söndag 1 januari 2012

Benämningar på manöverbataljoner


De nya manöverbataljonerna i armén och amfibiekåren har olika typer av benämningar och några definitiva bra beslut i denna fråga verkar inte finnas.
Bataljonerna benämns ibland med sin gamla benämning, exempelvis ”191. mekbataljonen” (eller ”191. mekaniserade bataljonen”) och ibland med en ny benämning av typen ”1. manöverbataljonen mekaniserad”.
Dessa benämningar är illa nog men det blir ännu värre när vi kommer de de mekaniserade bataljonernas kusiner, nämligen ”manöverbataljon lätt mekaniserad”, alternativt ”manöverbataljon mekaniserad lätt” samt ”manöverbataljon lätt”.
Den sista kusinen är det krigsförband som alltid hetat ”2. amfibiebataljonen” och som nu benämns ”manöverbataljon amfibisk”.
Ur marknadsföringssynpunkt är de nya påhittade ”benämningarna” beklämmande dåliga produkter. Hur kul är det att gå på nyårsfest och som svar på en fråga berätta att man är sergeant på "manöverbataljon amfibisk"? 
Försvarsmakten har ibland en underlig förmåga att döpa om förband, enheter och företeelser så att benämningen ska låta ”häftigare” än vad det egentligen är. Jag har på Marinbloggen ställt frågan varför det plötsligt heter ”stridsstödfartyg” i stället för ”trängfartyg” alternativt ”underhållsfartyg”. Jovisst låter det häftigare men vem försöker man lura? Vi pratar trots allt om ett fartyg med underhållsresurser och en begränsad självskyddsförmåga.
Om vi återgår till de åtta manöverbataljonerna så kan man dra följande slutsatser:
·      De nya benämningarna har dålig marknadsföringseffekt och anknyter inte alls till krigsförbandens historia
·      De nya benämningarna är onödigt långa och ”utslätande”
Eftersom det är nyårsdag vill jag inte belasta läsaren med en massa referenser i detta ämne, utan direkt gå på mina egna förslag till benämningar på dessa krigsförband. Förslaget bygger på att kopplingen mellan basorganisationens förband (I 19, P 4, P 7, K 3, LG samt Amf 1) inte behöver återspeglas i själva nummersättningen. Förslaget bygger  på att ”gamla fina begrepp” används och att vi inte uppfinner nya i onödan.

 • De mekaniserade bataljonerna (fyra stycken): Dessa bör benämnas exakt vad de är, nämligen mekaniserade bataljoner. Numren bör självklart vara 1-4.

 • De lätta mekaniserade bataljonerna (två stycken): Om man tittar i historieboken så känns det som att en lättare typ av anfallsförband ofta kallades ”dragoner”. En dragon var ju en ”beriden infanterist”, som initialt inte var tänkt att slåss till häst utan endast använda hästen som ett snabbt fortskaffningsmedel. Med lite fantasi tycker jag nog att det finns vissa likheter mellan gårdagens dragoner och dagens lätta mekaniserade förband. Mitt förslag är således att bataljonerna nummer 5 och 6 benämns dragonbataljoner. Dessutom är faktiskt P 7 arvsförband till Skånska dragonregementet, P 2.

 • Den sjunde manöverbataljonen är tydligen inte ens lite mekaniserad, utan benämns endast ”lätt”. Lättare stridskrafter, dvs. utan hästar, stridsvagnar etc. har traditionellt benämnts infanteriförband. Mitt förslag blir således att den sjunde bataljonen benämns infanteribataljon.

 • Beträffande den åttonde manöverbataljonen tror jag mina läsare redan nu kan räkna ut att den bör benämnas just amfibiebataljon - och inget annat!

Det samlade förslaget till benämningar för våra åtta manöverbataljoner bör således vara enligt nedan:
1. mekaniserade bataljonen (1 mekbat)
2. mekaniserade bataljonen (2 mekbat)
3. mekaniserade bataljonen (3 mekbat)
4. mekaniserade bataljonen (4 mekbat)
5. dragonbataljonen (5 dragonbat)
6. dragonbataljonen (6 dragonbat)
7. infanteribataljonen (7 infbat)
8. amfibiebataljonen (8 amfbat)
Jag kan själv faktiskt känna viss tveksamhet till att introducera begreppet ”dragon”, som kan kännas mer än lovligt gammaldags. Ett alternativ, som tar hänsyn till den 7. bataljonens rötter i K 3, vore att benämna bataljonerna 5-6 för infanteribataljoner och den 7. bataljonen för husarbataljon.
Jag låter mina läsare rösta och släpper härmed ordet fritt! Låt oss bara hjälpas åt att motverka dåliga förslag till benämningar från HKV. Nu återgår jag till min hydda vid Nilens strand.
GMY
Sinuhe
75 kommentarer:

 1. Mycket känsligt det där med namn.
  De nya militärregionerna fick ju absolut inte heta distrikt eller områden, då detta då kunde ses som att det var ett felaktigt beslut
  att en gång i tiden avskaffa desamma.

  Ekeby 5.1

  SvaraRadera
 2. De benämningar som just nu är aktuella är "mekaniserad infanteribataljon" resp. "motoriserad infanteribataljon". Var kommer då dessa benämningar från? Jo det är en anpassning till NATO:s begrepp då någon fått för sig att vi inte kan anmäla förband till NATO utan detta... Att ta hänsyn till såna triviala saker som tradition är inte viktigt. Avseende numrering gäller fortfarande 41:a osv... /Arméofficer

  SvaraRadera
 3. Blotta tanken på att vi endast har pappersbataljoner kvar är riktigt störande. Som jag nyligen konstaterade på min egen blogg så var det inte så länge sedan vi hade 37 brigader. En stor skillnad.

  Trots allt så ägnade jag några minuter åt ditt förslag, för det är ju skrivet i all välmening. Någonstans i förgängelsen så måste vi försöka bevara (och skapa) några traditioner till framtiden. Jag delar helt din uppfattning att de nya benämningarna inte håller måttet.

  Någonstans i namngivningen är det dock viktigt att behålla kopplingen mellan utbildande förband (basorganisationen) och den faktiska produkten. Annars känns det alltför konstruerat och det vore ingenting att sträva efter. Det här med dragoner och husarer höll ju på att bli en faslig röra på 1940-talet och det är ju ingenting att sträva efter.

  Jag låter någon traditionsivrande person ta vid i skrivandet.

  SvaraRadera
 4. Återanvända benämningar!? Bakåtsträvare!! ;-)

  Manöverbataljoner kan vi slänga in i historieboken över använda buzzwords. Manövrera kan ju alla. Det är utrustningen och därmed användningsområdena som skiljer. Detta bör synas i benämningen.

  Jag föreslår därför:
  1-4:e Mek Bat (T)
  5-6:e Mek Bat (L)
  7:e Inf Bat
  8:e Amfibie Bat

  SvaraRadera
 5. Ekeby 5.1

  Man måste nog vara både blind, döv och stum för att inte inse att det förra beslutet var helgalet!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 6. Arméofficer

  Det var det dummaste jag hört på länge - ska Sverige ta hänsyn till Natos formulär när vi benämner våra krigsförband på SVENSKA?

  Själva begreppet "motoriserad bataljon" låter inte så dumt kanske, men med tanke på sergeanten som ska gå på fest och förklara var hon jobbar så föredrar jag absolut "infanteribataljon" eller "dragonbataljon". Det du skriver får mig att inse att ännu värre vansinnigheter lurar runt hörnet. Snälla HKV - vänta lite innan ni fattar beslut!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 7. Stagecoach

  OK, följ inflödet av kommentarer då...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 8. Chefsingenjören

  Bra förslag och skönt att slippa benämningen "motoriserad bataljon". Vi hade en "motorbrigad" under andra världskriget och de sovjetiska stridskrafterna var fulla av motoriserade förband. Jag får inga bra vibbar av det där "motoriserade".

  Glöm inte sergeant Lisa Karlsson som är på nyårsfest i uniform m/87. Inte ska den stackaren behöva berätta att hon arbetar på "5. motoriserade bataljonen" - själva namnet ger ju intryck av att resten av Försvarsmakten inte har fordon med motorer?

  Som sagt jag - jag gillar Chefsingenjörens förslag hyfsat bra. Åsikter?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 9. Norska Armén led av att man skrotade de gamla namnen. Låt oss behålla något i alla fall.
  Jag röstar för numrering som härleder till plattformen (41, 192, mfl) och benämning enligt Sinuhes förslag.
  7.Bataljon har redan nummer 7 så det får då kvarstå.

  SvaraRadera
 10. Mycket intressant inlägg!

  Vad avser numreringen så tyckte jag ditt förslag lät bra och enkelt. Men efter lite mer funderande så inser jag att Cynsik nog har rätt. Låt numreringen vara en kombination av förband (I19) och bataljon (1a) = 191. o.s.v.

  Detta följer då dessutom flottans och flygvapenförbandens numrering. Ex 41.korvettdivisionen (4.sjöstridsflj) och 172.stridsflygdivisionen (F17).

  Dessutom så förenklar det efter nästa försvarsbeslut (FM Org 14) när man av ekonomiska skäl tvingas till ytterligare förbandsnedläggningar. Om ex. din 4.mekbat läggs ned så blir det ju ändå ett "hål" i din nu så logiska bataljonsbenämning. Samma sak om det sker mirakel och en helt ny mekbat upprättas så hamnar den "fel" i din fina struktur.

  Vad avser benämningar så har jag inga bra förslag. Det enda som bör undvikas är nog (paranteser).

  Det blir lika dumt som när en kommendör i flottan måste skriva Captain (N) för att inte förväxlas med en kapten i amfibiekåren = Captain.

  SvaraRadera
 11. Problemet med att låta numreringen vara en kombination av förband och bataljon - låt vara att den är logisk - är att vi får en fortsättning på Kalle Anka-numreringen av våra militära enheter. Att en krigsmakt med 30.000 anställda (varav en stor del civila) använder beteckningar som 191. mekaniserade bataljonen framstår som löjeväckande.

  SvaraRadera
 12. Cynisk - antecknat! Jag hoppas att det uppstår någon slags konsensus i slutet av denna tråd.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 13. Skipper

  Jag har redan backat och är beredd att tillstyrka den nuvarande numreringen, inklusive "skvadern" med nummer 7.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 14. Stagecoach

  Jag är medveten om detta problem, men det verkar som om menigheten anser att Axel Oxenstierna ska få behålla ett mindre inflytande trots allt, åtminstone avseende numrering av krigsförbanden.

  För övrigt hade stormaktstidens armé sällan nummersatta krigsförband, utan bara bokstavsnamn (exempelvis "Dalregementet" eller "Östgöta kavalleriregemente").

  Beträffande bataljonerna i infanteri-, kavalleri- samt dragonregementena är jag dock osäker. Jag vet att den första bataljonen normalt benämndes "överstens bataljon" men hur det fungerade med de regementen som hade fler än två bataljoner (livregementet till fots hade fyra bataljoner!) vet jag inte. Någon?

  Min slutsats just nu:

  + Vi bör behålla den nuvarande numreringen, inklusive "skvaderförbandet" bataljon nummer 7.
  + Jag uppfattar konsensus avseende mekbat, dragonbat, infbat och amfbat.

  Hur svårt kan det vara?

  GMY och god natt

  Sinuhe

  SvaraRadera
 15. "överstens bataljon"

  Nu när vi har så få bataljoner kan det väl bli General NNs bataljon.
  Problemet är väl då bara alla generaler som inte får någon bataljon...

  Antingen får vi väl öka antalet bataljoner ellet minska antalet generaler...frågan är väl bara vilket av alternativen som är enklast...

  Ekeby 5.1

  SvaraRadera
 16. Eller varför inte vänta, så kanske någon bat försvinner och vi kan döpa dom efter de 7 dödssyndern (risken finns att vi får gå direkt på apokalypsen fyra ryttare).
  Då blir väl alla nyårsfestande sergeanter och soldater nöjda?
  /Gammeltrollet

  SvaraRadera
 17. Eller varför inte vänta, så kanske någon bat försvinner och vi kan döpa dom efter de 7 dödssyndern (risken finns att vi får gå direkt på apokalypsen fyra ryttare).
  Då blir väl alla nyårsfestande sergeanter och soldater nöjda?
  /Gammeltrollet

  SvaraRadera
 18. Förutom amfbat är alla de andra av typen lätt infanteribat.
  En av typerna är dessutom lättare än lätt.
  Ett förband bör nog benämnas med dess uppgift och kallas högvaktsstyrkan för att inte missförstånd skall uppstå.
  Den bataljon som bestrider utlandsuppdraget bör man med tanke på dess utformning kalla för huvudbataljonen.

  Skämt åsido kan jag bara råda Lisa att inte gå på nyårsfest i uniform. Hon och alla andra måste inse att intresset från utsidan om huruvida hon tillhör bataljon si eller så är mycket begränsat.
  Hon bör nog begränsa sig till att berätta att hon är statligt anställd. Vill hon förtydliga detta kan hon tillägga, inom FM.
  Skulle hon träffa på någon som känner till lite om FM så bör han/hon kunna se på uniformen vilket förband hon tillhör.

  Att man anpassar något inom FM till Natostandard är nog mer regel än undantag, så du måste se och höra en massa dumheter varenda dag. Vi bytte till och med gradbeteckningar för några år sedan. Anledningen var att de kunde missförstås (dålig utbildning) av Nato.
  Hela det "nya försvaret" är (NATO)-anpassat för att kunna ge och ta emot hjälp utifrån.

  Intill dess att dessa s.k. bataljoner dyker upp som förband i verkligheten duger de namn som nu används. Kompanier har fått överta utbildningsnamn som t.e.x. Wartofta kompani på P4.
  Därmed inte sagt att Lisa skall berätta att hon jobbar på Wartofta kompani. Det varumärket är inte så känt utanför P4 garnison.

  Vi kommer nog att få anpassa beteckningarna på våra förbandstyper till natostandard vare sig vi vill eller inte. Men vi kan ju alltid försöka att hitta några egna namn på dem.
  Att konstlat försöka få in husar-eller dragonbeteckningar tycker jag är en skymf mot dessa förbandstyper.

  Att kalla något av de förband vi tänker sätta upp för mekbat och anfallsförband är väl att tänja lite väl mycket på begreppen.
  Snarare någon form av bevaknings/spaningsstyrka?
  De ultralätta hittar jag inte någon jämförelse till.


  Vi har, enligt mig, gott om tid att fundera på detta. Om vi någonsin får till något som kan användas som en bataljon så blr det på andra sidan 2020.
  Vi bör också ha i åtanke att namnen på bataljonerna skall passa in i de båda Tolgforsbrigaderna. Nu är vi nog framme vid 2030.

  Eftersom känslan när man ser de anorektiskt utrustade bataljonerna är att man vill ha mer, kanske man ska kalla dem för infanteribataljon typ Moore.

  Ursäkta, har lite svårt att ta frågan på allvar.

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 19. Problemet är nog inte vad vi kallar eller inte kallar bataljonerna. Problemet är att det under mycket överskådlig tid bara kommer att vara fyrkanter på en lägeskarta. Bataljonerna kommer att under många år fullständigt sakna förmåga att strida inom bataljons ram för att inte tala om brigadramen... Papperslösning var namnet...

  Hur mycket träning kommer de s.k. GSS/T att erhålla, såvitt jag förstått ungefär som en gammal hederlig F-vpl, utan repövning. Vari ligger skillnaden mot förr? Det torde fortfarande krävas minst 3-6 månaders kompletterande träning enbart för ett utlandsuppdrag med verksamhet inom i huvudsak plutons ram. (Inget nedlåtande MEN strid i bataljons ram kräver lite mer träning än inom grupp/plutons ram).

  8 bataljoner för internationellt och nationellt bruk!!! Patetiskt! Lägg till några flygplan och fartyg och du har allt du får för 40 000 000 000kr!!! Det framstår som OERHÖRT ineffektivt förbrukade skattemedel!

  SvaraRadera
 20. Skylttrimning har alltid varit en paradgren i Försvarsmakten. Varför tala om ett "insatsförsvar"? Vad ska ett försvar göra om inte insatser? Eller varför inte den nya huvuduppgiften IBSS, "insatsberedd skyddsstyrka"? Är det för att skilja dessa från alla icke insatsberedda skyddsstyrkor? Suck..

  SvaraRadera
 21. Man ska inte tro det här med namn är enkelt. 7.bat benämns just 7.bat på Livgardet medan K3 använder 31. Bat eftersom bataljonen har sitt ursprung ur 31.LLB. AI har tydligen uttalat att han vill behålla namnet 31.bat vilket många, särskilt på LG, ifrågasätter eftersom det inte har någon koppling till LG. Sen tror jag det skulle kännas konstigt för personalen ur LG ingående i 7.bat att tillhöra en husarenhet.

  SvaraRadera
 22. Teaterdirektören

  Du har säkert rätt i en del av dina farhågor. Avsikten med mitt inlägg var bara att diskutera benämningar på våra få manöverbataljoner, inte att diskutera hela Sveriges säkerhetspolitik. Jag noter din tveksamhet till dragon- och husarbenämningarna...;_)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 23. Anonym

  GSS/T är planerade att delta i tre stycken KFÖ:er om vardera fyra till fem veckor, allt under en åttaårsperiod. Jag föreställer mig att om deras krigsförband, stående eller kontrakts-, inte ska delta i några internationella militära insatser så kommer antalet KFÖ:er att öka.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 24. Wiseman

  Det är just skylttrimning som jag tycker vi ska undvika genom att benämna saker vid deras korrekta namn. Jag är glad att beteckningen "insatsförband" är borta...

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 25. Anonym - ja där ser du fel det blir när någon "hittar på" benämningar utan att tänka först.

  Det du skriver får mig att tycka att benämningen "7. infanteribataljonen" trots allt är den bästa!

  Ett alexanderhugg kanske kunde kanske vara att benämna bataljonerna nummer 5-7 för "infanteribataljoner" alla tre? Vad är det egentligen för skillnad på dem - någon som vet? Nummer 5-6 ska väl ha patgb men vad har den 7:e bataljonen? Cyklar? Galtar?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 26. Behöver vi egentligen ha siffror i förbandsnamnen?

  Med tanke på hur många gamla regementen som har lagts ner och som de kvarvarande är traditionsbevarare åt, kan det inte vara en idé att använda dessa namn? Framför allt om vi vill bygga upp en förbandsanda på sikt. Man kan väl till och med tänka sig att de gamla regementsfanorna tas i bruk igen av respektive bataljon så får man ytterligare lite traditioner att bevara. Här tror jag att vi har en del att lära av hur britterna har hanterat sina sammanslagningar och neddragningar utan att därför bryta med historien.

  T ex så skulle då P7 kunna ha ansvar för "Södra Skånska Bataljonen" och "Norra Skånska Bataljonen". Samma sak kan användas för funktionsförbanden, A9 skulle kunna sätta upp "Svea artilleribataljon" och "Göta artilleribataljon".

  Om man sedan i ledningssystem och liknande inte kan hantera så långa namn kan man väl där ge förbanden en bokstavskombination ungefär som flottan gör för sina fartyg. "Södra Skånska Bataljonen" kan bli "SSB" och så vidare.

  SvaraRadera
 27. Uppgiven!
  Vi på Lv6 behöver 6 bataljoner till för att detta skall funka...
  Fast döper vi kompanierna i nuvarande bataljonerna så går det.

  Karlsborgs
  Östgöta
  Gotlands
  Roslagens
  Skånska
  Sundsvalls
  Göta
  Luleå

  /också lite uppgiven

  SvaraRadera
 28. Jag ställer mig också frågan om hur det blir ifall vi skaffar tex 1-3 till bataljoner. Hur blir det med nummer ordningen då?

  "uppgivens" förslag är intressant, som många andra här.

  Ni som vill läsa mer om manöverbataljonerna i IO14 kan läsa på sida 12-14 i Arménytt nr 3 2011.

  http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/arm%C3%A9nytt/Arm%C3%A9nytt_nr_3_2011.pdf

  SvaraRadera
 29. @också lite uppgiven

  Jag antar att du syftar på HV-bataljonerna som ligger under Lv6? Har inte dessa redan namn?

  Annars så har ni ju även gamla I 16 och dess föregångare att ta till. Fast då hamnar ni väl i traditionskrig med P4 eftersom de delar samma anor... kan bli en nöt för Braunstein att bita i. :-)

  SvaraRadera
 30. Uppgiven

  Vad jag minns är det så att regeringen beställt "nummersatta krigsförband" - dock är jag inte helt säker. Jag kan känna sympati med din idé (som ju stämmer med stormaktstidens benämningar) men det känns lite som att numera är det siffror som gäller trots allt.

  Vi får väl se var denna diskussion hamnar!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 31. Jag är tacksam om någon kan reflektera över min idé att kalla bataljon 5-7 för "infanteribataljon", fast de avviker i utrustning och organisation. Men - är det så att bataljon 1-4 är "kinesiskt" lika? Om dessa fyra bataljoner inte är EXAKT lika så ser jag inget skäl att inte bataljonerna 5-7 kan ha en gemensam etikett.

  Det känns enkelt och lättförklarat att säga att Sverige har åtta manöverbataljoner (fast själva ordet "manöverbataljon" är egentligen hemskt): fyra mekaniserade bataljoner, tre infanteribataljoner samt en amfibiebataljon.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 32. 7.bat ska enligt IO14 ha Galtar men tills dess bataljonen får dom så åker man Tgb 13. Sen att sen benämns lätt är också en sanning med modifikation. Skyttekompanier med ca 40 st fordon är inte direkt "lätta". I slutändan kanske namnen på bataljonerna inte är det viktiga utan hur de är utrustade och organiserade.

  SvaraRadera
 33. Jag syftar på 61.- och 62.-Lvbat.

  /fortfarande lite uppgiven.

  SvaraRadera
 34. @fortfarande lite uppgiven

  Förstår fortfarande inte riktigt hur du menar. Eller menar du att för att man ska kunna döpa bataljoner efter gamla regementen, så måste man ha en bataljon för varje gammalt regemente?

  Det vore visserligen trevligt, luftvärn har vi inte överskott på direkt, men kanske inte troligt.

  SvaraRadera
 35. Aha, nej jag menar bara att det gått lite väl långt när vi ens får med oss alla gamla standar och fanor om vi så skulle fördela ut dom en per pluton.
  /flu

  SvaraRadera
 36. Anonym och alla andra!

  Vid närmare eftertanke tror jag att det skulle gå alldeles utmärkt att ha tre typer av manöverbataljoner i stället för fyra, om man inför följande definitioner:

  + Mekaniserade bataljoner åker i fordon som har larvfötter (strf 90).
  + Infanteribataljoner åker i fordon som har hjul (patgb eller ptgb).
  + Amfibiebataljoner åker i fordon som har köl och vatten-jet (strb).

  Det faktum att de tre infanteribataljonerna kommer att skilja sig åt sinsemellan anser jag vara helt irrelevant. Alla förband som det finns mer än ett ex av kommer ALLTID att uppvisa skillnader sinsemellan, i vissa fall stora skillnader.

  Om man, som jag föreslår, bygger benämningen på TRANSPORTMEDLET och inte på uppskattad FÖRMÅGA så blir det hela mycket enklare.

  Det känns också som att en färdig lista skulle bli ungefär såhär:

  191. mekbat
  192. mekbat
  41. mekbat
  42. mekbat
  71. infbat
  72. infbat
  7. infbat (?)
  2. amfbat

  Den mystiska 7:e bataljonen är fortfarande förvillande. OM det är så att det är K 3 som har huvudansvaret bör den heta 31. infbat. OM det är så att det är LG som har huvudansvaret bör den heta 11. infbat. Det verkar rent löjeväckande att två organisationsenheter ska dela på ansvaret för ett krigsförband - den ena måste vara huvudansvarig. Eller?

  Reflektioner och förslag?

  Trevlig kväll!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 37. Angående traditioner

  Tyvärr är det nog så att det inte är funktionellt att dela ut "traditioner" så att alla blir nöjda. Med den historia som vårt land har finns det MASSOR av regementstraditioner som aldrig kommer kunna tas om hand om och där behovet dessutom är mycket litet.

  Den nuvarande idén att låta hemvärnsbataljonerna om möjligt vara traditionsbärare till namnen (inte fanorna) tycker jag är klart vettig. Mycket längre än så är det svårt att gå. Smålands kavalleriregemente är och förblir NEDLAGT, liksom Kronprinsens husarregemente och Livdrabanterna. Det var fina regementen alla tre, men (för att citera Monty Python) - "they have ceased to exist".

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 38. Frälsningsarmén är beväpnad med sparbössor för att finansiera sin verksamhet. Eftersom Försvarsmakten befinner sig i en liknande ekonomisk situation och dessutom är lika tandlöst beväpnad föreslår jag att Försvarsmakten benämns "2:a Frälsningsarmén" till skillnad från den 1:a.

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
 39. På Cornucopias blogg under rubriken "Insatsorganisation 2014" finns det officiella utkastet från regering och försvarsmakt på organisation och beteckningar av IO14. (2011-10-06)
  Läs gärna kommentarerna där vissa andra uppgifter dyker upp som spelar verkligheten.
  Antalet kompanier (tre eller fyra) är beroende på vilken genomgång man varit på senast.
  En hel del andra uppgiter om organisationen svajar också beroende på vilken powerpiontpresentatör som håller i genonmgången!

  Sätter vi någonsin upp en eller två brigadstaber av den storlek vi har övat i kommer flera av bataljonerna att åtgå till skyddet av dessa gigantiska staber. Några kommer att åtgå till skydda av t.e.x. luftvärn eller liknande så det är bra att ordet "manöver" inte finns med.
  Så länge vi har förband som är disponibla/gripbara i skala ner till flera år och/eller anländer till krigsskådeplatsen i inhyrd buss/minibuss känns inte problemet akut.
  Direkt gripbara förband har på flera håll i dokumenten mobtider på 30-90 dagar.
  Att sätta in en enhet i mission kräver, enligt AI, cirka tre månaders förövning på hemmaplan. Dessutom kan FM inte inom greppbar framtid se när vi kan sätta in en komplett enhet, direkt ur förbanden, utomlands. Under väldigt lång tid kommer vi att förlita oss på inhyrd civil kunskap och förmåga.

  Med tanke på hur verkligheten ser ut lyder hela frågan under rubriken; "Att sminka en ofärdig gris".
  Just nu försöker vi dessutom göra det med förbundna ögon. Vem är det vi skall försöka lura, oss själva eller Lisas danspartner?

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 40. Gustav Wasa sa...

  När Militärdistrikten (MD) lades ner 2005 valdes det medvetet att Milo och MD ej skulle traditionsbevaras på något sätt. De har således "ceased to exist".

  Nästa svenska regionala ledningsorganisations komponenter kan döpas till Svea militärregion, Göta militärregion respektive Wendes militärregion.

  Det senare namnet (Wendes) är som alla vet taget i enlighet med den danske kungens anspråk på sorbernas territorium i nuvarande Tyskland. Men fint och författningsmässigt låter det.

  SvaraRadera
 41. Teaterdirektören

  Stort tack för tipset om Cornucopias blogg! Han och jag delar uppenbarligen ett intresse, nämligen en misstro mot koldioxid- och klimatalarmismen.

  Jag har ingen uppfattning i brigadstabernas storlek. Kan du vara lite mer konkret? I min bokhylla har jag en bok med en bild av Erwin Rommel när han leder den tyska Afrikakåren i strid. I fordonet finns han själv, två stabsofficerare samt tre signalister. Som du indikerar finns det en uppenbar risk att INS nu passar på att rita upp ENORMA brigadstaber - det handlar ju om befattningar för yrkesofficerare! Jag ser en stor risk att militärregionstaberna också kommer att bli löjligt stora. Som vanligt kommer man säkert att enbart specificera ett antal befattningar för yrkesofficerare och återigen glömma reservofficerarna (som jag tror skulle passa riktigt bra för befattningar i dessa staber).

  Jag lärde mig en sak på Cornucopias blogg - nämligen att den ena av P 7:s bataljoner fortfarande har strf 90 (dvs. det är inte ens BESTÄLLT patgb 360 till den).

  Detta styrker min teori att våra fåtaliga manöverbataljoner inte kommer att ha samma utrustning och organisation.

  Exakt vad som skiljer den nuvarande 90-bataljonen på P 7 med sina syskon vid P 4 och I 19 vet jag inte. I alla händelser så verkar det inte solklart om den enligt min egen nomenklatur ska benämnas mekaniserad bataljon eller infanteribataljon.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 42. Gustav Wasa

  Trevlig idé, men det ska ju finnas FYRA militärregioner? I det gamla Sverige hade ju den fjärde då kunnat benämnas "Finlands militärregion" men det är nog politiskt inkorrekt idag...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 43. Självklart skall det heta mekbat för mekbataljonerna. Möjligen lätt mekbat för 72. som enbart har 9040.

  Annars gillar jag dragonbataljon och husarbataljon - 71. dragonbataljon och 7. husarbataljon.

  Det tar jag med mig till den bok jag skriver just nu som utspelar sig ytterligare några år framåt i tiden.

  SvaraRadera
 44. Cornucopia

  Tack för kommentar! Ja dragonbataljon var ju mitt första förslag här men sedan blev det en "glidning" mot infanteribataljon.

  I princip gillar jag skarpt när man använder gamla kända begrepp och inte ägnar sig åt att öka den så kallade "ballfaktorn" genom att döpa om en förbandstyp utan att ge den ökad förmåga.

  Ett bra exempel på hur man hade KUNNAT använda ett gammalt begrepp är när man skulle slå ihop SSG och SIG. Ett förband som enbart består av yrkes- och reservofficerare och som har uppgifter där det krävs både muskler och hjärna har stora likheter med det förband som hette "Hans Majestät Konungens Drabanter" - i dagligt tal kallat enbart Drabanterna eller Drabantkåren. Vad valde man i stället? SOG! Suck.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 45. Min uppfattning är att alla åtta bataljonerna är infanteri. Beroende på vilka fordon och integrerad beväpning som de eventuellt tilldelas så kan de dessutom få tillägget mekaniserade. Intill dess att det faktiskt finns tillräckligt med bepansrade och beväpnade fordon får tyvärr några av bataljonerna leva med epitetet motoriserade istället för mekaniserade. De som får Galt till huvudfordon lever troligen inte upp till kraven för att få kallas mekaniserade oavsett hur mycket vapen man sätter på dem (definitionsfråga som varierar i olika länder) medan de som får nya pansarterrängbilen bör betraktas som mekaniserade.

  Korrekta benämningar borde då bli:
  Nr.(mekaniserade/motoriserade)infanteribataljon

  Den amfibiska bataljonen får därutöver tillägget amfibie framför infanteri.

  SvaraRadera
 46. CS är väl bara 7. (lätta) som får galt som huvudfordon?

  SvaraRadera
 47. Sinuhe 10:12, det som skiljer sig är väl att 72. har fyra kompanier strf90, medan 41., 42., 191. och 192. bara har tre kompanier strf90 och förutsätts få ett fjärde kompani från någon av de tre "fristående" stridsvagnskompanierna.

  SvaraRadera
 48. Angående stridsvagnarna.. P4 har väll två stridsvagnskompanier? Ett GSS/K & ett GSS/T?

  I19 har bara ett stridsvagnskompani (GSS/K?). Borde man inte åtminstone ha som P4 ett andra stridsvagnskompani på I19 som är bemannat av GSS/T?

  Då blir det både jämt på båda orterna och fyra är bättre än tre. Man kan även fylla upp dom 4st mekaniserade bataljonerna bättre ifall det är som Cornucopia säger att dom bara har 3st kompanier.

  SvaraRadera
 49. Gustav Wasa sa...

  Självklart ska Sveriges norra militärregion fullt traditionsenligt heta Norrlands militärregion.

  De ska naturligtvis överta Milo N:s marsch "Norrlandsfärger" av V. Widqvist i sättning för bland annat två oboestämmor, fyra klarinettstämmor samt en alt och en basklarinettstämma.

  Således träblås i träpatronernas land. De senare dock inga lösplugg utan reservofficerare.

  SvaraRadera
 50. Innehåll och nuvarande utr/uppgifter kommer i framtiden att variera än mer.
  Mekaniserade förband i Afghanistan är mer inateriförband än tvärtom. Dessutom är våra lätta förband tunga kontra än internationell jämförelse. Många infanterikonpanier utomlands har inte ens egna fordon. Ett förslag är att som någon tidigare uttryckte bygga vidare på det ända som faktiskt är hyfsat bestående. En benämning byggd på nuvarande numrering och regemente. Ex 41. bataljon Skaraborgs regemente, 191. bataljon Norrbottens regemente. Dess nuvarande roll kan anges inom parantes (mek, mot, inf, amf osv).

  SvaraRadera
 51. Hur går det med 25. manöverbataljonen då?

  SvaraRadera
 52. Ni tycks alla bortse från att begreppet "infanteri" är struket ur Försvarsmakten enligt traditionsofficer Laestadius i HKV, det har jag hört i matkön på HKV.
  Så vad jag bär på mina kragspeglar i form av korslagda gevär återstår att analysera.......

  Old School

  SvaraRadera
 53. @ Cornucopia
  Ja, det är min uppfattning också.

  En övrig punkt. De kan inte heta bara mekaniserad bataljon. Det måste framgå vad det är för truppslag. En mekaniserad bataljon kan likväl vara artilleri, luftvärn, ingenjörer mm.

  SvaraRadera
 54. Vad hände med den gamla termen "skytte" för det som annars benämns "infanteri"? Har jag hoppat i galen tunna eller torde inte 7'e helt enkelt vara en skyttebataljon? Om "skyttebataljon" inte fungerar torde "hussarbataljon" fungera ypperligt då man bygger på K3s arv. Kombinerar man det med LGs arv blir det "Gardeshussarbataljon" vilket i min värld låter både pampigt och fint.

  För övrigt är tänket med dragoner inte dumt om det inte var för en liten sak, detachementet Norrlands Dragoner (i dagligt tal "K4", "AJB", "Norrlandsjägarna"). Då våra dragonförband i modern tid mest sysslat med jägarstrid känns det märkligt om termen "dragon" skulle betyda lätt mekaniserat skytte. Termen "fältjägare" är ju intimt bunden med saliga I5 men från början benämnde det väl infanteri som var lite lättare än normen?  Britterna har ju likt oss lång och obruten förbandshistoria som i närtid har blivit komprimerad. Några förband har amalganiserats under delad flagg (13/21'st Hussars), andra har fått nya namn (Royal Regiment of Scotland, the Yorkshire Regiment, Princess of Wales Royal Regiment osv). I de "nya" regimentena är det bataljonerna eller i vissa fall kompanier som upprätthåller de gamla traditionerna men aldrig skulle någon våga helt eliminera Black Watch (3SCOTS), Worcesters and Foresters (2MERCIANS) osv. Fy tusan om vi snart bara kommer ha en bunt katalogförband utan historia, ära, fanor och....den där mustiga känslan av "jag är inte den första på det här gruset" som man får när man går igenom grindarna på ett regemente.

  SvaraRadera
 55. Nu blev det väldigt mycket att reflektera över!

  CS, nu är du lite trist och förutsägbar. Hela idén med denna övningen var ju att komma på bra benämningar på de åtta manöverbataljonerna - benämningar som är logiska och ändå uppfyller elementära attraktionsegenskaper. Att kalla alla åtta för "infanteri" känns som att göra det för enkelt (jag hoppas du känner min ironi)...;)

  Cornucopia, det är intressant att lära sig att en lätt mekbataljon alltså "organiskt" är kraftfullare än en mekbataljon? För det är väl det du skriver?

  Anonym, det finns tre stridsvagnskompanier plus extrakompaniet på Gotland. Hur man är räknar är tre kompanier färre än sju manöverbataljoner. Betänk att en gammal "pansarbataljon" hade organiskt två stridsvagnskompanier och två pansarskyttekompanier.

  Anonym - det jag vill nå med denna tråd är förslag till namn som är funktionella både ur verksamhetsperspektivet och attraktionsperspektivet. Parenteser bör alltså undvikas.

  Old School - jag tror inte att den gode Patrik menade att det är förbjudet att använda begreppet "infanteri" som ett förnamn till en viss typ av bataljon. Däremot finns det inget TRUPPSLAG som heter "Infanteriet" längre.

  Lew - jag har faktiskt inte funderat på det gamla fina begreppet skyttebataljon. Mot det talar att det ger vid handen att bataljonen består av en lång rad med "skyttar" och så är det ju inte längre. Inom parentes har jag jobbat lite med det brittiska regemente som då hette "The Worcestershire and Sherwood Forester´s Regiment" (WFR) och det var inte den vassaste kniven i lådan då...

  Mina vänner, jag tror inte jag orkar summera diskussionen just nu. Jag är själv väldigt förtjust i att blåsa liv i begreppet "infanteribataljon" eftersom det liksom låter modernare än både husarbataljon och dragonbataljon. Jag tackar också mina läsare för allt de lärt en enkel egyptier vid Nilens strand dessa dagar.

  Men - tråden är inte avslutad än!

  Tack och godnatt

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 56. Tänk om det vore så finurligt, att det stridsvagnsförband, som så småningom skall läggas i malpåse på Tofta skjutfält kommer från P4. Då skulle det ju passa alldeles utmärkt med namnet Wartofta. Till och med internationellt begripbart.

  Mera sådant enkelt och omedlebart gripbart!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 57. Teaterdirektören

  Jag kunde inte låta bli att småle när jag läste ditt inlägg - men det var väl det som var meningen!

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 58. Varför inte i dessa tidevarv av underfinansiering av rikets försvar ta steget fullt ut och likt idrottsrörelsen låta näringslivet - givetvist fullt avdragsgillt - sponsa våra manöverbataljoner?

  Känn så det smakar fågel redan i munnen:
  LdB-bat, BAE-bat, Ericsson-bat, IKEA-bat, Carema-bat, Swedbank-bat och Maersk-bat...

  /pseudonomen

  SvaraRadera
 59. Ytterligare ett bra inlägg, Sinuhe!

  Jag har inget direkt att kommentera i sak. Jag tycker att det är viktigt att benämna saker rätt, för språket styr tanken. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Sapir-Whorf-hypotesen (inte så bra förklarat). Jämför kommunalpolitiken där en del kommuner börjat kalla sig städer utan någon skillnad vad gäller uppgifter och några landsting regioner med en liten uppgift överförd från staten, regional utveckling.

  Fundersam 2

  SvaraRadera
 60. Har personligen varit övertygad om det förträffliga u att låta HV/NSS vara traditionsbärare för lanskapsregementena och istället gå på en klart mer traditionell namngivningsvariant på resterande delar av FM.
  Noteras bör att följande är att betrakta som lite "tongue-in-cheek"...

  Att de tre (fyra) pansarkompanierna är att jämställa med forna tiders kyrassiärer tycker jag är fullt klart för envar.
  Därav, 1.-4. Kyrassiärskvadronerna
  Man skiljde ju förr mellan lätta och tunga dragoner i Europa, således löses ju 1.-4. Svåra dragonbataljonerna (Svår, i bemärkelsen tung, anser jag bör återinföras snarast) samt 5. och 6. Lättadragonbataljonerna.
  Att 7. skall vara en Gardeshussarbataljon står utan tvivel i min hjärna.
  8. då? Vill påminna om att dett finns en hedervärd gammal benämning, marinjär! Alltså, 8. marinjärbataljonen.
  Artilleriet för helt enkelt var Svea och Götas artilleribataljoner (eller hellre, Svea och Götas Artilleridivisioner).
  Luftvärnet med sina robotar kan förslagsvis organiseras som lansiärbataljoner.
  Ingenjörerna blir ju med automatik sappörer, och trängen är ju alltid trängen...
  Att SOG antar drabantnamnet känns helt rätt, vilket gör att vi kan behålla grenadjärnamnet för det särskilda hogvaktsförbandet.

  Enkelt, eller hur?

  SvaraRadera
 61. Jag har en grundläggande invändning mot att utbildningplattformarna ses som arvtagare till regementshistorierna och namnen. I mina ögon borde det vara de insatsenheterna som utgör traditionsbäraren - sen må de vara MekBat eller Hv/NSS-Bat. Sedan rangrullan upphävdes har numren blivit galna (Värmlands regemente I22 fick Göta Livgardes nummer I2 för att göra listan mer kompakt) så det enda vettiga traditionsbäraren är regementsnamnet (motsv.). Ståndort är bara tillfällig sett genom historien.

  Om 7.e bat springer ur K3 så kan du lämpligen föra med sig namnet Livregementets husarer.

  Begreppet fältjägare kom för övrigt från infanteri som stred i spridd formering, dvs undvek marschera i skyttelinje utan istället, efter förebild av amerikanska inbördeskriget, utnyttjade terrängen. Jämför även skarpskyttar. De var de första att utrustas med gröna uniformer för att maskera istället för att skrämma fienden. Västerbottens fältjägare var ett (ursprung till Norbottens regemente), Värmlands ett annat förband (de flyttades för att bemanna Vaxholms fästning, vilket formade KA1 och så småningom Amf1).

  SvaraRadera
 62. Varför det kallas Stridsstödsfartyg fast det är ett tankfartyg (AOR)

  Jag har inte sett om Du SINUHE fått något svar på den sega Marinbloggen och det kan ju ha sina skäl. Det är inte bara namnet som det har blivit fel på utan också projektet.

  Vem som är pappa till projektet är omtvistat. Tanken var i alla fall att skaffa en LPD typ ROTTERDAM med förstärkt bränslekapacitet men sjöofficerskollegor på FM och marindelen på FMV ville ha ett mer marint fartyg och sneglade på nya danska fregatter. Projektet benämndes ”L10” . Olika summor för projektet har diskuterats. Uppåt 1.500 MKR/st drömde några om. Per st. I kompromissernas land så skulle fartyget göra allt vilket självfallet höjde kostnaden.

  Neddragningar av framtida investeringsanslag gjorde att summan halverades, en utredning skulle göras av FMV och FM om vilken typ av fartyg som MARINSTRIDSKRAFTERNA (!) behövde. PROD MARIN skickade in underlag (utkast) till Regeringsbeslut 2010-08-26. Det är ett fördömligt dokument som visar hur en myndighet skriver behovet baklänges utifrån det man bestämts sig vilja ha. Trots att huvuduppgiften är att Marinstridskrafterna ska i huvudsak utgöras av stående förband och primärt utveckla förmågan att verka i vårt närområde genom att skydda svenska intressen till havs. – så plockar PROD MARIN fram ett behov för en förmåga att kunna operera långt utanför primäruppgiften. Det är endast när så är lämpligt som marinen har uppgifter utanför närområdet.

  Rapporten innehåller en mängd begränsningar för att påvisa behovet av ett Auxiliary Oil Replenishment (AOR), dvs. tankfartyg på svenska är det enda rätta svaret. Dråpligaste kommentaren torde vara att skyddet av logistiken är bäst på ett enskilt rörligt fartyg till havs än i fasta anläggningar på land.

  Att flottan behöver modernare stödfartyg stämmer. Även en generalöversyn av TROSSÖ gör knappast någon skillnad. Hade fartyget tillhört flygvapnet hade det fått förbud att lämna kaj för länge sedan. Men uppgiften var att analysera marinstridskrafternas behov och att då hävda att amfibiekårens behov inte är kravsatta skall inte enbart skyllas på flottans officerare utan främst på amfibiekårens splittrade ledning.

  Nu lär projekt L10 som blev stridsstödfartyg och sedan en AOR (tankbåt) inte bli verklighet. Prislappen hamnar på ca 2.200 MKR och kan i bästa fall vara klart 2019. Så det är min förhoppning som gammal sjöofficer att Regeringen stoppar projektet och ger medel till marinen som ger verkan här och nu. Jag skulle t o m kunna tänka mig att marinen gör ett samprojekt typ SAC (Strategic Airlift Capability) med Nederländernas LPD ROTTERDAM och AOR AMSTERDAM. Det skulle ge marinen mycket pang för pengarna – HÄR och NU dvs. 2013-14.

  Nisse Johansson

  SvaraRadera
 63. Naturligtvis skall bataljonerna "döpas" efter numren som utbildande regementen/förband har. Ingående kompanier bör namnges i enlighet med de traditionsuppgifter respektive regemente/förband har.

  Vill vi rusta upp så naturligtvis så namnger vi de nya "GRO-förbanden" i enlighet med de tidigare som funnits på orten eller i närheten. Jag tror att vi kan se att det enklaste blir att bygga på HV/NS befintliga infrastruktur och de är ju arv efter tidigare förband, de nygamla kompanierna återtar sina ursprungliga namn och traditionsnamnet på annan ort kan bytas men kan också med fördel behållas för att visa historiens gång.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
 64. Ursäkta några dagars resa.

  Sleipnir

  Jag gillar i princip din idé men bedömer att det är politiskt dödfött att införa benämningar som nog får de flesta att associera till slaget vid Breitenfelt...;)

  Ndorop

  Eftersom 1634 års regementen var krigsförband och inte "organisationsenheter" så är egentligen din idé helt logisk. För arméns manöverbataljoner skulle den säkert fungera! Eftersom jag inte är tillräckligt insatt för att kunna konstatera om det finns utrymme för "1634-benämningar" på de fåtaliga manöverbataljonerna så kanske man kan se två system framför sig. P 4:s första bataljon skulle då heta "41. mekaniserade bataljonen" men också äga namnet "Västgöta bataljon", med motsvarande system för 42. som då skulle kunna kallas "Skaraborgs bataljon". Med tanke på alla nedlagda arméregementen borde det inte vara några problem att hitta namn till de sju bataljonerna.

  P 7:s två bataljoner blir ju så klart "Norra skånska bataljonen" respektive "Södra skånska bataljonen".

  Däremot är jag osäker på om listan av nedlagda 1634-regementen räcker till även 30 hemvärnsbataljoner. Å andra sidan så får jag nu vatten på min kvarn att ta bort de "regementsliknande" namnen på organisationsenheterna och inrätta reella garnisoner.

  Nisse Johansson

  Kul inlägg som anknyter till en kortis som jag skrev på Marinbloggen. Jag ser en överväldigande risk att marinen skaffar pengar till "stridsstödfartyg" när det egentligen är fråga om tankbåtar (som inte behövs så länge vi har "tankbåten" Gotland i vår ägo).

  J.K.Nilsson

  Läs ovan. Jag vet faktiskt inte vilken modell som skulle fungera bäst, din eller Ndorops. det känns i alla fall inte som att HKV:s förslag med "4. manöverbataljonen^får någon av mina läsare att göra vågen!

  För övrigt såg jag idag ett utkast till ny FM ArbO. I den benämndes I 19:s två mekaniserade bataljoner för "191. manöverbataljonen" respektive "192. manöverbataljonen". Däremot hade av outgrundlig anledning den tredje bataljonen behållit sitt namn "193. jägarbataljonen".

  Kan inte någon stoppa detta vansinne?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Sinueh, det större problemet jag reagerar mot, är synen på utbildningsstödet som 'förbanden' - det är insatsenheterna (arméns manöverbataljoner och hemvärnsbataljoner, flottans fartyg etc.) som bör placeras i centrum. Sedan må namnen tas ur den mest lämpade delen av historien, från 1500-talet (Mora kompani på LG) och framåt.

   Sifferbeteckningarna är så moderna att de knappast kan tilmätas någon tradition, även om vi vant oss vid dem till vardags. Det är en praktisk kortform, men kan sättas godtyckligt; I19, 191 eller 4.

   Radera
 65. Jag har helt missat en detalj. Även reservbataljonerna (fyra stycken) måste ju få lämpliga beteckningar!

  Detta blir intressant, eftersom de formellt inte är upphängda under någon organisationsenhet. Å andra sidan verkar inte HKV överhuvud taget bry sig om regeringens styrningar om reservbataljonerna i förbandsreserven.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 66. Det är intressant hur reservbataljonerna inte syns någonstans, som du säger.

  Det finns 40st hemvärnsbataljoner och följer det du Sinuhe ger förslag på. Dvs att 12:e hvbat heter också till lika norrbottensbataljonen. I listan är bland annat Södra skånska bataljonen redan taget.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Hemv%C3%A4rnet#F.C3.B6rband

  Mvh

  SvaraRadera
  Svar
  1. Detta har varit min längsta tråd någonsin. Efter att igår ha tagit del av ett utkast till ny FM ArbO innehållande en bilaga som beskriver organisationsenheter och krigsförband kommer jag att mejla Arméinspektören ett koncentrat av allt som kommit fram i denna tråd. Tack alla.

   De tankar som framförts här borde tas omhand.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 67. Min uppfattning är att det är lättare att få förståelse hos den icke militära delen av befolkningen för vilket förband som är hemmahörande var om vi talar just om I19 och 191 - 193 bataljonen. 171 och 172 divisionen är ju F17's stridsflygdivisioner. Annars ligger nog "Kungliga Jämtlands första fältjägarbataljon rätt fint i munnen också" :-D

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag ska göra en sammanfattning av allt som skrivits i denna tråd och mejla AI. Det ska bli kul att se om han svarar. Eventuellt kommer jag att lägga ut texten i mitt mejl här också.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 68. "stridsstödsfartyg" är väl svengelska på begreppet Combat Support?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  2. En tankbåt är en tankbåt.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 69. Vars går nivån på mekaniserad och motor? 71. bataljonen har ju beställt 113st Patria AMW för att byta ut sina strf 90. En bataljon baserad på Patria AMW borde väll inte vara en mekaniserad? P7s bataljonen har ju inte heller tillgång till stridsvagnskompanier.

  71. motoriserade bataljonen (Patgb 360)
  72. mekaniserad bataljonen (Strf 90)

  SvaraRadera
 70. Jag tror vi får vara glada så länge våra förband har svenska namn, som ändå med viss möda går att förstå.

  Är uppriktigt förvånad att namnen ännu inte ersatts med svengelska namn som inte betyder något vettigt för vare sig en svensk eller utlänning.

  SvaraRadera