måndag 30 januari 2012

Behörighetskrav för GMU


Utan att vara speciellt insatt i frågan om behörighetskrav för att få genomgå GMU tror jag att det är viktigt att hålla några viktiga fakta i minnet när man läser de alarmerande artiklarna på SvD samt diverse bloggar.

För det första förefaller det vara så att det finns ännu inga formella beslut att ändra några behörighetskrav. Intill dess att ett nytt beslut föreligger gäller de gamla behörighetskraven.

För det andra är det så att all antagning till GMU bygger på en kravprofil i ett krigsförband. Detta enkla faktum leder till att även om GMU är lika över hela landet är inte rekryterna rekryterade mot identiska kravprofiler. En blivande skyttesoldat har inte samma kravprofil som en blivande ubåtsmatros. En blivande pilot har inte samma kravprofil som ubåtsmatrosen. Konsekvensen av detta är att även om de formella behörighetskraven är på en viss nivå så är det den planerade befattningens kravprofil som till syvende och sist är styrande för vem som antas till utbildningen.

Spaning ger vid handen att kärnan av problemet är rekrytering till en befattning i Hemvärnet. Rekryteringen går tydligen rätt dåligt. Att sänka behörighetskraven för dessa befattningar har vad jag förstår, i min hydda vid Nilens strand, ingen smittorisk mot de befattningar som är avsedda för olika typer av arbetstagare, dvs. anställda (främst GSS/K). Deras befattningars kravprofiler är ju inte ändrade.

Eller har jag missat något?

GMY

Sinuhe

Uppdatering 302200: läs mitt inlägg nedan om att det hela handlar om att Försvarsmakten nu ska använda sin rätt att ge ut en föreskrift om hur Förordning om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten ska användas. Det handlar inte om några nya kravprofiler.

Uppdatering 310710: Peter Hultqvist har uttalat sig i SvD i frågan. Även han verkar ha missförstått skillnaden mellan a) formella behörighetskrav för att få påbörja GMU och b) de kravprofiler som en anställning senare bygger på. "Yrket kräver med än grundskola", anser han. Hultqvist är dock välkommen att besöka min blogg, så blir allt framställt i ett förklarat ljus...;-)

27 kommentarer:

 1. Låt hoppas du har rätt. Normglidning har dock skett vid så många tillfällen förut att det närmast förefaller legio.

  Mer information på SvD Brännpunkt imorgon säger annan spaning.

  SvaraRadera
  Svar
  1. OK, ska läsa i morgon. Persdir skriver faktiskt också att det är skillnad på behörighetskrav och kravprofiler, fast kanske lite mer inlindat...;)

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 2. Du är klok som vanligt.

  En lite fundering dock. Det är inte helt ovanligt att vi anställer GSS/K som genomfört GMU vid andra förband och den kravprofil du nämner, som jag antar är något Rekryteringsmyndigheten använder, är mig veterligen inget som kontrolleras vid själva anställningen. Där är det snarare den som rekryterar som fastställer kraven (plutonchefen).

  Eller har jag missat något?

  SvaraRadera
  Svar
  1. CS

   Jag vet faktiskt inte hur det går till "rent praktiskt". Jag hoppas att kravprofilen så att säga inte kan försvinna och bli överspelad om man byter förband...

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Det ska väl inte fungera med PRIO? Ska inte varje personalrad där har en kravprofil, och den som vill söka den raden ska ha sin kompetens i PRIO? Så kravunderskridande ska i alla fall kräva någon form av aktivt val från rekryterande chefs sida.

   Är inte enbart sarkastisk nu...

   Radera
  3. Hur ser en sån där kravprofil ut? Är det liknande de gamla GU-korten? Om det är så så har de definitivt ingen funktion vid anställningstillfället.

   Radera
  4. Det här nya Blogger kan reta upp vem som helst.

   Jag vet inte hur en kravprofil rent praktiskt ser ut. Jag är rädd för att arbetet som Ag BoK genomför kommer att endast leverera rudimentära kravprofiler.

   I princip ska alla befattningar så småningom ha en kravprofil för just den befattningen.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  5. Jag är helt med på hur en kravprofil i PRIO ser ut. "Uppfattat" hann få in en kommentar emellan som gjorde att min blev lite otydlig.

   Det jag inte hänger med på är den kravprofil du refererar till som används redan innan rekryten antas till GMU. Hur ser en sådan ut? Det är ju definitivt inte samma sak som den som finns i PRIO som mer är av typen kvalifikationer som i soldaternas fall oftast fås under tjänstgöringen och alltså inte är något du uppfyller i förväg.

   Radera
  6. CS, vad jag förstår är det så att man "antas" för att genomföra GMU mot en befattning och dess "kravprofil". Någon "kravprofil" för att få genomföra GMU finns däremot inte.

   Exakt hur detta går till i praktiken ska jag försöka undersöka under dagen.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  7. Ser fram emot din undersökning.

   Rent spontant är jag lite frågande till om den som antas till GMU redan från början är inriktad mot en specifik befattning. I praktiken fungerar det i så fall inte. Om det är på det viset så borde vi inte genomföra en normal rekryterings-, urvals- och anställningsprocess på det sättet som nu genomförs på bred front i FM. Det är plutonchefen (normalfallet) som ansvarar för att anställa sin personal där genomförd GMU (eller värnplikt) i regel är krav för anställning.

   Gällande antagning till GMU uppfattar jag att ansvaret ligger hos någon annan än plutonchefen. Det kanske är olika på våra förband?

   Radera
 3. Det har t.o.m. antagits specoff till tekniska befattningar där det några veckor EFTER att kursen startat upptäckts att en elev inte haft komplett gymnasiebetyg och andra inte tillräckligt betyg i de ämnen som krävs.

  Central antagning av HRC i ett nötskal.

  När problemet uppdagades ville HRC inte kännas vid att det var de som skulle kontrollera betygen på de elever som antogs. Vad f..n ska vi då med central antagning och HRC till....?

  Det gnys även från marint håll att de elever som antas har på tok för låg utbildningsståndpunkt och kurserna måste anpassas neråt för att eleverna ska kunna hänga med.

  Lägg sedan till sjöbefälsskolan i Kalmar som huvuddelen av marineleverna ska igenom och vad jag förstått är inte elevunderlaget som Marinen skickar dit den vassaste skaran på kursen - rätta mig om jag har fel men det är den uppfattning jag fått berättat för mig från marint håll.

  Kraven sänks kontinuerligt för att fylla platserna - det är sanningen!

  Bilden av "den gode arbetsgivaren" som FM vill vara har dessutom krackelerat betänkligt, Sverkers "semesterhälsning", hot om avsked och nedläggningar, kadetter som eventuellt inte kommer att anställas osv.....

  Vem f...n med normal begåvning vill ta anställning i FM?

  ...och VAD producerar egentligen FM? VAD får våra uppdragsgivare för 42 000 000 000 kr per år?

  På snudd till ingenting vill jag påstå!

  Som anställd i firman skäms jag när vänner och bekanta frågar om hur det är ställt med FM!

  Klarar vi inte ens av att hantera de pengar som våra uppdragsgivare i dagsläget anförtror oss så kan vi glömma att vi får mer. Ska jag ta på mig skattebetalarmössan vet i f...n om jag inte tycker att det är bättre att lägga ner rubbet och använda pengarna till nästa jobbskatteavdrag istället - för nu verkar de vara kastade i sjön!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Trident

   Jag ser inte verkligheten lika svart som du, men det är klart att man kan bli deppad när inte någon vill ta ansvar för ett begånget misstag.

   Detta inlägg handlar dock om behörighetskrav och kravprofiler. Där känner jag mig faktiskt ganska säker på att SvD har fel och jag har rätt.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Tur att det finns någon optimist kvar i firman...

   Själv har jag upphört att förvånas över det som sipprar ut från humorkuben och tegelhögen - tror jag ska tilläggas.

   Med lite tur så kan jag snart sätta mig på civila läktaren och med en kall öl i handen bevittna organisationens totala sönderfall - för annat kan inte hända oavsett hur många optimister det än finns i humorkuben.

   Radera
  3. ...ja antingen är jag optimist eller också korkad...;)

   Lycka till på den civila läktaren!

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 4. Jag har forskat vidare. Det finns en förordning som heter "Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning i Försvarsmakten". I den anges det i §4 att "För att bli antagen till grundläggande militär utbildning krävs att den sökande är svensk medborgare och har fyllt 18 år.

  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ytterligare krav för antagning till grundläggande militär utbildning."

  Det är sannolikt EXAKT detta som Försvarsmakten håller på att göra - man meddelar en FÖRESKRIFT som mer i detalj reglerar det som är översiktligt reglerat i § 4. Med andra ord är det ingen egentlig förändring alls.

  Som sagt - behörighetskrav är en sak som regleras i SFS samt FFS. Kravprofiler regleras däremot internt inom Försvarsmakten.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
 5. Sinuhe
  Det du missat tror jag är att sätta dig in i nya TOEM för HV.
  Målsättingar, uppgifter och utrustning ger vid handen att det behövs krav även för hv-soldaterna. Att hv skulle kunna vara en avstjälpningplats där
  halta och lytta platsar är helt enkelt fel och stigmatiserande. Inte minst med tanke på att den dimensionerande fienden faktiskt är främmande makts specialförband.
  /Råttan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Råttan

   Jag har aldrig sagt att det inte behövs "krav" för hemvärnssoldater. Jag har bara sagt att man inte ska blanda ihop formella behörighetskrav för att bli antagen till GMU med den kravprofil som varje befattning i Försvarsmakten, inklusive Hemvärnet, kommer att ha.

   Rekrytering till Hemvärnet direkt från gruppen "redan utbildade värnpliktiga" har ju inget alls med behörighetskrav för GMU att göra.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 6. Det må vara hur som helst med behörighetskraven för vanliga "dödliga" soldater.

  Endast en sak är fullkomligt säker: Det verkar inte finnas några som helst behörighetskrav för att få tjänstgöra i Försvarsmaktens högsta ledning.....

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera
  Svar
  1. Flygsoldaten

   Nä, men sannolikt kravprofiler...;-)

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 7. Hej Sinuhe!
  Kan du förtydliga det där med Hv.
  /Okunnig

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej anonym

   Jag vet inte vad du vill att jag ska förtydliga?

   Det som skiljer hemvärnsförband med associationsformen hemvärnsman (som det heter i förordningen, genusmaffian till trots!) jämfört med krigsförbanden är främst att de senare omfattar anställd personal. Debatten har på något sätt blivit väldigt lite konkretiserad. Vad jag vet pågår ett arbete som ska resultera i att ALLA befattningar i Försvarsmakten (basorganisationen, krigsförband och hemvärnsförband) ska ha kravprofiler för alla sina befattningar. Där är vi dock inte än.

   Eftersom agendan och tidsplanen till stor del sätts av yrkesofficerare finns det som vanligt en risk att särintressena kommer att göra att hemvärnsförbanden kommer sist (där finns ju inga befattningar för yrkesofficerare).

   Jag vet att jag raljerar lite, men det finns tyvärr ett uns av sanning i påståendet ovan.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 8. Ja, sorry, Jag menade det där med att "Spaning ger vid handen att kärnan av problemet är rekrytering till en befattning i Hemvärnet". Är det alltså Hv som är orsaken till att kraven sänks?
  /Okunnig

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det låter så om man lyssnar i korridorerna på Lidingövägen. Fast fasen vet om det verkligen är så att lägre behörighetskrav skulle hjälpa Hemvärnet. Läs gärna mitt inlägg om Syrien och Hemvärnet - det verkar faktiskt vara så att det är klokare att behålla namnet Hemvärnet exakt som det är men däremot fylla namnet med ett nytt innehåll och ett nytt varumärke.

   Rikshemvärnschefen är ju rent formellt sett inte "chef" för något hemvärn, utan snarare "inspektör". "Hemvärnsinspektör" känns som ett bättre namn på denna sympatiske person.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 9. Bygdemajor som jag är såg jag idag något helt obegripligt som i min begränsade hjärna saknar all rim och reson....

  ...skrivelsen med nominerade till HSU.

  Det är i och för sig inget konstigt i att det behövs ett visst inflöde - med 61 st...

  ...61 st nya blivande överstelöjtnanter i en organsiation som redan idag har ett stort överskott på denna kategori - eller har jag missat något.

  Två avdelningar på chefsprogrammet var väl något som FHS hade på den tiden när armén bestod av 32 brigader...?

  Att nuvarande operettförsvarsmakt skulle ha behov av 61 nya nivå 4 är något som övergår mitt förstånd. Likaså övergår det mitt förstånd att vi skulle behöva det antal generaler och amiraler vi har. Det skulle väl gå att sätta en general som bataljonschef för nästan samtliga av de få bataljoner som hela FM består av...

  Skulle jag mot förmodan ha missat något väsentligt är jag ytterst tacksam om någon kunde upplysa mig var alla dessa vakanser i nivå 4 finns...

  Samtidigt med detta sitter projekt BoK och sliter sitt hår för att SÄNKA alla befattningar minst en nivå.

  Har hela systemet löpt fullständigt amok? I mina ögon verkar det som om ena avdelningen i vår högsta ledning inte vet vad den andra sysslar med.

  Var f...n är den röda tråden?

  En grupp sitter och sliter för att sänka alla befattningar och i ett annat hörn så sitter man och antar 61 nya blivande överstelöjtnanter.

  ...eller är det så enkelt att detta bara är en mardröm och att jag snart vaknar alldeles svettig....

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om man nu ska vara lojal mot gällande beslut vilket man är benhård med i de lägre graderna så borde dessa elever som ska gå HSU inte bli utnämnda till överstelöjtnanter förrän de faktisk erhåller en befattning i nivån OF-4. Ska bli intressant att se om det blir så eller om dessa blir undantagna.

   Radera
  2. Så är det också redan. Ingen blir övlt eller kkk endast på grund av att HSU är avslutad.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 10. @ Trident

  Du drömmer... Ty varken rim eller reson inryms i Försvarsmaktens krympande budget.

  Samtliga överstelöjtnanter har dock full sysselsättning:
  30 st ger order
  30 st ger kontraorder
  1 st svarar "ja furir"
  Summa: 61 st fullt sysselsatta!

  Antalet fjaskon inom Försvarsmakten måste fördelas på lika många hundhuvuden. Därav alla generaler och amiraler.

  Den röda tråd som du inte längre kan se har ersatts med en kamouflagefärgad motsvarighet så att inte heller fienden kan se den...

  Flygsoldat 113 Bom

  SvaraRadera