torsdag 23 april 2015

Flygstaben har återuppstått - hur är det med Arméstaben och Marinstaben?

På Försvarsmaktens hemsida ( http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2015/04/22/flygstabens-kommentarer-angaende-inslaget-i-tv-4/) kan man  läsa följande bland bloggarna:

"Flygstabens kommentarer angående inslaget i TV 4

Anmäl kommentarAV: 
 i Flygvapnet/luft
TV4 sände igår ett inslag angående JAS 39 Gripen med rubriken – ”Allvarliga brister tystas ner”. Detta är gravt missvisande.
För cirka en månad sedan begärde TV4 ut ”FlygDags” från 2010 och fram till idag. ”FlygDags” är en sammanställning av relevanta avvikelserapporter som ges ut av Flygstaben fyra gånger om året. Sammanställningen som är öppen är en väsentlig del av den öppna och förtroendeskapande flygsäkerhetskulturen inom Flygvapnet. Denna kultur är på många sätt unik i en internationell jämförelse etablerad sedan flera decennier tillbaka och har sitt signum i en väl etablerad kultur där ingen enskild medarbetare bestraffas för rapportering om egna misstag eller andra avvikelser. Denna förtroendefulla och öppna rapportering, som på intet sätt ”tystas ner”, är starkt bidragande till det goda flygsäkerhetsläge och låga haverifrekvens som Flygvapnet idag kan uppvisa.
JAS 39 är ett komplext tekniskt system som ständigt genomgår större eller mindre uppgraderingar, inte minst vad gäller systemets mjukvara. Det är bl.a. detta som innebär att systemet har stor utvecklingspotential under sin livstid. Detta i sin tur gör JAS 39 kostnadseffektivt för Försvarsmakten samt röner stort intresse på den internationella marknaden.
Den ständiga utvecklingen och succesiva införande av ny och utvecklad funktionalitet i JAS 39 systemet innebär att det understundom blir temporära tekniska begränsningar inom vissa delområden. Detta hanterar Flygvapnet, som vilken annan militär eller kommersiell flygoperatör som helst genom tillfälliga restriktioner. Dessa tillfälliga restriktioner syftar till att bibehålla den höga nivån på flygsäkerheten för att inte äventyra den för Flygvapnet, för andra aktörer i luftfartssystemet eller för tredje man. De brister TV4 redovisar är kända av Flygvapnet och hanteras enligt ovan nämnda tillfälliga och i sammanhanget begränsade restriktioner. Utbildnings- och övningsverksamhet har i huvudsak kunnat genomföras. Flygvapnet löser fortsatt och har över tiden löst alla uppgifter, inklusive incidentberedskap, som regeringen beslutat om.
Flygvapnets tillsynsmyndighet, den Militära Flygsäkerhetsinspektionen (FLYGI), har inte funnit anledning att rikta någon kritik mot hur Flygvapnet hanterar dessa tillfälliga restriktioner. I sin senaste rapportering skrev FLYGI bl.a:
”Flygsäkerhetsinspektörens (FSI) generella bedömning av flygsäkerhetsläget är att detta är godtagbart och utan tydliga negativa trender. I statistisk mening är det gott då haverifrekvensen under året 2014 är noll och antalet allvarliga tillbud är lågt. Vidare präglas verksamheten hos alla verksamhetsutövare av en hög ambitionsnivå i kombination med mycket kompetent personal.”
Sammantaget är JAS 39 ett effektivt och säkert system som löser ställda uppgifter och som Flygvapnet har stort förtroende för.
Flygstaben"

Ojdå, försvarsgrenarna har tydligen återuppstått. Eller finns det både en "Flygstab" och en "Flygtaktisk stab"?

Denna blogg har flera gånger förespråkat ett återinförande av försvarsgrenarna. Har det redan skett i smyg?

GMY

Sinuhe

4 kommentarer:

 1. Du får skicka med din mailadress

  SvaraRadera
 2. Flygvapnet visar vägen. Efter att ett centralt beslut förbjudit förbandsmuseer har nu C F 17 i stället invigt ett "traditionsrum" i kamratföreningens regi där flottiljens historia delvis finns bevarad. Se flygvapenbloggen. Kanske är det på samma sätt någon av det gamla FV:s kamratföreningar som tillhandahåller en "flygstab"? Det är ju lite motsträvigt förstås.

  SvaraRadera
 3. Herr Sinuhe.

  Du skall nog inte läsa det som står på hemsidan eller bloggarna så där bokstavligt!

  Jag uppfattar det som att man vänder sig till olika målgrupper i de olika inläggen.
  Detta verkar vara riktat till läsare i exportländer, nuvarande och kommande.

  Ofta är målgrupperna sådana som står väldigt långt från kunskaper om försvarsmakten. Ibland får jag uppfattningen att inläggen skrivs så att de kan tas upp för debatt på dagis eller liknande. Målgruppen förväntas i vissa fall att vara "nyss läskunnig" och helt ovetande om försvaret.

  Läser du inläggen med "en hink salt", öppet hjärta, livlig fantasi, överseende i allmänhet och speciellt för militära uttryck eller företeelser så går budskapet lättare att hem. Detta under förutsättning att det finns något budskap överhuvud taget;-)

  Du får tänka lite som en politiker.
  Det är viktigare att vi debatterar, skriver, blir eniga eller oeniga, gör inlägg i debatten o.s.v. än innehållet i det vi säger.
  Det viktigaste är att man säger något inte vad man säger.

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Det jag skriver om målgrupperna kan givetvis också spegla kunskapsnivån hos författarna till de olika inläggen.
  P.S. Ibland blir det så svårt att förstå att man helt enkelt får döpa om sakerna eller företeelserna till något annat som man begriper.
  Exempelvis GSS/T. Det var så svårt att förstå att dessa var anställda och skulle tjänstgöra tidvis så det fick bli deltidsanställda m.m.

  SvaraRadera