måndag 21 december 2015

Artikeln i Svenska Dagbladet

Dagens nummer av SvD har följande artikel som berör Försvarsmaktens personalförsörjning:

http://www.svd.se/forsvaret-saknar-tusentals-soldater

Artikeln innebär i sak inget nytt - möjligen förutom det faktum att den också pekar på att det "fattas" yrkes- och reservofficerare.

Om vi börjar med tidvis tjänstgörande anställda gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/T) är det ingen hemlighet att införandet går trögt och att de mål som senast sattes upp i budgetunderlaget inte kommer att nås. Det är också så att en väsentlig del av de GSS/T som finns är före detta värnpliktiga, medan inflödet från GMU varit förhållandevis litet. Det hela har möjligen också accentuerats av att HKV valt att medvetet minska några kullar av GMU.

Hur den nu arbetande utredningen kan komma att påverka detta har jag ingen insyn i. Man kan dock på rimliga grunder anta att det kommer att införas ett pliktinslag även för militär grundutbildning - kanske någonting som baseras på att när man gjort rekryttestet så kan man inte undvika att genomgå utbildningen. Alternativt kan man tänka sig att pliktinslaget infaller tidigare eller senare. Att införa en obligatorisk mönstringsplikt för alla håller jag som uteslutet - Rekryteringsmyndigheten har inte kapacitet.

Försvarsmakten sägs dessutom ha kapacitetsproblem om man vill öka utbildningen till 7-8 000/år. 

Denna blogg har tidigare torgfört att det finns oanvända verktyg för att öka själva attraktiviteten runt en anställning som tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten. Det som vi pekade på var bland annat lägre statlig skatt för den enskilde samt även lägre arbetsgivaravgift för hennes eller hans huvudarbetsgivare. Man kan också överväga incitament i form av en förmånlig statlig tjänstepension. Allt går om viljan finns och statsmakterna anser att detta är viktigt. Att konstruera ett system är inte raketforskning. Av de verktyg som denna blogg skissat finns idag inga på plats.

Artikeln nämner också att det saknas reservofficerare. Med tanke på att ingen generell grundläggande utbildning för denna personalgrupp funnits i över tio år är bristerna inte överraskande. Rent konkret torde bristerna finnas bland tidvis tjänstgörande specialistofficerare, där behovet är stort och produktionen hitintills varit mycket begränsad. Här måste Försvarsmakten tänka i helt nya banor utifrån de tänkta målgruppernas drivkrafter.

Slutligen så fattas det också yrkesofficerare. Rent konkret är det främst officersprogrammet vid Försvarshögskolan som har mycket svårt att fylla platserna. Här har denna blogg inga konkreta förslag till förbättringar - det enda skulle i så fall vara att kanske överväga om alla kontinuerligt tjänstgörande officerare behöver genomgå officersprogrammet. Kan det inte finnas några arbetsområden där kravet på akademiskt synsätt i början av karriären kan undvaras? Det är ju faktiskt så att det finns möjligheter även för en lite äldre yrkesofficer att erhålla 180 högskolepoäng och ta en akademisk examen.

Jag vill slutligen passa på att önska alla läsare en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År! Bloggredaktionen har tidvis övervägt att sluta blogga, men stapplar vidare i vårt smala spår.

GMY

Sinuhe

12 kommentarer:

 1. Bra att politikerna nu tar tag i detta. Fast visst är det lite märkligt att de i försvarets ledning som förfäktade hårdast för yrkesförsvaret inte kan erkänna att det blev fel. Fast prestigen stoppar väl det antar jag.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag är inte säker på att det var FML som jobbade för den personalförsörjning vi har nu. Vad jag vet fanns det också starka strömningar inom regeringen som gick åt samma håll. Ska man hård-dra det hela så är inflödet lika stort nu som det var när vi hade plikten men alla är frivilliga. Den nya utmaningen är GSS/T.

   Sinuhe

   Radera
  2. Så här ser politikerna på hur det hela gick till:

   https://mobile.twitter.com/annikanc/status/678498667188363264/photo/1

   Varför skriver du "utmaning" när du menar problem?

   Radera
 2. Apropå akademiska yrkesofficerare vore ju en hädisk tanke att konvertera de reservoficerare med akademisk examen som i det civila har tagit fast anställning i FM räknas som fast anställda officerare... //Ndorop

  SvaraRadera
  Svar
  1. Intressant fråga. Jag har hört många yrkesofficerare i HKV säga samma sak. det går i många fall inte att bortse från det faktum att dessa reservofficerares militära bakgrund är en stor fördel i deras dagliga värv.

   Sinuhe

   Radera
 3. Det största skälet till de stora problemen med rekryteringen av GSS/T är enligt FM.
  "Ett av skälen som väger tyngst är att det är bristande tillgänglighet på materiel.
  Årsredovisningens bilaga 2 på sidan 24.
  Med den insikten kanske det vore klädsamt att erkänna problemen och börja i den ändan?

  Sedan vet jag inte att FM medvetet skulle beslutat dra ner på GMU. Varför? När flera GMU under detta och förra året blev inställda på grund av för få anmälda känns det lite avigt att dessutom medvetet dra in på kurserna?
  Vem har fattat detta beslut och motiveringen skulle vara intressant att höra.

  Jag kan ha missat det men det är väl den organisation som eventuellt skall vara klar 2018 som menas i artikeln? Den har ju vederbörande ansvarig deklarerat att det inte finns några problem att fylla och allt går enligt plan.
  På vissa ställen i landet är det till och med så att det blir övertalighet av alla de slag i organisationen enligt förslaget.

  Både från politiskt och militärt håll har tongångarna och flosklerna mer låtit som allt har gått över förväntan och ja, ni vet 14000 sökande till 3 platser och liknande. Numera är dessutom FM bättre än någonsin förr. Man skulle tro att de är hästskojare allihop;-)

  Tyvärr blir det nog så när man ser det som en utmaning och inte ett problem som dessvärre inte är nytt.

  Vad det gäller det tidigare inflödet så ströps det allt mer efter att pengarna saknades och hade inget med tillgång på soldatmaterial att göra. Det var en helt ekonomisk fråga som skulle åtgärdas och bli så mycket billigare och effektivare med den nya personalförsörjningen. Inte har du väl glömt herr Doppings väckelsemöten när vi rusade fram i tåget utan backspeglar?

  Materielberget som ingen vill tala om bedömer FM själva idag till ca 70 miljarder kronor. Även här förklarar vederbörande att allt går enlig plan och ser vi några problem med bristerna skall vi bortse från dem. Kan det blir mer strutslikt?

  Avslutningsvis togs beslutet om denna "nya organisation" i en omvärld helt annorlunda den nuvarande och därför bör man kanske tänka om och göra en uppdatering med hänsyn till verkligheten! Ja, jag vet att det brukar bli problem när verkligheten knackar på men det är ännu inte förbjudet att tänka efter före i det här landet!

  F.d. Teaterdirektören.

  P.S. Det är inte så länge sedan du kunde höra kommentarer som "reservare, vad skall vi med dem till". " Reservare i det nya insatsförsvaret behövs inte", och liknande. De tillhörde "vadmalsförsvaret" med de usla befälen och ännu usligare soldaterna.
  Ja, det är samma människor som nu hyllas till skyarna och nu ingår i det bästa försvaret någonsin. SUCK!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där med att det saknas "grejor" just till rekryter som ska anställas som GSS/T har jag nog missat. Alla rekryter har samma typ av "grejor" så argumentet behöver nog förklaras tydligare.

   Ja du, paradigmskiftet om reservofficerare är tydligt och totalt. Tänk så fel det kan bli ibland...;)

   Sinuhe

   Radera
  2. Hm...bristen på materiel är nog inte specifikt bara till blivande GSS/T utan mer allmän.
   Basplattan, du vet.
   Jag kan förstå att det blir svårt att rekrytera om man inte kan få fram detaljer som kängor, uniformer, övningsmateriel o.s.v.
   Även om ni numera skall bortse från dessa brister så ser jag ett pedagogiskt problem att förklara varför den blivande soldaten skall genomföra sin utbildning utan rätt utrustning!

   Detta är vad jag kunnat få fram genom lite luskande "på fältet".
   I försvarsmaktens årsredovisning står det bara enligt citatet och där preciseras inte vilka de materiella bristerna är. Kanske läge för lite korridorundersökning?

   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. Det är nog inte så enkelt som du säger, att alla soldater saknar samma saker, verkligheten säger något annat.

   Radera
 4. Avsaknaden av reservofficerare skulle lätt lösas genom att man tar kontakt med de reservofficerare som utbildats tidigare och faktiskt visar intresse för dem.
  Tyvärr har ju snarare idéerna gällande reservofficerare från försvaret varit "de ska vi absolut inte ha" och senast "reservofficerare ska vara semestervikarier för yrkesofficerare".
  Jag var tillfälligt aktiv som gss-t (är utbildad reservofficer) men såg tydligt att i princip alla befälspositioner var besatta av yrkesofficerare. Det borde vara tvärtom, gss-t bör ha endast reservofficerare då finns det ett underlag att rekrytera till.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fast det är sannolikt så att det som saknas i mängd är SO/T och det är inte självklart att dagens RO-kår utan vidare är byxade att bemanna befattningar avsedda för dessa. I vissa fall säkert men i de flesta fall inte utan omfattande omutbildning.

   Jag förstår inte hur du kunnat vara anställd som både GSS/T och RO? Varför? Och hur? En anställning som GSS/T FÅR INTE omfatta mindre än sex år. Har du mer information?

   Sinuhe?

   Radera
  2. Nu får jag nog nämna något som du anser dig redan vara klar med.

   Den kortaste GSS/T anställningen jag sett i försvarsmakten är två veckor.
   Anställning varade under en vinterkurs i fjällen!

   Jag har redan berättat för dig om att det finns sådana som varit anställda GSS/T under sin semester som GSS/K.
   Har du läst dessa annonser under åren kan du nog konstatera att i den mån anställningstiden anges är den inte sex år eller längre.

   Vaktsoldaterna i GBG var, om jag minns rätt, anställda som GSS/T i sexmånadersperioder.

   Läser du annonserna så kan nästan allt vara möjligt:-)


   F.d. Teaterdirektören.

   P.S. GOD JUL!

   Radera
  3. Att anställa någon som GSS/T för en kortare anställningstid än sex år OLAGLIGT. Så enkelt är det. Försvarsmaktens HR-chefer har tydligen ett utbildningsbehov.

   God Jul!

   Sinuhe

   Radera