tisdag 27 december 2011

Sammanfattning av år 2011


Jag vill gärna så här i efterhand sammanfatta mitt år som så kallad ”försvarsbloggare” – egentligen det första år som jag varit aktiv hela tiden.
När jag började blogga var det faktiskt utan orsak. Jag hade inte för avsikt att försöka bli rik eller på annat sätt skapa ära och berömmelse åt den ensamme bloggaren vid Nilens strand. Möjligen ville jag bidra till ökad kunskap och förståelse för den av riksdag och regering beslutade reformerade personalförsörjningen - ett område som ligger mig varmt om hjärtat. Detta ska inte tolkas som att jag är okritisk till vissa detaljer i systemutformningen. Jag har tidigare i flera inlägg uttryckt tveksamhet till frånvaron av redundans i systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare. Jag är också i grunden tveksam till flera delar av de ”personalflöden” som ingår i själva beräkningsgrunden. Jag är slutligen också tveksam till lönestrukturen för GSS – inte till ingångslönerna utan till den blygsamma lönetrappan.
Hur har det gått då, kanske någon undrar? Svaret är att det ibland är en hopplös sysselsättning att vara bloggare, framför allt när man sitter med ett tomt dokument i datorn och funderar på vad man ska fylla det med. När jag i efterhand läser mina inlägg är det ju helt klart så att några är tillräckligt bra medan andra är illa skrivna. Jag hoppas mina läsare har överseende med detta.
”Mina läsare” - ja, ni kanske undrar hur många som läser bloggen som skrivs vid Nilens strand? Svaret är att det varierar mycket, men efter sommaren har jag cirka 10 000 läsare per månad. Siffran är ingenting jämfört med Wiseman, men själv anser jag nog att det är bättre än ingenting. Mitt huvudområde – personalförsörjning – är ju dessutom inte alls lika sexigt som flygplan, helikoptrar, haubitsar och annat kul!
Mina läsare finns mystiskt nog över nästan hela världen. Några av läsarna är sannolikt utländska kollegor till våra kamrater på Must. INFOS tittar in ibland har jag sett.
Vad har jag avhandlat under året då?
Som jag ser det är följande ämnen de viktigaste:
·      Omgaloneringen – fler än 50 kommentarer! Ett viktigt ämne som så småningom avslutades med ÖB:s beslut om en omgalonering baserad på frivillighet.
·      Insatsbefattningar och krigsplacering. Ett viktigt ämne där jag tror att jag tillsammans med läsarna lyckades reda ut en del av besticken. Det finns vissa tecken i skyn som tyder på att det kommer att bli mer ordning och reda avseende krigsplaceringsarbetet framledes!
·      Förband, skolor, centrum och krigsförband. Inte så många kommentarer men ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Ingen har ännu lyckats förklara för mig hur Axel Oxenstierna fortfarande kan styra delar av Försvarsmaktens organisation.
·      Försvarsmaktens behov av personalkårer. Även här är jag nästan kategorisk – återinför snarast ett antal personalkårer så att vi får ordning och reda avseende flera av våra nyckelkompetenser! Att inte göra det är nästan kriminellt med tanke på vilken positiv effekt det kan ge till nästan ingen kostnad alls.
·      Utveckling av systemet med tidvis tjänstgörande arbetstagare, både GSS/T och reservofficerare. Här finns den reformerade personalförsörjningens stora akilleshäl, om inte systemet sjösätts och hanteras rätt. Utan GSS/T faller arméns personalförsörjning ihop som ett korthus.
Utöver dessa inlägg har jag också berört andra områden, en del viktigare och några rätt oviktiga.
Kära läsare, jag önskar er alla en riktigt God Fortsättning och ett Gott Nytt År! Sinuhe tar nu en liten paus i skrivandet - jag ska besöka mina släktingar i landet Punt. Jag återkommer efter nyår med ett inlägg om något så trivialt som benämningar på våra manöverbataljoner, och efter det står Hemvärnet på tur. Mejla mig gärna om ni har idéer till bra inlägg med koppling till personalförsörjning.
GMY
Sinuhe46 kommentarer:

 1. Keep up the good work! Alltid intressant att läsa dina alster då även jag delar många av dina fokusområden.

  God fortsättning!

  /EXC

  SvaraRadera
 2. Din blogg är ett viktigt komplement till övriga försvarsbloggar. Gott Nytt År!

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 3. Flygsoldaten

  Ja det vore ju trist om alla skrev om samma ämnen...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 4. Tack för bloggen, delar inte alltid er åsikt men uppskatar debatten.
  Ett intressant ämne att belysa är officerskadetternas anställningsstop under 2012 och den nya omstruktureringen som kommer att ske under 2012 där ca4000 officerare kommer att erbjudas en möjlighet att byta anställningsplats dit kompetensen behövs och där ett mej till att flytta innebär en uppsägning. Vet inte riktigt hur mycket av detta som har spridits ännu men vore intressant att se lite debatt om ämnet.

  SvaraRadera
 5. Hej, Sinuhe!

  Du skriver sällan men välskrivna alster om något som kan tänkas så oväsentligt så man kan lämna det till personalavdelningen (förlåt numera heter HR, fast innehållet har inte ändrats), fast det är en viktig chefsfråga. Jag tror på ditt förslag på kårer för specialister.

  Jag har gjort en iakttagelse: Marinens radio och sjöbevakningskompanierna söker ofta folk (civilanställda) nuförtiden. Beror det på att de inte bemannas med värnplikta längre?

  Fundersam 2

  SvaraRadera
 6. Tack för ett mycket intressant bloggår. Personligen tycker jag att din blogg är en av de absolut främsta och ämnet du behandlar är bland de viktigare. Otaliga är de tillfällen då jag fått information härifrån som inte kommer fram linjevägen.

  Tyvärr upplever jag att personalfunktionen är ett skrå som inte samlat de dugligare officerarna utan snarare de som vill vara kvar vid sina hemmaförband för evigt (undantag finns givetvis). De saknar drivet att göra det lilla extra. Kanske just därför är din blogg så oerhört viktig. Den täpper till våra kunskapsluckor.

  Man kan ju önska att någon väl insatt i materielförsörjningen gör en liknande insats som den du gjort och förhoppningsvis fortsätter med.

  Gott nytt år!

  SvaraRadera
 7. Besviken reservofficer, fd moderat28 december 2011 kl. 12:47

  Även om du inte har lika många läsare som Wiseman och CI så hoppas jag att du inte ger upp. 10.000 unika besökare är inte någon föraktlig siffra.

  Det är dessutom viktigt att någon tar upp de mer "osexiga" aspekterna av FM verksamhet. Och du gör det bra!

  SvaraRadera
 8. Har svarat på din fråga, delvis i alla fall, som du ställde på "Försvarsmakten kommenterar" http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2011/12/22/krigsplacering-i-juletid/.

  Gott nytt år och fortsätt med dina intressanta inlägg på egen blogg och annorstädes!
  Erik Lagersten
  INFODIR

  SvaraRadera
 9. @Fundersam 2.
  Ang MaRa och Sjöinfo så fanns det även på vpl-tiden civilanställda i org. Dessa är/var sjöbevledare (numera omdöpta till det mer okrigiska sjöledare....)och det var dom som arbetsledde vpl majoriteten av deras tjänstgöringstid.

  Tyvärr är det så att när man numera anställer
  sjö(bev)ledare är det inte ett krav med minst vpl/gmu. Detta medför att man får in personal (i ett insatsförband) som inte har ett hum om militär vht......
  På sin höjd erbjuder arbetsgivaren några dagars kombattantutb vilket i mín värld är helt otillräckligt.

  @Sinuhe
  Såg att du i ett annat inlägg nämnde sjöinfo, har du några frågor så kanske jag kan svara.

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 10. Anonym

  Jag skulle uppskatta om du inte skrev som anonym utan undertecknade ditt inlägg med en signatur, så jag kan adressera bättre...

  Jag känner inte till något anställningsstopp för kadetter? Mejla mig gärna om du vet något som jag missat.

  Beträffande omstruktureringen vet jag faktiskt inte heller så mycket. Det pågår förberedelser men mig veterligen är det inte konstaterat någon övertalighet på en enda ort.

  Frågan är annars intressant. Jag upplever att det från regeringen finns ett MYCKET tydligt tryck att volymen yrkesofficerare MÅSTE ner, medan bland annat Ag BoK snarare verkar verka för en utökning.

  Däremot placeras en ökande skara OFF/K på befattningar avsedda för SO/K - helt enkelt av skälet att det FINNS inga andra befattningar.

  Man kan ju tycka att 9 000 yrkesofficerare borde vara tillräckligt för att leda en Försvarsmakt med 7 000 kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 11. Fundersam 2

  Ja så måste det vara, även om antalet vpl inom sjöbevakningen var ganska få måste de ju ersättas av "något".

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 12. CS

  Tack för mycket vänliga ord!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 13. Besviken reservofficer, fd moderat

  Intressant signatur du har!

  Jag tackar för de vänliga orden. Enligt min åsikt är personalförsörjningsfrågorna faktiskt de sexigaste av alla frågor. Vad ska vi med alla prylar till om det saknas personal att bemanna systemen?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 14. Erik Lagersten

  Jag ska genast fira med en stadig konjak att Infodir i egen person stiger in i min lilla hydda vid Nilens strand!

  Jag läste ditt svar och hoppas att vi gemensamt kan förmå LEDS att fatta ett klokt beslut som innebär att ALL kontinuerligt tjänstgörande personal SKA krigsplaceras (en krigsplacering som kan utlösas genom antingen genom värnplikt eller civilplikt). På så sätt visas det tydligt att BÅDE bas- och insatsorganisationen är viktig för Försvarsmaktens totala kapacitet att vara ett verktyg för Sveriges säkerhetspolitik, i vid bemärkelse.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 15. Anon sjöinfo

  Bra information! Jag är av uppfattningen att väldigt många befattningar i Försvarsmakten kan vara C-befattningar, dvs. enligt Ag BoK:s förslag OBEROENDE (vilket innebär att de ska tillsättas av den individ som har bäst kompetens för uppgiften, oavsett om han eller hon är militär eller civil arbetstagare).

  I det fall som du refererar till borde det kanske vara så att sjöledaren SKA vara yrkes- eller reservofficer, låter det som - det vill säga befattningen bör vara en O-befattning och inte en C-befattning.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 16. Nu tar jag en stund time-out för att njuta av en konjak för att fira att Infodir tittade in!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 17. Hej! Jag uppskattar din blogg. Dock gör du det enkelt för dig.då du antyder att AG BoK har fel och att det är för mycket med 9000 yoff på 7000 GSS. FM består av mer än 7000 GSS inte minst kräver HV utbgrupper och regionala staber för att fungera. Det vi.i FM inte lyckats förklara för politikerna är att det i alla fall i armén behövs en.viss volym yoff för att utbilda och träna krigsförbanden. Vi som upplevt vplförsvaret på den tiden det fanns fungerande KFÖ vht vet att man inte utbildade sig själv, det krävdes en hel del instruktörer. Ingen annan försvarsmakt tror att förband kan utbilda sig själva.../Arméofficer

  SvaraRadera
 18. Anonym

  Jag gör det enkelt för mig och inser också att verkligheten är mer komplex än vad relationen 9 000/7 000 ger vid handen.

  Utbildningsgrupperna drar dock inga stora skaror av yrkesofficerare och antalet yrkesofficerare med en reell befattning i ett hemvärnsförband är oerhört lågt (rätta mig om jag har fel!).

  Militärregionerna existerar inte ens än, så några stora skaror av yrkesofficerare med sitt dagliga värv där tror jag inte man kan skylla på.

  Jag tror att sanningen ligger någonstans mellan dig och mig. Verkligheten är mer komplex och "yrkesofficerskrävande" än vad mina generella slutsatser visade - men det finns ett överskott som måste hanteras. Jag är rätt säker på att regeringen kommer att dra i stora nödbromsen om ingenting sker...

  Jag har för mig att Ag BoK redovisat över 450 befattningar på nivån OF 4 (övlt/kk) enbart i HKV. Det är svårt att inte ta sig för pannan. LOKALT är en OF 4 en person man ser upp till i kraft av hans eller hennes erfarenhet och kompetens - i HKV lär de flesta OF 4 vara rena handläggare...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 19. Med tanke hur lång tid det tar att bli en duktig sjöled så tror jag inte att det är möjligt med RO.
  Jag vet själv hur det är att vara borta fr tjänsten 3-5mån, ringrosten är kompakt. Inte bara på det tekniska utan även på omvärldsläget mm.
  YO? Skulle vara för att i vanlig ordning rädda YO vid nedläggningar/omstruktureringar/whatever.... Tveksamt om det skulle bli bättre än vad vi civila presterar i dag.
  Tyvärr finns det alldeles för många som tror att det alltid blir bättre med en officer.

  /Anon Sjöinfo

  SvaraRadera
 20. Anon Sjöinfo

  Sjöledarna är tydligen ett typexempel på en typ av specialist, som man kan diskutera om den ska vara civilanställd eller officer. Se Sinuhes inlägg den här månaden.

  Fundersam 2

  SvaraRadera
 21. Sinuhe, varför tycker du att all kontinuerligt tjänstgörande ska krigsplaceras? Borde det inte bara vara de som är placerade i ett krigsförband? Vi är redan överens om att man inte ska ha dubbla befattningar så något måste jag ha missat i ditt resonemang för nu förstår jag inte.

  SvaraRadera
 22. Anon sjöinfo

  Jag menar då rakt inte att alla befattningarna som sjöledare bör tillsättas av yrkesofficerare - läs gärna mina inlägg ovan om antalet yrkesofficerare.

  Befattningarna bär vara C-befattningar så klart och tillsättas av den med bäst kompetens.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 23. Fundersam 2

  Ja det är precis så jag menar; dessa befattningar ingår i ett krigsförband och ska kunna bemannas antingen med militära arbetstagare eller av civila arbetstagare. I båda fallen räknas man som "militär personal" med de rättigheter och skyldigheter som detta medför.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 24. CS

  Jag har avhandlat detta ämne i en annan tråd, men grunden för mitt ställningstagande är helt enkelt att krigsplaceringen endast har betydelse om regeringen helt eller delvis återinför värn- och civilplikt, alternativt vidtar höjningar av Sveriges beredskap.

  I båda dessa fall verkar det dumt att alla innehavare av befattningar i basorganisationen tar semester och åker till Thailand - basorganisationens resurser kommer verkligen att behövas vid en beredskapshöjning.

  Krigsplacering är ett begrepp som bara har relevans kopplat till antingen återinförd värn- eller civilplikt, alternativt höjd beredskap. Begreppet krigsplacering har i sig ingenting med insats- respektive produktionsbefattningar att göra.

  Man kan se krigsplacering som en metod att öka sannolikheten att alla kontinuerligt tjänstgörande verkligen går till jobbet varje dag när och om regeringen anser att de ska göra det.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 25. Jag hänger med i ditt resonemang till del. Men, en krigsplacering pekar väl mot en specifik befattning även om det inte står i klartext på krigsplaceringsbeslutet? Därmed finns det ingenstans att krigsplacera de som finns i basorganisationen om man inte skapar en reservenhet eller dylikt. Att placera dem i ordinarie krigsförband är en dum idé.

  SvaraRadera
 26. Sinuhe,

  Bra med ett resonang kring sjöledare och vilken personalkategori som ska utgöra den. Med konkreta exempel blir det tydligare. Jag håller med att den bäst lämpade ska ha den befattningen.

  Den nuvarande rekryteringen lider av problemet med för liten militär utbildning enligt Anon sjöinfo, som också påpekade att befattningen kräver mycket erfarenhet och kontinuitet. Jag kan tänka mig att därför hade man civilanställda, när yrkesofficerarna skulle byta tjänster, gå på skolor. Nu har vi specialistofficerarna, som kanske klarar av kontinuitetskravet, inte för att jag skulle förespråka det, men det finns alltid någon planerare som tänker att där kan vi placera X övertaliga OF/SO.

  Fundersam 2

  SvaraRadera
 27. @CS

  Det Sinuhe menar är nog att de anställda i basorgen ska vara krigsplacerade på sina befattningar i basorgen.

  För precis som han skriver, _om_ vi skulle hamna i ett sådant beredskapsläge att krigsplaceringarna har någon betydelse, då kommer krigsförbanden att behöva allt stöd som basorgen kan prestera.

  SvaraRadera
 28. Uppgiven, då betyder det ju att vi har ett förslag på ny organisation och gör krigsförband av basorgen. Är den byxad för det åtagandet?

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 29. CS

  Själva idén med att krigsplacera ALLA kontinuerligt tjänstgörande är att:

  + Militär personal (dvs. militära arbetstagare samt vissa civila arbetstagare) krigsplaceras i sina respektive befattning i krigsförband
  + Övrig personal krigsplaceras i sina ordinarie befattningar i basorganisationen.

  Hela idén med övningen är ju att säkerställa att basorganisationen inte åker till Thailand vid krig och örlog. Jag bedömer inte att det behöver skapas en ny organisation för detta.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 30. Uppgiven

  Du har tolkat mitt svammel helt korrekt...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 31. J.K.Nilsson

  Hej på dig och välkommen tillbaka!

  Nej det är inte så jag menar. Min idé är att krigsplacera alla civila arbetstagare ANTINGEN i en befattning i ett krigsförband ELLER i sin ordinarie befattning i basorganisationen.

  I båda fallen borde det vara att så att krigsplaceringen INTE baseras på värnplikten utan på civilplikten. Enligt min bedömning, som mest är en kvalificerad gissning efter att ha bläddrat i olika författningar några timmar, innebär detta synsätt inte alls att basorganisationens enheter skulle konverteras till krigsförband. Det behövs inte. Civilplikten har ingenting med krigsförband att göra - jag tror till och med att man fortfarande rent formellt kan vara krigsplacerad - som civilpliktig - i ett företag.

  Rätta mig om jag har fel! Detta är en viktig diskussion som jag hoppas rinner upp till FML via Infodir.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 32. Nu förstår jag vad du menar. Men om det är av anledningen att man inte ska lämna landet i händelse av ofred eller höjd beredskap så torde lagutrymmet genom totalförsvarsplikten (allmän tjänsteplikt i detta fallet) vara tillräcklig. Dvs alla är pliktade att stanna i Sverige och lösa föreskrivna uppgifter. Det bör inte finnas behov av någon krigsplacering för det. Jag är dock inte jurist så någon med mer kunskap får gärna rätta mig, om jag har fel.

  SvaraRadera
 33. @J.K Nilsson

  Nej, precis som Sinuhe skriver så innebär det bara att basorganisationens personal får en krigsplacering som säger att när inkallelseordern kommer så ska de bege sig till jobbet.

  Organisationen i sig är orörd. Men som sagt, när den stora beredskapshöjningen kommer och hela insatsorganisationen ska sättas på krigsfot så kan man ju tänka sig att man vill säkerställa att sådana saker som FMCL, markverkstäder med mera inte ska drabbas av plötslig personalbrist.

  @Sinuhe

  Jag tror att det blir allmän tjänsteplikt. Egentligen är värnplikt och civilplikt numera subset av denna, men dessa syftar nog mer på sådan verksamhet som man förr blev grundutbildad för. Att bli krigsplacerad på sitt ordinarie jobb går nog under den allmänna tjänsteplikten.

  @CS

  Nog är det så. Men samma sak gäller faktiskt för oss som råkar vara militära tjänstemän, vi borde inte behöva en krigsplacering för att gå till jobbet. Genom att skicka ut en krigsplacering så undviker man förvirring i ett läge när vi förmodligen har minst behov av sådan.

  SvaraRadera
 34. CS

  Vad jag förstår så är den allmänna tjänsteplikten ett väldigt trubbigt instrument att ta till. Till skillnad från värn- och civilplikt förefaller den inte bygga på en utpekad befattning utan mer vara till för att kunna ställa arbetskraft till riksdagens förfogande - arbetskraft mellan 16 och 70 år.

  ...men nu är isen under Sinuhes fötter rätt tunn!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 35. Uppgiven

  Kolla gärna vad jag skrev till CS - den allmänna tjänsteplikten ser ut att vara ett trubbigt instrument för det jag vill uppnå. Den bygger bland annat inte på någon krigsplaceringsorder eller särskild befattning. Å andra sidan tror jag inte den blivit aktiverad i modern tid, så förmodligen rör vi oss nu i obanad mark...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 36. @Sinuhe

  Det är möjligt att du har rätt. Men när jag läser i Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt så kan jag inte se att det ställs krav på att man ska vara uttagen till värn- eller civilplikt med åtföljande krav på utbildning, för att kunna krigsplaceras. Däremot så verkar det onekligen som om man måste genomgå någon form av grundutbildning om man tas ut till värn- eller civilplikt.

  Men jag håller med dig, det är delvis obanad mark. Förmodligen får man läsa förarbetena för att förstå exakt hur man tänkte när lagen skrev.

  SvaraRadera
 37. Uppgiven

  Det är en omfattande lag att analysera, men jag måste säga att det känns som att du har helt rätt och jag har helt fel. Enligt kapitel 6 verkar den allmänna tjänsteplikten kunna tillämpas på civila arbetstagare i Försvarsmakten om regeringen föreskriver det. Detta verkar dock INTE alls vara detsamma som en krigsplacering. Att den allmänna tjänsteplikten ska tillämpas på en arbetsplats ska ju tillkännages genom anslag.

  Jag måste läsa vidare. Infodir skrev ju att han nyligen blivit krigsplacerad, så det måste finnas ett lämpligt lagrum (om han inte blev krigsplacerad som RO/örlkn).

  Jag ber att få återkomma.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 38. Som kadett läser man din blogg med stort intresse!
  Fortsätt på inslagen väg!
  /L.O

  SvaraRadera
 39. Ett annat grundfel i att komma fram till om det finns 450 OF4 för mycket eller ej är att vi delar upp yoff i Basorg (Prod) resp i Insatsorg (eller rättare sagt Krigsförbanden...)Vi har ett "överskott" i en ramstyrd prodorganisation men vi kan idag inte krigsplacera yoff som tillhör prodorg i krigsförband.Det kunde vi göra under hela 1900-talet! T.ex. så kan vi inte krigsplacera kompetenta yoff i de av politikerna beställda reservbataljonerna.
  Här kan vi prata om att inte utnyttja personella resurser. Mvh Arméofficer

  SvaraRadera
 40. En liten titt på Rekryteringsmyndighetens hemsida, under rubriken krigsplacering, tror jag rätar ut en del frågetecken i krigsplaceringsfrågan!

  Innan julhelgen skickades det ut en hel del nya krigsplaceringar. En hel del av de som visat intresse för GSS/T-anställning fick placeringar vid respektive förband. Därmed kan man konstatera att HV blev av med en hel del krigsplacerad personal.

  För de YO som fick en placering som de inte besitter till vardags eller i PRIO återstår nog en förklaring nästa år??

  FM har dock inte börjat använda sig av det nya personalförsörjningssystemet utan äter bara ur magasinet. Sanningens minut närmar sig dock ganska fort.
  Hur ersätts t.e.x. de fordonsförare ur HV som nu går till GSS/T ??
  Hur många krigsplacerade finns det egentligen kvar vid HV??
  Allt är tyvärr än så länge ett nollsummespel som inte tillför speciellt mycket nytt till FM om man undantar kostnader.

  Gott nytt år önskar

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 41. GOTT NYTT ÅR!

  Jag läser alltid dina inlägg med stort intresse då de tar upp frågor som min blogg inte gör särskilt ofta p.g.a. kompetensbrist. :)

  GMY / Skipper

  SvaraRadera
 42. Kadetten

  Tack för vänliga ord - jag hoppas att rikets kadetter känner att de kan lära sig ett och annat om den reformerade personalförsörjningen hos Sinuhe.

  Ställ gärna frågor så ska jag försöka svara!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 43. Arméofficeren

  Gott Nytt År på dig!

  Jag menade inte att vi har ett generellt överskott av OF 4:or - mer att det kan märka märkligt att det behövs 450 stycken i HKV, av totalt cirka 950 kontinuerligt tjänstgörande.

  Bemanningen är reservbataljonerna är en rysare i sig, men jag tror regeringen inser att det bara är ett spel för gallerierna att överhuvud taget bemanna dessa - vi har ju tydligen tre år på oss att få dessa mystiska förband krigsdugliga. Jag kan inte förstå i vilken värld dessa förband kan ha tre års beredskap när regeringen ständigt trycker på vikten av krigs- och hemvärnsförband gripbara "här och nu".

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 44. Gott Nytt År till dig också, bäste teaterdirektör!

  Jag var inne på TRM:s hemsida (märkligt nog kallar de sig "Rekryteringsmyndigheten" på sin egen hemsida trots att deras av regeringen fastställda namn är "Totalförsvarets rekryteringsmyndighet"),

  Jag blev nog inte så himla mycket klokare, men har läst på lite mer och börjar känna mig rätt säker på att "krigsplacering" i sig inte är kopplat till värnplikt eller civilplikt. Begreppet förefaller ha en aningen "frisvängande" betydelse. Att krigsplacera vem som helst inom Försvarsmaktens organisation verkar gå hur bra som helst.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 45. Skipper!

  Tack för vänliga ord - jag ska be att få återgälda med detsamma!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera