tisdag 13 december 2011

En kvällstida fundering

Jag är lite oroad och förvånad att mina senaste inlägg har rönt så litet intresse. Enligt min mening är frågan om återinförande av personalkårer i högsta grad central, liksom frågan om detaljerna kring författningsstöd för GSS/T.

Trots de båda ämnenas relevans verkar egentligen väldigt få bry sig, även om jag ser i besöksstatistiken att antalet icke-kommenterande läsare är fortsatt högt.

Detta vara bara en liten kvällsfundering. Det är inte alltid så lätt att försöka vara en aktiv försvarsbloggare.

GMY

Sinuhe

19 kommentarer:

 1. En anledning till det svaga intresset i GSS/T frågan tror jag är att förbanden inte lojalt följer beslutet och organiserar sig enligt IO. De som är chefer i enheter med GSS/T har inte intagit sina befattningar än. De har rörliga befattningar på andra platser i många stycken och man lever kvar i en gammal organisation. Därmed är det få som ännu så länge har utsatts för utmaningarna med GSS/T.

  SvaraRadera
 2. I början på sekelskiftet så dödade man effektivt alla diskussioner om personalkårer och nu har en FM-gemensam träningsoverall. Det känns ganska uppgivet att börja diskutera "Nice to have" när man dödat det tidigare.

  Och författningsstöd för GSS/T. Hur ser pliktlagen, lagen för utlandsstyrka och andra lagar ut. Går det överhuvudtaget inte att lära sig av historien. Kan ge en längre utläggning i morgon eller nått om du vill.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 3. Vad det gäller GSS/T ute på förbanden
  gäller herrarnas fria och huvudsaken är en underskriven avsiktsförklaring till varje pris.
  Snabb rapportering att man uppfyllt platserna.
  Några rader om att man genomfört en "KFÖ" piffar upp rapporten.
  Precis som CS skriver fuskar man och genar i kurvorna. Man tänker oftast inte alls enligt personalförsörjningsmodellen.
  Man verkar ha delat in IO14 i två delar.
  Först löser vi de akuta problemen med de tidigare så ulsa värnpliktiga.(se jobbannonserna på FM hemsida)
  (Läs C P4 lösning på reservofficersproblemet på armebloggen.)

  När detta är klart påbörjar vi arbetet med de kostnader och utbildningar som behövs för att försörja systemen i framtiden.

  Jag har tidigare påtalat den spretande och ibland direkt missvisande information som spridits på olika sätt från FML som en orsak till att ingen vill/vågar ta tag i problemen.

  Jag kan också konstatera att våra politker inte har förmågan att ställa de relevanta frågorna.
  (Kanske för att inte vill höra svaren?)

  Åker man ut i den så kallade verkligheten är de stora frågorna personalbrist, förmågeglapp, materielbrist o.s.v.

  En fråga jag har ställt till en hel del befattningsinnehavare den senaste tiden är.
  "Hur mycket dyrare blir underhållskostnaderna när ni går från tre eller sex månader till direkt gripbara d.v.s. materielstatus A1"?

  Ingen har hittills avgett något svar och flera har inte ens reflekterat över frågan. De senare kommer att bli rejält överraskade.
  Lika överraskade kommer FMlog att bli när de väl får uppgiften.

  Risken är att det lilla intresset beror på att man inte förstår, vill vara kvar i den lilla värmen så länge den rinner längs benet eller har huvudet djupt nerstucket i sanden.

  För att citera en av våra nyanställda soldater. "Man lovar en massa materiel till vår organisation. Ska den komma oss till del före 2014 bör man väl kunna se att beställningarna går iväg snart?"

  Jag kan ju undra samma sak och dessutom fundera lite över kostnaderna?

  Vi får väl vänta lite och se hur "omgalonering", karriärväxling och de andra verktygen faller ut och man börjar fylla på befattningarna i IO14?

  Just nu verkar det som om man bara koncentrerar sig på att skapa en så lång tång som möjligt och hitta någon man ge den till.

  Tyvärr blir jag mer och mer tveksam ju mer jag få reda på angående personalförsörjningen i framtiden.

  Teaterdirektören.

  PS. Personalkårer har varit bra och kommer säkert att bli bra i en framtid. Jag tror dock att frågan är lite tidigt väckt. Jag kan redan skönja problem att hantera våra soldater, som ett kollektiv, inom FM. Detta måste vi lösa först.

  SvaraRadera
 4. Kanske kroknar personalen efter julbudskapet om inställda övningar nästa år. Har ni hört den förut, ja vi har hört den fööruut...

  Den hos Chefsingenjören refererade riskanalysen inför vad som stundar (årets julbrev?), muntrar kanske inte upp i heller.

  Hur det än avlöper med rekryteringen upp till anbefalda nivåer, så är numerären även vid uppfyllnad på en rent löjeväckande nivå.

  Kanske kan man muntra upp sig med att tänka på all modern materiel som är på ingående och som kompenserar för numerären. Eller kanske inte.

  Frågan om personalkårerna känns inte som PRIO 1 just nu.

  Inga av ovanstående nattliga funderingar bör påverka din informativa och - får jag säga - välskrivna blogg. Utan den hade mina insikter i personalhanteringens inre liv varit obefintliga. Du behövs i debatten.

  Förmodligen är det den sena timman som får demonerna att komma över mig...

  SvaraRadera
 5. CS

  Om du menar att uppsättningen av kontraktsförbanden går onödigt långsamt så är jag böjd att hålla med. I och för sig är det nog i linje med systemdesignen att en stor del av den k-personal som har en befattning i ett icke mobiliserat kontraktsförband till vardags tjänstgör i en rörlig befattning i basorganisationen.

  Jag har tidigare flaggat för en risk att det kommer att snabbt ske en uppdelning i a-lag och b-lag:

  A-laget: Stående förband, yrkesofficerare samt GSS/K
  B-laget: Kontraktsförband, reservofficerare samt GSS/T

  En sådan indelning är dock tvärtemot regeringens intentioner.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 6. J.K.Nilsson

  Det faktum att man dödat något behöver inte innebära att det inte ska väckas till liv igen. ALLA jag pratar med i frågan om personalkårer håller med om det tydliga behovet av ett steg tillbaka. En sådan reform skulle ju inte kosta något!

  Jag läser gärna dina tankar om Försvarsmaktens författningsstöd.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Naturligtvis eftersträvar man en uppdelning det ligger i sakens natur.

  A-laget som består av heltidsförband övar givitvis mer och med det kommer naturligt uppnå högre färdighet.

  B-laget kommer in och övar med förhoppningsvis regelbunden intervall, de kommer kunna repetera upp basfärdighet plus lära sig något nytt, men inte kunna färdighetsutveckla sig till högre nivåer, bara till en bra nivå.

  C-laget finns även, de består av Hemvärnsförbanden. 17 000 insatssoldater som övar 2 * 4 dagar och 5000 bevakningssoldater 4 dagar per år. De mobliseras snabbast, kan upp skydd av viktiga installationer runt landet på 7-8 timmar med del av förband och inom 24 timmar med hela förband. förmåge nivå är ökande i och med det nya reformerade avtals/ersättnings systemet.

  Vi har ett A, B och C lag. Fördelen med det är att A laget kan utbilda och föra över lärdom till B och C laget. Övning ger helt enkelt mer färdighet.

  Hemvärnssoldat. //Fd US Army soldat.

  SvaraRadera
 8. Gustav Wasa sa...

  Den riktigt stora fördelen med A/B/C är möjligheten till succession: trip-trap-trull.

  Efter förslagsvis fyra år på heltid bör regelmässigt följa åtta år på deltid och därefter avtal med hemvärnet åtminstone till fyllda fyrtio.

  Det ger kompetensöverföring och maximal nytta av alla investeringar i sin personal. Det skulle löna sig för statsmakten att premiera de som stannar kvar.

  Danmark har för närvarande 40 hemvärnssoldater som sitt bidrag till KFOR vilket säkert är kostnadseffektivt för ett litet internationellt synnerligen ambitiöst land, som alltjämt har värnplikt i fredstid.

  SvaraRadera
 9. Sinuhe, jag skrev dåligt. Jag menar att det finns kamper som kan löna sig snabbt och det finns sådant som kan tyckas vara dödfött att genomföra.

  Små mindre betydelsfulla saker som träningsoverall och kårer kan möta mycket prestigemotstånd. Jag är inte emot om någon driver frågan men jag skulle inte göra det då jag tror det skulle ta mycket energi.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 10. Sinuhe, det är systemdesignen du nämner det är fel på. Kontraktsförbanden kommer inte fungera om de få kontinuerligt tjänstgörande officerarna som finns där har rörliga befattningar. Man måste ha sin primära tjänst vid insatsförbandet annars kommer detta bli ett riktigt dåligt förband där ingen chef egentligen bryr sig. Visst kan man tillfälligt, när man har "low-ops", understödja annan verksamhet men lednings- och lydnadsförhållandena inom IO måste bibehållas.

  Det är i nuläget kaos i fråga om vem som lyder under vem. Detta får inte fortsätta!

  SvaraRadera
 11. CS, jag delar fullständigt din uppfattning om att det inte fungerar att "k-befattningar" i kontraktsförbanden i regel är rörliga befattningar. Då blir kontraktsförbandet bara en chimär. Detta har också med den idag mycket ömtåliga balansen mellan YO och RO att göra.

  Spaning ger vid handen att vi står inför ett näst intill utplånande av RO-systemet och att YO kommer att ta över de flesta RO-befattningar som inte genast kan bemannas. Det faktum att Försvarsmakten medvetet stoppat all grundutbildning av blivande RO för att uppnå detta resultat får mig som skattebetalare att skämmas. Man kan hoppas att regeringen vaknar upp och ställer krav på omedelbara åtgärder!

  9 500 YO och 6 900 GSS/K? No way...

  Gustav Wasa, din idé är logisk men olaglig. Glöm alla idéer om att en arbetstagare ska vara tvingad att byta tjänstgörings- eller associationsform när han eller hon avslutar sin anställning som GSS/K.

  Vi har valt frivillighet är och det gäller alla utan undantag - om inte regeringen beslutar något annat.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 12. Den så kallade tjänstgöringsplanen som börjat skickas ut till de GSS/T som skrivit på ger vid handen att utbildningstiden under 2012 är i storlek som vid HVförbanden, 2-4 dygn.
  Med brasklappen att både tid och utsträckning kan ändras.

  Jag har för mig att jag såg ett bildspel för inte så länge sedan med helt andra uppgifter.
  Deesutom kan jag förstå om soldaterna blir besvikna. De har också sett samma bildspel.

  Suck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 13. @ Teaterdirektören.

  Om GSS/T har en planerad tjänstgörning på 2-4 dagar för nästa år så innebär det att Hemvärnssoldaten har en kontrakterad tjänstgöring som är dubbelt så mycket, 8 dagar för insatsdelen (75% av HV) och 4 dagar för bevakningsdelen (25%). Till det kommer det frivillig tid som erbjuds och som majoriteten deltar med runt 2-4 dagar.

  Ingen bra start för GSS/T.
  Tråkiga med GSS/T är att man nu uppfinner hjulet på nytt, Hemvärnet har ett fungeraden kontrakts system som skulle kunna användas, anpassa tjänstgörningstiden, avtalsvilkoren, kör med samma ersättningssystem.

  GSS/T är inget annat än ett Hemvärn med tyngre utrustning och utlandsobligatorium.

  Befattning Avtal avtals Ersättning (årlig)
  Menig sold 8dagar 7000kr Skattefritt + SGI
  Grp C 9 dagar 15000kr skattefritt + SGI
  Plt C 10 dagar 22000kr skattefritt + SGI

  Från Stf grp C och uppåt ingår en befattningspenning för administrativa uppgifter.
  För att fylla en befattning krävs rätt utbildning innan.

  Hemvärnssoldat/ Fd US Army soldat

  SvaraRadera
 14. Gustav Wasa sa...

  Inte kan det vara olagligt av staten att förfara som jag skrev här ovan:

  "Det skulle löna sig för statsmakten att premiera de som stannar kvar."

  En GSS-K:s frivilliga val att övergå till GSS-T
  kan mycket väl underlättas av en generös ekonomisk premie från arbetsgivaren.

  - Är betydelsen av "frivilligt försvar" att det alltid är olagligt att använda ekonomiska incitament i samband med personalförsörjning av militärt försvar?

  Det torde gå att dimensionera och variera denna premie, så att övergångsprocenten blir högre för just de befattningar och de geografiska områden som staten vid varje tillfälle vill prioritera.

  Jag kan inte se att det "per se" måste vara olagligt om staten vill lägga ekonomiska resurser för att lyfta numerären insatssoldater GSS-T som är mantalsskrivna till exempel på Gotland och i Norrbotten.

  Det skulle mycket väl kunna vara god resurshushållning eftersom det minskar transportbehovet av personal från Mälardalen i respektive regional militärbefälhavares kupp- och stridsplaner.

  SvaraRadera
 15. @ Hemvärnssoldaten.

  Man kan ju undra om hissen går ända upp när man läser att LV6, under 2012, tänker lägga sina fyra dagars GSS/T-träff mitt i fotbollsVM.
  Här får vi nog spendera ett par kronor till någon PR-byrå och styra upp verksamheten!

  Vilka som skall vara i B- eller C-laget verkar bli föremål för dagsnotering.
  Jag kan eventuellt trösta dig med att berätta att det på vissa förband varit väldigt stort intresse från HV-personal till GSS/T-befattningarna.

  Vi skall också komma ihåg att man genom att ha skrivit ett kontrakt med HV inte innebär att man är krigsplacerad i HV.
  Så istället för att tala om hur många kontrakt man skrivit skall man redovisa antalet krigsplacerade i HV. Då för man helt andra siffror.

  @ Herr Wasa och Sinuhe.

  Vad som är lagligt eller inte på arbetsmarknaden speglar väl bara den politiska viljan?
  Finns viljan, finns lösningarna och därmed också lagrummet!

  Vi lever ännu i en demokrati, vilket betyder att om tillräckligt många har fel så blir detta det rätta!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 16. Teaterdirektören

  Självklart kan regering och riksdag ändra de grundläggande spelreglerna! I mina skriverier brukar jag dock ta min utgångspunkt i det författningsstöd som existerar idag (förutom den förutsedda speciallagen).

  Konceptuellt vore det kanske trevligt med en linjal med stationerna GSS/K - GSS/T - hemvärnsssoldat, men jag tror inte att det inom rimlig framtid är en trolig utveckling. En återinförd värnplikt känns som ett troligare alternativ om det skiter sig.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 17. Hemvärnssoldaten

  Vad jag vet ska en GSS/T delta i tre KFÖ:er om cirka fyra veckor vardera under en åttaårig anställning. Till detta tillkommer cirka två internationella militära insatser om vardera cirka nio månader.

  Men - om det av olika anledningar inte blir några internationella militära insatser för GSS/T så MÅSTE - enligt min personliga åsikt - Försvarsmakten i stället spendera en del av de insparade medlen på en utökad KFÖ-verksamhet för kontraktsförbanden. Annars faller trovärdigheten helt.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 18. @ Sinuhe

  Underbilaga 1.2 till BU 2010 (23.383:51503) sidan 1-6 listar mer än hundratalet lagar och författningar som FM anser sig behöva ha hjälp med att anpassa.
  FM utvecklar i olika planeringsunderlag och andra dokument hur man vill anpassa lagar och författningar till det "nya försvaret".
  Precis som FM poängterar hänger mycket av lagstiftningen och författningarna ihop.
  Ändrar man bara på ett ställe kan hela systemet falla ihop som ett korthus.

  Det politiska intresset för att börja rota i detta har inte riktigt infunnit sig ännu.

  De svar partierna lämnat har mer varit av typen "vi kommer inte att medverka till..det ligger långt ner på vår prioriteringslista..."
  Någon beskrev frågan så här
  "de vore så nära politiskt självmord man kan komma att ta upp denna fråga nu"
  "Spaningsplutonens" rapporter visar på en avsevärd försening av införandet av lagstödet.
  Det känns som att den politiska viljan sviktar!

  Det senaste från FM angående basorg m.m. är att ett förslag skall vara färdigt i månadsskiftet januari- februari 2012. Organisationen skall dock vara bemannad och klar 2013-01-01.
  De underlag om antalet i olika personalramar som hittills presenteras haltar betydligt på alla möjliga håll.
  Läs gärna BU 2010 och studera tabellerna, antalen och prioriteringarna som visas.
  Hur många yo skall det finnas 2014?
  Hur många skall ha omgaloneras?
  Hur många bli det över?
  Hur många anser sig FM samtidigt behöva rekrytera?
  FM,s förslag på svar finns i dokumentet.

  Antalet personer insatta i missioner är på ett ställe uppe i 2000+1500.
  Officersförbundet tar upp siffrorna i sitt remissvar och förklarar att detta inte låter sig göras.
  Antalet RO finns också med i tabellerna men FM konstaterar själva att man inte riktigt vet hur man skall skapa dessa.

  FM beslutsunderlag och regeringens planeringsanvisningar är två bra dokument att ha läst innan man går på nästa genomgång av det "nya försvaret".

  Summerar man alla underliga skrivningar och lägger över den blöta filten av underfinansiering (som FM själv konstaterar i dokumentet) är jag benägen att tro att IO14 inte kommer att gå i hamn.

  Efter avslutat anställning kommer, enligt TRM, både GSS/T och K att krigsplaceras. Vi kanske skall fundera på hur moroten skall se ut för få dessa att vilja bli placerade i HV?

  Just nu verkar frågorna öka med kvadraten på levererade svar och lösningar!
  Mycket powerpoint och väldigt lite verkstad.

  Här på teatern utspelar just nu förtvilade scener. Vi vill byta ut vår kattpinksluktande gran från övningsfältet mot en av plast. Hela logistikkedjan, inklusive konsulter, är inblandade i fallet. Granen har åkt ut av arbetsmiljösjäl (allergisymtom hos flera av kompaniets medlemmar).
  Prio verkar inte ha någon lösning!
  Major X är villg att byta ut sin AK5 mot en plastgran. Han kommer ändå inte ihåg hur man laddade den. Utbildningens bäst före datum passerades 2008.

  Suck!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 19. Vi skulle naturligtvis ha inhiberat valda delar av pliktlagstiftningen. Nionde kapitlet i lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt skyddar den totalförsvarspliktiges anställning vid tjänstgöring. Och man talade om att använda lagen i tillämpliga delar.

  Man skulle kunnat skriva om första och andra kapitlet i lagen så att den som anställs som soldat är att jämställa med plikttjänstgörande. Då slår vi krigsplaceringsflugan, lagstödsflugan för GSS/T och möjligheten att med vite kunna tvinga soldaterna till beredskaps och krigstjänstgöring på samma gång.

  Att tala om att anpassa hundratalet lagar till den nya situationen känns ganska övermäktigt. Det enda "vi" skulle behöva gjort är att utge till Försvarsmakten i regleringsbrev att fast anställa någon manöverbataljon med tillhörande kringfunktioner och bemanna resten av organisationen av frivilligt tjänstgörande soldater, d.v.s. man skall på sin höjd tillämpa mönstringsplikten.

  Det var den enkla vägen.

  Skall vi se det politiskt och med en liberal ansats så är det naturligtvis svårare med tanke på att all tjänstgöring skall verka vara frivilligt. I det här perspektivet ser jag inte varför vi skall anpassa några lagar alls. Skulle jag starta en egen firma så har jag att passa in i samhället. Varför skulle någon annan arbetsgivare behöva anpassa sig till en statlig arbetsgivare?

  Visst skulle vi ha ett riktigt värnpliktssystem i drift samtidigt som vi kallar in bråkdelar av årskullarna till grundutbildning och ha åtta "manöverbataljoner" som skall övas så tror jag att det skulle kunna glunkas lite bland arbetsgivare om värnpliktiga som "frivilligt" accepterar en utbildning med åtföljande krigsplacering. Det skulle kunna ha blivit lite gran som den manliga motsvarigheten till det kvinnliga dilemmat om att skaffa barn.

  Så vad vill vi egentligen?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera