söndag 6 februari 2011

Om galonering

Det är nog dags att börja diskutera om galonering - nämligen hur en kommande omgalonering skulle kunna tänkas gå till för att inte starta en ny storm liknande den som den internationella arbetsskyldigheten startade.

Själva införandet av tvåbefälssystemet skedde i enighet med Försvarsmaktens fyra fackliga organisationer. So far so good. Utbildning av blivande specialistofficerare startade till och med innan själva beslutet - detta fick dock en del negativa resultat i form av oklarheter om gradinplacering efter examen. Utbildningen har förlängts och är nu på 18 månader. Vad jag erfarit är kvalitén på "produkten" (det begrepp som FHS brukar använda för att benämna sina blivande fänrikar) i stort sett godtagbar. Den kortare utbildningen leder till rimlig kvalitet, även om det självklart alltid finns belackare som menar att några års utbildning ytterligare är nödvändigt.

Utbildningen sker i en takt som genererar cirka 300 kontinuerligt tjänstgörande spcialistofficerare (SO/K) om året. Till detta ska läggas de cirka 50 blivande tidvis tjänstgörande spcialistofficerare (SO/T) som utbildas på exakt samma sätt.

Problemet är att FMORG 14 innehåller en yrkesofficerskår med över 5 000 befattningar för SO/K!

Det krävs inget matematiskt geni för att inse att utbildningstakten inte kan fylla alla befattningar med "rätt" utbildade yrkesofficerare inom rimlig tid.

Försvarsmakten och dess chef står här inför ett synnerligen besvärligt vägval. Antingen så låter man allting vara som det är nu och nöjer sig med att specialistofficerare, "arméns ryggrad", under lång tid förblir sällsynt fågel på förbanden. Nuvarande kontinuerligt tjänstgörande officerare (OFF/K) inplaceras på befattningar som SO/K men utan krav på att befattningen nivå ska resultera i nya gradbeteckningar.  Denna mer passiva metod resulterar i att specialistofficerare under lång tid framåt kommer att vara sällsynta samt att det faktiska införandet och genomförandet av tvåbefälssystemet kommer att gå i ultrarapid.

Den mer aktiva modellen innebär att alla som placeras på en befattning för en specialistofficer ska bära gradbeteckning som motsvarar befattningen nivå. Inom parentes gäller detta även rätt många befattningar i HKV...

Om vi analyserar problemet sett ur ett kompetensperspektiv så blir det ännu svårare.

Om Försvarsmaktens inriktning är att alla dess officerare ska ha lägst kandidatexamen (180 hp) så resulterar det ju i att endast ett fåtal yrkesofficerare formellt sett "duger" till att besätta officersbefattningar. Å andra sidan är det egentligen lika illa med spcialistofficers-befattningarna:  Det är ju egentligen inte alls självklart att en officersexamen för 20 eller 30 år sedan innebär att individen är kompetent att besätta en befattning på nivån OR-7. Det gäller nämligen att komma ihåg att OR-7 (fanjunkare) är den normerande nivån. OR-8 och OR-9 ska vara sällsynta fåglar.

Dagens fråga: vad skulle DU lämna för råd till ÖB? Alternativ A = passiva metoden, alternativ B = aktiva metoden. Fundera gärna på just det Alexanderhugg som gör att reformen går att genomföra utan stora stormar.

GMY

Sinuhe

52 kommentarer:

 1. Å andra sidan, har du egentligen identifierat ett problem? Är det inte befattningar som har en befattningsbeskrivning som skall besättas? Att dessa befattningar har en lägsta grad som skall uppfyllas är väll självklart men den officer som blir placerad på en OR-rad kommer automatiskt att inte längre att planeras mot utbildning till Kapten och Major. Officeren kommer att planeras mot fackutbildningar.

  Så vad var egentligen problemet? Det kan aldrig vara så att man genom övergången ifrån OFF till SO skulle innebära att den tidigare OFF skulle stangera i löneutvecklingen?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 2. Jag tycker nog att det faktiskt är ett problem om införandet av en andra befälskår tar så lång tid att hela idén med reformen fuskas bort.

  Men du har en mycket klok "point", nämligen att det självklart måste vara tillåtet att vara "överkvalificerad" för en befattning. Frågan är bara om man därmed kan säga att en övlt automatiskt är "överkvalificerad" för en befattning på nivån OR-7? Är det inte så att han eller hon snarare är okvalificerad? Felkvalificerad? Jag tror att hela reformen blir helt fel om vi behåller ett synsätt som innebär att en officer med automatik är "bättre" än en specialistofficer.

  Vad tycker du (som alltid har kloka idéer): Alternativ A eller B?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 3. Jag tycker man skall skicka ett brev till berörda , gärna innan semestern, med två alternativ:

  Ja, jag vill bli fanjunkare oavsett vilka lönevillkor osv som gäller.
  Nej, jag väljer sparken.

  ÖB har provat detta förr med, enligt honom själv, gott resultat (åtminstone till 95%).

  Visst jag vet, man kan säga att detta är ett lågvattenmärke i debatten, men det är ju faktiskt tyvärr varken osannolikt eller osant!

  grdman

  SvaraRadera
 4. I regleringsbrevet för försvarsmakten 2011 anger regeringen att merparten av de vakanta OR-befattningarna skall besättas under innevarande år.

  Det är nog fler än du, Sinuhe, som ligger sömnlösa och funderar över hur det skall gå till.

  Bara lugn, strategin är redan klar, det kommer ett [illa formulerat] handbrev från myndighetschefen till alla OF i början av juli med ett erbjudande man inte kan avvisa...

  SvaraRadera
 5. Alla blir ju inte fanjunkare, några blir förvaltare eller regementsförvaltare...

  Jag inser att du skojar lite men frågan är faktiskt allvarlig. Tror du att införandet av en obligatorisk omgalonering skulle underlättas av att alla som omgalonerades blev det mot en HÖGRE nivå än den som befattningen egentligen har? Det hade ju faktiskt varit ett övergående problem eftersom militärer faktiskt också går i pension.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 6. Jajamänsan, alla SO/K-befattningarna KOMMER ju att bemannas. det finns ju inga andra befattningar.

  Frågan är bara om det ska resultera i en "kommenderad omgalonering", eller om det inte ska resultera i något alls.

  Ett nytt handbrev vore kul - framför allt om Posten återigen har slarvat bort några bokstäver...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Jag förordar alternativ A, den passiva metoden.
  Man behöver inte våldta personalen återigen, bara för att vissa befattningar bytt grad i listorna.

  SvaraRadera
 8. Cynisk - din röst är noterad! Mitt problem är att hjärta och hjärna kommer till helt olika slutsatser...;-)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 9. Jag förstår vitsen med införandet av tvåbefälssystemet men det var ingen självklarhet att enbefälssystemet skulle sakna specialister. För tio år sedan införde man fackprogramet just för att accentuera detta, man skulle få göra karriär på djupet. Men det var det första som fick agera budgetregulator.

  Införandet av specialistofficerarna verkar ju ha tillkommit för att dessa fackutbildningar då inte skall kunna sparas bort, det är ju specialister vi vill ha och då måste dessa få möjligheter att bli det. Att man kan korta utbildningstiden är ju en vinst vi gör oavsett grad på OR-raderna.

  Om vi leker med tanken att Försvarsmakten varit den perfekte arbetsgivaren de senaste tio åren istället för den som vill avveckla arbetsplatser och annat dumt beteende så tror jag att alternativ B inte mött något problem om man bara klarat ut meritvärdet på utbildningen och löneutvecklingen.

  Men som det är nu så tycker jag vi sitter mitt i båten. Förändringen kommer även om det tar lång tid. Det viktiga måste väll vara att vi kapat de initiala utbildningskostnaderna, vi kan placera in kompetent personal på rader.

  Graden markerar att man gått viss utbildning, jag tycker att det är lite viktigt att kunna visa det. Vi har trots allt bredare kompetens än SO men är den bättre? I bland är den bättre, i bland saknar den betydelse. Men skulle man acceptera alternativ A så måste det kombineras med att vi är behöriga att söka OF-tjänster på den grad man lämnade, skall vi då omgaloneras igen då?

  Nej, jag rekomenderar alternativ A då jag inte förstår vilka andra rationella skäl det finns för att genomföra reformen.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 10. Fort men fel, i mitt näst sista stycke ovan så menar jag naturligtvis Alternativ B.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 11. J.K Nilsson - man skulle kunna tro att du är pansarofficer/pansarspecialistofficer....;-)

  *L*

  Sinuhe

  SvaraRadera
 12. Bra att detta tas upp på ett mer konkret sätt. Det har varit ganska tyst om detta trots att många säkert funderar hur detta ska gå till.

  Vad gäller min röst så faller den på alt. A...ovanstående kommentatorer kan stå för mig med.

  /FLIR

  SvaraRadera
 13. Då har vi en A och en B. Min egen röst svajar kraftfullt men lutar trots allt mot B - regeringen har ju på något sätt beställt en tydlig FÖRÄNDRING och att bara byta befattningar med varandra är kanske inte det som avsågs...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 14. Jag rekomenderade ju A. Läs min kommentar ovan en gång till. ;-)

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 15. "Vi har trots allt bredare kompetens än SO..." Jag vet inget om din utbildning eller kompetens men vad jag vet är att de flesta officerare jag träffat/träffar som gått det tvååriga YOP och tagit examen som fänrik, utan undantag anser sig vara mer OF än OR.

  Detta finner jag märkligt då en 24 månaders utbildning inklusive praktik i mångt och mycket borde vara mer jämförbar med en 18 månaders utbildning till SO än vad den är med den 36 månader långa utbildningen som nu för tiden resulterar i graden fänrik och kategorin OF.
  Många verkar överskatta specialistofficersutbildningens specialisering och min poäng blir således att det är fel att per automatik kategorisera äldre officerare som OF.

  Bara för att man var kapten före 2008 betyder inte det att man är generalist. I dag finns tre officerskategorier: OF, OR och de äldre som bör placeras in i de tidigare kategorierna med hänsyn till kompetenser och utbildningar snarare än att de minsann varit både löjtnant och kapten.

  //Sjöingenjören

  SvaraRadera
 16. @Sjöingenjören
  I YOP-systemet genomförde de flesta förbanden 4 månaders Förberedande Officerskurs innan skolstart. Utöver det hade många inriktningar Fortsatt Befattningsutbildning Nivå 6 (FB6) eftersom 24 månader inte ansågs tillräckligt. FB6 kunde vara 30 veckor.
  Så det kan vara mer skillnad mellan OF och OR än man faktiskt tror.
  Trots det anser jag att du har rätt.

  SvaraRadera
 17. Sjöingenjörn. Med den nya treåriga utbildningen till OF så är tanken att man skall slippa dom där extra programen till Kapten och Major. Kapa ett år av dom där tre och stanna i graden Löjtnant så är det ju samma.

  Men jag hoppas verkligen att specialisterna läser in sig på djupet och blir specialister i sitt gebit så utbildningens längd är inte riktigt jämförbar om vi skall bedömma specialist/generalist.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 18. 30 veckor FB6, Cynisk. Vilka gick så länge?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 19. Jag anser att en specialist som utbildas i dag inte har högre kompetens (och militär allmänbildning) än en f.d. OHS/YOP-elev hade vid examen. Kursplanerna för SO talar där sitt tydliga språk.

  Specialist blir man (som jag ser det) först efter ett antal år i tjänst efter examen då man befäst och vidareutvecklat de från skolan (18mån) erhållna utbildningen.

  Jag förordar alt A, med motiveringen att man för systemets bästa bör dubbelbemanna vissa befattningar i listorna. Som exempel så skulle befattningarna (flottan) sonarbefäl och luftförsvarbefäl kunna vara listade som både OR6/7 och OF1 eftersom det både kan vara en specialistofficer, men även en instegsbefattning för OF-kategorin.

  SvaraRadera
 20. Kloka tankar där Skipper. Du vill inte utveckla tankarna på OF-1 och OR-6/7 på samma befattning?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 21. Varför ska man ändra på något som fungerar?

  Vi har redan idag "specialister" fast de råkar ha graden löjtnant eller kapten, kanske t.o.m. major. Nu ska det istället utbildas näst intill odugliga SO och den gamla "regementsofficeren" som har kunskap motsvarande "skrap på ytan".

  VAD blir bättre?

  Dessutom bygger hela vår ledningsfilosofi på uppdragstaktik och då krävs en helt annan förståelse för helheten. "Två nivåer" upp var väl ledordet förr d.v.s. plutonchefen ska ha förståelse för bataljonsnivån. Glöm att SO kommer att ha detta, och skulle det mot förmodan vara en TO som chef har denne inte ens förståelse för sin egen nivå.

  En bra sak kom ur FB 2000 var att man i efterföljande organisation satte in fänrikar som gruppchefer, eller så var tanken åtminstone. En i mina ögon alldeles lysande idé eftersom juniorerna fick börja från början och lära sig det praktiska.

  Ser man dessutom i ett större perspektiv så ger nuvarande system betydligt större handlingsfrihet den dag vi skulle behöva återta den skrotade försvarsförmågan eftersom utbildningsnivån som helhet är betydligt högre.

  Nu tror jag inte Sverker är så korkad att han sätter även andra foten i ett dragspel. Dessutom finns det ett farthinder på vägen - HUMORKUBEN.

  Det är bara att räkna antalet generaler, överstar och övningslöjtnanter - jämföra detta med de siffror som finns i kommande (anorektiska) IO 14 så inser man vad som kommer att hända. Den dag första översten i humorkuben syr fast sina förvaltarbeteckningar på uniformen byter jag gladeligen grad - men nu tror jag inte detta kommer att ske.

  Hur gärna humorkuben än vill så är det inte ens att tänka på att personalen där skulle få "fribrev" vid omgaloneringen - alltså hur många överstar och generaler som idag är redo att hugga av sig båda armarna för en befordran kommer att medverka till att de istället för eklöv kommer att bli underofficerare. Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut svaret....

  Fram tills nu har det ju gällt andra än en själv - men nu finns risken att man får pixknappar istället för eklöv - och det var ju inte tanken med alla sena nätter i humorkuben....

  Som sagt - Sverker sitter i rävsaxen. En omgalonering kommer att få Sverkers semesterhälsning att verka som en lätt sommarbris i jämförelse.

  Nu tror jag att "problemet" kommer att lösa sig självt. Inom två-fem år är värnplikten återinförd och nuvarande huvudlösa experiment förpassat dit det hör hemma.

  SvaraRadera
 22. @J.K

  Jag vet inte om jag var otydlig, men jag menade inte att de fysiskt skulle dubbelbemannas.

  Jag avsåg att vissa befattningar i ett förbands bemanninslista bör skrivas som antingen OR6/7 eller OF1, vilket skulle innebära att tjänsten kan bemannas av båda kategorierna beroende på tillgång/behov.

  SvaraRadera
 23. @Skipper

  Skillnaden på en OR6 och OR7 är visserligen inte fastställd (vilket är konstigt då det funnits OR6 sen 2008) men vad jag förstått finns det förslag på sju års tjänstgöring innan befordran till OR7 är aktuellt.
  Vad jag har sett finns det inga personallistor där det står OR6/7 och att ge en OF1 samma befattning som OR7 tycker åtminstone jag låter magstarkt.

  Sen undrar jag om du inte kan presentera den tydliga skillnaden mellan kursplanerna från SOU och OHS/YOP?

  //Sjöingenjören

  SvaraRadera
 24. Jag har sagt det förr och säger det igen. Det kan inte vara något annat än en tillräcklig kompetens att utföra de arbetsuppgifter som befattningen kräver som är det avgörande då insatsorganisationen ska bemannas. "Rätt utbildning" eller "rätt grad" innebär inte med automatik "rätt kompetens". Ha respekt för att stora reformer tar tid.

  SvaraRadera
 25. Nu måste jag ingripa.

  Enligt min information är det inte alls så att befordran från 1:e sergeant till fanjunkare ska ske efter "ett visst antal år". Befordran, för alla arbetstagare, sker när man går in i en ny befattning på en högre nivå. Det enda kända undantaget är befordran från fänrik till löjtnant, som sker tidsbundet delvis. Men - både fänrik och löjtnant är tjänstegrader på nivån OF-1.

  Två nivåer för samma befattning? Ursäkta mig men jag tror inte system PRIO tillåter det. Däremot så kan självklart individen vara överkvalificerad nivåmässigt. Rent statistiskt borde vi få se några överstar på OR-befattningar i HKV.

  Slutligen tror jag inte vi kan bara räkna antal terminer under den grundläggande officersutbildningen. Hela idén med kategorin specialistofficerare är just att de INTE ska vara generalister utan just fackmän och fack-kvinnor (?) inom sitt område. Något utrymme för större utflykter inom det kvasi-akademiska området "krigsvetenskap" finns inte. Däremot finns det gott om tid till utbildning inom grupps och plutons ram.

  Jag önskar mina läsare god natt.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 26. Skipper, jag menade hur det skulle komma sig att en SO rad också skulle innebära att en OF-1 kan ta den i framtiden. Har vi inte utbildat lite fel då?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 27. @JK

  Jag kan ta ett exempel från flottan, men man måste nog ha viss förståelse för systemet för att förstå vad jag menar.


  En förste officer (1.O) på en bevakningsbåt är planerad att vara OR6, och en fartygschef (FC)OR7.

  Två specialister med andra ord.

  Nu utbildas framförallt elever inom ramen för OP/TA att bli nautiker. Således kan det ibland finnas ett behov/vara lämpligt att låta en OF1 få några år som 1.O och kanske även FC på en bevakningsbåt innan han/hon går vidare i systemet.

  Flexibelt både för systemet och individen. Men det kanske är för mycket att begära?

  SvaraRadera
 28. Vad är en specialistofficer??

  Enligt Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion betecknas
  specialistofficeren som en individ med praktisk erfarenhet och
  kvalificerad yrkesutbildning samt med förmåga att hantera olika
  system och materielslag. Specialistofficeren ska enligt Försvarsmakten
  ha förmåga att samordna verksamhet på stridsteknisk och
  lägre taktisk nivå, likaså bör specialistofficeren kunna utbilda förband
  och personal. Slutmålet är enligt Försvarsmaktens planering
  en erfaren och kvalificerad yrkesman eller yrkeskvinna, lärare eller
  instruktör vid förband, funktionsföreträdare, stabsmedlem samt
  chef på stridsteknisk och lägre taktisk nivå.
  Specialistofficeren kommer att vara bärare av det institutionella
  minnet och verka för kontinuitet på förbanden. Enligt Försvarsmakten
  kan en erfaren specialistofficer med djup kompetens också
  tjänstgöra på högre taktisk, operativ och militärstrategisk nivå i
  rollen som stabsmedlem, funktionsföreträdare och expert.

  På PRIOraden för OR/X finns också en kompetensbeskrivning Y. Har man kompetens Y kan man alltså söka befattning X.
  En av lösningarna är då att man skickar OF på kompetenshöjande utbildning för att kunna komma i fråga för ORbefattningar. (Ja, det står så !!)

  Allt är oklart än så länge. Vi får dock hoppas att det inte blir som en av de första PP jag såg i ärendet.
  Där tog man helt enkelt kompetensinventeringens resultat och plockade in namn på raderna efter detta.

  Jag kan tänka mig att detta är anledningen till fackets bestörtning och kraftfulla uttalande!!(IRONI)

  "Officersförbundet anser att:
  - alla dagens anställda kan och ska användas för att bemanna kommande organisationer. Vidare att man så långt som möjligt inte ska placera personalen i förband som innebär att de måste flytta.
  - det viktigaste är att individen får en acceptabel placering och därmed har kvar sitt jobb. Med hänsyn till att den framtida officerskåren i övervägande grad består av specialistofficerare kommer en stor mängd av dagens officerare att placeras på specialistofficersbefattningar."
  (Omstruktureringsbilagan offtidningen)

  Som många andra frågor får man tyvärr olika svar beroende på vem man frågar och de som borde ha svaren svarar inte överhuvudtaget.
  Det enda man kan vara överens om är att det är bråttom.

  Här är ordern vi fått av vår arbetsgivare.

  "Personalförsörjning
  Myndighetens personalstruktur ska förändras så att den svarar mot det framtida reformerade försvarets behov. Försvarsmakten ska därvid intensifiera sina åtgärder för att nå en förbättrad ålders- och befälsstruktur bl.a. genom att underlätta yrkesväxling för officerare i syfte att åtgärda den ogynnsamma åldersstrukturen. Senast vid utgången av 2014 ska huvuddelen av förbanden i insatsorganisationen 2014 vara bemannade med rekryterad personal."
  (Regeringsbeslut nr 3)

  Vi får väl hoppas att "hugget" blir någorlunda snyggt men just nu befarar jag både blod, svett och tårar. Övertyga mig gärna om motsatsen!!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 29. @J.K Nilsson
  Jag är förvånad över att du är för en tvångsdegradering.
  Armétekniker, Sambandsofficerare och om jag inte missminner mig Ingenjörer hade 30 veckors FB6. 4+24+6=34 månaders utbildning.

  Men man ska inte titta bara på skillnad i utbildningslängd mellan OP och SOU utan även skillnad i innehåll. Bredd kontra djup.
  Givetvis ska man inte glömma att ingen av kategorierna är annat än grundutbildad vid examen och att det behövs mer utbildning, övning och träning.

  SvaraRadera
 30. Teaterdirektören

  Tack för långt inlägg. Styrningen från regeringen är glasklar - nästan. "Insatsorganisationen" består ju att krigsförbanden samt hemvärnsförbanden. Förmodligen menar regeringen dock "krigsförbanden" när man skriver om "insatsorganisationen". Hemvärnet är ju redan bemannat på frivillighetens grund.

  Styrningen är enligt min mening omöjlig att uppnå. Jag tror inte vi, med nuvarande tankar om "erbjudandet", kan rekrytera så många GSS/T som behövs för att ersätta krigsplacerade totalförsvarspliktiga.

  Samtidigt är det så att regeringen ibland slirar med orden så att det inte är självklart vad den menar. Att mot individens vilja krigsplacerare en individ är ju väsensskilt från att någon på frivillig bas accepterar en insatsbefattning i ett krigsförband. För tidvis tjänstgörande arbetstagare innebär ju en sådan acceptans att han eller hon också accepterar det planerade tjänstgöringsmönstret (upp till 20 % tjänstgöring under en åttaårsperiod).

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 31. Vad tror herrarna om tanken att man kombinerar en tvångsomgalonering med att individen hamnar på en högre nivå än vad befattningen egentligen kräver? I klartext betydligt fler förvaltare och kanske fanjunkare än vad själva befattningsstrukturen anger? Kanske rent utav också några hundra extra regements- och flottiljförvaltare?

  Bara en dum idé kanske. Alla ska ju gå i pension så småningom så obalansen blir ju övergående samtidigt som själva införandet går mycket snabbare än i alternativ A.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 32. SLOPA GRADSYSTEMET!
  När jag, nyligen, sade upp mig från FM så var jag löjtnant och kurschef på en gren i specialistofficersutbildningen. Under min senaste utlandstjänst var jag kapten och chef för en spaningsenhet. Vad är relevant? att jag var lt/kn? eller att jag var kurschef och spaningsenhetschef?

  Jag hävdar att graden spelat ut sin roll i ett modernt, flexibelt och dynamiskt försvar. Dagens försvar är inget av detta men det är inte min poäng med denna kommentar.
  Det räcker att man är officer och plutonchef, flygförare eller sonarbefäl. Graden speglar i vilket fall sällan kompetensen och det hindrar ofta att rätt man hamnar på rätt plats. Det är idag nästan omöjligt att en driven 35-åring blir regementschef. I Civila sammanhang kan en 35-årning chefa över ett betydligt större och komplexare företag än ett regemente.

  I en nära framtid ska alltså en driven instruktör hindras att bli plutonchef för att han har fel grad, tillhör fel officerskategori.

  När jag utbildade mig till officer i armén så såg den normerande karriärvägen ut på följande sätt; Truppinstruktör blev stf plutch därefter plutonchef. Ett fåtal gick vidare till att specialicera sig inom prickskytteri eller motortjänst och några satte tummen i spåret oh siktade på att bli skvadronchefer. Det var inte optimalt och även med detta system så var det sällan den dugligaste som gjorde karriär. Däremot så kände alla till bataljonens system åtminstone delvis ingående.

  Eftersom detta inte kommer genomföras så de närmsta tio åren så lägger jag min röst på alternativ B. Många officerare identifierar sig ohälsosamt mycket med sin grad och sitt yrke. Tyvärr tror jag det är dags att släppa det för organisationens bästa. Annars riskerar ledningsförhållanden återigen bli alltför otydliga. Än en gång - SLOPA GRADSYSTEMET.

  DGH

  SvaraRadera
 33. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 34. Jag förordar alternativ B med modifieringar.

  Förslag:
  141231 får OF som innehar OR befattning och inte har påbörjat nivåhöjande utbildning ny OR-grad utifrån befattningen man är placerad i.

  Detta skulle ge oss tid nog att ta till vara på de OF som bedöms som lämpliga att fortsätta en karriär som OF. Förslaget förutsätter att beslutet fattas i år eftersom tre år sannolikt är den minsta tiden som behövs för förbanden att hinna välja rätt personer och för individen att mentalt förbereda sig för en omställning.

  SvaraRadera
 35. Jag tycker faktiskt att tabeller och övriga beskrivningar av förbanden är glasklara i beslutet.

  Några exempel.

  "Den övervägande delen av arméstridskrafterna ska bemannas av personal som tjänstgör tidvis.

  Försvarsmakten ska planera för att uppsättandet av samtliga arméförband ska vara avslutad senast 2014.

  Huvuddelen av hemvärnet ska utvecklas mot mer kvalificerade nationella skyddsstyrkor. All personal i hemvärnet bör uppfylla kontraktens krav på tjänstgöring."

  "Senast vid utgången av 2014 ska vid beslut om höjd beredskap huvuddelen av insatsorganisationen vara tillgänglig inom några dagar."

  "Insatsorganisation 2014, m.m.
  Försvarsmakten ska senast till utgången av 2014 ha utvecklat en insatsorganisation och en förbandsreserv som framgår av tabellerna nedan."

  Sedan följer hela organisationen i tabellform.

  Vi har svarat med att ge stora klartecknet i guld, med emalj, ett antal gånger. ÖB uttalade lite tvekan i Sälen som nog passerade vår arbetsgivare utan större notis,
  Det är kanske dags att höja rösterna om vad vi kan tänkas orka med intill 2015.

  Brasklappen som finns i ordern äger tyvärr inte FM.
  "Inriktningen för insatsorganisation 2014 respektive personalförsörjning kan bara genomföras i den takt som ekonomin tillåter."

  Så länge vi inte indikerar något problem utlöser man nog inte detta.
  För är det något vi har gott om så är det problem. Omgraderingen är bara en av många saker som måste lösas snarast (läs under våren).

  I nuvarande takt och med de beslut som är tagna är det ytterst få saker i ordern vi kommer att kunna uppfylla!!
  Ska vi öka takten och börja fatta lite beslut eller ska vi anmäla vårt tillkortakommande snarast??
  Vi kan inte skylla på att vi inte har fått en klar och enkel order!

  Är det något vi inte förstår i ordern får vi väl be om ett klarläggande?
  "Försvarsmakten ska upprätthålla tillräcklig förmåga avseende luft- och sjölägesbild samt därtill kopplad stridsledning för att lösa ställda uppgifter."
  Detta är inte GLC/NOC men vad är det???

  Ursäkta stickspåret!

  Sammanfattat är det så att vi har meddelat vår arbetsgivare att vid utgången av 2014 har vi alla de listade förbanden med all personal och materiel. Dessutom är samtliga förband samövade och kan börja stå i beredskap!
  Så länge vi inte säger annat tror han och agerar efter detta!
  Frågan är bara när vi ska kliva fram med byxorna nere vid fötterna?
  Vem blir först? HRC? C...??
  Väntar några på att kunna gömma sig i en MDstab modell "NY"?


  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 36. Inga fler gradinflationer tack!

  SvaraRadera
 37. Idag känner jag mig föranledd att lisma lite. Ditt sätt att verkligen föra samtal med dem som kommenterar på din blogg är föredömligt.

  Nu till saken. I omgalloneringsfrågan har Försvarsmakten ett bra tillfälle att få till ett rejält dubbelfel.

  #1. Genomför Basorg 2013 som planerat. Blekinge Läns Tidning beskriver konsekvenserna för marinens del.

  http://www.blt.se/nyheter/karlskrona/article2259826.ece

  Hur många tjänster som skall bort i armén och FV och andra ställen vet jag ej, men det finns det säkert någon som vet. Enligt samma tidning så verkar det emellertid som att man börjat att besinna sig.

  http://www.blt.se/nyheter/karlskrona/forsvaret-backar-om-neddragningar(2268590).gm#

  Sparar vi inte in på personalen i enlighet med HKV förslag, måste pengarna nog hittas någon annanstans.

  #2. Efter genomförda personalneddragningar enligt ovan, föreslår jag att officerskåren omgalloneras för att bli av med ytterligare folk.

  Vårt ekonomiska system bygger på att individen handlar rationellt utifrån sina egna behov och önskemål, d.v.s. agerar själviskt i någon mening. Tanken bakom är - och den erfarenhet som finns - talar för att helheten (samhället) tjänar på ett sådant förhållningssätt även om just FM förlorar.

  De flesta av oss strävar efter att bli det man har kapacitet och förmåga att bli och en omgallonering tolkas nog inte som ett fall framåt i karriären av särskilt många. Återstår att göra karriär någon annanstans.

  Det som Basorg-reformen lämnar kvar av personella resurser tar nog omgalloneringen tull på. Kombinerat med tidigare agerande kring den internationella arbetsskyldigheten blir nog det ackumulerade och sammantagna intrycket att det finns ställen där den enskilde får mer uppskattning för sina insatser än i Försvarsmakten.

  Något egentligt Alexanderhugg är svårt att finna. Med de värden man stoppat in i den stora ekvationen vad gäller motivation hos personalen, så har jag svårt att finna att resultatet vid en uträkning inte blir X=0 eller nära noll. Hur kul är det egentligen, det som händer?

  Salestrand har kommenterat personalens oro: "Oron, som ledningen uppfattar det, kommer till uttryck genom frågor om förändringstakten, hur organisationen ska se ut, vart Försvarsmakten är på väg, eventuell omgalonering, brist på materiel/utrustning samt frågor kring personalförsörjningens delar. Det är frågor som ledningen tar på stort allvar och är bland annat föremål för diskussion vid tidigare och kommande ÖB chefsmöten".

  Egentligen är väl detta frågor som borde oroa fler än personalen på förbandsnivån. Problemet är inte oron, problemen är problemet och det är nog här någonstans som jag skulle sätta in mitt Alexandershugg.

  SvaraRadera
 38. @ Anonym 14.40

  Klipp ur Helsingborgs Dagblad idag.

  "Oslo. Det norska försvaret vill i ett försök att få ner kostnaderna degradera runt 1 300 höga officerare, skriver Dagsavisen. Lägre rang ger lägre lön, resonerar försvaret. Rådbråkning av en hel yrkesgrupp, menar Norges officersförbund.

  Förslaget ska ses över under februari som ett av försöken att spara 110 miljoner norska kronor."

  Det är bara att vänta och se!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 39. Teaterdirektören, det är lugnt. Enligt Nationalencyklopedin börjar Högre Officer att räknas fr.o.m majors grad.

  SvaraRadera
 40. Kamrater, tyvärr verkar det inte bli något Alexanderhugg...

  Kan det vara så att ett rimligt beslut av vår chef är att inplacering på en SO-befattning innebär omgalonering av den individen som sitter på befattningen senast 2014-12-31?
  Paketet bör då självklart kombineras mer kompetenshöjande åtgärder för att understryka "fackmannaprofilen".
  Lönen påverkar inte.
  Inplacering i högre SO-nivå än den generiska kan övervägas.

  ...nåt sånt kanske? Acceptabelt?

  Vad gäller olika versioner av basorganisationen (varför i hela friden kan det inte få heta GRO igen?) så verkar det finnas en viss flexibilitet inom FML. Problemet är väl bara att något annat måste bort.

  Vad ska bort då? För mig är valet enkelt. Blackhawk går fetbort, framför allt om hkp 14 OCKSÅ ska tillföras.

  L10 går nog också fetbort. Tyvärr. ETT specialbyggt fartyg, specificerad av INS och FMV ger mig skälvan.

  Tyvärr går hela Visby-systemet också fetbort. Jag tror inte att det finns på kartan att ta fram de pengar som behövs för att dessa stora motorbåtar ska bli förvandlade till stridsfartyg.

  Stående bataljoner ur specialtruppslagen går också bort, sedan kan "förmågebreddskramarna" få säga vad de vill.

  ...fast nu måste jag väl snart stänga bloggen och skaffa en bombhund...;-)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 41. Sinuhe,

  MYT

  Du har i alla fall fördelat gracerna jämnt ;-)

  Nog tycker jag att du plockat bort lite väl mycket m a a omgalloneringen. Den var väl egentligen inte avsedd som sparbössa. Tror jag.

  SvaraRadera
 42. För inte allt för länge sedan utbildade FHS specialister, som fick en uggla som utbildningstecken att bära på uniformen.

  Detta för att visa att de ägde djupa fackkunskaper, men inte hade genomgått den chefsutbildning som gav förmågan att leda förband av bataljonsstorlek i krig.

  Den mjukaste av mjuka lösningar vore att åtminstone två tredjedelar av dagens tusen överstelöjtnanter tilldelades en uggla för att indikera att de inte aspirerade på befordran till general utan istället nöjde sig med att bli duktiga inom något enskilt fackområde.

  Uggelprydda skulle inte kunna kräva fortsatt kontinuerlig kompetensutveckling i form av en strid stöm av nya befattningar och kommenderingar. De skulle bara i all enkelhet göra sitt jobb.

  SvaraRadera
 43. För att klara upp ett och annat. Jag accepterar men inte utan strid att omgaloneras/degraderas om det sker med förbilden som internationell skyldighet,

  Jag accepterar utan knot omgaloneringen om ett antal vilkor är uppfyllda, jag tror jag beskrev dessa vilkor tidigaare.

  Däremot anser jag att den bästa lösningen är att sitta stilla och låta tiden verka ut.

  För mig personligen är det ett liten styng av prestige i frågan. Jag är utbildad officer och har en examen som officer och senare utnämningar. Jag har inte den fördjupade grundutbildningen det innebär att vara specialistofficer, hoppas jag. Att vara specialist innebär ett ansvar som man skall vara utbildad ifrån början till. Vi som utbildades i det äldre NBO skulle vara generalister och senare få den fördjupade utbildningen men hur har det egentligen sett ut? Skall våra nyutbildade (och förhoppningsvis välutbildade) serganter och senare fanjunkare då acceptera att vi äldre glider in och stjäl den kåranda och prestige som dom utvecklar?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 44. @ Sinuhe
  "Inplacering i högre SO-nivå än den generiska kan övervägas."

  Det skulle vara ett mycket dumt beslut att ge en högre SO-nivå. Då känns det som att hela omgaloneringen var helt i onödan. Det skulle dessutom rubba balansen i hela systemet. Inplacering ska uteslutande ske utifrån vilken grad det är på befattningen man tillträder/innehar. Detta förutsätter dock att alla befattningar får relevanta grader. Det spretar lite i nuläget.

  "Stående bataljoner ur specialtruppslagen går också bort, sedan kan "förmågebreddskramarna" få säga vad de vill."

  Detta verkar vara din käpphäst. Det skulle vara intressant med ett separat inlägg om hur du motiverar detta. Som jag själv tidigare uttryckt så tycker jag att du är ute och cyklar här. Funktionsförbanden kommer förvisso aldrig att bli insatta i helbataljon men huvuddelen av de ingående modulerna (omfattning varierar mellan funktionerna) har nyttjats, nyttjas eller kommer att nyttjas internationellt. Utbildningstiderna är generellt sett avsevärt längre än vid manöverförbanden och därav är det befogat att de är kontrakterade. Kanske t.o.m. i större utsträckning än manöverförbanden. Nu handlar det inte om antingen eller utan om att hitta en lämplig balans kopplad till våra insatser.

  SvaraRadera
 45. Jag ville bara vara kreativ. OM det är så att det kan underlätta för ÖB att införa tvåbefälssystemet fullt ut kan det vara värt ett bondeoffer. Å andra sidan ska man inte glömma att OM reformen införs "rakt av" så innebär det att den övervägande majoriteten av alla yrkesofficerare kommer att dyka upp, samma måndag, med nya gradbeteckningar. Dramatiken torde vara ganska liten en vecka senare.

  Mitt resonemang om specialtruppslagen är självklart inte alls ägnat åt nedvärdera just dem. Min tanke är bara att, i en situation där det kan bli svårt att ge manöverbataljonerna en vettig insatsfrekvens, man kanske måste vara beredd att ompröva delar av den grundläggande planeringen.

  Specialtruppslagen ska ju delas upp i modulära kompanienheter, vilket innebär att det faktiskt inte är lika besvärligt att hela ingenjörbataljonen inte består av kontinuerligt tjänstgörande personal. Ett "stående kompani" kommer ju minst att finnas.

  Sedan förstår jag inte ditt näst sista stycke - är det så att vi är överens att specialtruppslagen primärt bör vara kontraktsförband?

  Jag tror faktiskt att den självklara balansen kommer att ge sig, allt eftersom "efterfrågan" styr utbudet.

  Tack för kommentaren!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 46. J.K. Nilsson

  Jag tror det var lite grann det jag skrev tidigare - att innan man blir specialistofficer så måste man rimligen genomgå validering samt kompetensutveckling. Annars tappar reformen all cred tycker jag. Nuvarande regelverk i FM PersI är nog lite svajigt i det avseendet...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 47. Tror inte att vi är överens. Kontrakterad = stående förband.

  SvaraRadera
 48. Numera fullt medveten om att jag blandade ihop begreppet "kontinuerligt" och "kontrakterad".

  Jag ger mig. Jag hade fel.

  SvaraRadera
 49. CS...*L*...jag skulle just gå in och fråga igen när jag såg ditt andra svar. Alles klar!

  Eller inte riktigt kanske...

  Stående förband ska ha minst 65 % kontinuerligt tjänstgörande personal - men det behöver inte vara 100 %.

  Kontraktsförband ska ha minst 65 % tidvis tjänstgörande personal - men det behöver inte vara 100 %.

  Begreppet "kontrakterad" togs bort eftersom den tidvis tjänstgörande personalen också ska vara anställda. Då blir begreppet helt fel.

  Å andra sidan kan man fundera på varför det då heter "kontraktsförband"? Under 30-åriga kriget var många regementen faktiskt kontraktsförband, det vill säga översten "ägde" sitt regemente och hyrde ut det, i ett kontrakt, till villig konung, kurfurste eller kejsare.

  Bättre namn efterlyses. Beredskapsförband? Reservförband? Mobiliseringsförband?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 50. Beredskapsförband låter som ett rimligt namn med hänsyn till att utformning påminner om våra tidigare beredskapsförband (IA, EN osv.). Problemet blir att de inte uteslutande använd för beredskapsuppdrag utan framförallt mot planerade insatser. Då fungerar inte namnet alls. Alla de tre förslagen du har ger dessutom en känsla av B-lag. Tidvis tjänstgörande förband kanske är det bästa trots allt. Måste bara nöta in det.


  "Stående förband ska ha minst 65 % kontinuerligt tjänstgörande personal - men det behöver inte vara 100 %.

  Kontraktsförband ska ha minst 65 % tidvis tjänstgörande personal - men det behöver inte vara 100 %."

  Det var ny information för mig. Varje dag lär man sig något nytt. Förmodar att man beräknar på bataljonsnivå när det gäller procentsatserna.

  SvaraRadera
 51. Jag tror man räknar på nivån "krigsförband", det vill säga förband som särredovisas i IO 14. Bataljonsnivån är helt klart en sådan nivå.

  Vad sägs om "reguljära förband" i stället för "kontraktsförband"? "Reguljär" betyder ju helt enkelt "vanlig" - jämför reguljär bensin kontra premium.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 52. Trident, du är bar för mycket. Skaffa dig ett liv istället.

  SvaraRadera