söndag 22 november 2015

Använd t-personalen!

Försvarsmakten har en unik resurs i sin tidvis tjänstgörande personal (t-personalen): RO och GSS/T. Det är faktiskt så att ingen annan arbetsgivare har ett liknande system.

Tyvärr brister det avsevärt i användningen av denna unika resurs. Man kan utan vidare säga att reservofficerarna inte behandlats bra de senaste tio till femton åren, även om viss förbättring kan skönjas.

Det här inlägget ska dock handla om att Försvarsmakten som arbetsgivare behöver kasta bort skygglapparna  och inte konsekvent glömma alla dem som inte syns på sin arbetsplats varje dag. T-personalen är en unik resurs som arbetsgivaren också ska se som en resurs och inte som en belastning.

Ett bra exempel är den nu rådande situationen med väldiga migrantströmmar till vårt land. Migrationsverket går på knäna och har bett Försvarsmakten att ställa upp med personal (som inte ska syssla med myndighetsutövning utan med administration och logistik).

Försvarsmakten har också ställt upp med personal så tillvida att viss k-personal tillfälligt stödjer Migrationsverket.

Men varför tänkte inte Försvarsmakten utanför boxen och frågade sin t-personal? Av över 6 000 reservofficerare finns det säkert några som kan tänka sig att stödja statens mottagande av de stora volymer av människor som nu nu kommer till vårt land. Det totala antalet anställda för t-tjänstgöring nu är närmare 10 000 kvinnor och män - varför inte överväga att åtminstone fråga dem?

Genom att konsekvent missa de möjligheter som t-systemet kan ge så gör Försvarsmakten ett mindre bra arbete med att på ett klokt och kostnadseffektivt sätt använda personalens kompetens.

GMY

Sinuhe 

10 kommentarer:

 1. Min teori om att FM medvetet misstolkar/missförstår o.s.v. vad man själv beslutat om T-systemet är att man vill låta det dö sotdöden.

  När man medvetet missar den ena chansen efter den andra att kunna använda sig av anställningsformen.
  Konsekvent misslyckas med att formulera en riktig annons enligt lag och enligt bestämmelserna de själva tagit fram.
  Då visar man tydligt att man inte kan hantera varken RO eller GSS/T.

  När man pratar om dessa kategorier verkar det ibland som att man är helt ovetande om deras anställningsförhållande/skyldigheter och rättigheter.
  Då blir det också svårt att föra någon form av seriös debatt i frågan.
  Framför allt blir det väldigt svårt att se en resurs som man inte vet att man har:-(

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. "ett mindre bra arbete" är en god kandidat till årets understatement, alla kategorier!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är att Försvarsmakten har lämnat "frispel" till massor av individer att själva formulera och lägga ut platsannonser. Denna blogg har tidigare belyst det uppenbara behovet av en central kvalitetskontroll.

   T-systemet är komplicerat, men inte värre än att varje normalbegåvad personal efter en timmes inläsning borde kunna begripa det.

   Sinuhe

   Radera
 2. Samtidigt twittrar arméchefens adjutant:

  "Bara 2 av 7 reservofficerare som inställer sig till krigsförbandsövning - här finns förbättringsmöjligheter!"

  Så uppenbarligen finns det problem på bägge sidor av staketet.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Läs gärna bloggens tidigare inlägg om utvidgad plikt. Såhär kan vi självklart inte ha det. Det skulle dock vara intressant att ta del av den skriftliga kommunikationen mellan krigsförbandet och reservofficerarna. Har man haft konsensus, upprättat tjänstgöringsplan samt skickat tjänstgöringsorder?

   Sinuhe

   Radera
  2. Fast det kanske är tur att så få dyker upp. Om alla kommer på en gång kanske det blir uppenbart att kejsaren är naken (eller rättare sagt saknar kängor, uniform, vapen, fordon osv osv).

   Radera
  3. Att bara konstatera att "2 av 7" inte kommer duger inte.
   Frågan som borde besvarats är varför inte alla kommer?
   Här finns det nog saker att ta tag i.
   Har ärendet skötts enligt praxis så borde ingen vara förvånad eller upprörd över att RO inte kommer. Det borde vara känt sedan långt tidigare i processen.

   Tyvärr är nog den analysen förbihållen någon annan lite högre upp på stegen. Allt går ju enligt plan;-)

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Menar herr Sinuhe att läskunnig, normalbegåvad personal är en bristvara inom FM??

   Radera
  4. Det tråkigaste är nog att siffran om 2 av 7 har jag endast läst på bloggar och sociala media - inte i något dokument i HKV. En sådan brist bör ju resultera i åtgärder, exempelvis att ta reda på varför.

   Sinuhe

   Radera
 3. http://www.svd.se/forsvarets-stora-problem-unga-ratar-militaren

  SvaraRadera
 4. Jag kan se flera anledningar till att inte använda t-personal

  T-personalen är en resurs avsedd för att hantera behov som rör landets säkerhet, i första hand militärt. Det är inte en resurs som är avsedd för att göra andra (civila) myndigheters arbete åt dem eller lätta deras budget, de har alla möjligheter att själva hålla sig med liknande reserver eller upphandla extra resurser på öppna marknaden. Att använda den militära t-resursen för detta riskerar att undergräva möjligheten att rekrytera sådana i framtiden, inte minst eftersom tjänstgöring utanför avsedd ram riskerar problem med civila arbetsgivare.
  Varken hemvärn eller tillfälligt anställd personal i försvarsmakten är resurser som kan användas hur som helst, det måste göras med en viss respekt för deras civila liv och arbeten.
  Övriga myndigheter kan inte slimma sin egen personal och reserver till att knappt klara minimikraven för att sedan förvänta sig att försvarsmaktens reserver ska täcka upp i alla lägen. Om det hade varit en reell krissituation är en sak, men det här är en egenhändigt skapad situation där man trots att man varit insatt i problemets omfattning valt att mörka situationen i det längsta och inte skjuta till nödvändiga resurser eller ta nödvändiga beslut av rädsla för politiska komplikationer. T-personalen ska inte behöva ta smällen av det oansvariga beteendet från politiker och myndighetsföreträdare i sitt civila liv.
  Civil beredskap ska i första hand hantera civila problem, man ska inte kalla in hemvärn eller GSS/T för att sköta flyktingförläggningar, skotta snö mm. om det inte i ett akut läge finns risk för liv och hälsa och inte kan lösas med andra medel. Där är vi inte, det finns gott om civila resurser eller från bemanningsföretag som kan hyras in tillfälligt för att lösa samma behov. Det kostar givetvis pengar, men så är det att inte planera i förväg, då blir det dyrt så fort något ändras.

  SvaraRadera
 5. Vill bara förtydliga att "tillfälligt anställd personal i försvarsmakten" inte är detsamma som t-personal.
  T-personal har en flera år lång anställning med tidvis tjänstgörande inom FM.
  " 9 § Ett anställningsavtal ska omfatta minst sex år och högst
  åtta år."

  Läs gärna igenom den speciella lagen som reglerar detta.
  (Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.)

  ".. eftersom tjänstgöring utanför avsedd ram riskerar problem med civila arbetsgivare."

  Här regleras också när och hur information skall ges till arbetstagare och annan arbetsgivare.

  "14 § Försvarsmakten ska lämna skriftlig information till
  arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse.....

  "15 §
  Försvarsmakten ska i den utsträckning det är möjligt
  hålla en tidvis tjänstgörande arbetstagare informerad om
  planerad tjänstgöring.

  Senast tre månader före tjänstgöring ska Försvarsmakten
  informera arbetstagaren om tidpunkten för tjänstgöringens
  början, tjänstgöringens omfattning och var den ska ske. Informationen får lämnas senare om det finns särskilda skäl
  för det"
  Väldigt tydligt i paragraf 27!

  Har man informerat enligt lagen så bör allt vara tämligen glasklart och inget bör komma som någon större överraskning för någon. Notera dock "brasklapparna" i lagtexten. ...om särskilda skäl...i den utsträckning det är möjligt...och liknande. Dock bör den civila arbetsgivaren läst och förstått lagen!

  Rätten till hur ledigheten ska utformas från civil arbetsgivare är också noggrant reglerad.

  Exempelvis, "30 § En arbetstagare har rätt till hel ledighet från sin
  civila anställning för tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten
  enligt denna lag.
  Ledighet enligt första stycket får omfatta högst tolv månader
  i en följd."

  Även här finns en skrivning a la biskopen.

  "En arbetstagare har rätt till ledighet utöver det som följer
  av andra stycket om Försvarsmakten anser att det finns
  synnerliga skäl."

  Jag upprepar dock att detta inte är "tillfälligt anställd personal i försvarsmakten" utan anställda enligt ovanstående och deras anställning inte bara hanteras "med en viss respekt för deras civila liv och arbeten" utan regleras i lag.

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Sedan kan jag ha synpunkter på att FM skall stå för underhållning av typen vaktparader, orkesterspelningar och liknande. Dessa tjänster kan köpas in på den civila marknaden av de som vill tillhandahålla dem.

  P.S.2 När och hur hemvärnet får användas i civil tjänst är också reglerat enligt lag.

  SvaraRadera