onsdag 16 december 2015

Pensionsålder för yrkesofficerare

Yrkesofficerare (YO) har en unik möjlighet att gå i pension vid 61 års ålder. Denna omständighet tänkte jag beröra lite i detta inlägg.

PA 16 kan innebära att lite yngre YO kommer att tvingas arbeta lika länge som andra som är födda efter 1988. Officersförbundet har i sitt nyhetsbrev anmält att de inte är nöjda med detta utan vill ha lägre pensionsålder för alla sina medlemmar (om de är YO).

Den underliggande frågan är varför just anställningen som YO ska generera denna möjlighet? 

En hjärtkirurg har ingen särskild pensionsålder. Många andra hårt arbetande yrkesgrupper får knoga på till 65.

En mer rimlig ansats skulle vara att antalet internationella militära insatser ger en sänkning av pensionsåldern, för alla statligt anställda.

På min arbetsplats ser jag dagligen en stor mängd med YO som inte har deltagit i en enda internationell militär insats, men som ändå snart kan dra sig tillbaka. Deras kolleger är civilanställda med i många fall massor av internationella militära insatser i bagaget, men ingen sänkt pensionsålder som belöning för detta.

Det kan dock vara så att den lägre pensionsåldern inte är kopplad till deltagande i internationella militära insatser utan till att parterna i ett avtal kommit överens om det, kanske baserat på en förmodad återhållsamhet i framtida löneanspråk. Mot detta talar dock parallelliteten mellan lönesättning av O-respektive C-befattningar. Om O-befattningar har lite lägre lönenivåer på grund av kopplingen till lägre pensionsålder så slår ju detta direkt mot en mängd civilanställda. C- och O-befattningar har ju parallella lönenivåer om befattningen finns på samma nivå.

Jag släpper diskussionen nu och ser fram emot kreativa kommentarer!

GMY

Sinuhe

 

17 kommentarer:

 1. Blir en väldans massa missioner för de som dansar balett då? Med en pensionsålder på 44...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns undantag. Jag har inte sagt något annat. Men vad motiverar 61 år?

   Sinuhe

   Radera
 2. I armén finns i huvudsak krigsförband och relativt få "prodbefattningar". Om pensionsåldern höjs och nuvarande struktur bevaras så kommer inflödet av unga officerare begränsas och medelåldern höjas. Det är inte realistiskt att tro att vi ska bygga en försvarsmakt med chefer och stabsmedlemmar som är 61 år och ännu mindre realistiskt att göra det med 67 åringar./Arméofficer

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det som talar emot dig är att i princip alla ska krigsplaceras och att civilanställda inte omfattas av 61 års pensionsålder. Jag kan första att personal i "fältförband" ska ha en god fysisk prestationsförmåga, men kan inte lika lätt förstå varför yrkesofficerare i stabsbefattningar ska undantas med automatik.

   Radera
  2. Ja alla blir krigsplacerade! Men har du koll på i vilket krigsförband ("depån") och vilka krav dessa krigsförband har? Nej tänkte väl det. Att krigdplacera "alla" är en potemkinkuliss. Jag pratar för övrigt inte om stabsmedlemmar på HKV, jag avser officerare i bataljons- och brigadstaber samt regionala staber. Dessa kan inte jämföras med civilanställda. I armén på OrgE nivå finns inte så många kvar i regementsstaberna./Arméofficer

   Radera
 3. När min far gick i skolan (läs 60-70-tal) hade han en hel del lärare som var pensionerade militärer. Pensionsåldern var då 50 år.
  Vad grundades denna ålder på då?
  Det måste finnas en grund även till den relativt stora höjningen av senare pensionsålder till 61?

  Sedan tror jag att hjärtkirurgens pensionering/karriärväxling är ganska självmarkerande oavsett aktuell ålder:-)

  Pust!

  F.d. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min gympalärare i gymnasiet var en före detta regementsofficer, han fick gå i pension vid 50 för han hade inte blivit major.

   Däremot har jag faktiskt träffat hjärtkirurger som varit över 70 år gamla. I det jobbet spelar erfarenhet stor roll.

   Sinuhe

   Radera
 4. Mitt numera nästan obligatoriska P.S. försvann i cyberrymden!

  P.S. Till ovanstående kommentar.
  Vi får nog vänja oss vid att vi lever i en snabbt föränderlig värld och det som gällde 5 juli i år (citat herr Sinuhe" det finns inget som heter GSS/P..") kan vara förändrat lite senare. I dagens offtidning 2015-12-16)finns de där..
  Snart kanske annonsernas GSS/Ö hhh.. också dyker upp.

  SUCK!
  F.D. Teaterdirektören.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hoppas verkligen att utredningen inte tar upp "GSS/P" utan använder de av regeringen fastslagna begreppen...;=

   Sinuhe

   Radera
 5. Sinuhe !

  Med Din argumentation så är Du direktkvalificerad för en ledande befattning på Arbetsgivarverket.

  Vilken Försvarsmakt med :

  - Tillgänglighet
  - Trovärdighet
  - Tröskeleffekt
  - Tillsammans

  tror Du "möter alla hot" med 65-67 åringar ? Oaktat om dessa är i frontförbanden eller "låser" lönemedel som begränsar inflödet av 20-25 åringar !!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du hade inte så många argument för en lägre pensionsålder för yrkesofficerare?

   Det känns inte som att det med automatik är så stor skillnad mellan 61 och 65. I många stabsbefattningar är den fysiska prestationsförmågan av mindre vikt. Våra krigsplacerade civilanställda omfattas inte av någon sänkt pensionsålder.

   Sinuhe

   Radera
  2. Reciprokt med Dina bristande argument för höjd pensionsålder.

   GOD JUL

   Radera
  3. Vad är dina argument för 61 år för alla yrkesofficerare, oavsett befattning?

   God Jul till dig också! Gott nytt år också!

   Sinuhe

   Radera
  4. Till att börja med - If It ain't broken, don't fix it...

   Gott slut på strandkanten.

   Radera
  5. Bra skrivet - fast kanske inget argument för en nyfiken egyptier...;)

   Gott slut själv!

   Sinuhe

   Radera
 6. Som själv varande yrkesofficer med tankar på karriärväxling efter de senaste årens ständiga "utmaningar" funderar jag på om det inte finns en mellanväg att gå. Skulle man kunna tänka sig en lösning där en höjd pensionsålder för officerare accepteras, men där man i samma beslut också skapar fungerande vägar för karriärväxling till andra myndigheter som verkar ha ett behov av chefer på låg nivå, rutinerade handläggare med flera liknande befattningar. Jag tänker primärt på sådana verksamheter som gränspolis, tullverket med flera, där jag från utspel i media tycker mig förstå att det finns brist på just chefer på motsvarande plutonchefs/kompanichefsnivå och på handläggare för att bemanna kanslihusen. Polisens omstrukturering där man bytte civila handläggare mot uniformerad personal för att spara in "rader" (någon som känner igen fenomenet?) verkar ju inte heller ha blivit så lyckat, så jag skulle kunna tänka mig att karriärväxla in halvgamla officerare som mig själv på sådana tjänster där inte polisutbildning är ett absolut måste. Jag kan ju sitta och knappa i något annat datasystem lika gärna som jag sitter och knappar i PRIO, menar jag...

  God jul och Gott Nytt År!

  //Kn A

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har ett bra förslag och en kreativ inställning till frågan. Bejakas!

   Sinuhe

   Radera