra markverkstäder utan av industrin så någon konkurrenssituation finns inte i detta fallet. Att måla allt i svart utan nyanser är ej främjande för debatten!

   Radera
  4. Herr H.

   Repkön tillhör försvarsmaktens ekonomiska problem.
   Med ett årligt tillskott på x antal pengar bedömer FMV att kön teoretiskt kan vara borta om ca tre år. Detta beräknat, vad jag förstår, endast på nuvarande fordonskö och tar inte höjd för tillkommande repbehov.
   Jag har inte hittat något eller någon som är villig att skjuta till dessa medel. Snarare tvärtom. Ytterligare besparingar och nedskärning av personal är att vänta enligt nuvarande "plan".

   Oavsett var man skulle hitta någon som eventuellt kunde utföra renovering och underhåll så konkurrerar dessa åtgärder med resten av försvarsmaktens akuta åtgärder. Där får jag nog säga att det ser nattsvart ut för fler renoverade strv eller strtf!

   Skall vi, som planerat, öka våra övningars antal och längd så innebär detta ett ytterligare ökat behov av rep och renovering av våra ibland väldigt ålderstigna fordon. Med detta följer givetvis kraftigt ökande kostnader. Ser du någonstans att man tar höjd för detta?
   Gripbara här och nu? Vet du vad detta innebär i ökade kostnader för förrådsställning/förrådshållning för den fordonspark som skall stå färdig i förråd eller vara i bruk?
   Har du hittat de ökande resurserna (personal/pengar m.m.) någonstans?
   Femtio nyanser av svart räcker nog tyvärr inte;-)

   Tyvärr ser inte alltid verkligheten ut som man vill att den ska se ut.
   Då tycker jag att det är bättre att ta upp huvudet ur sanden och öppna ögonen. Jag vet inte på vilket sätt ett huvud i sanden med slutna ögon och att vara nöjd med det som i allt snabbare takt blir sämre skulle främja någon debatt?
   Svart blir det också om man blandar alla regnbågens färger.

   Suck!

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Du får gärna berätta vilka färger du har hittat att måla med;-)

   Radera
  5. Jag får väl påminna om vad som står i det senaste planeringsunderlaget till FM.

   "Inriktningen.. skall vara att alla krigsförband från den 1 januari 2016 ska ha krav på tillgänglighet i fredstid samt kunna mobilisera i sin helhet inom 7 dagar..."
   Krav på materielen, A1, direkt gripbar? Mycket dyrt, ej genomförbart till fastställt datum?

   "Krigsförbanden ska i första hand utformas för att kunna verka i närområdet..."
   Omorg till org16 därefter ytterligare krympning till org18!?

   En reformplan som ger Skaraborg ett rejält lyft och bidrar även till att höja vårt lands försvarsförmåga? Förklara gärna hur!

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  6. Om man då tittar på den där så kallade verkligheten ser det ut så här just nu.
   Den renovering och modifiering som FM ansåg nödvändig för många år sedan togs bort av ´genomförandegruppen under den så kallade "amatörernas afton".

   Som en absolut nödvändighet, för att försöka rädda något, så återkom ärendet några år senare.
   Nu hade dock alla planer på REMO utgått och endast en RENO planerades. Antalet vagnar blev också en het fråga och landade för strv122s räkning på 42. Dessa 42 vagnar är alltså enligt mtrlplanen färdigrenoverade ca 2020. De stridsfordon som skall renoveras är färdiglevererade 2021.
   Livstidförlängningen är i båda fallet beräknad till ca 2030.

   Ur liggande materielplan.

   "Projekt: AA.1324001/02 RENO strv 122 Steg 1 och steg 2
   Kontrakt: 2014
   Leveransperiod: 2015-2020
   Kostnadsintervall: 700–1000 Msek"

   Renovering och livstidsförlängning.

   "Projekt AA.1324501/02 RENO stridsfordon 90 steg 1och steg 2.

   Kontrakt. 2014
   Leveransperiod. 2015-2021
   Kostnadsintervall. 1600-2200 Msek."

   Renovering och livstidsförlängning.

   Med nuvarande takt har FM kanske ett stvkompani+ färdigt till 01012016.
   Ganska långt från planeringsunderlaget ovan.
   Tio strvkompanier uppnås, om beslut och pengar kommer på plats, tidigast efter att den nuvarande renoveringens livtidsförlängning passerats:-)

   Teoretiska klossar och lek med ord gagnar inte heller i detta fallet verkligheten. När FM idag nämner renoveringarna av fordonen är det i ord som" renovering av strv och stridsfordon pågår". Man undviker nogsamt antalet och leveransdatum.

   Den absolut nödvändiga modifieringen, till dagens hotbild, nämns inte alls längre!

   Det mesta avvecklas i den takt som medel tillförs:-)

   Pessimisten säger, att nu kan det inte bli värre. Jag, som är en obotlig optimist, menar dock, att det kan det visst!

   Dundersuck!

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  7. "Pessimisten säger, att nu kan det inte bli värre. Jag, som är en obotlig optimist, menar dock, att det kan det visst!"

   Det senaste angående Projekt: AA.1324001 RENO strv 122 Steg 1.
   "FMV har mottagit industrioffert och framfört att priset på offererat åtagande överskrider till- gängliga medel väsentligt. Diskussioner för identifiering av möjliga handlingsalternativ inom ekonomisk ram pågår."

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera