söndag 23 december 2012

Äntligen!


Den 7 december var det dags för den årliga personalinformationen för personalen i HKV. Eller - det var rättare sagt dags för personalinformation för den kontinuerligt tjänstgörande personalen i HKV. HKV:s reservofficerare var inte inbjudna, lika lite som de var inbjudna till HKV:s högtidsmiddag på Karlberg. Om detta måste jag inom parentes säga att det är en riktigt bedrövlig personalhantering. Jag känner ett flertal reservofficerare som tillhör HKV och de känner sig både diskriminerade och bortglömda. Om informationsdirektören läser detta får han gärna tipsa C HKV om att detta inte duger. Det går inte att ena minuten berätta hur viktig t-personalen är för att nästa minut medvetet välja bort deras deltagande i årets största fest. Tänker Försvarsmakten framledes behandla sina GSS/T på samma sätt?

Chefen för HKV (genlt Jan Salestrand) inledde med en mycket bra genomgång av en mängd olika aktuella ämnen. Jag tänker i detta inlägg främst beröra det som känns lite som en nyhet - nämligen de tre olika tänkbara framtida organisationsstrukturer för HKV som man studerar.

Den första strukturen innebar vad jag förstod att man inför de förändringar som bgen Mats Engman i sin utredning tidigare föreslagit. Förslaget innebär egentligen mest att vissa typer av ansvar omfördelas mellan HKV:s staber och ledningar. Produktionsledningen (PROD) stärks på bekostnad av insatsledningen (INS). Inspektörerna flyttar över till PROD.

Den andra strukturen innebär slutet för Högkvarterets mindre staber som fristående enheter. Informationsstaben (INFOS), juridiska staben (JURS) och personalstaben (PERSS) flyttas in i en ny försvarsstab (det i bildspelet föreslagna nya namnet på den utvecklade ledningsstaben). INS, PROD samt den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten  (MUST) påverkas inte.

Den tredje strukturen är enligt min mening den i särklass mest spännande. Den innebär i likhet med alternativ två att det bildas en Försvarsstab (Fst var förkortningen på den gamla goda tiden) men också att INS och PROD klyvs. I stället uppstår någonting som närmast skulle kunna beskrivas som tre försvarsgrensstaber, där samma stab både ska producera och insätta (konstigt ord?) sina stridskrafter. Hurra! Äntligen!

Formellt finns det idag inga försvarsgrenar. Det finns heller inga truppslag inom armén (det finns ju ingen armé) och det finns inga vapenslag inom marinen (det finns ingen marin). Med andra ord finns det ingen flotta eller några pansartrupper. 

Hur allt detta rent formellt hänger ihop idag är det nog ingen som riktigt begriper - det finns exempelvis ett otal hänvisningar i Unibest till både försvarsgrenar, truppslag och vapenslag. Tydligen är det så att det beslutade systemet med de fem ”arenorna” är så komplext att använda att det i praktiken blir omöjligt. Det är tillåtet att referera till ”arméstridskrafterna” men inte till ”armén”.

Jag bejakar därför fullt ut att Försvarsmakten omorganiseras enligt den tredje strukturen, samt att detta även får till följd att de tre försvarsgrenarna formellt återuppstår. Jag har i ett tidigare inlägg problemiserat en sådan lösning. 

Ska det fungera enkelt och tydligt så finns det ju två sätt att hantera de tre (som sedan blev två) arenorna som saknar logisk koppling till en försvarsgren: antingen skapas en fjärde försvarsgren för LOG och LEDUND eller också så fördelas LOG och LEDUND på de tre försvarsgrenarna.

Rent spontant skulle jag hellre vilja se en lösning enligt den senare modellen: LOG och LEDUND fördelas till de tre försvarsgrenarna. Låt exempelvis Chefen för Flygvapnet ansvara för all verksamhet inom ledningssystem och underrättelsetjänst. Låt på samma sätt Chefen för Marinen vara huvudansvarig för Försvarsmaktens logistikverksamhet.

Det finns säkert goda argument mot en lösning som den jag skisserar men mitt generella motargument är i så fall följande.

Rörigare än idag kan det inte bli.

GMY

Sinuhe

50 kommentarer:

 1. Att ej RO blir bjudna på alla tillställningar och informationsträffar är ej något särskilt för HKV utan det är likadant på förbanden. Huvuddelen av RO föredrar faktiskt riktad och fokuserad information vid särskilda tillfällen med anledning av deras ordinarie jobb.

  Därtill så deltog flera av dessa under en övning som genomfördes precis veckorna innan.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jodå det vet jag. Men det ändrar inte det grundläggande misstaget: att inte generellt inkludera t-personalen i HKV:s verksamhet. De reservofficerare som jag känner skrattar och skakar på huvudet åt HKV:s hantering. En av dem är VD för ett börsbolag. Tydligen duger han inte att lyssna på på Salestrands information eller att dansa med sin hustru på Karlberg.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. AMF 1 har 761 RO
   P4 har 465 RO

   Jag uppfattar att alla försöker maximalt för att inkludera dessa i insatsförbandens verksamhet och för att öka engagemang samt delaktighet på många olika sätt.

   Det betyder ej att alla dessa absolut måste bjudas på högtidsmiddagar, lillejul, personalvårdsdagar, friskvårdsdagar etc.

   Tycker att man skall ha en liten nyansskillnad avseende dessa dylika evenemang och olika andra sätt att respektera och verkligen tillse att T-personalen känner en hög form av uppskattning från FM.

   Om man däremot ökar integration och engagemang så tror jag säkert att man kan uppnå en förståelse för varför T-personalen ej alltid kan bli bjuden-

   Detta behöver ej bli en princip fråga utan jag tror att den kan hanteras utan för stor affekt.

   Därtill så är jag helt säker på att din kompis VDn säkert skulle dansa bättre än de styltiga officerararna med Salestrands fru.

   Radera
  3. Mina reservofficersvänner vill bara en sak.
   Det är att öva oftare.

   Dricka dyrt kaffe, dricka fint vin och dansa med vackra damer kan de göra på sina vanliga arbetsplaster eller kick offer och det behöver ej FM stå till tjänst med,

   Radera
 2. Nog för att det kan uppfattas som rörigt idag men frågan är mycket störra än namnfrågan i form av de gamla goda försvarsgrenarna och starka inspektöerna igen.

  Viss låter alternativ tre smakfullt vid en snabb analys men då är frågan hur vi hanterar den graden av samordningsvinster och koordinering vi har skapat under de senaste åren.

  Tre frislängande försvarsgrenar borgar tyvärr för att den samordningen ej uppnås och för att nå effekt så måste antalet officerare utökas mot tänkt ram och då är vi tillbaka på ruta 0.
  Svenska FM är tyvärr för litet för att inte ha råd att samordna och koordinera verksamheten inom produktion, insats, und, utbildning etc.

  HKV är en komplex organisation och bedriver ytterst komplex verksamhet varför detta måste beaktas oavsett vilket alternativ som väljes i framtiden.

  Argumentet att det är rörigt idag kan oerhört snabbt övergå till att det blir ännu rörigare i framtiden.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ursäkta mig men är du säker på att vi har skapat några samordningsvinster? Antalet yrkesofficerare borde snarare kunna minskas eftersom man borde kunna slippa dubbelarbete som sker både inom INS och PROD som idag.

   Att HKV är komplext inser jag också. Den komplexa delen av HKV ska således finnas i EN enhet - Försvarsstaben.

   Det är dags att tänka om och tänka rätt. Varför ska det vara så stigmatiskt att ha försvarsgrenar - något som alla andra länder har?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
 3. Innehöll något av förslagen någon förändring av nedanstående?

  InfoS+combatcamera=32+17
  Gender=9
  Mob=2

  SvaraRadera
  Svar
  1. Combat Camera överfördes 1/1 2012 till LedR och befinner sig där fysiskt sedan sommaren.

   Radera
  2. Jo, jag vet att man genomför skenbara minskningar av hkv på detta sättet.

   Men för "mannen på kaserngården" är och förblir detta en del av hkv.

   /19.38

   Radera
  3. Ja nu råkar ju combat camera vara viktigt i dagens verksamhet så vi kan nog stå ut med dessa förmågor

   Radera
 4. "AMF 1 har 761 RO
  P4 har 465 RO

  Jag uppfattar att alla försöker maximalt för att inkludera dessa i insatsförbandens verksamhet och för att öka engagemang samt delaktighet på många olika sätt."

  Du är uppenbarligen inte reservofficer!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Just därför jag kan skriva som jag gör.

   Radera
 5. Regeringen har tjatat på FM under flera år att genomföra en personalminskning/omorganisation av HKV. Jag tror att FM medvetet förhalade beslutet till dess att de regionala staberna skall tillsättas.
  Dessa skall enligt uppgift bestå av 57- 87 stabsarbetare per stab.Dessutom skall de ha var sin ledningspluton.
  Här tror jag att man ser en chans att fördela ut lite folk från HKV och jag kanske får rätt?

  Tyvärr är det en ekonomisk besparingsåtgärd knuten till beslutet om nerdragningar av personal på HKV.

  Vet du om det finns någon ekonomisk beräkning på de olika alternativen?

  Skickar med lite funderingar till er som inte tror att den viktigaste drivkraften är ekonomiska besparingar i det nya personalförsörjningssystemet. FM lämnar till regeringen dessa svar och underlag på frågor angående den nya personalförsörjningen. Många har säkert läst dokumenten men de verkar på vissa håll ha fallit i glömska.

  ”För att skapa ekonomiskt utrymme för införandet av nytt personalförsörjningssystem föreslås…”

  Här radas det upp en massa olika förslag bl.a. stora förändringar i grundorganisationen.

  ”Försvarsmakten behöver avveckla cirka 1 000-1 500 yrkesofficerare intill 2014.”

  ”Under den andra perioden mellan 2012 och 2014 genomförs en reducering av personalvolymer med målet att från 2014 få balans såväl i personalstrukturen som i personalekonomin.”

  ”För få en struktur i balans och en långsiktigt hållbar personalekonomi kommer mer vittgående förändringar att krävas.”

  ”Eftersom Försvarsmakten bedömer att de föreslagna åtgärderna inom egen ram inte kommer att vara tillräckliga för att uppnå en balans, varken volymmässigt eller ekonomiskt, redovisas nedan åtgärder där myndigheten behöver stöd. Här avses både åtgärder vilka kan genomföras inom Försvarsmaktens ram, men som ändå bör genomföras i nära samverkan med regeringskansliet och åtgärder som förutsätter parlamentariska beslut.”

  Vilka är det då i första hand som FM vill spara in på?

  ”Antalet årsarbetskrafter heltidstjänstgörande personal, och då främst yrkesofficerare, måste reduceras eftersom det enda alternativet är en bibehållen struktur som finansieras på bekostnad av övrig verksamhet.”

  Teaterdirektören.

  Som vill passa på att önska alla en GOD JUL!

  P.S. Ovanstående citat är bland annat saxat ur;
  Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition
  Bilaga 1
  23 383:51503

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det jag inte riktigt begriper är att det samtidigt här och nu i HKV genomförs åtgärder för att öka antalet yrkesofficerare? man talar om återanställning, yrkesofficersanställning av villiga reservofficerare, återförande av yrkesofficerare som tjänstgör på O-befattningar etc.

   Jag förstår inte riktigt - antingen finns det överskott eller så finns det underskott. Det kan inte finnas båda samtidigt.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Åker man runt lite i landet och pratar med de som arbetar inom vår kärnverksamhet är alla eniga. Det finns stora vakanser inom snart sagt alla områden i produktionsleden.

   Var finns då det stora överskottet?
   Var det inte detta den stora omorganisationen skulle rätta till?
   Är det så att den ena handen inte vet vad den andra gör?
   Jag förstår det inte heller men det haltar väldigt illa emot vad både FM och regeringen säger sig vilja uppnå i skrift.

   HKV är har idag ca 1300 anställda (utom resoff). Jag har för mig att regeringen satte ett tak vid ca 950 för några år sedan.
   Talar man med folk från HKV finns det dock en hel del vakanser.

   Jag får inte detta att gå ihop!
   Som jag ser det måste det finnas en massa anställda som på något vis är utanför raderna i PRIO!

   Teaterdirektören.

   Radera
  3. "Var finns då det stora överskottet?"

   Du är inte ensam att undra detta.

   Ytterligare en julnöt att knäcka är hur det kommer sig att det vid tiden för Jesu födelse (före HR-transformationen) gick 58 anställda per HR-handläggare.
   Transformationen, som skulle spara 65.000.000 kr per år, har nu lett till ett förhållande på 57,9.

   Radera
  4. Egentligen så borde HKV mycket hårdare styra exakt hur organisation skall se ut på förband, skolor centran etc.

   Transformeringen var ett gott försök men tyvärr så är det för svårt i Sverige att detaljstyra en vilja och i dagens nuvarande högsvallande debatt så blir de flesta frågor av principiell karaktär med en hög nivå av känslor inblandade.

   Det svenska försvaret är just nu strukturerat på singel plattformsförmågor samt en relativt hög administrativ nivå.

   Med andra ord så blir det kostsamt organisatoriskt att tex ha en ubåtsflottilj eller ett luftvärnsregemente med ingående ledning, administration, utveckling etc....Detta ger vid handen att overhead kostnaden blir enorm.

   Nu försökte FM med en transformering men det slutade bara i emotionella argument som skall vi verkligen åka till skjutbanan och duka själva?,,,hur ska vi kunna skära ned på HR om ni samtidigt säger att vi måste rekrytera etc ?

   Jag förstår varför organisation och personal reagerar på detta viset men skulle insikten finnas om hur allvarligt läget är och vad som alternativen skulle kunna bli så tror jag att man skulle få en ökad förståelse.

   Tror tex att personalen på LV regementet hellre dukar själva på skjutbanan än flyttar till en garnison i Skövde eller Boden.
   (obs,,,,en metafor)

   Frågor som behöver besvaras inom 5 år.

   Behöver vi en överlevnadsskola eller kan vi sända folk på NATO kurser?

   Kan vi lägga ned alla funktionsskolor och låta dessa gå in under markstridsskolans paraply?

   Behöver vi ha olika former av grupper utspridda i sverige som stöd för HV eller kan dessa läggas ned och istället investera pengarna direkt i HV förbanden?


   Kan funktionsförband med singel förmågor flytta till en garnison? LV,UND,ART,ING,LED etc

   Räcker det med en marin bas på antingen Berga eller i Karlskrona?

   Kan vi kraftsamla vårat spetsflyg i alternativ norr Luleå eller alternativ syd Såtenäs?

   Några olika frågor som kommer att diskuteras inom 5 år och där det ej längre går att fly verkligheten.

   Radera
  5. Vi kan ju börja i denna ändan:

   InfoS+combatcamera=32+17 Gender=9
   Mob=2

   Radera
  6. Statsapparaten har alltid haft en förkärlek för centralisering. Samtidigt innebär centralisering allt som oftast ringa kontakt med verkligheten och kärnverksamheten och att de besparingar man visionerat om aldrig infrias.

   Vad man krasst kan konstatera är att beredskap och insatsförmåga ≠ centralisering. Visionerar man om markstridskrafter byggda kring snabbt insatsberedda stridsgrupper borde man till exempel snabbt inse det vansinniga i att ha ett enda luftvärnsförband och dessutom beläget på maximalt avstånd från de områden där förbandet har sina huvuduppgifter.


   Är man istället mest intresserad av en pappersorganisation med PROD som syfte och inte verkan så kan vi väl lika gärna centralisera allt till Enköping? Då är det ju dessutom nära till allt, enligt kommunen själv.

   Radera
 6. Ja det är ju ganska naturligt mot bakgrund av cirka 10 000 yrkesofficerare och endast drygt 3 000 gruppchefer, soldater och sjömän.

  3 chefer per soldat är sannerligen unikt i världen.

  Att organisera regional staber är positivt och en naturlig utveckling men tyvärr på bekostnad mot flera soldater.

  När HKV kommer att skäras ned kommer många uppgifter att tryckas ned till de regionala staberna vilket de just nu ej är medvetna om.

  God Jul

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har nästa rätt. 9 200 yrkesofficerare kan idag ställas i relation till cirka 4 400 GSS/K samt kanske 800 GSS/T. Man behöver inte vara doktor i matematik för att tycka att proportionerna inte verkar vara helt normala. De 4 400 GSS/K innehåller dessutom ett stort antal sergeanter, vilka också är befäl.

   Vän av ordning skulle kanske kunna svara att man också måste ha 22 000 hemvärnssoldater i åtanke samt att antalet GSS när systemet är uppfyllt ska vara cirka 16 000. Nja, vad jag vet tjänstgör inga yrkesofficerare överhuvud taget i hemvärnet.

   Påpekande: gruppchef är en befattning, gruppbefäl är vad man är om man har tjänstegrad korpral eller sergeant.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Påpekas bör också att alla yrkesofficerare inte är chefer. Finns gott om operatörer och stabsmedlemmar också.

   Så att säga att det går tre chefer per soldat är lite väl populistiskt.

   Radera
  3. Uppgiven, jajamän. Tyvärr tror jag ändå att vi har ett exempellöst förhållande mellan antalet yrkesofficerare och andra kategorier i Sverige. Det är någonting som inte stämmer.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  4. Vad som inte stämmer är kanske att vi har definierat halva OR-trädet som yrkesofficerare?

   Samtidigt har vi satt en bortre parantes på OR1-5 som gör att det inte är kostnadseffektivt att göra t ex en flygtekniker, med runt fem års utbildning/praktik innan hen är fullt användbar, till annat än lägst OR6 eftersom hen annars bara kan arbeta fullt ut i tre - sju år innan hen blir utkastad... Motsvarande finns förmodligen inom flera områden.

   Med den nuvarande konstruktionen så blir det ju bara HV som kan ha en OR4 med femton års erfarenhet av sitt yrke, alla andra måste ha en yrkesofficer på den platsen...

   Lägger man till detta det faktum att vi i Sverige ofta har en civilanställd där andra länder har en soldat, så blir fördelningen officer/soldat inte lika konstig.

   Radera
  5. @Sinuhe
   Det finns YO som tjänstgör inom HV. Ett tag fanns det utbildningsgrupper som placerade sina officerare på bataljon och kompanichefsbefattningar. Så vitt jag vet görs inte det längre.
   Med tanke på hur tillströmningen av utbildat befäl ser ut till HV så kan man ju önska att lite fler RO och YO som saknar befattningar i FM söker sig till HV för att öka kompetens på på HV förbanden.

   MYT
   Fänrik Henrik

   Radera
 7. De ständiga kraven på neddragningar av antalet tjänster i HKV oroar. Mycket av de senaste årens undermåliga beslut är förorsakade av alltför dåligt och för hastigt beredningsarbete av alldeles för få individer. En ytterligare neddragning kommer inte att förbättra detta. Det är inte trovärdigt att en handfull individer med alldeles för få kompetenser ska sitta och utarbeta planer som normalt hanteras av hela staber.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Wiseman och God Jul och God Fortsättning på dig!

   Avsikten med detta inlägg var inte att nagelfara bemanningen av HKV avseende volymer, utan mer att berätta för dem som inte var med på Chinateatern om vilka olika handlingsalternativ som det kommande arbetet ska ske inom.

   Jag är nog inte lika säker som du är rörande volymen av yrkesofficerare i HKV. Jag har sett en presentation som visar vilka stora försörjningsproblem det medför när Försvarsmakten har "svarta hål" i form av organisationsenheter utan egen grundrekrytering. HKV är ett sådant, FM-uppdrag är ett annat. Alla dessa hundratals överstelöjtnanter och kommendörkaptener måste ju komma någonstans ifrån.

   Tyvärr kan jag inte komma ifrån tanken att det skulle gå att öka andelen civilanställda inom HKV. Tyvärr saknar jag fakta som kan styrka tesen.

   Man kan också fundera över att andelen SO är så låg i HKV.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  2. Inom HKV har det under mycket lång tid har bemanningen främst varit baserad på OF-4 och civil anställda.

   Jag tror man måste få till en annorlunda karaktär och mix av OF-4, OF-3,SO,civilanställda etc så att det inte enbart är baserat på OF-4.

   Finns en del i bloggosfären som ej gillar liknelsen med andra nationer men FM är tyvärr lite fången i sitt gamla system med OF-4 som någon form av arbetshäst. Utomlands så finns det ett antal majorer som löser liknande uppgifter och dessa gör det utmärkt både utländskt nationellt och internationellt med mycket kvalificerade arbetsuppgifter.

   Vi måste sluta att koplla grad och nivå till en kapacitetsdiskussion som beskriver människan.

   Radera
  3. Klart det skall vara få SO i hkv.
   Annars måste ju de som införde tvåbefälssystemet "byta ner sig", som Grundevik kallade det hela.

   Radera
  4. Snälla anonyma - hitta på ett så kallat nick så det går att diskutera med er.

   Jag delar helt funderingarna om varför övlt/kk på något sätt blivit den "normerande tjänstegraden" inom HKV. Det finns sektioner där alla är överstelöjtnanter.

   Fler befattningar borde som sagt kunna vara på SO-nivå, OF 3 eller C-befattningar. Går det i andra länder borde det gå även i Sverige.

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  5. Dumt sagt av Berndt Grundevik. En generalmajor borde veta bättre. Att vara specialistofficer kan inte anses vara "nere" jämfört med att tillhöra officerskategorin. Är det finare att vara överstelöjtnant och göra PowerPoint-bilder i HKV jämfört med att vara förvaltare inom en mekaniserad bataljon?

   GMY

   Sinuhe

   Radera
  6. "finare"

   Ja, det är väl bara att lägga lönebeskeden intill varandra och jämföra.

   Radera
  7. Tack detsamma Sinuhe!

   För att återgå till sakfrågan så tror jag starkt på ett återskapande av försvarsgrenarna. Jag har hittills att höra någon som kan motivera att fördelarna med nuvarande skärning och maktdelning i PROD/INS, LED osv skulle överväga nackdelarna.

   Ska man kunna utöva ansvar och utkräva ansvar krävs tydlighet i ansvarsområde. Så är knappast fallet idag och resultatet blir därefter. Alla springer på de bollar som är roliga och innebär ökade anslag och ingen tar ansvar för de uppgifter som är tråkiga, men likafullt nödvändiga.

   Centralisering vs decentralisering är ett intressant ämne att filosofera kring. Som läget är nu känns det som om vi helt klart nått pendelns maximala utslag från sunt förnuft.

   Radera
  8. @anonym 11.40

   Till dig och övriga som plötsligt börjar att nämna namn i denna diskussion och insinuera vad de har sagt och detta skall tolkas.

   Mitt personliga råd är att försöka att undvika detta eftersom att det kan komma in osanningar i debatten samt att ännu värre att påklistra individer en åsikt som de aldrig har haft eller inte ens gett uttryck för.

   Har man följt med debatten bara lite grann så kan man nog känna att dessa påklistrade synpunkter på ovan nämnda individ kanske ej riktigt överensstämmer med verkligheten.

   Men som sagt,,,undvik dessa spekulationer om det nu inte är så att det bygger på fakta,,,motsvarande officiella tal eller regementsinformationer från vederbörande.

   Radera
  9. @wiseman 1410

   centralisering eller decentralisering?

   Solklart så måste centraliseringen öka,,,,det innebär att ned delegerat ansvar måste lyftas upp igen för att få synergi, likförmighet och samordning. Detta ger och DUC möjlighet till att fokusera på kärnverksamheten INSATS.

   Radera
  10. @14.15
   Grundevik uttalade detta på en persinfo på Lv6.
   Hur mycket mer officiellt vill du att det skall bli?

   /11.40

   Radera
  11. @ Anonym 14.45

   Om du känner att detta är officiellt och du själv deltog på LV 6 persinfo kan du vara så tydlig att förklara dig och utveckla vad han sade.

   Byta ned sig till SO är min tolkning just nu av vad du har skrivit ....eller är det en annan tolkning när du använder ned och byta ned sig i samma mening. Är syftningen mot något annat än SO?

   har inga problem med vad du säger avseende tolkning innehåll,,,,vill dock bara att vi diskuterar om samma sak.

   Radera
 8. Jag uppmanar härmed mina läsare att gärna tycka till om huruvida ett återinförande av de tre försvarsgrenarna skulle vara en god sak, eller om det snarare skulle skapa en ännu större röra.

  Jag vet vad jag tycker - vad tycker du?

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. Huruvida man ska återinföra försvarsgrenarna har jag ingen egentlig uppfattning om. Däremot vet jag att uppdelningen i INS och PROD är direkt kontraproduktiv, i alla fall för flygstridskrafterna.

   Om du med att återinföra försvarsgrenarna menar att slå samman INS och PROD så är jag för.

   Radera
  2. Ja du, prod och insats. Vilken soppa, klart är dock att det måste finnas en organisation som servar krigsorganisationen. Hoppsan nu svor jag, Insats heter det ju. För flygstridskrafterna finns det ingen anledning att låtsas som att det måste finnas alla delar i krigsorganisationen. När forfogandelagen träder i kraft så behövs det inte mycket samordning i de normala kanalerna mot luftfartsverk, m.m. Hellre då ha en krigsorganisation som har tomma rader i väntan på mobilisering där de som mobiliseras vanligtvis jobbar i grundorgansationen med liknande men ej likadana uppgifter. Hela organisationer som arbetar med slitkurvor och nyttjandegrader i fred lär ju knappats behövas i sin helhet i krig, funkar skiten? Om ja ladda och skicka ut.

   Däremot räcker det väll med att taktiske chefen för respektive arena har väl utklarade befogenheter och möjligheter att utkräva ansvar. Inte som nu när regeringen i princip kan sidesteppa insatsplanering och annat som den taktiske chefen ansvarar för bara för att få ut någon skenbar verkan iform av övande krigsförband och då låta det krigsförbandandets stödfunktioner stå tillbaka så att det egentligen inte finns någon reell krigsdugilghet, bara övningsduglighet för det gäller ju att visa upp sig utomlands.

   J.K Nilsson

   Radera
 9. Intressant tanke att slå samman INS och PROD.

  Det är bara att analysera fördelar och nackdelar med dagens system och sedan tanke mässigt vända på dessa listade för och nackdelar. Detta ger vid handen om eventuellt framtida förutsättningar för en ihopslagning.

  För många utanför HKV är det oerhört svårt att förstå uppdelningen INS och PROD men när man väl har tjänstgjort på HKV ser man dess fördelar och förstår mera hur det fungerarar
  organisatoriskt.

  Många på förbanden tycker att det är förvirrande med olika synpunkter och olika svar från INS och PROD eller ännu värre när INS och PROD hänvisar till varandra utan att ta ansvar.

  Frågan är bara om det fenomenet skulle försvinna genom att ta bort uppdelningen av INS och PROD?

  SvaraRadera
 10. Ni som är varma anhängare av ytterligare en stor omorganisation av HKV kanske kan börja med att definiera problemet/problemen med dagens organisation. När det är gjort är det rimligt att överväga om en omorganisation är den bästa medicinen mot aktuell sjukdomsbild, det skulle också kunna slumpa sig så att utvecklade arbetssätt - eller varför inte börja arbeta i enlighet med FM ArbO? - är en betydligt enklare lösning än att återigen packa flyttkartonger, rita orglösningar och processbilder. Tyckande och maggropskänsla är förvisso klassiska omorganisationsattribut, lite mer analys och vetande bör dock inte underskattas.

  SvaraRadera
 11. Ett annat sätt med en HKV omorg ny är faktiskt att ta bort de taktiska staberna och förstärka INS och PROD.

  Så få förband vi har nu så behövs ingen mellan nivå från PROD eller INS.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En generalsperson som numera lämnat Försvarsmakten ansåg sig själv utan problem kunna leda alla stridskrafter. Några regionala staber eller dylikt behövdes inte. Som bekant visade det sig snabbt vara fel när staben utsattes för den i sammanhanget mycket ringa belastning som övningarna Dagny utgjorde.

   Att låta de taktiska staberna utgå lär vara sista spiken i kistan. Där finns de specialkompetenser som behövs för att överhuvudtaget få maskineriet att snurra och numera knappt ens det då det övats alldeles för sällan de senaste åren. Att låta dessa uppgå i en operativ stab och att ha förbanden direkt därunder kommer aldrig att fungera. Visst kan man skylttrimma hela rasket och placera det på J-nivå, men lik förbannat kommer samma uppgifter att behöva utföras och samma ledning att utövas av A/G/M-sektioner (staber).

   Radera
  2. Med andra ord är vi på ruta 0...

   HKV kan aldrig minska ned på bemanning utan måste bibehållas på minst samma nivå.

   Radera
  3. Nja, man bör samtidigt väga in vilka krav som ställs. Även om tyvärr försvarsplaneringsarbetet nedgått drastiskt under 00-talet har det från politisk nivå tillkommit en rad andra uppgifter som ska lösas.

   Lite längre upp bland kommentarerna kan du också läsa lite fördelningar avseende antal handläggare. Det är inget påhitt utan tyvärr fakta. Personalmängden i HKV som servar politisk nivå vs personalmängden som kan leda insatser på operativ eller taktisk nivå är också en intressant fördelning. Och ja, tyvärr blir inte resultatet bättre än antalet handläggare kontra antalet uppgifter och antalet uppgifter är tyvärr i ökande.

   Radera
 12. Den enda tänkbara framtida organisationsstruktur som kan införas på HKV baseras enbart på det antal generaler som är aktiva. När försöket att dumpa några generaler till de nya regionala staberna misslyckades kan vi nog inte förvänta oss några för verksamheten genomgripande positiva förändringar.

  SvaraRadera
 13. Varför skall man alltid skylla på den politiska nivån.
  Den klassiska frågan är som alltid vad är normal nivå?

  Att FM under det kalla kriget var isolerat och näst intill utan större påverkan från den politiska nivån kanske ej bör ses som ett normal tillstånd utan det kanske var en anomali som ej kunde jämföras med många andra nationer som hade mycket större erfarenhet av kris och konflikt.

  SvaraRadera
 14. Jag är mycket glad att det ofta "urartar" till allmän debatt på min blogg. Även om alla kommentarer inte alltid har bäring på det inlägg som startade "tråden" så är det kul att läsa. Wiseman står för Förnuftet, Sinuhe står för Spontaniteten.

  God Fortsättning önskar jag alla läsare! Jag ser fram ett aktivt och intellektuellt stimulerande år 2013.

  GMY

  Sinuhe

  SvaraRadera
  Svar
  1. De flesta på lägre nivå vet nog inte om att det inte finns försvarsgrenar. Däremot så förstår man inte varför det inte finns någon CA som ger order och tar samt utkräver ansvar.

   MYT

   //LIN,
   Armén

   Radera