måndag 29 juni 2015

T-system 2.0

Det finns anledning att fundera i nya banor för att få riktig fart på t-systemet.

Denna blogg har ju tidigare redovisat att en övergång till att plikta in unga män och kvinnor till grundutbildning för att sedan krigsplacera dem inte kommer att ge resultat förrän runt år 2020. Det duger inte.

Vilka verktyg kan man alltså tänka sig att använda? Jag tror att det nu är dags att börja använda den "ekonomiska verktygslådan" mer offensivt än vad som diskuterats tidigare.

Mitt förslag nedan ska ses som ett komplement till en bättre och intressantare verksamhet; för t-personalen innebärande bra övningar med mera.

Det jag funderar över är ett system som skapar ekonomiskt mervärde för både t-personalen och deras andra arbetsgivare - de senare är inte minst viktiga. Förslaget från hyddan vid Nilens strand är följande.

 1. Inför ett skatteavdrag för t-personalen så att det blir mer pengar kvar i plånboken så länge man är krigsplacerad. Exakt utformning av ett sådant system kan man fundera över - extra grundavdrag kan vara en modell och är förmodligen den enklaste. Ett extra grundavdrag blir vad jag förstår också neutralt oberoende av vilken inkomst man har. All t-personal belönas alltså lika, oavsett civil lön. Grundavdraget bör vara substantiellt - låt oss säga 10 000 kr i månaden, vilka alltså blir skattefria. Enligt min åsikt är detta en bättre modell än att införa ett premiesystem. Premier har ju tyvärr en tråkig förmåga att försvinna i skatt.
 2. Inför en reducerad arbetsgivaravgift för t-personal så länge man är krigsplacerad. Den allmänna löneavgiften är för närvarande 10,15 %, av en total arbetsgivaravgift på 31,42 %. Ta bort den allmänna löneavgiften för krigsplacerad t-personal helt. Med förslaget reduceras alltså arbetsgivaravgiften med cirka en tredjedel, under förutsättning att individen är krigsplacerad. T-personalen blir mer intressant att anställa. Ett utrerat alternativ kan vara att ta bort arbetsgivaravgiften helt.
 3. Utöver ovanstående kan man också överväga att arbeta med pensionsinstrumentet, med extra statlig tjänstepension om man är krigsplacerad som reservofficer eller anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman.
Ovanstående förslag kan verka vara extraordinära, men Sverige står också inför en extraordinär situation där en snabb tillväxt med t-personal är den största enskilda utmaningen vad gäller personalförsörjning.

Vad tycker bloggens läsare? Vansinne eller lite nya tankar? Hur påverkas hemvärnet? Hur ska man få en balanserad men accelererad tillväxt?

GMY

Sinuhe

18 kommentarer:

 1. Spontan reaktion: Tilltalande tanke, borde ge önskat incitament både för enskild och arbetsgivare. Bedömer dock möjligheterna till införande som närmast noll: har väldigt svårt att tro att det skulle gå att få politisk acceptans för denna typ av skattereduceringar - tyvärr.

  Återkommer eventuellt efter mer funderande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tyvärr är det kanske som du skriver, men om detta ska vara en samhällsreform så måste även statsmakterna använda sina verktyg. Så har inte skett fram till nu.

   Sinuhe

   Radera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Hm.. och den andra halvan av förbandet som är krigsplacerad enligt pliktlagen ska ha förmåner för arbetsgivare och enskild enligt...?
  När GSS/T soldaten slutar och krigsplaceras på samma befattning enligt pliktlagen fås förmåner enligt...?

  Några av dina förslag har faktiskt varit uppe på bordet men eftersom de kostade pengar dog de omedelbart.
  Jag tror tyvärr att de dör av samma skäl den här gången också. Dessutom kan jag ju undra vem som skulle framförs dem?
  Ingen verkar ta problemet på allvar. Så länge FM hävdar att allt går enligt plan och organisationen utvecklas i den takt medel tillförs kommer inget att hända, tyvärr. Med detta tycks politikerna sig nöjas.
  Undertecknad och andra har påpekade systemets brister och föreslog handling till och med innan det infördes, så det kravet håller jag med om.

  Sedan tillkommer problemet med de som försvaret anställer som GSS/T under kortare tider utan krigsplacering? Förrådspersonal krigsplacerade inom HV och som GSS/T. De "deltidsanställda" som innehar en krigsplacering inom FM men inte där de jobbar? O.S.V.

  Man får nog börja med att inse problemet och först därefter kommer kanske förslag på lösning.
  Jämför gärna med dagens omvärldsbild där nästan alla verkar vara överens om allvaret men ingen vågar komma med förslag på lösning.
  Just nu är det ingen (ansvarig) som kräver eller kan se något behov av handling. Ja, jag vet, det finns antagligen ingen ansvarig så den frågan måste lösas först;-)

  SUCK!

  F.d. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är det som är grejen. Att göra t-systemet med attraktivt och tydligt så att bland annat krigsplacering som totalförsvarspliktig inskriven för vänplikt ter sig mindre attraktivt.

   Bloggens förslag ska inte kosta pengar för Försvarsmakten utan för samhället - reformen är en samhällsreform och det ter sig därför rimligt att det är samhället som bekostar de satsningar som visar sig nödvändiga. 2008 visste ju inte myndighetens personal hur olika komponenter skulle utvecklas.

   Beträffande GSS/T - det ska över huvud taget inte korttids-anställas några GSS/T. Den HR-chef som agerar i strid med GSS-lagen ska lagföras.

   Visst finns det frågetecken med förslaget, men de går att lösa, bara den politiska viljan finns.

   Sinuhe

   Radera
  2. På dagens hemsida från FM erbjuds GSS/T anställning från fyra år från ett förband från Haninge. Tror du på allvar att någon bryr sig och försöker stävja liknande som pågått i så många år?

   Ditt förslag spricker, enlig mig, på en del punkter.

   1. Det kostar pengar. Dessa är ingen idag villig att spendera.
   2. Den politiska viljan finns inte.
   3. Förståelsen av vad GSS/T är och skulle ha blivit är liten bland både politiker och militärer.
   4. Ingen var villig att agera när man hade chansen än mindre nu.
   5. FML hävdar att allt går enligt plan och är frid och fröjd. Då försvinner behovet av handling.
   6. En allmän trötthet över GSS/T gör att man känner andra trender som mer aktuella. (GSS/P?)

   GSS/T annonseras idag under rubriken "deltidsanställning" och soldaterna refereras till "deltidssoldater". Detta är olyckligt och kommer enligt mig att bidra till att GSS/T dör ut till förmån för något annat. Dessvärre verkar GSS/T konceptet blivit för svårt för FML att hantera.
   Tyvärr rådde herrarnas fria åkning när man sjösatte det hela, innan regler och styrningar fanns på plats. Detta lider FM av än idag.
   Suck!

   FM har dessutom betydligt värre och mer akut elände att ta tag i om man tittar sig omkring.

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  3. Jag delar dina åsikter om användandet av begreppet "deltidssoldater". det hade kanske varit bättre om man från början använt etiketten "soldat i reserven" eller något annat - nu är det en himla röra som gör att få utomstående begriper vad det är för erbjudande som finns. Försvarsmaktens platsannonser är ett bevis för att begreppscirkusen är i det närmaste total.

   Sinuhe

   Radera
 4. Är inte trenden snarare att vi inom något år har följade (i alla fall i armén och fv):

  GSS/P; under utbildning som sedan krigsplaceras och kallas in i samma omfattning som GSS/T övas idag.

  GSS/K; vissa specialister som kräver längre utbildning och praktik tex vissa tekniker. Till detta också hjälpinstruktörer (furirer och överfurirer) som nyttjas vid utbildningen av GSS/P ungefär på samma sätt som BFA förr i tiden.

  GSS/T; avskaffas som begrepp och kategori.

  Inom flottan är en större del GSS/K ombord på de fartyg som är rustade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns inget som heter GSS/P, utom i vissa dokument från regeringen (som inte läst sina egna förordningar). Det jag vill peka på med inlägget är att det finns outnyttjade verktyg för att få fart på t-systemet - för att slippa ovilliga män och kvinnor att göra grundutbildning med mera med totalförsvarsplikten som grund.

   BFA finns för övrigt kvar, fast det är ganska okänt.

   Sinuhe

   Radera
 5. Någongång kommer väl verkligheten ikapp personalförsörjningen till Försvarsmakten och kategorin GSS/T försvinner nästan helt. Några enstaka kommer säkert att vara intresserade av en anställning som GSS/T även i framtiden av personliga skäl.

  Vi kommer inte inom överskådlig tid, kanske aldrig, att få personellt och materiellt uppfyllda krigsförband som är välövade om vi inte radikalt förändrar personalförsörjningen och inför någon form av plikt igen.

  Krigsförbanden borde delas upp i stående krigsförband med GSS/K som har en anställningstid på högst sex (6) år och mobiliseringsförband med värnpliktiga upp till 47 år. Grundutbildning med plikt bör utgöra rekryteringsbasen för båda dessa typer där lämpliga värnpligtiga anställs i de stående förbanden när vakanser uppstår.

  Det är dags att göra bokslut medd GSS/T och sluta att slösa penningmedel på bortkastade rekryteringskampanjer, idiotiska skattekonstruktioner, orealistiska pensionsförslag och onödiga omställningspremier.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Din kommentar är åtminstone konsekvent...;)

   Denna blogg är bland annat till för att diskutera och komma med nya lösningar - din ord om "bortkastade rekryteringskampanjer, idiotiska skattekonstruktioner, orealistiska pensionsförslag och onödiga omställningspremier" är kanske inte riktigt i linje med hur vi som jobbar med bloggen vill att diskussionen bör föras.

   Men - alla kommentarer är välkomna!

   Sinuhe

   Radera
 6. GMU vs GU Ny.... 3 månader kontra 9-11 månader... rekrytförmåner i 3 månader och lön därefter vs 9-11 månader rekrytförmåner och först därefter lön...

  Undrar hur länge GU Ny överlever innan det anses ha kraschat pga av för svårrekryterat och för många avhopp under dom 9-11 månaderna...?
  Och därmed kommer alla GSS-kategorier ha floppat, K, T, P osv...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Militär grundutbildning kommer nog att överleva, men Försvarsmakten kommer sannolikt att ha svårare att rekrytera kvinnor samt några specifika målgrupper - åtminstone initialt.

   Hur menar du att GSS/K har floppat?

   Sinuhe

   Radera
  2. GSS/K har väl floppat så till vida att snittiden för anställning är 18 månader och inte sex år.

   Radera
  3. Inte alls, om man räknar in alla anställningar så ligger snittet runt fyra år. Betänk att möjligheten att vara anställd som GSS/K har bara funnits sedan 2010. Det har visat sig att det är vanligt att lämna anställningen som GSS/K ett tag för att sedan komma tillbaka - detta har inte systemet uppfattat korrekt förrän nyligen.

   Sinuhe

   Radera
 7. Denna bloggs läsare är då inga optimister...;)

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ha ha. Åtminstone inte de som kommenterar. :-)

   Radera
 8. Jag gillar ditt nytänk men tyvärr så är det nog för svårt att genomföra politiskt (både i riksdagen och FM). Det enklaste är nog att skruva upp lönen lite och lägga till en slags premie som man får efter X antal år som anställd. Jag tycker FM borde kunna ta sig råd att höja ingångslönen för GSS till 20 000 kr. Då står den inte stilla som den gjort i några år på 18 000 samt det ser bättre ut. Lite som att företag och butiker ofta skriver 99 kr istället för 100 kr så ser det bättre ut med en lön som börjar på siffran 2 istället för 1.

  Generellt så tycker jag begreppet "deltidssoldat" är bra och något jag själv har börjat använda mig av för att förklara mig engagemang i försvaret som hemvärnssoldat. Det blir lättare att förklara vad jag gör men blir det en lite längre diskussion så säger jag såklart att jag har kontrakt som hemvärnssoldat (även om jag har ett anställningsnummer på lönekuvertet...)

  Begreppet deltidssoldat måhända inte är korrekt att använda enligt nuvarande förordningar men det kan man väl ändra om man nu bestämt sig för att använda ordet.

  SvaraRadera