måndag 16 november 2015

Kommunikationsförslag

Som en motsats till det förra lite negativa inlägget följer här ett förslag som jag hoppas ska tas emot positivt.

Saken är den att Försvarsmaktens fokus sakta men säkert glider mer mot behålla-perspektivet och lite mindre på ren rekrytering. Det är också så att ett avancerat CRM-system håller på att sjösättas. Avsikten är att få ett modernt systemstöd för att underlätta och systematisera kontakten med bland annat sökande till militär grundutbildning. Jag har inga djupare kunskaper om CRM-systemet men tror att det faktiskt kan bli riktigt bra. Det finns också en helt ny avdelning på FM HRC (Relation & Kommunikation) som bland annat ska "ratta" utvecklingen och implementeringen av CRM-systemet.

I myndighetens  kommunikativa portfölj finns dock redan idag ett instrument, som enligt denna blogg kan användas mer offensivt. Det instrument jag talar om är Försvarets Forum.

En GSS, CVAT, YO eller RO som avslutar sin anställning i Försvarsmakten tappar omedelbart också Försvarets Forum. Jag har hört en mängd vittnesmål om hur abrupt detta upplevs - efter kanske 40 år i Försvarsmakten så klipps relationen över en dag. Det är ju också så att det införda veteranbegreppet i sig egentligen betyder att man även efter anställningen på något sätt räknas in i försvarsmaktsfamiljen - om än utan giltig anställning. 

Denna bloggs enkla förslag är att Försvarsmakten bör ändra regelverket rörande tilldelning av Försvarets Forum.  

Låt exempelvis tilldelningen fortsätta i två år efter det att anställningen avslutats. 

En sådan åtgärd skulle med stor sannolikhet öka personalflödet tillbaka till Försvarsmakten - det är ju lättare att "flöda tillbaka" om man har en bättre kunskap om Försvarsmakten. 

Förslaget omfattar också de som direktrekryterats för att tjänstgöra i en internationell militär insats. Dessa arbetstagare har ju under sin anställning möjligen (?) haft tilldelning av tidningen, men efter anställningens upphörande klipps banden. Detta är faktiskt individer som själva valt en tidsbegränsad anställning och vars relation med Försvarsmakten borde vara värd att vårda bättre än idag.

Slutligen så talas det numera mycket om Försvarsmaktens behov av ambassadörer. Det är faktiskt lättare att vara ambassadör om man har någorlunda aktuella kunskaper om det ämne som man ska vara ambassadör för.

GMY

Sinuhe

13 kommentarer:

 1. Jag som anställd i Försvarsmakten sedan lång tid tillbaka skulle vara mycket tacksam om jag slapp att bli tilldelad Försvarets forum - ett helt värdelöst alster.
  Tacka vet jag tiden när Arménytt, Marinnytt och Flygvapennytt var de anställdas tidningar - alltid späckade med intressanta och välskrivna artiklar inom respektive försvarsgrens område.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många delar nog din idé men nu har vi det vi har. För övrigt var MarinNytt inte alltid speciellt läsvärd.

   Sinuhe

   Radera
  2. Dessutom har vi avskaffat försvarsgrenarna (unikt i världen). Fast denna blogg har tidigare haft ett långt inlägg om att återinföra de tre försvarsgrenarna för att slippa PROD-INS-problematiken.

   Sinuhe

   Radera
 2. Hm.. öka återflödet till FM? Finns det ett sådant och hur ser det ut?

  Många är de, jag träffat, som absolut inte vill ha något att göra med Försvarsmakten och framför allt inte Försvarets Forum efter ha slutat sin anställning.

  Den så kallade kunskapen om försvarsmakten återspeglas väldigt dåligt i forumet jämfört med deras egna erfarenheter. Tidningen har fått många inte så smickrande namn under den korta tid den funnits. Den upplevs väl inte heller som en källa till kunskap om försvarsfrågor eller säkerhetspolitik.

  Jag upplever att mycket av det som beskrivs och berättas inte alls upplevs på samma sätt som de som verkligen deltagit i händelserna i reportagen/artiklarna.

  Då förfelar tyvärr ditt förslag sin andemening.

  Allt bottnar nog tyvärr att de nuvarande "ambassadörerna" inte gör sitt jobb på ett trovärdigt sätt.

  "Det är faktiskt lättare att vara ambassadör om man har någorlunda aktuella kunskaper om det ämne som man ska vara ambassadör för." Ja, så sant!

  Jag hör berättelser om personer som försökt bli GSS/T under lång tid (år) men handläggarna har "försvunnit", processen börjats om, handlingar inskickade i flera exemplar flera gånger, kallelser uteblivit och rena falsarier som information.
  Här finns nog anledning till självrannsakan och inte att förglömma de fantasifulla annonserna på hemsidan. Någon måste så småningom, i anställningsprocessen berätta för den sökande, att det som stod bara var bluff. Hur upplevs detta?

  Försvarsmakten kämpar med en fullständigt tom hopskrynklad pappmugg i fråga om trovärdighet och jag kan inte direkt se att Försvarets Forum, i sin nuvarande skepnad, skulle hjälp upp situationen.

  Här skulle nog en blandning mellan Officerstidningen och Värnpliktsnytt kunna vara ett alternativ. Jag menar rent redaktionellt, friskt, fritt från floskler och inflytande från FML.

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. För några dagar sedan träffade jag på ett gäng flickor/kvinnor som genomgick någon form av militär utbildning.
  "Fastna inte i bristerna" Citat ÖB, ur senaste Forumet användes flitigt under övningen.
  De hade på grund av brister i "basplattan" inte kunnat få ut uniform så de hade tilldelats något som såg ut som motoroverall.
  Varje gång de skulle kissa hördes "fastna inte i bristerna".
  Tack ÖB och Försvarets Forum för alla de skratt som citatet utlöste under den utbildningen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns ett mycket tydligt och mätbart återflöde till Försvarsmakten.

   Jag tror faktiskt inte att det primära fokuset för FF är att öka kunskapen om försvars- och säkerhetspolitik utan att det mer handlar om att bidra till att skapa en vi-anda.

   Visst finns det kritik mot FF - det finns det mot alla liknande alster. Denna blogg hoppas dock att redaktionen är lyhörd och kontinuerligt tar till sig kritik.

   Myndighetens hemsida är en annan femma - den delen som benämns "jobba här" kan förbättras. Det har denna blogg berört många gånger, med start i det inlägg som hette "Party på Livgardet".

   GSS/T-systemet - jovisst. Det finns utrymme för förbättringar och även där har denna blogg belyst både problematik och möjliga lösningar.

   Slutligen: att det inte finns personlig utrustning till vår personal är helt oacceptabelt.

   Sinuhe

   Radera
  2. Vore tacksam om du kunde klä återflödet i siffror och källa.

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera
  3. Jag har inte detta i huvudet här i tältet, men kolla exempelvis årsredovisningar och månadsrapporterna.

   Sinuhe

   Radera
  4. Det finns en tabell i årsredovisningen 2014 som anger ny- och återanställningar. Den är tyvärr inte delad så man kan se vad som är vad.
   Däremot kan man se att antalet ny- och återanställningar stadigt minskar.
   Summa ny- och återanställda kont tjänstgörande 2012, 3539 st och år 2014, 1904 st.
   Summa ny- och återanställda GSS/T 2012, 2685 st och år 2014, 1293 st.

   Man kan också utläsa att Hemvärnet nyrekryterade 2166 personer under 2014. Av dessa kom 35 från övriga förband.
   I gruppen "övriga förband" ingående personal som avgick under året var 2464 stycken.

   "Det finns ett mycket tydligt och mätbart återflöde till Försvarsmakten."
   Inte till hemvärnet i alla fall. 35 personer av 2166 ingångna avtal och med 2464 potentiella hemvärnssoldater är väl inget att skryta med?

   Hmm...Mätbart, ja men inte redovisat. Tydligt, nej ej redovisat.

   SUCK, har jag missat något?

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. En mening som fastnade i årsredovisningens bilaga 2 på sidan 24. Det handlar om rekrytering av GSS/T.

   "Vidare finns det andra skäl till varför en ökning av rekryteringen kompliceras ytterligare. Ett av skälen som väger tyngst är att det är bristande tillgänglighet på materiel."

   Lite kuslig läsning när man ständigt hör att allt går enligt plan:-((
   Ingår detta i planen?

   Radera
 3. Finns det ingen ruta i PRIO jag kan bocka i för att slippa få hem försvarets forum i brevlådan?

  SvaraRadera
 4. Tack Sinuhe för förslaget!
  Efter samtal med min närmaste chef kommer jag utreda kostnaderna för detta samt om det är tekniskt möjligt med det adressystem som ligger till grund för utskick av Försvarets forum. Resultatet kommer sedan föredras för t.f. InfoDir/InfoDir

  Bästa hälsningar,
  Dag Enander
  Redaktör, Försvarets forum

  SvaraRadera
  Svar
  1. Trevligt att INFOS både läser och är beredda att ta till sig förslag! Jag tror att den merkostnad som förslaget skulle innebära är marginell jämfört med nyttan.

   Å andra sidan finns det många vittnesmål om att personer som avslutat sin anställning erhåller FF flera år efter det att anställningen upphört....

   Tack för reaktionen!

   Sinuhe

   Radera
  2. Ingenting är omöjligt!
   Det finns de som erhållit sin lön i flera år efter de slutat inom FM. Å andra sidan finns det de som inte erhållit någon lön eller ersättning alls för arbetad tid!

   Så det mesta är bevisligen tekniskt möjligt;-)

   F.d. Teaterdirektören.

   Radera