söndag 14 juni 2015

Rekrytering via Försvarsmaktens hemsida

Denna blogg har även förr haft stora betänkligheter rörande den verbala rappakalja som ibland kan hittas på en stor statlig myndighets hemsida. Det senaste blogginlägget i frågan finns här:


Sedan dess har egentligen ingenting blivit bättre, utan snarare ännu sämre.

För det första finns det på avdelningen ”Jobba här” två ingångar - en som heter ”lediga jobb” och en annan som heter ”för dig som redan är anställd”. Det som rör till det är dock att en övervägande del av platsannonserna finns på båda ställena, vilket verkar fullständigt ologiskt.

Bättre vore enligt min mening att göra en radikal omstrukturering så att det införs rubriker enligt nedan:

 1. Lediga befattningar för dig som redan är anställd i Försvarsmakten och som söker en ny tillsvidareplacering
 2. Lediga befattningar för reservofficerare som söker en tillkommande tidsbegränsad anställning
 3. Lediga befattningar för dig som söker en nyanställning nationellt
 4. Lediga befattningar för dig som söker en tidsbegränsad anställning i en internationell militär insats
 5. Lediga befattningar i hemvärnet
 6. Kurs- och seminarieanmälningar

Med en sådan mer finmaskig struktur så uppstår inte den totala sammanblandning som idag förekommer. Det kommer att bli lättare söka på rätt ställe.

Försvarsmakten samarbetar också med Arbetsförmedlingen och andra rekryteringsföretag. Det är i så fall platsannonser enligt punkterna 3 och 4 som ska skickas till dessas kanaler, inte platser enligt punkterna 1, 2, 5 och 6.

Att göra en ny struktur som är alltäckande och enkel är en utmaning i sig - som det ser ut nu är det mesta dock obegripligt. Kloka förslag mottages tacksamt så kanske bloggens läsare gemensamt kan ta fram ett bra förslag.

Det finns tyvärr även annat som det är svårt att inte ha synpunkter på. Det handlar om att en stor myndighets hemsida måste upprätthålla en viss kvalitet för att myndigheten ska verka seriös. Enligt min mening har Försvarsmakten in detta avseende en lång väg att gå.

Det grundläggande felet är att det lär finnas över 3 000 befattningshavare som själva kan formulera och lägga ut platsannonser - detta kan dessutom ske utan att någon central kvalitetsgranskning sker.

I Försvarsmaktens personalstruktur finns elva unika militära personalgrupper. Det finns också engagemangsformer i Försvarsmakten vilka saknas hos andra arbetsgivare (anställning för tidvis tjänstgöring, hemvärnsavtal, frivilligavtal etc.). Allt detta gör att det faktiskt är svårare att tydligt beskriva vad som söks samt hur ett kommande engagemang är tänkt att fungera.

Det som tyvärr ofta blir fel är bland annat att anställning för tidvis tjänstgöring uttrycks som ”deltidsanställning”, ”deltidstjänstgöring”, ”tidvis anställning” eller något annat tokigt. 

C LEDS har under 2013 beslutat att i kommunikativa sammanhang får begreppet ”deltidssoldat” användas i stället för GSS/T. Enligt denna bloggs åsikt har begreppet dock mycket lite i en platsannons att göra. ”Deltidsanställning” är ett arbetsrättsligt begrepp som inte har något med anställning som reservofficer eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman att göra. En platsannons ska vara korrekt formulerad.

Det är också ibland svårt att inte le när man ser hur den stackars sjunde manöverbataljonen hanteras och benämns. ”Livgardets 7.e bataljon” är en vanligt förekommande benämning men eftersom detta krigsförband är delat kan samma krigsförband också beskrivas som K 3:s 7. lätta skyttebataljon. Kan inte någon skapa ordning och reda?

Det är också så att det fortfarande ofta fattas befattningsnivåer i platsannonser, trots att det är beslutat att befattningsnivå alltid ska anges.

Förslag till lösning på det som relateras ovan är följande:
 • Omstrukturering av undergrupperna av platsannonser så att de blir mer finmaskiga.
 • Korrekturhandläggare införs på FM HRC så att alla platsannonser utan undantag måste godkännas av denne person.

Så här kan vi inte ha det.

GMY

Sinuhe


16 kommentarer:

 1. Hur skulle platsannonsen för korrekturhandläggaren se ut?

  ;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du, det är nog en extern nyanställning...;)

   Radera
 2. Fler befattningar på HRC tillsatta av ännu fler civila som inte har en aning om vad FM är - det blir det nog inte bättre av....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det handlar nog mer om att kompetens att förstå vårt personalförsörjningssystem än om vilken anställningsform individen har. Kunskap om svenska språket kan också vara en god sak.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 3. Sinuhe, att HRC ska granska allt - det leder till ännu mer ineffektivitet. En rekrytering från ax till limpa tar idag i bästa fall tre-fyra månader (plus ev uppsägningstid). Hur lång tid skulle det inte ta om HRC satt på knappen på fler beslut.

  Nä, inför standardmallar istället - där klåparen till chef får välja i rullistmenyer.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra idé men kostar nog miljoner, strukturen på Reach Mee har ju varit oförändrad sedan start och ingen verkar bry sig tyvärr.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 4. Håkan Lindberg15 juni 2015 kl. 19:29

  Skulle hellre se en indelning Marinen, Flygvapnet, Armén, Gemensamma förband, Hemvärn som rubriker på hemsidan eftersom jag fått uppfattningen att de som är intresserade söker i första hand efter om de vill jobba till sjöss/skärgård, med flygverksamhet eller vara i skogen.
  I andra hand verkar arbetsorten vara styrande. I vilket fall så tror jag en försvarsgrensindelning hade varit bra och sedan under dessa hittar men information om hur man blir officer eller sjöman/soldat, kontinuerligt eller tidvis.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra idé som bejakas "i princip", dessutom kanske enklare att genomföra!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 5. Gillar den övergripande indelningen i förslaget med följande ändring:

  "Lediga befattningar för dig som söker en tidsbegränsad anställning i en internationell militär insats". Här bör allt fr.o.m "för" t.o.m. "anställning" tas bort. Annars är kategorin för begränsad.

  I övrigt tycker även jag att det bör vara någon rullistfunktion när man skapar annonserna. Annars krävs det nästintill att man är lika påläst som du för att inte göra fel i sammanhanget.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rullistor är bra men jag är rädd för att det kommer att ta 18 år att införa ett sådant system...

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 6. Nästa steg kan vara att införa rutiner för att faktiskt svara på jobbansökningar som kommer in.

  Sökte i våras en GSS/T-tjänst som jag misstänkte annonserades ut av formella skäl, där tilltänkt individ redan fanns. Men efter den automatiska bekräftelsen att ansökan kommit fram har jag inte hört ett knyst. Oavsett om jag aldrig var aktuell pga ovanstående anledning, eller om jag inte uppfyllde alla krav (som jag inte förstod fullt ut) hade det varit trevligt (och PR-mässigt korrekt för en attraktiv arbetsgivare) att åtminstone få ett "tack, men nej tack", eller "tack, men inte just nu, sök gärna igen".

  Tyvärr har jag hört liknande berättelser från andra, så jag misstänker bristande rutiner snarare än sällsynta misstag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det du skriver är vad jag vet olagligt. En statlig myndighet måste svara på en ansökan. Mejla HR Direkt och fråga!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 7. Jag vill börja med att koppla på kommentaren från A2. Det verkar vara mer regel än undantag att sökande inte får svar eller inte kan nå handläggaren i annonsen.

  Jag vet egentligen inte vilket som är värst.
  FM anställer enligt de villkor som står i annonsen under lediga jobb!
  FM anställer enligt andra villkor än de som står i annonsen!

  Ytterst handlar det om trovärdighet. Att via reklambyråer basunera ut att man är landets bästa arbetsgivare när man inte ens kan formulera en platsannons är väl ändå att ta i!

  Vem som ska ta tag i problemet kan jag i nuläget inte se. FM är helt ointresserat. ("alla tjänar på detta", ett svar jag fått från en handläggare när jag påpekade idiotannonser)

  Facket, både det civila och militära verkar inte bry sig.
  JURS har hittills inte sagt något. Här kanske det behövs en rättslig prövning från någon arbetsgivare, som lurats av FM att bevilja en anställd ledigt på felaktiga grunder, för ett uppvaknande.

  Sedan kvarstår frågan var dessa underliga anställningsformer redovisas. Lurar FM det politiska systemet även här med trixande statistik;-)

  Hur svårt kan det vara att ta till sig den mycket korta och enkla lag som reglerar en anställning som GSS/T? Är FM inte bättre än så här?
  Rullist, ja men vem svarar på frågor utanför rullisten?

  Vem leder en stridsskjutning i framtiden? (Det är mycket mer text, lagar och bestämmelser att hålla reda på än att handlägga ett GSS/T-ärende)

  Avslutningsvis angående den sjunde bataljonen "Kan inte någon skapa ordning och reda?"
  Man kan börja med en enkel svensk grammatikkurs i när man skriver bataljon respektive bataljonen;-)

  Suck!

  Teaterdirektören.

  P.S. Tyvärr verkar det som det måste till en extern rekrytering. Förmågan verkar inte finnas inom FM;-(
  Ser dock en möjlighet för en "egyptisk" man som kan ha ett extraknäck som "deltidsanställd" HR-konsult;-)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tidvis tjänstgörande korrekturläsare menar du...;)

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 8. "Att via reklambyråer basunera ut att man är landets bästa arbetsgivare när man inte ens kan formulera en platsannons är väl ändå att ta i!"

  Om en propagandapamflett, som 95% av personalen kastar oläst i återvinningen kan utses till Sveriges bästa personaltidning, så kan väl vad som helst hända.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vilken är källan till att 95% kastar FF oläst i återvinningen?

   Radera