tisdag 15 februari 2011

Personalförsörjningsutredningen and beyond

Personalförsörjningsutredningen levererade sitt betänkande den första december 2010, precis som regeringen bestämt. Betänkandet är en rätt maffig historia och är enligt min mening mycket välskriven.

Utredningens uppdrag var i stort sett att ta fram verktyg för en säker bemanning av insatser. Detta har man bland annat löst genom att föreslå en ny och omfattande speciallag. Den nya lagen tjänar flera syften:

 • Den bildar en säkrare bas för anställning av GSS/K än det nuvarande kollektivavtalet. Ett kollektivavtal kan ju sägas upp och då skulle Sverige riskera att stå där utan soldater (om inte regeringen beslutar att värnplikten åter gäller). Alternativet (jag kan inte arbetsrätten tillräckligt) är möjligen att Sverige står där med tillsvidareanställda soldater.
 • Den ger författningsmässiga möjligheter för hela konceptet med GSS/T. Den gör detta genom att a) skapa anställningsformen, b) skapa skydd för anställning samt c) skapa rätt till ledighet för tjänstgöring i Försvarsmakten.
 • Den för på ett elegant sätt in även reservofficerares rätt till ledighet och skydd för anställningen i den nya författningen.
 • Den ersätter den nuvarande lagen om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser.
I det stora hela anser jag att utredningen gjort ett mycket gott arbete. Det finns några områden där det finns anledning att fundera.

Ett är avsnittet om tjänstgöringsskyldighet för tidvis tjänstgörande personal. Utredningen har inte föreslagit en lagstadgad tjänstgöringsskyldighet, utan nöjer sig med att betona att eftersom alla anställda är frivilliga är det rimligt att förmoda att de också kommer att infinna sig till tjänstgöring. En tidvis tjänstgörande som inte infinner sig till tjänstgöring trots inkallelse kan vad jag förstår inte straffas för detta. Han eller hon kan bara sägas upp från anställningen. Om tjänstgöringsskyldigheten vore lagstadgad skulle den trilskande soldaten kunna hämtas av polis. Men å andra sidan - vem vill ha en soldat som blivit hämtad av polis i sin pluton i Sheberghan?

Utredningen har också många idéer om behovet av nya funktioner. Man beskriver bland annat behovet av en ny funktion som ska motivera civila arbetsgivare att släppa sin personal till tjänstgöring i Försvarsmakten.

Man beskriver också en annan ny funktion som ska arbeta med certifiering av kompetenser samt utveckling av det som brukar benämnas civilt meritvärde.

Det som händer nu är att ett antal remissinstanser ska "tycka till" om utredningen och dess förslag. Realistiskt sett kommer den nya speciallagen att börja gälla vid halvårsskiftet 2012. Med andra ord - innan dess kan Försvarsmakten inte rekrytera och anställa GSS/T "fullt ut".

Det ovan beskrivna är nog ett av de största frågetecknen med hela reformen. Det går ju inte att bortförklara att det fullständiga författningsstödet kommer tämligen sent, med tanke på hur viktiga GSS/T är för krigsförbandens bemanning.

GMY

Sinuhe

4 kommentarer:

 1. Alla svar ska vara regeringen tillhanda i mitten på mars.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 2. Jag tycker det är mycket bra att du lyfter problemen med tillväxt av GSS T. Utan dem blir det inga gripbara och tillgängliga förband. Ett särskilt problemområde för armén är våraframtida ReservSpecOff vid de tidvis tjg förbanden. Var hittar vi dem? / Arméofficer sen 1987

  SvaraRadera
 3. Hejsan

  Det bästa vore om hela gänget med SO/T (tidvis tjg specoff) inte behövde genomgå hela SOU, utan att man kunde fixa en kortare utbildning för exempelvis fd KB-vpl som tjänstgjort i Utlandsstyrkan, eller tjänstgjort på något annat sätt efter grundutbildningen. Jag har hört att det pågår ett sådant arbete.

  En 40-årig RO/kn är nog måttligt intresserad av att bli omgalonerad till RO/fserg...

  Låt oss hoppas att Försvarsmakten snabbt kan ta fram en ny utbildning!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera