tisdag 28 april 2015

Regeringens försvarspolitiska proposition (2)

Det finns lite till i propositionen som är värt att kommentera sett ur ett personalförsörjningsperspektiv.

Låt mig börja med följande textavsnitt från sidan 69.

”Tillgänglighet i fredstid för deltagande i operationer eller övningsverksamhet kräver därför att kontraktsförbanden aktiveras. Kontraktsförbanden kan aktiveras efter beslut av Försvarsmakten och mobiliseras för intagande av höjd beredskap.”

Detta kan tolkas som ett välkommet klargörande. Det har inom HKV förekommit en diskussion om hur begreppen ”aktivering” respektive ”mobilisering” ska tolkas. Detta klargör regeringen nu genom att möjligen förtydliga att aktivering är en myndighetsintern åtgärd, medan mobilisering sker genom beslut av regeringen.  

Nu kommer vi till sidan 69-70.

”Hemvärnsförbanden ska vid intagande av höjd beredskap kunna verka med huvuddelen av förbandens styrka inom ett dygn. Efter beslut av regeringen eller Försvarsmakten om aktivering bör hemvärnsförbanden även i fredstid snabbt kunna lösa ålagda uppgifter inklusive stöd till samhället vid kris. Hemvärnsförbanden ska med delar kunna vara tillgängliga även utan särskilt beslut om aktivering, t.ex. för vissa bevakningsuppgifter eller stöd till samhället. Hemvärnsförbanden bemannas av officerare, specialistofficerare, gruppbefäl och soldater med hemvärnsavtal.”

Nu kan man tycka att det börjar svaja lite i stringensen. Plötsligt kan både regeringen och Försvarsmakten aktivera krigsförband.

Den senaste delen av avsnittet är dessvärre helt felaktigt. Hemvärnet bemannas enligt gällande förordning med a) hemvärnsmän, b) frivillig personal och c) anställda i Försvarsmakten som är krigsplacerade i hemvärnet.

Begreppen officer och specialistofficer är baserade på att den som det handlar om är antingen anställd som yrkesofficer eller som reservofficer. Om man inte uppfyller det ena av dessa två kriterier kan man inte sägas vara officer eller specialistofficer. Andelen yrkes- och reservofficerare i hemvärnsförbanden torde vara ganska lågt.

Man kan dock tolka avsnittet ovan som ännu ett sätt att markera att alla delar av Försvarsmakten är likadana och att alla bemannas av officerare, specialistofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän. 

Denna bloggs uppfattning är dock att så inte är fallet.  

Sedan kommer sidan 88.

”Krigsförbanden innehåller kontinuerligt tjänstgörande personal (yrkesofficerare och gruppbefäl, soldater och sjömän – GSS/K) och tidvis tjänstgörande personal (reservofficerare och gruppbefäl, soldater och sjömän – GSS/T). Därutöver finns i krigsförbanden krigsplacerade gruppbefäl, soldater och sjömän vilka inte har ett anställningsförhållande med Försvarsmakten men är fortsatt krigsplacerade. I krigsförbanden finns också civilanställda i Försvarsmakten vilka krigsplacerats.”

Denna formulering speglar inte den nuvarande personalförsörjningen korrekt. 

För det första är även en hemvärnsbataljon ett krigsförband och detta verkar skribenten ha glömt bort. Hemvärnet berörs dock på annat ställe i propositionen.

För det andra så är, som jag skrev i det första inlägget i ämnet, det inte alls så att det finns krigsplacerade gruppbefäl, soldater och sjömän som saknar ett anställningsförhållande. Det som författningsenligt finns är krigsplacerade totalförsvarspliktiga. Denna blogg vill värna om GSS-begreppet och dess koppling till en anställningsrelation och anser det vara oklokt att begreppet degenereras till GSS/P och andra nypåhittade förkortningar.

Vi går vidare till sidan 92.

”I december 2014 tillkännagav riksdagen för regeringen som sin mening vad försvarsutskottet anfört om att införa ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation liksom andra typer av incitament för vissa personalkategorier inom Försvarsmakten. Utskottet betonade vikten av att Försvarsmakten kan behålla sin personal och bedömer att alternativet till att inte behålla anställda soldater kontraktstiden ut är mycket dyrt. Utskottet anser vidare att för att öka viljan hos soldaterna att fullfölja sina kontraktstider bör ett system med tidsdelmål med ekonomisk kompensation, liksom andra typer av incitament, införas för en sådan personalkategori som kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän.”

Försvarsutskottet talar med kluven tunga och inte i överensstämmelse med gällande arbetsrätt på det statliga området.

Något ”kontrakt” har aldrig funnits och det är ur en pedagogisk synvinkel inte bra att regeringens egen proposition rör till begreppen.

Individen har en anställning som förtydligas i form av ett anställningsavtal. Något kontrakt finns inte, vilket även försvarsutskottet borde känna till!

Nu drar jag ett streck i skrivandet om denna proposition. Nilens vatten ser inbjudande ut och det ser ut att bli en trevlig kväll i hyddan vid dess strand. 

Regeringen vill nog väl med sin proposition (som trots allt är ett steg åt rätt håll) men det hade varit en styrka att dels följa sina egna författningar, dels låta någon med ”örnblick” läsa hela dokumentet. Kom till Egypten så hjälper Sinuhe och hans eller hennes medhjälpare gärna till.

GMY 

Sinuhe


4 kommentarer:

 1. Herr Sinuhe.

  Ju mer jag läser i denna "överenskommelse" ju mer blir jag övertygad om att den ska ses som ett dokument, vilket man är överens om, inget annat.

  Den är så virrig och spretig att jag inte kan se hur något av den skulle kunna förverkligas. Den är inte skriven för att förstås ordagrant. Det är nog mer ord som strävan, bör, i en framtid, kommande utredningsförslag o.s.v. som ska ge grunden för detta alster.

  Efter ha lyssnat på diverse uttalande efteråt, är jag inte ens övertygad om att de som är "överens" menar att de är "överens" om samma saker.

  Detta får nog ses som priset för att behålla DÖ vid liv och inte som en överenskommelse om försvarets inriktning.

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Vad menar du med att Nilens vatten ser inbjudande ut? Hoppas du inte menar bokstavligt? Jag har låtit mig befraktas två gånger på floden. De beskrivningar av allehanda hemskheter, stora som små, som befolkade vattnet är anledningen till min fråga;-)

  SvaraRadera
 2. Nja, det är ju en del av imagen, ursprungs-Sinuhe bodde ju i Teve vid Nilsens strand och den moderna Sinuhe ser sig som en efterföljare till honom. Boken är skriven av Mika Waltari och rekommenderas varmt!

  Denna blogg hade tidigare en faktaruta längst upp men den har Blogger lyckats ta bort och det verkar inte gå att sätta dit den igen.

  Faktarutor är som försvarspolitiska beslut - förgängliga!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Inte Teve utan Tebe! Och inte Nilsens strand utan Nilens!

   Radera
 3. Glädjer mig att du förfäktar för anställningen och anställningstiden till förmån för kontrakten och kontraktstiden som Försvarsmakten och dess personalstab hellre verkar vilja bekänna sig till. Alla underlag som Försvarsmakten producerar där det står kontrakt och kontraktstid istället för anställning och anställningstid gör att regeringskansliet, som mest kopierar det Försvarsmakten skriver, rimligen kan hållas ganska skadeslösa. Tyvärr förvånas ju alltid Försvarsmakten över det de får från regeringskansliet. Med få politiskt drivna undantag så får man ju som regel tillbaka det man själv skickat in...

  SvaraRadera