söndag 3 maj 2015

Ett nytt Högkvarter

Det börjar nu bli ganska klart att förbandet Högkvarteret kommer att se radikalt annorlunda ut från och med 2016-01-01. Förändringen förefaller vara driven av den nye C HKV/C LEDS - generallöjtnant Dennis Gyllensporre. Det som jag skriver nedan är inga hemligheter utan har redovisats officiellt i många sammanhang - dock kanske inte så mycket utanför Högkvarteret.

Det som verkar komma att hända är följande.

De tre mindre staberna (personalstaben, informationsstaben och juridiska staben) planeras att upphöra att vara egna enheter och i stället inordnas i ledningsstaben.

Den nya ledningsstaben planeras att byta namn till det förpliktigande namnet försvarsstaben!

Det hela ger anledning till flera reflektioner.

Jag tror att i sak är detta en bra förändring, som kanske borde genomförts för länge sedan. Mindre enheter i Högkvarteret kan ibland ha svårt att få genomslag för sina aktiviteter - framför allt jämfört med de båda ”jättarna” produktionsledningen och insatsledningen

Om de tre mindre staberna nu blir en del av försvarsstaben så bör detta innebära att de olika sakområden de hanterar kommer att bli bättre integrerade på högsta försvarsmaktsnivå - det är ju de facto ledningsstaben som på övergripande nivå styr Försvarsmakten.

En detalj är att personaldirektören, informationsdirektören och chefjuristen dels alla ingår i Försvarsmaktens ledningsgrupp (FML), dels också idag (som personer) är direkt underställda överbefälhavaren. Hur detta kommer att se ut i framtiden är det svårt att sia om. Viss vägledning kan kanske fås av det faktum att ekonomidirektören ingår i FML men inte är direkt underställd överbefälhavaren. Blir det likadant kanske för de båda direktörerna samt chefjuristen?

Nuvarande STF C LEDS är ekonomidirektören. Vem blir STF C LEDS när det tillkommer ytterligare tre individer till den nya försvarsstaben och alla dessa är civila arbetstagare på befattningsnivå CF 7 (vilket motsvarar generalmajor eller konteramiral). Mitt stalltips är att befattningen som STF C LEDS nu blir en O-befattning (militär befattning) på befattningsnivån OF 7.

En annan fundering man kan ha är att Högkvarteret efter denna förändring kommer att bestå av tre stora enheter samt som tidigare de mer oberoende mindre enheterna (generalläkaren, säkerhetsinspektionen, revisionen samt flygsäkerhetsinspektionen). Detta kan kanske rikta ljuset på de andra två stora enheterna - insatsledningen och produktionsledningen. 

Det är ingen hemlighet att det förekommer mycket dubbelarbete och att det av många upplevs som en mindre bra lösning att dra ett så tydligt streck mellan produktion (tillverkning av militär förmåga) och insats (användning av militär förmåga). Problemet accentueras sannolikt av att man sitter i olika hus (Lidingövägen 24 och Banérgatan 62) med en kvarts promenad mellan.

Denna blogg har för flera år sedan publicerat ett långt inlägg om varför försvarsgrenarna borde återuppstå. När den äldre versionen av försvarsstaben fanns så existerade försvarsgrenarna. Blogginlägget jag refererar till föreslog en lite oortodox metod att hantera de både ”extra” stridskrafterna LEDUND och LOG. Min idé var att marinen också skulle få huvudansvar för försvarslogistiken samt att flygvapnet skulle få huvudansvar för verksamheten inom LEDUND. 

Den försvarspolitiska inriktningspropositionen pekar dock på en annan tänkbar variant eftersom den flera gånger nämner något som den benämner ”försvarsmaktsgemensamma stridskrafter”. Detta skulle man kunna tolka som ett embryo till en fjärde försvarsgren, innehållande stridskrafterna försvarslogistik, ledning och underrättelsetjänst. 

Vad tycks?

GMY

Sinuhe

28 kommentarer:

 1. Funkar nog så länge det inte hotar musikkårernas existens.

  SvaraRadera
 2. Frågan är i så fall om försvarsmusiken ska räknas till försvarslogistiken? Fast ur ett historiskt perspektiv var ju regementsmusiken också till för ledning.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 3. Det är tyvärr så att de små enheterna JUR, PERS och INFO har alldeles för stort inflytande i Högkvarteret och Försvarsmakten. Det är på tiden att de marginaliseras och tvingas in i ett tydligare och mer hierarkist Högkvarter.Jag förmodar att det kommer att vara försvarsstabschefen som t representerar dessa funktioner i den kommande försvarsmaktsledningen.
  Någon riktig ordning kommer det inte bli i högkvartret förrän indelningen i insatsledning och produktionsledning struktureras om och samordnas på ett effektivare sätt. För att få ytterligare effekt i organisationen borde högkvarteret kraftigt reduceras och ett antal generaler med tiihörande stabsofficerare flyttas ut till de regionala staberna vars ansvarsområden i samband med detta borde förändras och utökas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hur stort inflytande de har är nog svårt att mäta. För mig känns det fullt rimligt att förvaltningschefen har ett avgörande inflytande över myndighetens förvaltningstjänst, att informationsdirektören har ett avgörande inflytande över myndighetens informationstjänst samt att personaldirektören faktiskt medges utveckla och reglera inom sitt fögderi.

   Det vore värdefullt om du kan konkretisera ditt påstående om "för stort inflytande i Högkvarteret och Försvarsmakten". Vem skulle annars ha det inflytandet?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Jag är benägen att hålla med 19.43.

   Mycket av bla detta:

   http://kkrva.se/arga-akademikern-pilotavsnitt/

   har sitt ursprung ur saga stridstriss.

   Radera
  3. Hade "stabsarbetet" fungerat som det ser ut på pappret hade det nog varit betydligt effektivare.
   Nu är det så att vissa frågor "ägs" av enskilda eller grupper. Detta oavsett befattning eller uppgift i systemet.
   Runt dessa "frågor" finns det vanliga gänget av "hangaroundindivider" som säger självklart, om det behövs och självklart inte om detta är det rätta för stunden.
   På grund av systemets uppbyggnad så får dessa syltryggar ganska mycket att säga till om eller tiga ihjäl.
   Dessutom finns det på vissa ställen en tydlig stank av revirpiss i korridorer och vrår.
   Inte sällan, är det viktigare vem som säger något än vad denna säger!

   Jag tror att man behöver se över rekryteringen till tjänsterna i den högre ledningen.

   "Han är helt värdelös, honom kan vi inte ha kvar här", sagt på mässen.
   "Hej Major XXX vi har tänkt att du är ett ämne för en karriär inom HKV", sagt till den värdelöse några dagar senare.

   Känns resonemanget igen?
   Jag tror att grunderna till att man nu upptäcker en del brister som inte kan förklaras ligger i denna form av "rekrytering".
   Ops, hur blev det så här, är en inte ovanlig fråga just nu.

   Många befinner sig i sin befattning drabbade av befordringsluckan i taket eller på grund av "Peters princip".
   Ibland kan jag undra om man försökt tillämpa någon slags teori om att kvantitet kan kompensera för saknad kvalitet inom stabsarbetet.

   Att glada hobbymilitärer på amatörnivå, i regering och riksdag, kör över yrkesmännens tunga, gedigna utredningar och förslag bör väcka till en viss eftertanke

   Det kan kanske bli lite bättre när herr Grundevik blir ÖB ;-)
   SUCK!

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Att leda våra stridskrafter medelst ljudsignaler av typen trumpet, trumma eller saxofon är nog inte en lösning i dagens digitaliserade värld. Betänk att våra krypterade trumpetsignaler skall kunna tas emot även i en internationell miljö, högt upp i luften, i mycket hög hastighet, djupt ner under ytan, över långa avstånd, o.s.v.
   Ska musikorkestrarna finnas, så är det under rubriken "vad ska bort" tillsammans med bl.a. "flygtaxiverksamheten". Vem som administrerar nedläggningen är av underordnad betydelse.

   Radera
  4. Tröttnar du aldrig på att ständigt producera gnäll och läktartips?

   Radera
  5. Herr Anonym.

   Nej, inte så länge det blir träff i målet och någon med en öm tå reagerar.

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
 4. Med tanke på att huvuddelen av de krigsförband som idag produceras av Log och Led vid aktivering el mob skall tillhöra armén så vore det lika konstigt att tillföra dem till marinen eller flygvapnet som att låta Led och Log finnas kvar!
  /Arméofficeren

  SvaraRadera
  Svar
  1. Så kan det vara men idén var att sprida ut ansvaret så att inte armén tar han om allt. Förslaget avsåg dessutom den försvarsmaktsgemensamma logistiken och inte den som är logiskt knuten till en försvarsgren. Ibland kan det vara värt att fundera i nya banor.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Dock finns ingen försvarsmaktsgemensam logistik förutom FMLOG. Övriga krigsförband i loglådan (logbat mm) har ju av Försvarsberedningen föreslagits ingå i armén men FM har av främst prodskäl valt att behålla nuvarande lösning. Överför logbat till Armén så kan marinen gärna få FMLOG!
   Jag håller helt med om att Prod Log och Prod LedUnd är ologiska lösningar framförallt avseende ledningsmtrl.
   /Arméofficer

   Radera
  3. Då är vi tydligen överens. För denna blogg handlar det inte om att ta bort försvarsgrens-unik logistik från den försvarsgren där den rätteligen hör hemma utan mer om att "dela ut" det försvarsmaktsgemensamma på ett rimligt sätt. Att ge marin- och flygvapenchef varsin "extrahatt" är kanske en oortodox lösning men var ett sätt att skapa debatt och öppna för annorlunda lösningar.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 5. Att sortera in LEDUND under flygvapnet skulle vara lika förödande som att låta LedR hantera all sambands- o telekrigsvht i FM... /Kråkan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Anar jag en viss ironi eller är det endast ett krasst konstaterande?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 6. Jag vill uppmana till en god ton på denna blogg. Vi förhandsmodererar inte men det bygger på att en artig och välvillig samtalston används.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. En personalgrupp som aldrig nämnts är de frivilliga! Personal ur olika frivilligorganisationer hyrs regelmässigt in för att stötta vid olika situationer när försvarets egna resurser ej räcker till. Dock görs det inte likformigt eller efter något fastställt avtal. Olika ersättningsformer används godtyckligt av olika myndigheter över riket. Exempel. Civilanställd med månadslön, instruktör med mat och resebidrag, instruktör utan mat med resebidrag, instruktör utan mat utan resebidrag, timanställd utan resebidrag men med logi utan mat. Timlönerna kan variera mellan 130 till 150 men justeras med överuttag av timmar för att skapa rimlig ersättning. (Detta då ersättningen varit likadan i 15 år)
  Månadslönen var 2011 21000SEK, Justerades 2012 till 20000SEK vid anställning av HKV för tjänstgöring vid övning. HV soldater vid regional stab arbetar med SGI ersättning under övning "Dagny"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra att den här aspekten tas upp! Själva begreppet "frivillig" har ju förändrats efter att plikten togs bort, nu är alla frivilliga och då faller vi från frivorg ofta mellan stolarna. Själv tillhör jag den lilla skara lottor som fortfarande har avtal med flygvapnet. Det verkar inte vara någon som vet vilka regler som gäller för oss numera... Ibland får vi ersättning med 90% av SGI de dagar vi har tagit ledigt från våra ordinarie jobb, och ingen ersättning alls lördag-söndag. Ibland räknas vi som GSS/T och får både lön och semester (som ju aldrig kan tas ut). Det är olika varje gång. Förvirrat är bara förnamnet.

   Något som många inom FM kanske inte tänker på är att vi från frivorg inte har rätt till ledighet från våra ordinarie jobb för att öva, till skillnad från GSS/T. Det är våra civila chefer som avgör om vi får ledigt. Det gör att FM aldrig (i fredstid) kan räkna med att alla frivilliga som behövs alltid finns tillgängliga vid övningar etc. Och då kan det bli besvärligt om man räknar med att frivilliga ska täcka upp t ex när ordinarie personal tar helgledigt fredag kväll under en stor övning. (Ja, det händer.) Så det gäller att säkra upp frivilliga resurser i god tid och ha en plan B.

   Radera
  2. Denna blogg är ju inriktad på personalförsörjningens alla labyrinter och därför borde självklart även olika typer av frivillig personal blivit föremål för ett inlägg. Tyvärr är det så att Sinuhe och hennes eller hans personal i skrivstugan till stor del saknar relevanta fakta om hur frivillig personal kan eller bör användas. med tanke på hur mycket annat som "flyter" låter det fullt rimligt att även ersättningar till frivillig personal varierar på ett sätt som inte kan sägas vara i överensstämmelse med bland annat förvaltningslagen Det handlar ju till syvende och sist om skattebetalarnas pengar.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 8. 6 maj 2015 11:02

  Nu måste jag säga att jag hajar till. "Ibland räknas vi som GSS/T" låter fullständigt felaktigt - man kan inte "räknas som" GSS/T utan att vara anställd som det. En sådan anställning ska alltid vara på minst 6 år. För mig låter detta som att en handläggare inte riktigt har koll på regelverket runt GSS/T.

  Din kommentar om rätten till ledighet är helt korrekt och kanske är något som Försvarsmakten borde driva mot regeringen.

  Intressant. Dessa kommentarer om frivillig personal (som inte har tecknat avtal om tjänstgöring i Försvarsmakten vad jag förstår) har varit en "ögonöppnare" och det känns verkligen som att detta är kvinnor och män som på något märkligt sätt behövs men ändå inte tillräckligt mycket för att omfattas av det generella systemet!

  Tack för din kommentar.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Herr Sinuhe.
   Du borde inte "haja till" när de olika avtalen som alla hänvisas till GSS/T avtalet kommer upp igen.

   Tittar du lite tillbaka i dina inläggs kommentarer har detta varit uppe flera gånger. Hemsidan för lediga tjänster är en källa till mer än en ögonöppnare.

   För att citera mig själv.
   "Gäller detta alla dessa som på hemsnickrade tolkningar av GSS/T-avtalet och liknande endast varit anställda en kort tid?
   Vakt och beredskap, sommarvikarier vid högvakt, anställda för enstaka kurser och liknande GSS/T-avtal?"

   Vad erbjuds på hemsidan?

   Visstidsanställning 4-8 år. (kallas GSS/T)
   Deltidsanställning med möjlighet att hoppa in vid sjukdom eller semester.(kallas GSS/T)
   Deltidsanställning med viss tjänstgöringstid.(kallas GSS/T)
   Tillsvidare tidsbegränsad anställning med 4-8 års kontrakt.(kallas GSS/T)
   Anställning enligt GSS-avtalet? (Oklart vad som menas)
   Anställning enligt Försvarsmaktens kollektivavtal. (oklart vad som menas)
   GSS/T med ett till tre dygns vakttjänstgöring i veckan och lagstadgad semester! (kallas GSS/T)
   m.m.

   Lite text ur gamla kommentarer.

   Hade för något år sedan en lång debatt med ett förband som vägrade förstå hur GSS/T-avtalet fungerade. De tog in individer på kurser och gav dem ett GSS/T-avtal som varade i max tre veckor. Liknande vid sommarvikarier, vaktjänst, m.m.

   Du kan själv förstå hur illa det blir när individen går in till sin arbetsgivare och visar upp GSS/T-avtalet och menar att han har rätt till ledighet för tre veckors kurs i fjällen. Under kursen, och endast under denna (tre veckor) är individen anställd på ett hemmasnickrat avtal som man kallar GSS/T.

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. "Tidvid soldat och snart läkare". Ja, det stavas så och återfinns som inlägg på FM hemsida.

   Radera
  2. Tillsvidare tidsbegränsad anställning!
   Underbart formulerat.

   Radera
  3. Jag noterar att man har ändrat rubriken till begriplig svenska och det står numera Tidvis.
   Bra på flera sätt.
   Bl.a.
   Man läser den här bloggen.
   Man är beredd att rätta till fel.

   Någon har dock ett grannlaga arbete med att utbilda handläggarna inom FM om vad som står i GSS/T-avtalet.

   En populär anställningsform från dagens lediga tjänster både inom och utom firman.
   "Deltidsanställning/Tidvis tjänstgörande (GSS/T)
   Tillsvidare tidsbegränsad anställning med 4-8 års kontrakt, 6 månaders provanställning tillämpas."

   Här finns ett utbildningsbehov:-)

   Jag kan undra hur många som redan är anställda enligt ovan?
   Hur många arbetsgivare är lurade att ge tjänstledigt enligt något som de anställda ej omfattas av?
   Hur många anställda är lurade på semesterledighet m.m.

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Ser fram emot herr Sinuhes inlägg angående rekrytering via hemsidan.

   Radera
  4. Jag tror att nästa blogginlägg blir om GSS/T-systemet, det verkar finnas klara behov en uppstramning. Tack teaterdirektören för att du pekade på hur myndigheten uttrycker sig!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 9. Håkan Lindberg16 maj 2015 kl. 20:19

  Låt Marinen och Flygvapnet hantera sina egna lednings- och logistikbehov anser jag då dessa skiljer sig från Arméns.
  Då saker kallas försvarsgrensgemensamma brukar det i allmänhet vara liktydigt med Armén och det är ett problem vi har har i dagens försvarsmakt.
  Ett problemområde där detta förhållande gäller är utbildning.
  Detta belyses på ett utmärkt sätt i Tidskrift i Sjöväsendet nr 1 2014 där ledamoten i KÖMS Kk Tomas Martinsson beskriver problematiken både träffande och underhållande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Denna blogg har tidigare argumenterat för ett återinförande av tre försvarsgrenar och anser fortfarande att det vore den bästa lösningen.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
 10. Sinuhe the Egyptian

  Hur ser det ut nu tre år efter din kommentar ovan...

  SvaraRadera