måndag 16 januari 2012

Försvarsmaktens beredskap

Jag vill med detta inlägg anknyta till den aktuella debatten om vilken beredskap som Försvarsmakten har. Inlägget bygger lite (som vanligt) på nyanserna med orden.
Försvarsmaktens insatsorganisation, detta hemska begrepp, består av två delar: krigsförbanden och hemvärnsförbanden.
Om kravet är att huvuddelen av insatsorganisationen ska vara gripbar inom några dagar så uppfyller dagens Försvarsmakt redan detta eftersom hemvärnsförbanden fullt ut har en mycket hög beredskap. Därutöver kommer det att finnas stående förband och kontraktsförband, samt en förbandsreserv om fyra mekaniserade bataljoner.
En viktig parameter att ta hänsyn till i denna diskussion är vilken ”verktygslåda”  som avses att påbörja beredskapshöjningen. ÖB har en verktygslåda och riksdag och regering har en helt annan.
Om vi börjar med den senare har riksdag och regering tre olika metoder att höja beredskapen.
Den första är att regeringen kan återinföra hela eller delar av värn- och civilplikten. Detta kan exempelvis användas för att kalla in, med plikten som grund, krigsplacerade värnpliktiga till repetitionsutbildning. Detta kan ske selektivt, det vill säga endast omfatta vissa krigsförband. Under detta skede är Sverige i övrigt inte omställt till ”krigsfot” (jag kommer inte på något bättre begrepp) utan beredskapshöjningen sker utan att ett stort antal andra författningar gäller. För Försvarsmaktens krigsförband innebär detta dock att krigsplacerade värnpliktiga är skyldiga att infinna sig till den typ av tjänstgöring som den återinförda plikten omfattar.
Den andra är att riksdag och regeringen beslutar om skärpt beredskap. Jag kommer i detta inlägg inte att närmare beröra denna eftersom jag inte är tillräckligt påläst.
Den tredje är att riksdag och regering fattar beslut om högsta beredskap. Detta kan även ske genom ett beredskapslarm. Beredskapslarm innebär, förutom att ett stort antal författningar omedelbart börjar gälla, att alla krigsplacerade svenskar omedelbart ska bege sig till sin inställelseplats. Att utlysa högsta beredskap är ett dramatiskt ingrepp i det svenska samhället eftersom ett stort antal vilande författningar omedelbart börjar gälla.
ÖB:s verktygslåda för beredskapshöjningar är enligt min mening fortfarande haltande på grund av den ”strategiska time-outen”. Jag vet faktiskt inte om till exempel det gamla begreppet ”GIVAKT” fortfarande har en tydlig relevans. Det pågår dock ett arbete att se över hela beredskapssystemet och PROD har numera en sektion som arbetar med mobiliseringsfrågorna.
Om ÖB höjer beredskapen så innebär det för den militära k-personalen (yrkesofficerare samt GSS/K) att de inom ramen för sin arbetsskyldighet ska utföra det arbete som arbetsgivaren beslutar. Men – någon inskränkning avseende semestrar och andra ledigheter föreligger inte. En bataljonsstab kan fortfarande ta semester och åka till Mallorca. Civila arbetstagare omfattas av beredskapshöjningen endast om de har en befattning i ett krigsförband. Normala arbetsrätten gäller, liksom arbetstidsregleringen. Arbetstiden ska rapporteras i System PRIO och planeras på vanligt sätt.
Det som frågan egentligen gäller är i vilken omfattning som t-personalen kan användas vid en av ÖB initierad beredskapshöjning. När systemet med GSS/T reellt finns på plats kan Försvarsmakten självklart skicka ut inkallelser till all t-personal med en befattning i ett krigsförband. Men – det system vi valt innebär att även om t-personal formellt har en skyldighet att infinna sig till tjänstgöring så finns det inga sanktioner som träder i kraft om Lisa och Kalle inte infinner sig. Möjligen kan uppsägning som tidvis tjänstgörande arbetstagare ske. Detta gäller dock inte endast vid en beredskapshöjning utan vid alla inkallelser!
Min slutsats är att debatten måste grundas på vald verktygslåda. Om debatten handlar om att försvara Sverige mot ett befarat anfall av främmande makt så bör det rimligen vara så att det är regeringens verktygslåda som används – allt annat verkar ologiskt. Antagandet pekar på vikten av Försvarsmakten fullt använder krigsplaceringsinstrumentet. Det är endast med krigsplaceringen som grund som alla krigsförband och hemvärnsförband med rimligt stor säkerhet kommer att innehålla personal som kan lösa uppgifter för att försvara Sverige.
Min slutsats är också att debatten om Sveriges beredskap förs med felaktiga begrepp och på en starkt förenklad bakgrundsteckning.
Det är ju faktiskt så att marin- och flygvapenförband till stor del bemannas med k-personal. Debatten om beredskapshöjningar och hur lång tid det i praktiken tar att uppnå en godtagbar insatsförmåga är därför främst relaterad till arméförbanden, vilka ju till stor del bemannas med t-personal.
I detta inlägg har jag inte behandlat materielfrågorna – av den enkla orsaken att jag inte känner till i vilken omfattning som krigs- och hemvärnsförband i tillräcklig omfattning har materiel ”här och nu” för sina krigsuppgifter.
GMY
Sinuhe

10 kommentarer:

 1. Väl skrivit, jag kanske kommenterar vidare när jag smällt innehållet.

  J.K Nilsson

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du är alltid välkommen! Jag kände bara att jag ville skriva av mig i en illa förd debatt av SvD samt rätt många andra.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Bra att du klarlägger ordens valör, på samma sätt som med manöverbataljonerna, där kommentarerna tog upp den viktiga frågan om det första ledet i sammansättningen (motoriserad, mekaniserad eller ...) liksom numreringen och kopplingen till historien. Det fanns inget att tillägga.

   Fundersam 2

   Radera
 2. @ Sinuhe
  Jag förmodar att du läst vår försvarsministers lärarlösning på bloggen?

  "Beredskapen ökar och tillgängligt försvar" är rubrikerna på två mycket klargörande inläggg från en som vet!
  Här kommer några klipp!

  "Men. Armén är nu på väg att inta högre beredskap än innan reformen inleddes 2009. De flesta förband kommer att ha 1 års beredskapstid."

  "Huvuddelen av fartygen, flygplanen, hemvärn med nationella skyddsstyrkor samt delar ur övriga markstridsförband är tillgängliga inom några dagar. Lednings- och underrättelseresurser samt logistik finns för att leda och stödja dessa."

  "Under perioden 2010-2014 höjer förbanden successivt sin beredskap och förmåga för att nå slutmålet som anges i proposition 2008/09:140, det vill säga att förbanden normalt ska ha en grundberedskap om tre till sex månader."

  "Flygförbanden är i huvudsak uppfyllda och gripbara här och nu och består till största delen av stående förband. Stridsflygförbanden har en nationell incidentberedskap med ombasering med en rote i luften över tid inom 48 timmar."

  Allt är kristalklart utrett av "försvarsdepartementets enhet för militär förmåga och insatser".
  Som du nog förstår är all annan information i ämnet, som inte stämmer med detta "faktaunderlag", helt fel.

  Notera även de klara beskeden angående sammanhanget mellan tider, förband och materielstatus.

  SUCK !!!

  Teaterdirektören.

  SvaraRadera
 3. Hej. Du skriver:
  "Om ÖB höjer beredskapen så innebär det för den militära k-personalen (yrkesofficerare samt GSS/K) att de inom ramen för sin arbetsskyldighet ska utföra det arbete som arbetsgivaren beslutar. Men – någon inskränkning avseende semestrar och andra ledigheter föreligger inte."
  Märkligt att en beredskapshöjning av ÖB är mindre tvingande än en insats i Libyen. Anställda yrkesofficerare som behövdes på hemmaplan för att stötta insatsen fick sin semester återkallad. Enligt facket var detta möjligt med hänvisning till "blåljusmyndigheter" och att FM vid en insats kan frångå semesterlagen även för personal som inte deltar i insatsen utan stödjer denna från sin ordinarie arbetsplats hemma i Sverige. Minst sagt märkligt.

  //JOPP

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kan vara så att du har mera rätt och jag har mera fel. jag kände inte till någon författning om "blåljusmyndigheter" - vet du vad den heter?

   Ursäkta om jag farit med osanning!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Kan vara så, men allt ligger som bekant i betraktarens ögon.

   Jag ska inte utge mig för att vara någon expert på området, men praktiska exempel på vad jag beskrev förekom under den gångna sommaren. Sedan hur väl det är förankrat utanför det aktuella förbandet, ja det kan jag inte heller svara på. Men min förståelse av det hela följer nedan.

   Jag tror inte den faller in under någon författning med benämningen "blåljusmyndighet". Det som sades var att lagen som reglerar rätten till semester innehöll undantag för blåljusmyndigheterna (under vissa premisser) vad gäller till exempel rätten till fyra veckors semester under sommaren. Hur man lyckades klämma in det jag beskrev i mitt tidigare inlägg kan jag i detalj inte svara på, men lyckades gjorde man.

   Därav mitt uttryck att det förefaller märkligt om man kan gå på semester vid en av ÖB höjd beredskap men inte vid behov av stöd hemifrån vid en internationell insats.

   //JOPP

   PS. Ursäkten kan vi spara fram till att vi vet vad som är sant. DS.

   Radera
 4. Det känns inte som att mina läsare är så intresserade av Försvarsmaktens beredskap...;)

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Eftersom de valt att sekretessbelägga beredskapsgraderna på våra förband så finns det inte så mycket att säga. Jag vet inte ens vad mitt egen förband har för beredskap och därför vet jag inte heller om vi ska ha all materiel och fordon eller inte. Svårt att överhuvudtaget träna mot något som är okänt.

   Radera
 5. Jag tycker beredskapen är intressant och en viktig fråga. Däremot så vet jag inte om man behöver diskutera det särskilt mycket just nu eftersom vi inte har fyllda förband. Vi har väll bara något enstaka kompani som är uppfyllt och kanske väl övat?

  Efter 2013 skulle vi väll ha en bataljonstridsgrupp redo? Eller var det 2014? Hemvärnet har snabb beredskap men har säkert en del vakanser och måste komplettera utbildningen innan det är helt användbart. En del är ju sekretessbelagt så det minskar ju underlaget för diskussion.

  När alla förband i IO14 är fyllda till en bra nivå och välövade så bör vi samtidigt ha bra beredskap och då är väll tanken att allt ska vara insatt inom 7 dagar och det tycker jag är en ganska bra nivå.

  SvaraRadera