tisdag 21 april 2015

Försvarsuppgörelsen

Jag har tagit del av det dokument som beskriver uppgörelsen mellan vissa riksdagspartier och tänkte delge några snabba reflektioner.

Ur ett personalförsörjningsperspektiv så är det svårt att inte fastna för det faktum att det ska skapas en tillkommande manöverbataljon - en motoriserad sådan.

Detta faktum ger upphov till ett antal reflektioner.

För det första måste man fundera över vid vilket förband detta tillkommande krigsförband ska stationeras. Rent logiskt borde det vara så att bataljonen får sin hemvist på P 7, som ju redan äger den redan existerande bataljonen av samma typ. Innebär detta i så fall att detta regemente blir det första som kommer att äga tre manöverbataljoner? Eller ska den mekaniserade bataljonen flyttas till P 4 eller I 19?

För det andra finns det självklart ett stort frågetecken om materiel till denna bataljon. Det hade kanske tett sig mer logiskt att en av de mekaniserade bataljoner som ingår i förbandsreserven hade iståndsatts och alltså resulterat i en sjätte mekaniserad bataljon. Å andra sidan finns det säkert frågetecken rörande den reella materieltillgången för de fyra bataljonerna i förbandsreserven. Att köpa in 360:or till en tillkommande bataljon kommer att kosta stora pengar.

För det tredje (min viktigaste fråga) så tycker jag att man kan fundera hur en tillkommande bataljon ska personalförsörjas i en situation när personaluppfyllnaden i redan existerande krigsförband redan haltar betänkligt. En bataljon behöver cirka 800 yrkes- och reservofficerare samt anställda gruppbefäl och soldater. Var ska de komma från?

Generellt tror denna blogg att det finns mer att kräma ut ur reservofficerssystemet. Det finns cirka 6 300 reservofficerare anställda men antalet som har en befattning i ett krigsförband är betydligt mindre (och hemligt). Om Försvarsmakten kraftfullt tog tag i denna fråga och erbjöd kortare befattningsutbildningar skulle ett stort antal reservofficerare kunna krigsplaceras - inte som världsmästare i sin befattning men säkert tillräckligt bra för att åtminstone ge krigsförbandet personell styrfart. Tyvärr händer det ganska lite i denna fråga.

Till saken hör också att försvarsuppgörelsen faktiskt omnämner reservofficerssystemet. Tyvärr har man i sin analys missat den potential som finns bland redan existerande reservofficerare och pratar mer om behovet av nyutbildning.

Det handlar nog om både och.

GMY

Sinuhe

5 kommentarer:

 1. Ur personalförsörjningsperspektiv torde ju GSS/P vara högintressant. Hur ser du på det? /L.O

  SvaraRadera
 2. Hej

  Nja, akronymen GSS/P är ju bara ett nytt namn på krigsplacerade värnpliktiga och inget nytt egentligen. Dessutom har Försvarsmakten bestämt att "GSS" betyder "anställda gruppbefäl, soldater och sjömän" vilket motsäger hela iden med GSS/P.

  Skämt åsido så bör vi nog förbereda oss på ett ökat inslag av pliktpersonal i krigsförbanden. Min bedömning är att författningsstödet då behöver överses så att de män och kvinnor som tillförs krigsförbanden med plikten som grund får vettiga villkor.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 3. Kommer ej köpas in fler Patgb360. De 113 vi har kommer fördelas på de två bataljonerna och de "luckor" som då uppstår konmer tätas av andra fordon, bla tgb16 som frigörs från 7.bat. Kan sätta en månadslön på att den nya motoriserade bataljonen hamnar på LG. Samt att den lätta bataljonen hamnar på K 3. Arvet spelar roll!

  SvaraRadera
 4. Herr Sinuhe.

  Vi får nog vänta lite och se hur FM sorterar i alla de önskedrömmar som ryms i överenskommelsen. När prislapparna börjar dyka upp börjar leken "Vad ska bort"!

  Vi får inte glömma att den "ökning" vi nu talar om är knappt hälften av vad FM ansåg att man behövde för att hålla näsan över vattenytan och kunna genomföra IO14 före 2030. Nu gäller det att trampa vatten och göra sig av med sådant som tynger;-)

  När "vad ska bort" är klart så finns det ytterst lite pengar kvar till några som helst reformer.
  De mesta av önskningarna är dessutom tänkta att ske så långt fram att det inte går att greppa vare sig kostnader, personal eller annat.

  Sidan sju i överenskommelsen.

  "Samtliga stridsvagnar förbandsätts i de mekaniserade bataljonerna och i stridsgrupp Gotland."
  "Huvuddelen av arméförbanden organiseras för att kunna verka som två brigader i hög konfliktnivå mot en kvalificerad motståndare."

  Hur har man tänkt sig iståndsätta (RENO och REMO) de 120 strv 122 som finns, även om industrin hade haft resurserna, och till vilken kostnad och vad skall bort?
  Till detta tillkommer personal, utbildning, reservdelslager, tekniker, verkstäder m.m.
  SUCK!

  Vart den "nya" bataljonen hamnar beror väl på om placeringen blir politisk eller militär!

  Som vanligt får vi nog vänta och se vad som är ord och vad som är handling i "pressmeddelandet".

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Samtliga förband skall dessutom, enligt uppgörelsen, kunna användas mot en "kvalificerad motståndare". Här faller alltihop. Den summa som skulle behövas till detta är i flerahundramiljadersklassen;-)
  Ska detta gälla innan 2030 är summan ännu större och personalbristen mycket högre än dagens.

  P.S.2 Ur överenskommelsen, sidan nio.
  "Depåförbanden kompletteringsutbildar krigsförband som aktiveras eller mobiliseras."
  Ska bli spännande att följa bemanningen av dessa förband;-))

  SvaraRadera
 5. Herr teaterdirektör

  Kul att du fortfarande följer denna blogg!

  Jag håller med om att orden i uppgörelsen rimmar illa med de uppgifter och mål man lägger på Försvarsmakten. Ska uppgifterna innehållas måste det, som du skriver, till mycket stora tillskott för att bland annat omsätta och utöka luftvärnsförmåga, bataljons- och brigadartilleri, stridsvagnar, stridsfordon, pansarterrängbilar, sambandssystem med mera. Tyvärr är det nog så att den blygsamma ökningen inte alls ger den effekt som många tror.

  Jag delar din suck.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera